Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА: М'язи, фасції та топографія передпліччя. Ліктьова ямка. Аналіз рухів у ліктьовому суглобі
ЗАНЯТТЯ 28

Актуальність теми: Знання будови та топографії м’язів передпліччя в нормі є надзвичайно важливим для практичної медицини, так як дає можливість діагностувати патологічні зміни в цій ділянці, зміщення кісток при вивихах та прогнозування зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів передпліччя;

б) початок, прикріплення, функція м’язів передпліччя;

в) фасції передпліччя;

г) топографію передпліччя: борозни, їх межі;

д) анатомічну будову ліктьової ямки.

н) проекцію м’язів передпліччя на шкірний покрив.

 

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи і борозни передпліччя;

б) відпрепарувати показати ліктьову ямку;

в) на живому провести аналіз рухів у ліктьовому суглобі з вказанням м’язів, які приймають участь у цих рухах.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть

а) класифікацію м’язів передпліччя;

б) анатомічну будову і функцію м’язів передпліччя;

в) фасції передпліччя;

г) топографію передпліччя;

д) анатомічну будову ліктьової ямки.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи передпліччя, класифікація.

2. Передня група м’язів передпліччя, початок, прикріплення, функція.

3. Задня група м’язів передпліччя, початок, прикріплення, функція.

4. Фасції передпліччя.

5. Топографія передпліччя.

6. Ліктьова ямка, анатомічна будова, межі.

7. Аналіз рухів у ліктьовому суглобі.

8. Проекція м’язів передпліччя на шкірні покриви.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів передпліччя. На живому демонструють їх проекцію на верхню кінцівку. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі. 

Тести для самоконтролю знань.

 

  1. Яким номером позначено m. brachioradialis

 

A. 1

B 4

C 3

D 13

E 14

 

 

2.Під яким номером позначено m. flexor carpi ulnaris ?

A. 12

B. 4

C. 13

D. 15

E. 14

 

 

3.Під яким номером позначено m. palmaris longus ?

A. 13

B. 14

C. 12

D. 15

E. 4

 

4.Під яким номером позначено m. Supinator?

 

A2

B 5

C 9

D 3

E 4

 

 

5. Під яким номером позначено m. flexor carpi ulnaris

 

A16

B 15

C 19

D 13

E 14

 

6.Яким номером позначено m. extensor digiti minimi ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

 

 

7.Яким номером позначено m. abductor pollicis longus?

 

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

 

 

8.Яким номером позначено m. extensor digitorum ?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

E. 10

 

9.Яким номером позначено m. extensor carpi ulnaris?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

E. 10

 

 

10.Яким номером позначено m extensor pollicis brevis?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Чоловіка 45 років доставлено в хірургічне відділення з різаною раною у медіальному краї передпліччя. Обстеження показало, що у хворого перерізано два м’яза передпліччя – ліктьовий згинач зап’ястка і ліктьовий розгинач зап’ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

A. Розгинання і відведення кисті

B. Приведення кисті

C. Розгинання кисті

D. Відведення кисті

E. Згинання кисті

 

2. У хворого перелом плечової кістки в нижній третині. Яке зміщенння відламків кісток, враховуючи місце прикріплення круглого м’яза-привертача?

A. Нижній відламок зміщеий досередини

B. Верхній відламок зміщений догори

C. Верхній відламок зміщений назад

D. Нижній відламок зміщений назовні

E. Верхній відламок зміщений досередини

 

3. Хворий 28 років порізав склом передню поверхню передпліччя на 2 см нижче ліктьового суглоба, він не здатний обертати кисть досередини. Функція якого м'яза, ймовірніше усього, порушена?

A. m. pronator teres

B. m. flexor pollicis longus

C. m. pronator quadratus

D. m. flexor digitorum profundus

E. m. supinator

 

4. Внаслідок побутової травми у хворого 34 років мало місце обмежене згинання середніх фаланг 2-5 пальців кисті, а разом з ними і самих пальців. Функція яких м'язів ймовірніше усього порушена?

A. m. flexor digitorum superficialis

B. m. flexor digitorum profundus

C. m. opponens policis, m. adductor policis

D. m. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi

E. m. palmaris longus

 

5. У травматологічний пункт поступив чоловік 36 років з травмою правої кисті. При огляді встановленно: різана рана долонної поверхні правої кисті; середня і дистальна фаланги II – V пальців не згинаються. Які м’язи пошкоджені?

A. Поверхневий і глибокий м’язи-згиначі пальців

B. Поверхневий м’яз-згинач пальців і червоподібні м’язи

C. Глибокий м’яз-згинач пальців і червоподібні м’язи

D. Червоподібні м’язи і долонні міжкісткові м’язи

E. Долонні і тильні міжкісткові м’язи

 

6. У травматологічний пункт поступив чоловік 40 років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана тильної поверхні правої кисті в ділянці великого пальця, дистальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Довгий м’яз-розгинач великого пальця

B. Короткий м’яз-розгинач великого пальця

C. Довгий відвідний м’яз великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

7. У травматологічний пункт поступив чоловік 38-и років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Протиставний м’яз великого пальця

B. Короткий м’яз-згинач великого пальця

C. Короткий відвідний м’яз великого пальця

D. Довгий м’яз-згинач великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

7. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

8. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 728; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.