Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 30

ТЕМА: М'язи, фасції та топографія кисті. Волокнисті та синовіальні піхви кисті. Аналіз рухів у променево-за­п'ястковому суглобі. Ділянки кисті та анатомічна номенклатура її пальців.

ЗАНЯТТЯ 29

Актуальність теми: Знання будови та топографії м’язів кисті є надзвичайно важливими в практичній медицині, при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги при різних видах травм. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів кисті;

б) початок, прикріплення, функцію м’язів підвищення великого пальця;

в) початок, прикріплення, функцію м’язів підвищення малого пальця;

г) початок, прикріплення, функцію м’язів серединної групи;

д) анатомічну будову і борозни каналу зап’ястка;

е) фіброзні канали, які утворені тримачами м’язів-згиначів та м’язів-розгиначів, а також м’язи, сухожилки яких проходять через ці канали;

є) проекції синовіальних піхв на долонну та тильну поверхню кисті;

ж) номенклатуру пальців кисті.

 

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи кисті;

б) відпрепарувати і показати канал зап’ястка;

в) відпрепарувати і показати фіброзні канали і синовіальні піхви;

г) на живому провести аналіз рухів у променево-зап’ястковому суглобі з вказанням м’язів, які приймають участь у цих рухах.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

  1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Вивчіть

а) анатомічну будову і функцію м’язів кисті;

б) фасції кисті;

в) топографію кисті;

г) синовіальні піхви кисті;

д) аналіз рухів у променево-зап’ястковому суглобі;

е) проекцію м’язів верхньої кінцівки на зовнішню поверхню тіла.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. М’язи кисті, класифікація.

2. М’язи підвищення великого пальця, початок, прикріплення, функція.

3. М’язи підвищення малого пальця, початок, прикріплення, функція.

4. М’язи серединної групи кисті, початок, прикріплення, функція.

5. Фіброзні канали зап’ястка, топографія, склад.

6. Синовіальні піхви долонної поверхні кисті, анатомічна будова, топографія.

7. Синовіальні піхви тильної поверхні кисті, анатомічна будова, топографія.

8. Долонний апоневроз, анатомічна будова та функція.

9. Аналіз рухів в променево-зап’ястковому суглобі.

10. Номенклатура пальців кисті.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів та синовіальних піхв кисті. На живому демонструють їх проекцію на долонну та тильну поверхню кисті. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі. 

Тести для самоконтролю знань.

1.Яким номером позначено m. opponens digiti minimi?

 

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

E. 19

 

 

  1. Яким номером позначено m. flexor pollicis brevis?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

 

 

3. Яким номером позначено m. flexor digiti minimi brevis?

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

E. 4

 

4. Яким номером позначено m. palmaris brevis?

 

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

E. 19

 

5. Яким номером позначено mm. interossei dorsales ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

 

 

6.Яким номером позначено m. abductor pollicis brevis?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 17

E. 18

 

 

7. Яким номером позначено m. adductor pollicis?

 

A. 5

B. 6

C. 4

D. 17

E. 18

 

 

8.Яким номером позначено m. abductor digiti minimi?

A. 3

B. 16

C. 17

D. 18

E. 19

 

 

9.Яким номером позначено m. opponens pollicis?

 

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

E. 8

 

 

10.Яким номером позначено mm. Lumbricales?

 

A. 9

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Нагнійний процес поширився по:

A. Vagina synovialis communis mm.flexorum

B. Vagina tendinis m.flexor pollicis longi

C. Canalis carpalis

D. Vagina tendinis m.flexor carpi radialis

E. Міжфасціальних просторах

 

2. У травматологічний пункт поступив чоловік 40-а років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана тильної поверхні правої кисті в ділянці великого пальця, дистальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Довгий м’яз-розгинач великого пальця

B. Довгий відвідний м’яз великого пальця

C. Короткий м’яз-розгинач великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

3. Чоловік 35 р. у виробничих умовах отримав різану рану латерального краю долонної поверхні кисті. Виявлено обмеження відведення та згинання великого пальця кисті. Функція якого м’яза пошкоджена?

A. Короткий відвідний м’яз великого пальця

B. Протиставний м’яз великого пальця

C. Привідний м’яз великого пальця

D. Короткий долонний м’яз

E. Червоподібні м’язи

 

4. Внаслідок побутової травми у хворого 34 років мало місце обмежене згинання середніх фаланг 2-5 пальців кисті, а разом з ними і самих пальців. Функція яких м'язів ймовірніше усього порушена?

