Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 32

ТЕМА: М'язи і фасції стопи. Синовіальні піхви стопи.

Актуальність теми: Знання будови м’язів, фасцій та топографії стопи є важливим в практичній медицині, особливо в травматології та судинній хірургії при хірургічних втручаннях як на складових опорно-рухового апарату, так і на судинах. Знання фасціальних просторів стопи використовують в медицині також для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів стопи;

б) початок, прикріплення, функція м’язів стопи;

в) розподіл фасцій і їх утворень в ділянці стопи;

г) топографію стопи, присередню і бічну підошвові борозни;

д) анатомічну будову і вміст синовіальних піхв стопи.

 

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи стопи;

б) відпрепарувати і показати при середню і бічну підошвову борозни, синовіальні піхви.

в) провести аналіз рухів у гомілковостопному суглобі.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

  1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Вивчіть

а) класифікацію м’язів стопи;

б) анатомічну будову м’язів стопи;

в) фасції стопи;

г) топографію стопи;

д) анатомічну будову підколінної ямки;

е) анатомічну будову гомілково-підколінного каналу;

ж) анатомічну будову м’язово-малогомілкового каналу;

з) синовіальні піхви стопи;

и) аналіз рухів у колінному і гомілковостопному суглобах.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи стопи, класифікація.

2. Тильні м’язи стопи, початок, прикріплення і функція.

3. М’язи підошви, класифікація, топографія.

4. Присередня група м’язів підошви стопи, початок, прикріплення і функція.

5. Бічна група м’язів підошви стопи, початок, прикріплення і функція.

6. Середня група м’язів підошви стопи, початок, прикріплення і функція.

7. Фасції стопи.

8. Підошвовий апоневроз, топографія, формування, функціональне значення.

9. Синовіальні піхви м’язів згиначів, анатомічна будова, топографія.

10. Синовіальні піхви м’язів розгиначів, анатомічна будова, топографія.

11. Синовіальні піхви малогомілкових м’язів, топографія, анатомічна будова.

12. Присередня і бічна підошвові борозни, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

13. Аналіз рухів у гомілковостопному суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у цих рухах.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів стопи. На живому демонструють їх проекцію на зовнішню поверхню стопи. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

  1. Яким номером позначено retenaculum mm. flexorum

A 8

B 9

C 10

D 2

E 4

 

2. Під яким номером позначено m.abductor hallucis

 

A 11

B 4

C 1

D 3

E 12

 

 

3. Під яким номером позначено m. abductor digiti minimi

 

A 8

B 7

C 6

D 16

E 14

 

4. Під яким номером позначено mm. Interossei dorsales

 

A 17

B 10

C 9

D 16

E 14

 

 

5. Під яким номером позначено tendenis m. exsensoris digitirum brevis

A 9

B 10

C 7

D 3

E 2

 

 

6. Під яким номером позначено tendenis m. exsensoris digitirum longi

A 10

B 9

C 7

D 3

E 2

 

7. Під яким номером позначено vagina tendinis m. exsensoris hallucis longi

 

A 8

B 5

C 2

D 6

E 3

 

 

8. Під яким номером позначено vagina tendinis m. tibialis anterior

A 6

B 5

C 2

D 8

E 3

 

 

9. Під яким номером позначено tendo calcaneus

 

 

A 7

B 5

C 18

D 5

E 6

 

10. Під яким номером позначено vagina mm. peroneorum communis

 

A 9

B 13

C 12

D 5

E 6

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У чоловіка глибока рубана рана стопи в ділянці тильної поверхні першої плеснової кістки. Які м'язи постраждали при травмі?

А. Довгий і короткий розгиначі великого пальця

B. Передній великогомілковий м'яз і м’язи-згиначі великого пальця

С. Довгий розгинач і згинач великого пальця

D. Короткий і довгий згиначі великого пальця

E. Короткий розгинач пальців і відвідний м'яз великого пальця

 

2. У травматологічний пункт поступив чоловік 38-и років з травмою правої стопи. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої стопи; дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Довгий м’яз-згинач великого пальця

B. Короткий м’яз-згинач великого пальця

C. Короткий відвідний м’яз великого пальця

D. Протиставний м’яз великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

3. У травматологічний пункт поступив чоловік 39-и років з травмою лівої стопи. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця; проксимальна фаланга великого пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Короткий м’яз-згинач великого пальця

B. Довгий м’яз-згинач великого пальця

C. Короткий відвідний м’яз великого пальця

D. Протиставний м’яз великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

4. У травматологічний пункт звернувся хворий з травмою лівої стопи. У нього виявлено порушення фунції згинання проксимальної та розгинання дистальної фаланг II – V пальців, який з мязів пошкоджений?

A. mm. lumbricales

B. mm. interossei plantares

C. m. flexor hallucis brevis

D. m. flexor hallucis longus

E. m. exstensor digitorum brevis

 

5. У хворого порушене відведення великого пальця стопи. Фуція якого м’яза порушена?

A. m.abductor hallucis

B. m.adductor hallucis

C. m. flexor hallucis brevis

D. m. flexor hallucis longus

E. m. exstensor digitorum brevis

 

6. Хворий не може зігнути мізинець стопи у проксимальній фаланзі. Який мяз пошкоджено?

A. m.abductor digiti minimi

B. m.adductor hallucis

C. m. flexor hallucis brevis

D. m. flexor hallucis longus

E. m. exstensor digitorum brevis

 

7. Які з перерахованих мязів приводять III-V пальці стопи до II пальця?

A. mm. Interossei plantares

B. m.adductor hallucis

C. m. flexor hallucis brevis

D. mm. Interossei dorsales

E. m. exstensor digitorum brevis

 

8. Які з перерахованих мязів відводять II палець стопи до серединної лінії стопи?

A. mm. Interossei dorsales I

B. m.adductor hallucis

C. m. flexor hallucis brevis

D. mm. Interossei dorsales II-IV

E. m. exstensor digitorum brevis

 

9. Який з перерахованих мязів бере участь у згинанні II-V пальців і вукріпленні повздовжнього склепіння стопи?

A. m. flexor digitorum brevis

B. m.adductor hallucis

C. m. flexor hallucis brevis

D. m. flexor hallucis longus

E. m. exstensor digitorum brevis

 

10. Який з перерахованих м’яв є функціональним важелем у роботі довгого згинача пальців стопи?

A. m. quadrates plantae

B. m.adductor hallucis

C. m. flexor digitorum brevis

D. m. flexor hallucis longus

E. m. exstensor digitorum brevis

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕМА:М'язи, фасції та топографія гомілки. Підколінна ямка. Гомілково -підколінний та м’язово-малогомілкові канали. Аналіз рухів у колінному суглобі | ВВЕДЕНИЕ. Анатомия и физиология человека относится к числу биологических дисциплин, составляющих основу теоретической и практической подготовки медицинских сестер

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 450; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.