Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 13
ТЕМА: Череп у цілому. Склепіння зовнішня і внутрішня основи черепа. Передня, середня та задня черепні ямки. Кісткове підебіння. Скронева, під­скронева та крилопіднебінна ямки.

Актуальність теми: Знання будови склепіння і основи черепа має важливе значення в практичній діяльності лікаря невропатолога та лікаря стоматолога. Знання вікових і статевих особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні.

 

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову черепа, його поділ;

б) анатомічну будову зовнішньої і внутрішньої поверхні склепіння черепа;

в) анатомічну будову внутрішньої основи черепа, поділ на черепні ямки;

г) межі, вміст і сполучення передньої черепної ямки;

д) межі, вміст і сполучення середньої черепної ямки;

е) межі, вміст і сполучення задньої черепної ямки;

є) анатомічну будову і сполучення зовнішньої основи черепа;

ж) анатомічну будову кісткового піднебіння;

з) анатомічну будову, стінки та сполучення скроневої ямки;

к) анатомічну будову, стінки та сполучення підскроневої ямки;

л) анатомічну будову, стінки та сполучення крилопіднебінної ямки.

 

ВМІТИ:

а) показати зовнішню і внутрішню поверхні склепіння черепа і розташовані на них анатомічні утворення;

б) показати зовнішню основу черепа, її анатомічні утворення;

в) показати кісткове піднебіння і його анатомічні утворення;

г) показати стінки та сполучення скроневої ямки;

д) показати стінки та сполучення підскроневої ямки;

е) показати стінки та сполучення крилопіднебінної ямки;

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) будову черепа в цілому;

б) поділ черепа на основу і склепіння;

в) анатомічну будову склепіння черепа;

г) анатомічну будову та складові частини внутрішньої основи черепа;

д) черепні ямки, межі, вміст, сполучення;

е) будову і сполучення зовнішньої основи черепа;

є) складові частини і будову твердого піднебіння;

ж) положення, межі, стінки скроневої, підскроневої, крилопіднебінної ямок;

з) сполучення скроневої, підскроневої, крилопіднебінної ямок;

і) розвиток мозкового і лицевого черепа.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

 

1. Череп в цілому.

2. Поділ черепа на основу і склепіння.

3. Анатомічні утворення, по яких проходить межа між основої і склепінням черепа.

4. Кістки, що формують склепіння черепа.

5. Анатомічна будова склепіння черепа ззовні.

6. Анатомічна будова склепіння черепа зсередини.

7. Кістки, що формують основу черепа.

8. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа, отвори, їх сполучення.

9. Анатомічна будова внутрішньої поверхні основи черепа.

10.Межі, вміст, сполучення передньої черепної ямки.

11.Межі, вміст, сполучення середньої черепної ямки.

12.Межі, вміст, сполучення задньої черепної ямки.

13.Анатомічна будова твердого піднебіння.

14.Межі, стінки, сполучення скроневої ямки.

15.Межі, стінки, сполучення підскроневої ямки.

16.Межі, стінки крилопіднебінної ямки.

17.Сполучення крилопіднебінної ямки.

18.Розвиток мозкового черепа.

19. Розвиток лицевого черепа.

20.Аномалії розвитку мозкового і лицевого черепа.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову черепа в цілому, склепіння, зовнішню та внутрішню основи черепа. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено palatum osseum?

 

 

 

A. 42

B. 32

C. 27

D. 23

E. 28

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено canalis caroticus?

 

A. 16

B. 33

C. 20

D. 23

E. 28

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено fossa infratemporalis?

 

A. 36

B. 7

C. 23

D. 29

E. 28

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено foramen ovale?

 

A. 34

B. 32

C. 27

D. 23

E. 28

 

5. Яким номером на малюнку позначено torus palatinus?

 

 

A. 8

B. 2

C. 10

D. 15

E. 14

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено foramen palatinum majus?

 

A. 14

B. 4

C. 9

D. 7

E. 15

 

7. Яким номером на малюнку позначено sulcus prechiasmatis?

 

 

A. 4

B. 5

C. 13

D. 19

E. 21

 

8. Яким номером на малюнку позначено canalis condylaris?

 

 

A. 21

B. 16

C. 18

D. 10

E. 22

 

9. Яким номером на малюнку позначено foramen jugulare?

 

 

A. 16

B. 11

C. 10

D. 12

E. 18

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено foramen lacerum?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 16

E. 18

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У дитини діагностований перелом основи черепа, спостерігаються бульбарні розлади. В ділянці якої черепної ямки стався перелом?

A. Задньої

B. Передньої

C. Середньої

D. Скроневої

E. Підскроневої

 

2. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

A. Через нижню очноямкову щілину

B. Через круглий отвір

C. Через крило піднебінний отвір

D. Через верхню очноямкову щілину

E. Через вилично-очноямковий отвір

 

3. При гнійному отиті гноєм пошкоджено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A. В середню черепну ямку

B. В задню черепну ямку

C. В передню черепну ямку

D. В очну ямку

E. В крилопіднебінну ямку

 

4. В яке з утворень черепа буде поширюватися крововилив, якщо пошкоджена венозна судина в ділянці яремного отвору?

A. Задня черепна ямка

B. Передня черепна ямка.

C. Субарахноїдальний простір.

D. Середня черепна ямка.

E. Субдуральний простір.

 

5. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.

 

6. В результаті травми голови у потерпілого встановлено ушкодження склепіння черепа. Рентгенологічно встановлено тріщину зовнішньої пластинки в ділянці тім҆яного горба. З яких елементів складається плоска кістка склепіння черепа?

A зовнішньої, губчастої, внутрішньої

B зовнішньої, компактної, внутрішньої

C зовнішньої, внутрішньої

D тільки губчастої кісткової речовини

E тільки компактної кісткової речовини

 

7. У хворого діагностовано перелом основи черепа в ділянці пірамідки скроневої кістки. Складовою частиною якої ямки внутрішньої основи черепа є пірамідка?

A. Середньої

B. Передньої

C. Задньої

D. Скроневої

E. Крилопіднебінної

 

8.У хворого діагностовано перелом основи черепа в ділянці основної частини потиличної кістки. Складовою частиною якої ямки внутрішньої основи черепа є потилична кістка?

A. Задньої

B. Передньої

C. Середньої

D. Скроневої

E. Крилопіднебінної

 

9. Після травми ока виникло нагноєння м҆яких тканин орбіти. Через який отвір гнійний процес може потрапити у скроневу ямку?

A. нижню очноямкову щілину

B. верхню очноямкову щілину

C. зоровий канал

D. носослізний канал

E. клинопіднебінний

 

10. Якими кістками утворене кісткове піднебіння?

A. піднебінним відростком верхньої щелепи, горизонтальною пластинкою піднебіної кістки

B. піднебінним відростком верхньої щелепи

C. горизонтальною пластинкою піднебіної кістки

D. лемешем, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки

E. основною кісткою

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1400; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.