A. m. flexor digitorum superficialis

B. m. flexor digitorum profundus

C. m. opponens policis, m. adductor policis

D. m. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi

E. m. palmaris longus

 

 

5. У травматологічний пункт поступив чоловік 38-и років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Протиставний м’яз великого пальця

B. Короткий м’яз-згинач великого пальця

C. Короткий відвідний м’яз великого пальця

D. Довгий м’яз-згинач великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

6. У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II – V пальців не згинаються._Які м’язи пошкоджені?

A. Поверхневий м’яз-згинач пальців

B. Тильні міжкісткові м’язи

C. Глибокий м’яз-згинач пальців

D. Червоподібні м’язи

E. Долонні міжкісткові м’язи

 

7. Хворий звернувся до лікаря з приводу поранення м'яких тканин проксимальної фаланги пальця і з великою флегмоною долоні. Гній заповнив загальну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилк поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

A. на II-му пальці.

B. на IV-му пальці.

C. на III-му пальці.

D. на I-му пальці.

E. на V-му пальці.

 

8. Хворий не може звести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

A. Черв'якоподібних

B. Долоних міжкісткових

C. Глибокий згинач пальців

D. Поверхневий згинач пальців

E. Тильних міжкісткових

 

9. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

A. Червоподібних

B. Згинач вказівного пальця

C. Глибокий згинач пальців

D. Поверхневий згинач пальців

E. тильних міжкісткових

 

10. У травматологічний пункт поступив чоловік 39 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця; проксимальна фаланга великого пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Протиставний м’яз великого пальця

B. Привідний м’яз великого пальця

C. Довгий м’яз-згинач великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця

E. Короткий м’яз-згинач великого пальця

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

9. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

10. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

11. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

12. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

13. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

14. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

15. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

16. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ТЕМА: М'язи, фасції і топографія таза та стегна. Стегновий трикутник. Стегновий канал, стегнове кільце, захований розтвір. Привідний канал. Ана­­ліз рухів у кульшовому суглобі.

Актуальність теми: Знання будови м’язів, фасцій та топографії таза і стегна є надзвичайно важливим в практичній медицині, особливо в травматології та судинній хірургії при хірургічних втручаннях як на складових опорно-рухового апарату, так і на судинах. Знання фасціальних просторів тазу та стегна використовують в медицині також для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів таза;

б) початок, прикріплення, функція м’язів таза;

в) фасції тазової ділянки;

г) топографія тазової ділянки: клубово-гребінна дуга, м’язова, судинна лакуни, над- і підгрушоподібний отвори та затульний канал;

д) класифікацію м’язів стегна;

е) початок, прикріплення, функція м’язів стегна;

є) фасції стегна;

ж) топографія стегна: стегновий трикутник, стегновий канал, привідний канал.

 

ВМІТИ:

а) пропальпувати м’язи, що утворюють рельєф передньої та задньої поверхонь стегна;

б) відпрепарувати і показати м’язи таза та стегна;

в) відпрепарувати і показати клубово-гребінну дугу, м’язову, судинну лакуни, над- і підгрушоподібний отвори та затульний канал;

г) провести аналіз рухів у кульшовому суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у

цих рухах.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

  1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Вивчіть

а) класифікацію м’язів таза;

б) анатомічну будову м’язів таза;

в) фасції таза;

г) топографію таза;

д) класифікацію м’язів стегна;

е) анатомічну будову м’язів стегна;

є) фасції стегна;

ж) топографію стегна;

з) анатомічну будову стегнового трикутника.

і) анатомічну будову стегнового каналу;

ї) анатомічну будову привідного каналу;

к) аналіз рухів в кульшовому суглобі.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи таза, класифікація.

2. Внутрішні м’язи таза, початок, прикріплення, функція.

3. Зовнішня група м’язів таза, початок, прикріплення, функція.

4. Хід фасцій тазової ділянки.

5. Клубово-гребінна дуга, топографія, формування, анатомічна будова.

6. М’язова лакуна, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

7. Судинна лакуна, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

8. Над- і під грушоподібні отвори, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

9. Затульний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

10.Класифікація м’язів стегна.

11. Передня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

12. Задня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

13. Присередня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

14. Фасції стегна.

15. Стегновий трикутник, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

16. Стегновий канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

17. Стегнове кільце, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

18. Захований розтвір, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

19. Привідний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

20. Аналіз рухів в кульшовому суглобі і м’язи, що приймають в цьому участь.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів таза та стегна, топографію тазової ділянки і стегна. На живому демонструють їх проекцію на зовнішню поверхню стегна. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено m. piriformis?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 9

E. 11

 

2. .Яким номером позначено m. gemellus inferior ?

