Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Асортимент основних мастил що використовуються у с/г техніці
Під час експлуатації автотракторної техніки найбільш широко використовуються антифрикційні та консерваційні мастила.

Антифрикційні мастила.Мастила загального призначення для звичайних температур — солідоли. Не зважаючи на те, що солі­доли витісняються багатоцільовими мастилами, їх застосуван­ня продовжується в сільськогосподарській техніці (порівня­но дешеві). Це гідровані кальцієві мастила, стабілізація яких за­безпечується присутністю 1-3 % води. Видалення ЇЇ при нагріванні призводить до розшарування мастил, що і обмежує максимальну температуру їх застосування (65-75 °С). Перевагою солідолів є водостійкість, високі антикорозійні і протизадирні властивості, а недоліком низькі температура плавлення і механічна стабільність.

Солідоли використовують у механізмах, що працюють при температурі до 60-70 ° С, коли до якості механізмів особливі вимоги не пред'являються. З поширенням енергонасичених машин солідоли замінюються високоякісними мастилами, в першу чергу багатоцільовими.

Виготовляються два типи солідолів: синтетичні і жирові.

Солідол синтетичний — це м'яке синтетичне мастило з глад­кою текстурою від світло- до темно-коричневого кольору. Вміст води до 3 %.

Солідол С (СКа 3/7-2) — найбільш масовий сорт антифрик­ційних мастил. Його готують на основі індустріальної оливи И-25А, И-30А, И-40А і використовують як зимове і літнє ма­стило у парах тертя транспортних машин, сільськогосподар- ської техніки. Внаслідок низької механічної стабільності Солі­долу С при сильному ущільненні експлуатаційні властивості його різко погіршуються. Він недостатньо сумісний з інши­ми мастилами.

Прес-солідол С (СКа 4/5-0) виготовляється з менш в'язких олив і меншої кількості загусника. Він краще нагнітається в зи­мовий період солідолонагнітачем, ніж Солідол С. Здебільшого застосовується в автотранспорті.

Солідол жировий відрізняється від синтетичного тим, що містить кальцієві мила жирних кислот, які є складовими природних жирів. За зовнішнім виглядом і основними характеристиками жирові солідоли наближені до синтетичних, однак мають кращі в'язкісно-температурні властивості, добре сумісні з іншими типа­ми мастил. Стандартом передбачається виготовлення двох марок жирових солідолів: Солідол Ж (СКа 2/6-2) / Прес-солідол Ж (СКа 3/6-0). Застосування жирових солідолів аналогічне синте­тичним.Поряд зі звичайними солідолами достатньо поширені графітні мастила, до складу яких введено 5-15 % графіту.

Графітне (СКа 2/6 -гЗ) — грубе, щільне мастило чорного ко­льору із срібним відтінком. За складом наближене до синтетич­них солідолів, але виготовлене на в'язкій оливі (циліндрова 11) і наповнювачем його є графіт. Незважаючи на незадовільні в'язк­існо-температурні властивості, продукт застосовують — як влітку, так і взимку — для змащування ресор автомобілів і тракторів, підвісок гусеничних тракторів, відкритих шестерень інших ма­шин тощо.

Зарубіжними аналогами солідолів є мастила фірм: Castrol — Agricastrol Medium, Agricastrol T, Castrolease Medium; Shell — Blameta 0,1,2,3, FB 2, FD 1,2,3; Mobil - Gargoyle В No. 1,2,3,4, Mobiland Tractor; British Petroleum — Tractor, Energrease C!,C2,C3, GP1,GP2,GP3; Texaco - All Temp, Cup 0,1,2,3,4,5. Аналоги графітного мастила відповідно — А 25 Grapfite, Barbatia 1,2,3,4,6, Grapfited No.3, Energrease C3-F; Glissando FKA, FMA.

Мастила загального призначення для підвищених температурвикористовують для роботи механізмів при температурах 100-110 °С. Виготовляють їх на основі індустріальних, авіаційних, трансформаторних олив із загущенням натрієвим і натрієво-кальцієвим милами. Для приготування використовують пере­важно природний жир (складова рицинової олії), рідше — синтетичні кислоти. Застосовуються для змащування підшипників кочення електромашин, маточин передніх коліс автомобілів, тощо ( із збільшенням випуску багатоцільових мастил застосу­вання їх зменшується). Суттєвий недолік — розчинні у воді. У цій групі мастил:

1-13 жирове (ОНа-Ка 2/11-3/4) — однорідна дрібнозерниста мазь від світло- до темно-жовтого кольору. Використовується у підшипниках кочення, рідше ковзання.

Консталін — густа мазь жовтого або світло-жовтого кольору з дрібно-зернистою чи слабоволокнистою текстурою. За зовнішнім виглядом не відрізняється від мастила 1-13 жирове. Але в кон-сталіні відсутнє кальцієве мило. Натомість у складі його містить­ся рицинова олія.

Консталін-1 (ОНа 2/11-3) і Консталін-2 (ОНа 2/11-4), що виготовляються, несуттєво відрізняються за температурою кра­пання та консистенцією.

Зарубіжними аналогами мастил загального призначення для підвищених температур є мастила фірм: Castrol — Agricastrol НМ, Castrolease HM; Shell - Albida 1,2,3,4,5, Nerita 1,2,3,4; Mobil— Gargoyle 1200, 1201, Gargoyle BRB1; British Petroleum — Energrease HT1, HT2, HT3, N1, N2, N3; Texaco — Glissando FW, Regal Starfak 2.

Багатоцільові мастила називають іноді поліфункціональними або універсальними. Вони водостійкі і працюють у широкому інтер­валі швидкостей, температур і навантажень. Виготовляються на основі нафтових олив (сумішей веретенної та індустріальної або залишкових і дистилятних олив західносибірських нафт), загуще­них літієвими милами. Вони придатні для застосування в різно­манітних механізмах автомобілів, тракторів та іншої сільськогос­подарської техніки.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1258; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.