Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 12
ТЕМА: Кістки лиця. Верхня щелепа. Піднебінна кістка. Носова, сльозова, вилична кістки. Нижня носова раковина. Леміш. Нижня щелепа. Під'язикова кістка.

Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа, має велике значення для лікарів-отоларингологів, невропатологів, сурдологів, стоматологів і інших спеціальностей при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками верхньої щелепи;

б) анатомічну будову верхньої щелепи;

в) анатомічну будову і утворення тіла верхньої щелепи;

г) анатомічні утворення відростків верхньої щелепи;

д) анатомічні утворення поверхонь верхньої щелепи;

е) стінки та сполучення верхньощелепної пазухи;

є) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками нижньої щелепи;

ж) анатомічну будову нижньої щелепи;

з) анатомічну будову і утворення тіла нижньої щелепи;

к) анатомічні утворення гілок нижньої щелепи;

л) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками піднебінної кістки;

м) анатомічну будову піднебінної кістки;

н) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову носової кістки;

о) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову сльозової кістки;

п) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову виличної кістки;

р) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову нижньої носової раковини;

с) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову леміша;

т) анатомічну будову, розміщення під’язикової кістки;

у) скостеніння верхньої, нижньої щелеп, піднебінної кістки;

ф) аномалії скостеніння верхньої, нижньої щелеп, піднебінної кістки.

ВМІТИ:

а) показати верхню, нижню щелепи, піднебінну кістку, їх положення в черепі та анатомічні утворення;

б) пальпувати на живому доступні частини верхньої і нижньої щелеп.

в)визначити положення та показати носову, сльозову, виличну кістки, нижню щелепу, леміш, нижню носову раковину;

г) відрізнити праві носову, сльозову, виличну кістки, нижню носову раковину від лівих;

д) на живому пропальпувати носові, виличні, під’язикову кістки.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) анатомічну будову верхньої щелепи;

б) анатомічну будову нижньої щелепи;

в) анатомічну будову дрібних кісток лицевого черепа;

г) анатомічну будову піднебінної кістки;

д) анатомічну будову під’язикової кістки ;

е) скостеніння верхньої та нижньої щелеп; дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток.

є) розвиток, верхньої і нижньої щелеп, дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток, аномалії.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

 

1. Розташування верхньої щелепи в черепі і взаємовідношення з іншими кістками.

2. Анатомічна будова верхньої щелепи.

3. Анатомічні утворення тіла верхньої щелепи.

4. Анатомічні утворення відростків верхньої щелепи.

5. Стінки, будова, сполучення та значення верхньощелепної пазухи.

6. Анатомічна будова нижньої щелепи.

7. Анатомічні утворення тіла нижньої щелепи.

8. Анатомічні утворення гілок нижньої щелепи.

9. Розташування в черепі піднебінної кістки і взаємовідношення з іншими кістками.

10.Анатомічна будова піднебінної кістки.

11.Анатомічні утворення горизонтальної пластинки піднебінної кістки.

12.Анатомічні утворення вертикальної пластинки піднебінної кістки.

13.Анатомічні утворення відростків піднебінної кістки.

14.Назвати кістки лицевого черепа.

15.Анатомічна будова та розміщення в черепі носової кістки.

16.Анатомічна будова та розміщення в черепі сльозової кістки.

17.Анатомічна будова та розміщення в черепі виличної кістки.

18.Анатомічна будова та розміщення в черепі нижньої носової раковини.

19.Анатомічна будова та розміщення в черепі леміша.

20.Анатомічна будова і значення під’язикової кістки.

21.Скостеніння верхньої, нижньої щелеп, дрібних кісток лиця, піднебінної, підязикової кісток.

22. Аномалії скостеніння верхньої, нижньої щелеп, дрібних кісток лиця, піднебінної, підязикової кісток.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову верхньої, нижньої щелеп, дрібних кісток лиця, піднебінної, підязикової кісток черепа. На живому демонструють її проекцію на голову. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером на малюнку позначено crista lacrimalis anterior?

