Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: Стан внутрішніх органів шиї залежить від анатомічної будови і розвитку м’язової системи

ТЕМА: М'язи шиї. Підпотиличні м’зи. Шийні ділянки.

ЗАНЯТТЯ 25

Актуальність теми: Стан внутрішніх органів шиї залежить від анатомічної будови і розвитку м’язової системи. Тому знання про будову м’язів шиї є важливими для практичної медицини, так як дає можливість через м’язи впливати на роботу внутрішніх органів шиї. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів шиї;

б) початок, прикріплення, функцію поверхневих м’язів шиї;

в) початок, прикріплення, функцію середніх м’язів шиї;

г) початок, прикріплення, функцію глибоких бічних м’язів шиї;

д) початок, прикріплення, функцію глибоких передхребетних м’язів шиї;

е) початок, прикріплення, функцію підпотиличних м’язів;

є) топографію та межі ділянок шиї;

ж) топографію межі трикутників шиї.

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи шиї;

в) замалювати схеми ділянок і трикутників шиї.

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) ділянки шиї;

б) м’язи шиї;

в) топографію шиї.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. Класифікація м’язів шиї.

2. Поверхневі м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

3. Середні м’язи шиї, надпідязикова групи, початок, прикріплення, функція.

4. Середні м’язи шиї, підпідязикова групи, початок, прикріплення, функція.

5. Глибокі бічні м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

6. Глибокі передхребтові м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

7. Підпотиличні м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

8. Ділянки шиї, межі, топографія.

9. Трикутники шиї, межі, топографія.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію ділянок та м’язів шиї. На живому демонструють їх проекцію на зовнішню поверхню шиї. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером на малюнку позначено Platisma?

A. 9

B. 16

C. 11

D. 21

E. 22

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. stylohyoideus?

A. 22

B. 16

C. 11

D. 21

E. 9

 

3. Яким номером на малюнку позначено m. mylohyoideus?

 

A. 4

B. 16

C. 11

D. 21

E. 22

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено m. dygastricus (venter posterior)?

 

A. 22

B. 16

C. 11

D. 21

E. 9

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. thyrohyoideus?

A. 7

B. 16

C. 11

D. 21

E. 22

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. sternocleidomastoideus?

A. 11

B. 16

C. 9

D. 21

E. 22

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено m. omohyoideus (venter inferior)?

 

A. 24

B. 26

C. 11

D. 21

E. 22

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. sternothyroideus?

A. 14

B. 10

C. 7

D. 23

E. 21

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено m. dygastricus (venter anterior)?

A. 8

B. 16

C. 11

D. 21

E.22

 

10. Яким номером на малюнку позначено m. scalenus anterior?

A. 21

B. 16

C. 11

D. 8

E.22

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений ?

1) M. Sternocleidomastoideus

2) M. omohyoideus

3) M. platisma

4) M. sternohyoideus

5) M. mylohyoideus

 

2. Вивчаючи топографію передньої бічної ділянки шиї, студент зрозумів, що m. omohyoideus не бере участь в утворенні тільки trigonum:

1) Submandibularae

2) Caroticum

3) Omoclavicularae

4) Omotracheale

5) Omotrapezoideum

 

3. У хворої 37 років в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m.omohyoideus, m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

1) Omotracheale

2) Caroticum

3) Submandibulare

4) Omotraperoideum

5) Omoclaviculare

 

4. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м’язом, зверху - заднім черевцем двочеревцевого м'яза, спереду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

1) Сонний

2) Підщелепний

3) Лопатково-трахейний

4) Лопатково-ключичний

5) Лопатково-трапецієвидний

 

5. У хворого 50-и років зі скаргами на болі, слабкість та синюшність руки при огляді виявили припухлість надключичної ямки, гіпертрофію переднього драбинчастого м’яза, що свідчить про стиснення судинно-нервового пучка. В якому з топографічних формувань може це відбуватись?

1) Міждрабинчастий простір

2) Надгрудинний простір

3) Переддрабинчастий простір

4) Переднутряний простір

5) Позадунутряний простір

 

6. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

1) M. trapezius

2) M. sternocleidomastoideus

3) M. latissimus dorsi

4) M.rhomboideus minor

5) M. scalenus anterior

 

7. У хворого з‘явилась припухлість шиї вище під‘язикової кістки. Підвищилась температура, з‘явилась слинотеча, хворий з трудом відкриває рот. Поставлений діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м‘язи будуть задіяні в процес?

1) Щелепно –під‘язиковий і підборідно-під‘язичний

2) Двочеревцевий та під‘язиково-шиловидний

3) Під‘язиково-язичний і шило-язичний

4) Підшкірний і шило-під‘язиковий

5) Щитопід‘язичний та груднино-під‘язиковий

 

8. Які м'язи шиї прикріплюються до першого ребра?

1) Передній і середній драбинчасті

2) Передній і задній драбинчасті

3) Задній і середній драбинчасті

4) Грудинноключичнососкоподібний5) Довгий м'яз шиї

 

9. Між якими м'язами шиї проходять підключична артерія і плечове сплетіння?

1) Переднім і середнім драбинчастими м'язами

2) Середнім і заднім драбинчастими м'язами

3) Груднинноключичнососкоподібним і лопатково-під'язичним

4) Груднинно-під'язиковим і груднинно-шитоподібннм

5) Лопатково-під язиковим і переднім драбинчастим

 

10. Який з перерахованих м’язів не відноситься до надпід’язикової групи?

1) m. omohyoideus

2) m. digastricus

3) m. geniohyoideus

4) m. mylohyoideus

5) m. stylohyoideus

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 870; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.