Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Клиноподібна й решітчаста кістки

ЗАНЯТТЯ 9

 

Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа має значення для лікарів-отоларингологів, невропатологів, окулістів, сурдологів, стоматологів і інших спеціальностей при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань.

 

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) розташування клиноподібної та решітчастої кісток в черепі і взаємовідношення її з іншими кістками;

б) частини і анатомічну будову клиноподібної кістки;

в) частини і анатомічну будову решітчастої кістки;

г) пазухи клиноподібної і решітчастої кісток, їх практичне значення та зв’язок з носовою порожниною;

д) скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток;

е) аномалії скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток.

 

ВМІТИ:

а) показати клиноподібну, решітчасту кістки, їх складові частини.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) анатомічну будову клиноподібної кістки;

б) анатомічну будову решітчастої кістки;

в) розвиток клиноподібної і решітчастої кісток.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

 

1. Клиноподібна кістка, анатомічна будова, розташування в черепі, взаємовідношення з іншими кістками.

2. Тіло клиноподібної кістки, поверхні, анатомічні утворення.

3. Клиноподібна пазуха, значення, сполучення.

4. Малі крила клиноподібної кістки, поверхні, краї, межі.

5. Великі крила клиноподібної кістки, поверхні, анатомічні утворення.

6. Крилоподібні відростки, анатомічна будова.

7. Решітчаста кістка, анатомічна будова, розташування в черепі, взаємовідношення з іншими кістками.

8. Перпендикулярна та решітчаста пластинка, анатомічна будова.

9. Лабіринт решітчастої кістки, практичне значення.

10. Поділ та сполучення комірок решітчастого лабіринту.

11. Скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток.

12. Аномалії скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток.Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову клиноподібної і решітчастої кісток черепа. На живому демонструють їх проекцію на голову. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено sulcus caroticus?

A. 22

B. 14

C. 23

D. 15

E. 16

 

2. Яким номером на малюнку позначено fossa scaphoidea?

 

A. 12

B. 22

C. 23

D. 15

E. 16

 

3. Яким номером на малюнку позначено sulcus tubae auditivae?

A. 23

B. 14

C. 22

D. 15

E. 16

 

4. Яким номером на малюнку позначено facies maxillaris?

 

A. 12

B. 19

C. 9

D. 3

E. 20

 

5. Яким номером на малюнку позначено canalis pterigoideus?

A. 16

B. 17

C. 2

D. 8

E. 14

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено lamina orbitalis?

A. 7

B. 14

C. 17

D. 11

E. 19

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено foramen ethmoidale anterius?

A. 10

B. 8

C. 13

D. 5

E. 19

 

 

8. Яким номером на малюнку позначено lamina perpendicularis?

A. 14

B. 11

C. 15

D. 13

E. 19

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено processus uncinatus?

A. 15

B. 14

C. 16

D. 18

E. 11

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено concha nasalis media?

A. 17

B. 13

C. 5

D. 11

E. 14

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після звільнення з під завалу у постраждалого виявлено скальповану рану на задньо-верхній ділянці голови та різку деформацію контурів голови. Які кістки в даному випадку можуть бути пошкоджені?

A. Тім'яна та потилична кістка

B. Клиновидна кістка та нижня щелепа

C. Лобна та носові кістки

D. Скронева кістка та верхня щелепа

E. Вилична кістка та слізна кістка

 

2. Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці каналу під'язикового нерва. Яку кістку черепа пошкоджено?

A. Потиличну

B. Вискову

C. Тім'яну

D. Клиноподібну

E. Лобну

 

3. Внаслідок травми голови у потерпілого виявлено пошкодження правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

A. Латеральна

B. Луска

C. Основна

D. Яремний відросток

E. Великий потиличний отвір

 

4. Після звільнення з-під завалу у постраждалого відзначається затьмарення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Тім'яна та потилична кістка

B. Клиновидна кістка та нижня щелепа

C. Лобна та носові кістки

D. Скронева кістка та верхня щелепа

E. Вилична кістка та слізна кістка

 

5. Які кістки черепа за своїм розвитком є змішаними?

A. Потилична, клиноподібна

B. Лобова, решітчаста

C. Скронева, тім’яна

D. Верхня щелепа, решітчаста

E. Під’язикова, леміш

 

6. Яка кістка має margo sagitalis?

A. os parietale

B. os occipitale

C. os frontale

D. os occipitale, os frontale

E. всі перераховані

 

7. Потилична кістка містить такі частини:

A. основна, бічна, луска

B. основна, луска, присередня

C. присередня, бічна, задня

D. передня, задня

E. основна, передня

 

8. На внутрішній поверхні луски лобової кістки проходить:

A. sulcus sinus sagittalis superioris

B. sulcus sinus transversi

C. sulcus sinus sigmoidei

D. sulcus sinus sigmoidei, sulcus sinus transversi

E. sulcus sinus transverse, sulcus sinus sagittalis superioris

 

9. Які кістки проходять дві стадії розвитку?

A. лобова, тім' янаB. клиноподібна, решітчаста

C. під' язикова

D. скронева

E. нижня носова раковина

 

10. Які кістки належать до вторинних?

A. потилична (крім частини луски)

B. лобова

C. тім' яна

D. піднебінна

E. верхня і нижня щелепи

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1869; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.