Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: Фасції шиї. Мімічні та жувальні м'язи. Фасції та ділянки голови

ЗАНЯТТЯ 26

Актуальність теми: Знання будови та топографії мімічних і жувальних м’язів має важливе значення для практикуючих лікарів – пластичних хірургів, щелепно лицевих хірургів та стоматологів. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) топографію та анатомічну будову фасцій шиї за В.М. Шевкуненком;

б) топографію, анатомічну будову, вміст, практичне значення міжфасціальних просторів шиї;

в) ділянки голови;

г) класифікацію м’язів голови;

д) класифікацію мімічних м’язів;

е) початок, прикріплення, функцію мімічних м’язів;

є) початок, прикріплення, функцію жувальних м’язів.

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати мімічні м’язи;

б) відпрепарувати і показати жувальні м’язи.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть

а) фасції шиї;

б) класифікацію м’язів голови;

в) м’язи голови;

г) мімічні м’язи;

д) жувальні м’язи.

е) фасції голови;

є) кістково-фасціальні простори голови;

ж) міжм’язові простори голови

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Фасції шиї за В.М. Шевкуненком.

2. Ділянки голови.

3. Поділ м’язів голови.

4. Поняття про мімічні м’язи.

5. Відмінність між мімічними і скелетними м’язами.

6. Класифікація мімічних м’язів.

7. Будова та функція мімічних м’язів.

8. Початок, прикріплення, функція мімічних м’язів.

9. Початок, прикріплення, функція жувальних м’язів.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію жувальних та мімічних м’язів, фасції шиї. На живому демонструють їх проекцію на обличчя. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань. 

1. Яким номером на малюнку позначено m. corrugator supercilii?

A. 8

B.9

C. 15

D. 5

E.28

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. buccinator?

 

A. 28

B.9

C. 15

D. 5

E.8

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено m. orbicularis oculi?

 

A. 7

B.9

C. 15

D. 5

E.28

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено m. levator anguli oris?

 

A. 18

B. 8

C. 16

D. 28

E. 19

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. orbicularis oris (pars marginalis)?

 

A. 14

B.9

C. 15

D. 5

E. 28

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. orbicularis oris (pars labialis)?

 

A. 12

B. 13

C. 14

D. 7

E. 3

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено m. pterygoideus lateralis?

 

A. 3

B. 13

C. 14

D. 7

E. 12

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. temporalis?

 

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

E. -

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено m. masseter?

 

A. 9

B. 2

C. 4

D. 5

E. 3

 

10. Яким номером на малюнку позначено m. pterygoideus medialis?

 

A. 4

B. 3

C. 2

D. 9

E. 8

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Чоловік 30 років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Запалення якого з жувальних м'язів найвірогідніше встановить лікар ?

A. M. temporalis /задні волокна/.

B. M. masseter.

C. M. temporalis /передні волокна/.

D. M. pterygoideus medialis.

E. M. pterygoideus lateralis.

 

2. При огляді хворого лікар помітив асиметрію його обличчя. Хворийй не може зморщувати чоло, подняти брови, свиснути, закрити око, оскалити зуби. Функція яких м`язів порушена?

A. Мімічних

B. Жувальних

C. Склепіння черепа

D. Подшкірного

E. Надпід`язикових

 

3. При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію – спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м’язів. На атрофію якого м’язу вказують дані симптоми?

A. Колового м’яза рота

B. Великого виличного м’язу

C. Шийного м’язу

D. М’язу сміху

E. Жувального м’язу

 

4. У хворого з хронічним тонзилітом виникло ускладнення – заглотковий абсцес (гнійник). Куди може поширитися інфекція із заглоткового (ретровісцерального) простору, якщо абсцес терміново не ліквідувати?

A. В грудну порожнину, в заднє середостіння.

B. В грудну порожнину, в переднє середостіння.

C. В грудну порожнину, в середнє середостіння.

D. В превісцеральний простір.

E. В надгрудинний міжапоневротичний простір.

 

5. Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м’язів вірогідно буде страждати?

A. M. masseter

B. M. orbicularis oris

C. M. buccinator

D. M. procerus

E. M. risorius

6. У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м’язів порушена?

A. M. orbicularis oculi

B. M. procerus

C. M. corrugator supercilli

D. M. occipitofrontalis [venter frontalis]

E. M. zygomaticus major

7. У хворої М., 37р. в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A. omotracheale

B. caroticum

C. submandibulare

D. omotraperoideum

E. omoclaviculare

8. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососкоподібним м'язом, зверху - заднім черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

A. Сонний.

B. Лопатково-трахейний.

C. Піднижньощелепний.

D. Лопатково-ключичний.

E. Лопатково-трапецієподібний.

9. В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід її видалити. В якому місці легко знайти язикову артерію і перев'зати її?

A. В трикутнику Пирогова.

B. В сонному трикутнику.

C. В лопатково-підключичному трикутнику.

D. В лопатково-трапецієподібному трикутнику.

E. В лопатково-трахейному трикутнику.

10.При виконанні операції видалення пухлини на язику, хірургу необхідно виділити m.hyoglossus, що займає всю площу trig. linguale (Пірогова)? Яка структура утворює межу цього трикутника позаду і знизу?

A. M. digastricus (venter posterior).

B.M. digastricus (venter anterior).

C.M. Genioglossus.

D.N. Hypoglossus.

E.M. Styloglossus.

11.До реанімаційного відділення поступив чоловік 35 років з пораненням задньої ділянки шиї ‘regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M. Trapezius.

B.M. Sternocleidomastoideus.

C.M. latissimus dorsi.

D.M. Suboccipitalis.

E.M. Scalenus.

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1931; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.085 сек.