Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА:М'язи, фасції та топографія гомілки. Підколінна ямка. Гомілково -підколінний та м’язово-малогомілкові канали. Аналіз рухів у колінному суглобі


ЗАНЯТТЯ 31

Актуальність теми: Знання будови м’язів, фасцій та топографії гомілки є важливим в практичній медицині, особливо в травматології та судинній хірургії при хірургічних втручаннях як на складових опорно-рухового апарату, так і на судинах. Знання фасціальних просторів гомілки використовують в медицині також для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів гомілки;

б) початок, прикріплення, функція м’язів гомілки;

в) розподіл фасцій і їх утворень в ділянці гомілки;

г) анатомічну будову і вміст підколінної ямки;

д) анатомічну будову і вміст гомілково-підколінного каналу;

е) анатомічну будову і вміст м’язово-малогомілкового каналу.

 

Вміти :

а) промацувати м’язи, що утворюють рельєф передньої та задньої поверхні гомілки;

б) відпрепарувати і показати м’язи гомілки;

в) відпрепарувати і показати підколінну ямку, гомілково-підколінний та м’язово-малогомілковий канали;

г) провести аналіз рухів у колінному суглобі;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

  1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Вивчіть

а) класифікацію м’язів гомілки;

б) анатомічну будову м’язів гомілки;

в) фасції гомілки;

г) топографію гомілки;

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. М’язи гомілки, класифікація .

2. М’язи переднього відділу гомілки, початок, прикріплення і функція.

3. М’язи заднього відділу гомілки, початок, прикріплення і функція.

4. М’язи бічного відділу гомілки, початок, прикріплення і функція.

5. Фасції гомілки.

  1. Утримувачі м’язів згиначів, розгиначів, малогомілкових м’язів їх топографія, формування, анатомічна будова, функціональне значення.

7. Підколінна ямка, топографія, анатомічна будова, вміст і функціональне значення.

  1. Гомілково-підколінний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.
  2. М’язово-малогомілковий канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

10. Аналіз рухів у колінному суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у цих рухах.Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів гомілки, а також топографічні утворення гомілки. На живому демонструють їх проекцію на зовнішню поверхню гомілки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1.Яким номером позначенo m. soleus?

 

A. 14

B. 12

C. 4

D. 5

E. 6

 

 

2. Яким номером позначено m. gastocnemius (caput mediale)?

A. 12

B. 14

C. 5

D. 15

E. 16

 

3. Яким номером позначено m. tibialis anterior?

 

 

A. 15

B. 14

C. 12

D. 15

E. 16

 

 

4. Яким номером позначено m. triceps surae?

 

A. 14

B. 4

C. 5

D. 15

E. 16

 

 

5. Яким номером позначено m. extensor digitorum longus ?

A. 6

B. 14

C. 5

D. 15

E. 16

 

 

6. Яким номером позначено m. extensor halluis longus ?

A. 14

B. 6

C. 5

D. 15

E. 16

 

 

7. Яким номером позначено m. peroneus brevis ?

A. 5

B. 7

C. 14

D. 8

E. 6

 

 

8. Яким номером позначено m. extensor hallucis longus ?

 

A. 14

B. 7

C. 3

D. 8

E. 6

 

9. Яким номером позначено m. gastrocnemius (caput mediale)?

 

 

A. 3

B. 7

C. 13

D.17

E. 8

 

10. Яким номером позначено m. Soleus ?

 

A. 13

B. 7

C. 3

D.17

E. 8

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У хворого в результаті травми в ділянці середньої третини гомілки діагностований розрив глибоких кровоносних судин. Утворилася обширна гематома, забій нерва. В якому каналі гомілки лежить пошкоджений судинно-нервовий пучок?

A. Гомілково-підколінний канал

B. Стегново-підколінний канал

C. Замикальний канал

D. Верхній м’язово-малогомілковий

E. Нижній м’язово-малогомілковий канал

 

2, У санпропускник доставлений чоловік з різаною раною підошви правої стопи. У потерпілого обмежене підняття латерального краю стопи. При обробці в рані відмічається пошкодження сухожилля м'яза. Який м'яз пошкоджений?

А. Довгий малогомілковий м’яз

B. Передній великогомілковий м’яз

С. Довгий м’яз- розгинач пальців

D. Триголовий м’яз гомілки

E. Короткий малогомілковий м’яз

 

3, У спортсмена розриви Ахіллового сухожилка. Визначте, який м'яз пошкоджений.

А. Триголовий м’яз гомілки

B. Передній великогомілковий м’яз

С. Задній великогомілковий м’яз

D. Довгий малогомілковий м’яз

E. Довгий м’яз-згинач пальців

 

4, Внаслідок перелому великогомілкової кістки були пошкоджені м’язи передньої групи гомілки. Функція якого м’язу може бути порушена?

A. Довгого розгинача великого пальця стопи

B. Довгого згинача пальців стопи

C. Довгого малогомілкового м’яза

D. Камбалоподібного м’яза

E. Короткого розгинача пальців стопи

 

5, Cпортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого з м'язів вірогідно ушкоджено?

A. M. triceps surae

B. M. tibialis posterior

C. M. flexor digitorum longus

D. M. fibularis longus

E. M. fibularis brevis

 

6,У травмованого глибоке поперечне поранення нижньої третини задньої поверхні гомілки. Тил стопи піднятий догори. Яке сухожилля пошкоджене?

A. П’яткове

B. Довгого згинача пальців

C. Довгого малогомілкового м’яза

D. Довгого розгинача пальців

E. Заднього великогомілкового м’яза

 

7,Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку, внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Лікар команди встановив, що пошкоджено сухожилок. Сухожилок якого м’язу пошкоджено?A. Триголового м’язу литки ( Ахіллового сухожилку )

B. Довгого розгинача великого пальця

C. Переднього великогомілкового м’яза

D. Двоголового м’язу стегна

E. Кравецького м’язу

 

8.В травматологічне відділення звернувся чоловік 30 р. з різаною раною підошовної ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання латерального краю стопи. Функція якого м’яза ймовірніше всього порушена?

A. Довгий малогомілковий м’яз

B. Передній великогомілковий м’яз

C. Довгий м’яз-згинач великого пальця стопи

D. Триголовий м’яз литки

E. Камбалоподібний м’яз

 

9. У клініку доставлена дитина 8 років з різаною раною підошви правої ноги. При хірургічній обробці виявлена глибока рана з розтином сухожилля м'яза на підошвовій поверхні, ближче до латерального краю стопи. У хворого обмежене підняття латерального краю стопи. Функція якого м'яза, ймовірніше всього, порушена?

A. m. peroneus longus

B. m. tibialis anterior

C. m. extensor digitorum longus

D. m. quadriceps femoris прпрпроо

 

10. Внаслідок аварії у постраждалого сильна болісність і набряк передньої поверхні гомілки, тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки вірогідно постраждала?

A. M. tibialis anterior

B. M. flexor digitorum longus

C. M. flexor hallucis longus

D. M. peroneus longus

E. M. peroneus brevis

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАНЯТТЯ 30 | ЗАНЯТТЯ 32

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 569; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.