 

 

A. 6

B. 2

C. 3

D. 8

E. 4

 

2. Яким номером на малюнку позначено crista etmoidalis?

 

 

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

E. 19

 

3. Яким номером на малюнку позначено hamulus lacrimalis?

 

 

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

E. 1

 

4. Яким номером на малюнку позначено sulcus vomeris?

 

 

A. 7, 10

B. 8, 9

C. 6

D. 4

E. 1

 

 

5. Яким номером на малюнку позначено processus maxillaris ?

 

A. 14

B. 11

C. 12

D. 13

E. 9

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено lingula mandibulae?

 

A. 6

B. 4

C. 2

D. 14

E. 9

 

7. Яким номером на малюнку позначено fovea pterygoidea?

 

 

A. 6

B. 12

C. 4

D. 1

E. 10

 

8. Яким номером на малюнку позначено protuberantia mentalis?

 

 

A. 9

B. 6

C. 8

D. 2

E. 3

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено fossa digastrica?

 

A. 10

B. 9

C. 4

D. 2

E. 1

 

10. Яким номером на малюнку позначено sulcus mylohyoideus?

A. 7

B. 9

C. 3

D. 1

E. 2

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. В пологовому будинку під час першого годування у новонародженого було помічено постійне витікання молока з носа. Про яку аномалію розвитку може свідчити цей симптом?

A. Вовча паща

B. Заяча губа

C. Бронхіогенні нориці

D. Макростома

E. Мікростома

 

2. Пацієнт звернувся до лікаря із скаргами на головний біль після перенесеного риніту. При обстежені на рентгенограмі-затемнення верхньощелепної пазухи. Яким шляхом розповсюдилася інфекція у гайморову порожнину ?

A. Через верхньощелепний розтвір

B. Через решітчасту лійку

C. Через крилопіднебінний отвір

D. Через передні решітчасті комірки

E. Через задні решітчасті комірки

 

3. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у

носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.

 

4. У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної

пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну

пазуху?

A із середнього носового ходу

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із присінка носової порожнини

E із решітчасто-клиноподібної кишені

 

5. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на втрату чутливості шкіри в ділянці латеральної поверхні носа, верхньої губи, нижньої повіки. Лікар, надавивши пальцем в ділянці foramen infraorbitalis встановив діагноз пошкодження трійчастого нерва. На якій кістці знаходиться

foramen infraorbitalis?

A верхній щелепі

B нижній щелепі

C виличній

D носовій

E лобовій

 

6. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на втрату чутливості шкіри в ділянці нижньої губи, підборіддя. Лікар, надавивши пальцем в ділянці foramen mentalis встановив діагноз пошкодження трійчастого нерва. На якій кістці знаходиться foramen mentalis?

A нижній щелепі

B верхній щелепі

C виличній

D носовій

E лобовій

 

7. Після удару м҆ ячем в лице у волейболіста спостерігається кровотеча з носа, набряк, гематома передньої ділянки лиця. Яка кістка може бути уражена?

A носова

B верхня щелепа

C вилична

D нижня щелепа

E лобова

 

8. У хворого діагностовано запалення верхньощелепної пазухи – гайморит. На якій поверхні тіла верхньої щелепи знаходиться отвір цієї пазухи?

A носовій

B передній

C очноямковій

D підскроневій

E ----------------

 

9. В результаті травми бічної поверхні обличчя у хворого виявлено перелом вінцевого відростка нижньої щелепи. На якій частині цієї кістки він знаходиться.

A гілці нижньої щелепи

B основі нижньої щелепи

C комірковій частині тіла

D куті щелепи

E тілі нижньої щелепи

 

10. У хворого пошкоджена задньонижня частина перегородки носа. Якою кісткою утворена ця частина перегородки.

A лемешем

B нижньою носовою раковиною

C піднебінною

D верхньою щелепою

E основною

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.