Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 22

ТЕМА:. М'язи грудної клітки. Фасції та ділянки грудної клітки. Діафрагма.

Актуальність теми: Знання будови та топографії м’язів грудної клітки є надзвичайно важливим для практичної медицини, так як дає можливість через рухи тіла впливати на органи грудної клітки, а також передбачати зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) топографію ділянок грудної клітки;

б) поділ м’язів грудної клітки;

в) початок, прикріплення та функції поверхневих м’язів грудної клітки;

г) початок, прикріплення та функції власних м’язів грудної клітки;

д) фасції грудної клітки;

е) анатомічну будову, частини і топографію отворів та слабих місць діафрагми, їх хірургічне значення.

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи грудної клітки;

б) відпрепарувати та показати діафрагму;

в) показати ділянки грудей;

г) замалювати схему ділянок грудної клітки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а)ділянки грудної клітки;

б) м’язи грудної клітки;

в) фасції грудної клітки;

г) анатомічну будову діафрагми.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1.Топографія ділянок грудної клітки.

2.Класифікація м’ язів грудної клітки.

3.Поверхневі м’язи грудної клітки, початок, прикріплення, функція.

4. Власні (аутохтонні) м’язи грудної клітки, початок, прикріплення, функція.

5.Фасції грудної клітки.

6.Трикутники грудної клітки, межі, функціональне значення.

7.Діафрагма, анатомічна будова, топографічні частини.

8.Отвори діафрагми, їх функціональне значення.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів грудної клітки. На живому демонструють ділянки грудної клітки та проекцію м’язів на грудну клітку. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.Тести для самоконтролю знань.

1.Яким номером позначено regio hypochondriaca ?

 

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 7

 

 

2. Яким номером позначено regio axillaris ?

 

A. 2

B. 1

C. 6

D. 5

E. 4

 

 

3.Яким номером позначено regio inframammaria?

A. 2

B. 1

C. 6

D. 5

E. 4

 

 

4. Яким номером позначено m. pectoralis major ?

 

A. 3

B. 1

C. 6

D. 5

E. 4

 

 

5. Яким номером позначено m. pectoralis minor ?

 

A. 6

B. 1

C. 7

D. 5

E. 4

 

 

6. Яким номером позначено lig. arcuatum mediale ?

A. 2

B. 1

C. 6

D. 5

E. 4

 

 

7. Яким номером позначено lig. arcuatum laterale ?

 

A. 6

B. 1

C. 7

D. 5

E. 4

 

 

8.Яким номером позначено hiatus esophageus ?

A. 5

B. 1

C. 6

D.7

E. 4

 

9.Яким номером позначено hiatus aorticus?

A. 4

B. 1

C. 6

D.7

E. 5

 

10.Яким номером позначено crus dextrum diaphragmatis?

A. 1

B. 4

C. 6

D.7

E. 5

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий вдих. Скорочення яких із наведених м'язів не бере участь у такому вдиху?

A. Mm. intercostales interni.

B. M. pectoralis minor.

C. M. serratus anterior.

D. Diaphragma.

E. Mm. intercostales externi.

2. На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м'язів не бере участь у такому видиху?

A. Mm. intercostales externi.

B. Mm. subcostales

C. M. transverses thoracis.

D. Mm. intercostales intimi.

E. Mm. intercostales interni.

3.В клініку звернувся потерпілий з травматичним пошкодженням передньої стінки fossa axillaris. Який з м’язів утворює цю стінку ?

A. M. pectoralis major.

B. M. serratus anterior.

C. M. transverses thoracis.

D. M. Pectoralis minjr.

E. Mm. intercostales interni.

4. В результаті важкої травми у потерпілого зупинилось дихання. Перестав функціонувати основний дихальний м’яз. Про який м’яз іде мова ?

A. Diaphragma.

B. M. serratus anterior.

C. M. Pectoralis minjr.

D. M. transverses thoracis.

E. Mm. intercostales interni.

5.В клініку звернувся потерпілий з травматичним пошкодженням медіальної стінки fossa axillaris. Який з м’язів утворює цю стінку ?

A. M. serratus anterior.

B. M. pectoralis major.

C. M. transverses thoracis.

D. M. Pectoralis minjr.

E. Mm. intercostales interni.

6.В клініку звернувся потерпілий з травматичним пошкодженням processus coracoideus (відлом). Який з м’язів грудної клітки не зможе функціонувати ?

A. M. Pectoralis minjr.

B. M. serratus anterior.

C. M. transverses thoracis.

D. M. pectoralis major.

E. Mm. intercostales interni.

7.В клініку госпіталізовано потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітки ззаду в ділянці хребта. Під час обстеження хірург виявив пошкодження мембрани одного з м’язів грудної клітки. Мембрана якого м’яза пошкоджена ?

A. M. intercostalis internus.

B. M. subcostalis

C. M. transversus thoracis.

D. M. intercostalis intimi.

E. M. intercostalis externus

8.Які м’язи – трункопетальні ?

A. Mm. pectorales major et minor.

B. M. subclavius, m. serratus anterior.

C. Mm. intercostales externi et interni.

D. M. transversus thoracis, mm. mm. subcostales.

E. M. Serratus posterior superior et m. serratus posterior inferior.

9.Які м’язи – трункофугальні ?

A. M. subclavius, m. serratus anterior.

B. Mm. pectorales major et minor.

C. M. transversus thoracis, mm. levatores costarum.

D. Mm. intercostales externi et interni.

E. M. Serratus posterior superior et m. serratus posterior inferior.

 

10.Який м’яз грудної клітки бере участь в підніманні верхньої кінцівки вище горизонтального рівня ?

A. M. serratus anterior.

B. M. subclavius.

C. M. pectoralis major.

D. Mm. intercostales externi.

E. Mm. intercostales interni.

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 476; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.049 сек.