 

A. 11

B. 4

C. 10

D. 2

E. 4

 

3. .Яким номером позначено m. iliopsoas?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 10

E. 20

 

4. Яким номером позначено m. iliacus?

 

A. 1

B. 4

C. 3

D. 18

E. 20

 

5. Яким номером позначено m. pectineus ?

 

A. 11

B. 4

C. 3

D. 6

E. 14

 

 

6. Яким номером позначено m. vastus intermedius ?

 

 

A. 6

B. 4

C. 3

D. 7

E. 14

 

7.Яким номером позначено m sartorius ?

 

A. 6

B. 5

C. 7

D. 16

E. 14

 

 

8. Яким номером позначено m. gracilis ?

 

A. 14

B. 15

C. 4

D. 13

E. 18

 

9. Яким номером позначено m. biceps femoris ?

 

A. 10

B. 3

C. 5

D. 6

Е. 4

 

 

10. Яким номером позначено m. quadrates femoris ?

 

A. 18

B. 8

C. 19

D. 2

E. 14

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У хворої 45 років виявлено грижовий мішок, хід – через стегновий канал. Лікар шляхом обстеження визначив, що вихідним отвором грижі є:

А. Захований розтвір.

В. Стегнове кільце.

С. Пахвинне поверхневе кільце.

D. Пахвинне глибоке кільце.

Е. Пахвинна присередня ямка.

 

2. Хвора звернулась із скаргами на болі в лівій пахвинній ділянці. При обстеженні встановлено діагноз: стегнова кила (грижа). Стінками стегнового каналу є:

A. Поверхневий та глибокий листки широкої фасції стегна, стегнова вена.

B. Поверхневий та глибокий листки широкої фасції стегна, стегнова артерія.

C. Пахвова зв’язка, поверхневий та глибокий листки широкої фасції стегна.

D. Глибокий листок широкої фасції стегна, стегнова вена, пахвова зв’язка.

E. Пахвова зв’язка, стегнова вена, поверхневий листок широкої фасції стегна.

 

3. У хворої Д. при проф.огляді виявлено суттєву різницю в об’ємі правого та лівого стегон. Об’єм правого стегна значно меньше лівого, справа відсутній колінний рефлекс. Який м’яз найвірогідніше має явища атрофії?

A. Чотириголовий

B. Триголовий

C. Клубово-стегновий

D. Великий привідний

E. Кравецький

4. Під час виконання фізичних вправ у 15-річного учня раптово виник біль в зоні кульшового суглоба при обертанні ноги всередену. Травматолог виявив пошкодження сухожилка одного з м'язів Вкажіть якого.

A. M. gluteus medius.

B. M. obturatorius internus.

C. M. obturatorius externus.

D. M. piriformis.

E. M. quadratus femoris.

5. Хворому поставлений діагноз: стегнова грижа. Через яке анатомічне утворення вона виходить з черевної порожнини?

А.Стегновий канал

B. Надміхурову ямку

С. Розтвір великої підшкірної вени

D. Медіальну пахову ямку

E. Латеральну пахову ямку

6. Травмований одержав різану рану нижньої третини лівого стегна. При обстеженні встановлено утруднене розгинання в колінному суглобі. Який м'яз стегна пошкоджено?

А. Чотирьохголовий

B. Кравецький

С. Великий привідний

D. Клубово-поперековий

E. Тонкий

 

7. Під час операції з приводу стегнової кили була зачеплена бічна стінка внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Стегнова вена

B. Стегнова артерія

C. Пахвинна зв’язка

D. Лакунарна зв’язка

E. Гребінчаста зв’язка

 

8. Під час операції з приводу стегнової кили була зачеплена бічна стінка внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Стегнова вена

B. Стегнова артерія

C. Пахвинна зв’язка

D. Лакунарна зв’язка

E. Гребінчаста зв’язка

 

9. У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена?

A. Чотирьохголового м’язу стегна

B. Двоголового м’язу стегна

C. Триголового м’язу стегна

D. Півсухожилкового м’язу

E. Півперетинчастого м’язу

 

10. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

A. Чотирьохголовий м'яз стегна

B. Ніжний

C. Кравецький

D. Двоголовий м'яз стегна

E. Напівсухожилковий

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 759; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.