Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: М'язи і фасції живота. Піхва прямого м'яза живота. Бі­ла лінія живота. Черев­ний прес. Черевні ділянки

ЗАНЯТТЯ 23

Актуальність теми: Використання знання будови, топографії та функції м’язів живота дає можливість запобіганню захворювань окремих органів черевної порожнини та тазу і гриж черевної стінки.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) топографію ділянок живота;

б) класифікацію м’язів живота;

в) початок, прикріплення та функцію м’язів живота;

г) фасції живота;

д) топографію та анатомічну будову піхви прямого м’яза живота її хірургічне значення;

е) топографію та анатомічну будову білої лінії живота її хірургічне значення;

є) черевний прес, значення;

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати м’язи живота;

б) відпрепарувати та показати піхву прямого м’яза живота;

в) відпрепарувати та показати білу лінію живота;

є) показати ділянки живота;

ж) замалювати схеми черевних ділянок, піхви прямого м’яза живота, білої лінії живота.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а)ділянки живота;

б) м’язи живота, класифікація, початок. прикріплення, функція;

в) анатомічну будову піхви прямого м’яза живота;

г) анатомічну будову білої лінії живота;

д) слабі місця живота.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Топографія черевних ділянок.

2. Класифікація м’ язів живота.

3. Передня група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

4. Бічна група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

5. Задня група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

6. Фасції живота.

7. Піхва прямого м’яза живота, топографія, анатомічна будова вище і нижче дугоподібної лінії, функціональне значення.

8. Біла лінія живота, топографія, анатомічна будова, функціональне значення.

9. Черевний прес, анатомічна будова, значення.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів живота. На живому демонструють ділянки живота та їх проекцію на черевні стінки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено aponeurosis m. oblique externi abdomini?

A. 26

B. 25

C. 21

D. 22

E. 20

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. obliquus externus abdominis?

 

A. 19

B. 25

C. 21

D. 22

E. 26

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено linea alba?

A. 20

B. 25

C. 21

D. 22

E. 26

 

4. Яким номером на малюнку позначено intersectiones tenduneae?

 

A. 20

B. 25

C. 21

D. 22

E. 26

 

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. obliquus internus abdominis?

A. 14

B. 25

C. 21

D. 22

E. 26

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. transversus abdominis?

A. 19

B. 25

C. 21

D. 22

E. 26

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено m.qudratus lumborum?

 

A. 6

B. 10

C. 11

D. 12

E. 16

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. rectus abdominis?

A. 15

B. 10

C. 11

D. 12

E. 16

 

9. Яким номером на малюнку позначено m. pyramidalis?

 

A. 13

B. 10

C. 11

D. 12

E. 16

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено m. cremaster?

A. 7

B. 10

C. 11

D. 12

E. 16

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У пацієнта при обертових рухах в хребетному стовпі виникає біль по ходу одного з м’язів тулуба тієї ж сторони. Запалення якого м’яза (міозит) спостерігається?

A. Внутрішнього косого м’яза живота

B. Зовнішнього косого м’яза живота

C. Прямого м’яза живота

D. Квадратного м’яза попереку

E. Поперечного м’яза живота

 

2. З чим пов’язана наявність сухожилкових перетинок в прямих м’язах живота?

A. Внаслідок зрощення суміжних міотомів

B. З наявністю залишків ембріональної сполучної тканини

C. З розвитком міжребрових нервів

D. З розвитком міжребрових судин

E. З розвитком апоневрозів широких м’язів живота

 

3. В якій послідовності розтинають шари м’язів передньої стінки живота при апендиктомії?

A. Зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота, поперечний м’яз живота

B. Поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота

C. Внутрішній косий м’яз живота, поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота

D. Прямий м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота

E. Зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота, прямий м’яз живота

 

4. У пацієнта при обертових рухах в хребетному стовпі виникає біль по ходу одного з м’язів тулуба тієї ж сторони. Запалення якого м’яза (міозит) спостерігається?

A. Внутрішнього косого м’яза живота

B. Зовнішнього косого м’яза живота

C. Прямого м’яза живота

D. Квадратного м’яза попереку

E. Поперечного м’яза живота

 

5. Задньою стінкою піхви прямого м’яза живота є:

A. Поперечна фасція

B. Поверхнева фасція

C. Власна фасція

D. Апоневроз поперечного м’яза

E. Очеревина

 

6. Чим утворена передня стінка піхви прямого м’яза живота вище поперечної лінії?

A. Апоневрозом зовнішнього косого м’яза та переднім листком апоневрозу внутрішнього косого м’яза живота

B. Переднім листком апоневрозу внутрішнього косого м’яза живота

C. Заднім листком апоневрозу внутрішнього косого м’яза живота

D. Апоневрозом поперечного м’яза живота

E. Поперечною фасцією

 

7. Волокна яких м'язів утворюють м’яз, що піднімає яєчко?

A. Внутрішнього косого та поперечного м’язів живота

B. Зовнішнього косого та поперечного м’язів живота

C. Прямого та поперечного м’язів живота

D. Квадратного м'яза попереку та внутрішнього косого м’язу живота

E. Квадратного м'яза попереку та зовнішнього косого м’язу живота

 

8. Чим утворена пахвинна зв'язка?

A. Нижніми пучками апоневрозу зовнішнього косого м’яза живота

B. Апоневрозом внутрішнього косого м'яза живота

C. Прямим м'язом живота

D. Поперечним м'язом живота

E. Квадратним м'язом попереку

 

9. Крізь апоневроз якого м'яза проходить пахвинний канал?

A. Зовнішнього косого м'язу живота

B. Внутрішнього і зовнішнього косих м'язів живота

C. Поперечного м'язу живота

D. Поперечного і зовнішнього косого м'язів живота

E. Внутрішнього косого і поперечного м'язів живота

 

10. Яка основна функція пірамідного м’язу?

A. Натягання білої лінії живота

B. Згинання тулуба вперед

C. Підтримання внутрішньочеревного тиску

D. Нахили тулуба в сторону скорочення

E. Нахили тулуба в сторону – протилежну до скорочення

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1411; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.053 сек.