Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 21

ТЕМА: Загальні дані про м’язи. Допоміжний апарат м’язів. М'язи спини. Фасції та ділянки спини.

Актуальність теми: Знання анатомії мязів дає можливість вивчати об’єм рухів тіла та окремих його частин в нормі, лікарям травматологам дає можливість передбачати зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) сегментарні утворення мезенхіми-соміти, їх класифікацію;

б) характеристику міотомів, їх дорзальні та вентральні частини;

в) похідні дорзальних і вентральних похідних міотомів;

г) анатомічну будову, класифікацію м’язів;

д) допоміжний апарат та функцію м’язів;

е) м’яз як орган;

є) поверхневі м’язи спини, початок, прикріплення, функція.

ж) глибокі м’язи спини, початок, прикріплення, функція.

з) м’язи потилиці, початок, прикріплення, функція.

к) ділянки спини;

л) фасції спини.

ВМІТИ:

а) пошарово препарувати поверхневі та глибокі м’язи спини і потилиці;

б) поверхневі та глибокі м’язи спини та потилиці.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) розвиток м’язів;

б) анатомічну будову м’язів;

в) класифікацію м’язів;

г) динамічний апарат м’язів;

д) роботум’язів;

е) класифікацію м’язів спини;

є) поверхневі м’язи спини;

ж) глибокі м’язи спини;

з) м’язи потилиці;

і) фасції спини.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

Контрольні питання:

 

1. Соміти, класифікація, поділ.

2. Міотоми, дорзальні та вентральні частини, їх похідні.

3. Анатомічна будова м’язів.

4. Класифікація м’язів в залежності від класифікації і функції.

5. Допоміжний апарат м’язів: фасції, синовіальні сумки, синовіальні піхви, м’язові блоки.

6. Біомеханіка м’язів, різновиди важелів.

7. Ділянки спини.

8. Класифікація м’язів спини.

9. Поверхневі м’язи спини, початок, прикріплення, функція.

10. Глибокі м’язи спини, бічний, при середній тракти та м’язи, що їх утворюють.11. М’язи при середнього тракту, перечислити, початок, прикріплення, функція.

12. М’язи бічного тракту, перечислити, початок, прикріплення, функція.

13. М’язи потилиці, перечислити, початок, прикріплення, функція.

14. Фасції спини.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію м’язів спини. На живому демонструють ділянки спини та проекцію м’язів на спину. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів для препарування. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

 

 

  1. Яким номером позначено m. rhomboideus major ?

A. 7

B. 1

C. 6

D. 5

E. 4

 

 

2. Яким номером позначено m. serratus posterior inferior ?

 

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

 

3. Яким номером позначено m. rhomboideus minor ?

 

A. 1

B. 4

C. 6

D. 5

E. 8.

 

4. Яким номером позначено m. serratus posterior superior?

 

A. 7

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

 

5. Яким номером позначено m. latissimus dorsi ?

A. 6

B. 1

C. 4

D. 5

E. 8.

 

6. Яким номером позначено m. splenius capitis ?

A. 8

B. 1

C. 6

D. 5

E. 4

 

 

7. Яким номером позначено m.longissimus thoracis?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

 

 

8. Яким номером позначено m.spinalis thoracis?

 

A. 5

B. 1

C. 6

D. 4

E. 8.

 

 

9. Яким номером позначено m.iliocostalis thoracis?

A. 3

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

 

 

10. Яким номером позначено m.multifidus?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Диригент оркестра не може дістати з кишені фрака носову хустинку. Який з м’язів не виконує своєї функції ?

A. М. latissimus dorsi.

B. M. pectoralis major.

C. M. deltoideus.

D. M. trapezius.

E. М. rhomboideus major.

 

2. У потерпілого колото- різана рана нижнього відділу задньої стінки пахвової ямки. Які м’язи пошкоджені при цьому?

А. М. latissimus dorsi.

B. M. triceps brachii.

C. M. pectoralis major.

D. M. deltoideus.

Е. M. infraspinatus.

 

3. Хворий з ускладненим диханням займає вимушене положення : сидячи на краю ліжка з опорою на руки. Який з названих м’язів не виконує ролі допоміжного дихального?

A. М. rhomboideus major

B. М. latissimus dorsi

C. М. serratus anterior

D. Мm. scaleni

E. Мm. serrati posteriores

 

4. При затрудненому відведені руки в плечовому суглобі лікар призначив масаж найширшого м’яза спини, починаючи з початку його прикріплення. З якої ділянки тіла потрібно почати масаж?

A. З поперекового відділу хребтового стовпа

B. З крижового відділу хребтового стовпа

C. З латерального краю лопатки

D. З потиличної ділянки

E. Від кутів 11 – V ребер

 

5. При затрудненому відведенні руки потрібно провести масаж м’яза антaгoніста щодо названої функції. Масаж ділянки якого м’яза призначить лікар?

A. М. latissimus dorsi.

B. M. deltoideus

C. M. brachialis.

D. M. trapezius.

E. M. biceps brachii.

 

6. Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у м’язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та розгинання плеча, обертання плеча до середини. Розтягнення якого м’язу відбулося вірогідніше всього?

A. M. latissimus dorsi

B. M. levator scapulae

C. M. romboideus major

D. M. trapezius

E. M. subscapularis

 

7. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї

(regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M. trapezius

B. M. sternocleidomastoideusC. M. latissimus dorsi

D. M.rhomboideus minor

E. M. scalenus anterior

 

8.Після крововиливу у головний мозок у постраждалого порушена функція розгинання поперекового відділу хребта. Який м’яз вірогідніше всього постраждав?

A. M. erector spinae.

B. M. latissimus dorsi

C. M. trapezius

D. M. serratus posterior inferior

E. M. serratus posterior superior

 

9. Які структури належать до допоміжних апаратів м’язів ?

A. Фасції, синовіальні піхви та бурси, сесамоподібні кістки.

B. Сухожилки, апоневрози.

C. Синовіальні піхви, сухожилки, апоневрози.

D. Сесамоподібні кістки, фасції, апоневрози.

E. Фасції, сухожилки, апоневрози, синовіальні піхви.

 

10. Які м’язи спини розгинають і обертають голову ?

A. M. splenius capitis, m. splenius cervicis, m. trapezius, m. longissimus, mm. suboccipitales.

B. Mm.rhomboidei major et minor, mm. serrati posterior superior et inferior, m. trapezius.

C. M. longissimus, m. semispinnalis, mm. rotators, mm. multifidi.

D. M. spinalis capitis, m. longissimus, mm. recti capitis, mm.rhomboidei.

E. . M. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis.

 

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 632; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.