Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

ТЕМА: Пахвинний канал:стінки, глибоке та поверхневе пахвинні кільця. Топографія внутрішньої поверхні черевної стінки. Слабі місця живота. Шляхи проходження килового мішка при пахвинних килах.

ЗАНЯТТЯ 24

Актуальність теми: Стан внутрішніх органів черевної порожнини в значній мірі залежить від будови і розвитку м’язової системи живота. Тому знання про будову м’язів живота та знання топографії є важливими для практичної медицини, так як дають можливість діагностики та запобіганню багатьох захворювань органів черевної порожнини, зокрема гриж. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) топографію та анатомічну будову пахвинного каналу, його практичне значення;

б) топографію та анатомічну будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, практичне значення;

в) топографію та анатомічну будову місць відносно малої опірності че­рев­­ному тискові на передній черевній стінці;

г) топографію та анатомічну будову місць відносно малої опірності че­рев­­ному тискові на верхній стінці черевної порожнини (діафрагмі);

д) топографію та анатомічну будову поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта), їх практичне значення.

ВМІТИ:

а) відпрепарувати та показати білу лінію живота;

б) відпрепарувати та показати пахвинний канал;

в) відпрепарувати та показати внутрішню поверхню передньої стінки живота;

г) відпрепарувати та показати поперековий трикутник і чотирикутник;

д) показати ділянки живота;

е) замалювати схеми черевних ділянок, піхви прямого м’яза живота, білої лінії живота, пахвинного каналу, будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта).

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть

а)ділянки живота;

б) м’язи живота, класифікація, початок. прикріплення, функція;

в) анатомічну будову піхви прямого м’яза живота;

г) анатомічну будову білої лінії живота;

д) слабі місця живота.3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Пахвинний канал, топографія, межі, вміст, функціональне значення.

2. Поверхневе і глибоке кільця пахвинного каналу, топографія, анатомічна будова, функціональне значення.

3. Інші місця відносно малої опірності че­рев­­ному тискові на передній черевній стінці;

4. Місця відносно малої опірності че­рев­­ному тискові верхньої стінки черевної порожнини;

5. Внутрішня поверхня передньої стінки живота, топографія, анатомічна будова, формування складок та ямок очеревини, значення.

6. Поперековий трикутник, топографія, межі, значення.

7. Поперековий чотирикутник, топографія, межі, значення.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів живота. На живому демонструють проекцію слабих місць живота на черевну стінку. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено anulus iguinalis superficialis?

 1. 1
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9

 

 

2. Яким номером позначено lig. reflexum ?

 1. 2
 2. 4
 3. 5
 4. 7
 5. 9

 

 

3. Яким номером позначено fibrae intercrurales ?

 1. 2
 2. 5
 3. 7
 4. 9
 5. 10

 

4. Яким номером позначено crus mediale lig. inguinale?

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 

 

5. Яким номером позначено crus laterale lig. inguinale?

 

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 

 

6. Яким номером позначено plica umbilicalis mediana ?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 10

 

 

7. Яким номером позначено plica umbilicalis medialis?

 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 10

 

 

8. Яким номером позначено fossa inguinalis medialis?

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8

 

9. Яким номером позначено fossa supravesicalis?

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8

 

10. Яким номером позначено anulus inguinalis profundus?

 1. 2
 2. 3
 3. 5
 4. 6
 5. 7

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого знайдена пахова грижа. Під час операції створюють дублікатуру передньої стінки пахового каналу. Які анатомічні структури передньої стінки живота використовують для створення дублікатури?

А. Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота

B. Поперечну фасцію

С. Очеревину

D. Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота

E. Поперечний м'яз

2.До лікаря звернулася мати новонародженого у якого була визначена вроджена пахвинно-калиткова грижа. Пахвинний канал дуже широкий, частина кишківника знаходилась у калитці. Необхідна операція пластики пахвинного каналу. Якою з перелічених структур утворюється передня стінка цього каналу?

A. Апоневрозом зовнішнього косого м’язу живота.

B. Аоневрозом поперечного м’язу живота.

C. Апоневрозом внутрішнього косого мязу живота.

D. Поперечною фасцією.

E. Жодною з перелічених анатомічних утворів.

3. Під час проведення операції з приводу пахвинної грижі хірург розсік апоневроз зовнішнього косого м’яза живота. Визначте, якою стінкою пахвинного каналу він являється?

A. Передньою.

B. Верхньою.

C. Нижньою.

D. Задньою.

E -

 

4. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі у надчеревній ділянці, пов’язані з пухлиноподібним вип’ячуванням. Лікар встановив діагноз – грижа. Назвіть слабке місце надчеревної ділянки у даному випадку.

A. Біла лінія живота.

B. Пупкова ділянка.

C. Пахвинна область.

D. Поверхневе кільце пахвинного каналу.

E. Піхва прямого м’язу живота.

5. Хворий 47 р. поступив у хірургічне відділення з діагнозом пахова кила. При оперативному втручанні хірург проводить пластику задньої стінки пахового каналу. Якими анатомічними утворами вона утворена?

A. Поперечна фасція.

B. Апоневроз зовнішнього косого м’яза живота.

C. Пахові зв’язки.

D. Вільні нижні краї внутрішнього косого та поперечного м’язів живота.

E. Очеревини.6. Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі у чоловіка, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?

A. Funiculus spermaticus

B. Lig. inguinale

C. -

D. Urarchus

E. Lig. teres uteri

7. У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?

A. Латеральна пахвинна ямка

B. Надміхурова ямка

C. Стегнова ямка

D. Медіальна пахвинна ямка

E. Пахвинний трикутник

8. У хворого на передній черевній стінці під шкірою лікар виявив вип’ячування. Лікар підозрює наявність грижі. В яких слабких місцях передньої черевної стінки можливе утворення таких гриж?

A. Біла лінія живота, пупкове кільце, пахвинний канал.

B. Ліва підреброва ділянка

C. Піхва прямого м’яза живота

D. Стегнове кільце

E. М’язова лакуна

9. Хворому був виставлений діагноз: Діафрагмальна грижа. Які слабкі місця розрізняють у діафрагмі?

A. Грудинно-ребровий, попереково-ребровий трикутники

B. Сухожилковий центр

C. Грудинно-ребровий, грудинно-поперековий трикутники

D. Грудинно-поперековий, попереково-ребровий трикутники

Е. Поперекова частина

10. Слабким місцем передньої стінки живота є пупкове кільце. Які елементи будови передньої стінки живота в ньому відсутні?

A. Апоневрози

B. Поверхнева фасція

C. Власна фасція

D. Внутрішня фасція

E. Очеревина

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1634; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.