Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Анатомо- фізіологічна характеристика органів дихання. Гортань, трахея, бронки


Носова порожнина ділиться хрящовою перетинкою на дві половинки – праву і ліву. На перетинці розташовуються три носові раковини, які утворюють носові ходи: верхній, середній і нижній. Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм.

Носова порожнина сполучається з при носовими пазухами (порожнинами), які знаходяться в кістках черепа.

Із порожнини носа через хоани повітря надходить у носову, ротову частину глотки, а потім – у гортань.

Гортань розташована на передній частині шиї і зовні її частину видно як підвищення, яке називають кадиком. Гортань не тільки повітроносний орган, але й орган утворення голосу, звукової мови. Зверху вхід в гортань прикривається надгортанником, який перешкоджає потраплянню їжі в гортань і дихальні шляхи.

Стінки гортані утворені хрящами і зсередини вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм, який відсутній на голосових зв’язках і на частині надгортанника. Гортань утворюють три непарних (персневидний, щитовидний, надгортанник) та три парних (черпакуваті, ріжкуваті, клиноподібні) хрящі.

Трахея розташована у грудній клітці спереду від стравоходу і має довжину 9-11 см. на рівні 5 грудного хребця вона ділиться на два головні бронхи: лівий і правий. Задня стінка трахеї (де немає хрящових утворів) перетинчаста, в ній є гладенькі м’язові волокна і вона прилягає до стравоходу. Це створює сприятливі умови для проходження їжі по стравоходу.

ПОРОЖНИНА НОСА(cavitas nasi) складається з кісткової і хрящової частин. Хрящова частина складається з таких хрящів:

- бічний хрящ носа;

- великий хрящ крила носа;

- малі хрящі крила носа;

- хрящ носової перетинки.

Завдяки наявності хрящів носа ніздрі відкриті і відокремлені одна від одної. Спинка носа донизу переходить у верхівку, а по боках - у крила носа. Порожнина носа поділяється на дихальну і нюхову. В ділянці верхнього носового ходу знаходиться нюхова ділянка, а в ділянці нижнього і середнього ходу - дихальна. Повітря з порожнини носа, де воно зігрівається і очищується, попадає в глотку, а потім в горлянку. Будова глотки описана в розділі "Травна систе­ма". Гортань знаходиться в передній ділянці шиї на рівні IV - VI шийних хребців. Спереду її покрива­ють м'язи шиї, які лежать нижче під'язикової кістки. По боках від гортані знаходяться судинно-нервові пучки шиї і частки щитовидної залози. Позаду гортані проходить гортанна частина глотки. Скелет гортані складається з парних і непарних хрящів.

До непарних хрящів відносяться:

1) щитовидний хрящ, який складається з правої і лівої пластинок, що сходяться під кутом, утворюючи гортанний виступ /Адамове яблуко/, а також верхніх і нижніх ріжок;2) перснеподібний хрящ має спереду дугу, а ззаду - пластинку;

3) надгортанний хрящ, що має стебло. До парних хрящів гортані відносяться:

1) черпакуваті хрящі, які мають основу, верхівку; м'язовий і голосовий відростки. Ці хрящі лежать на пластинці перснеподібного хряща;

2) ріжкоподібні хрящі - лежать в товщі черпако-надгортанної складки, на верхівці черпакуватих хрящів;

3) клиноподібні хрящі - лежать в товщі цієї ж складки спереду від ріжкоподібних.

До суглобів гортані відносяться:

- перснещитоподібний суглоб - між нижніми ріжками щитоподібного хряща і дугою перснеподібного хряща. Цей суглоб має поперечну вісь руху;

- перснечерпакуватий суглоб - між основою черпакуватих хрящів і пластинкою перснеподібного хряща. В цьому суглобі відбуваються рухи навколо вертикальної осі /обертання/, крім цього черпакуваті хрящі можуть ковзати назустріч один одному.

До зв'язок гортані відносяться:

- щитопід'язикова мембрана, яка підвішує гортань до під'язикової кістки;

- щитонадгортанна зв'язка;

- під'язикове-надгортанна зв'язка;

- голосові зв'язки, які натягуються між внутрішньою поверхнею кута щитоподібного хряща і голосовим відростком черпакуватого хряща;

- присінкові зв'язки, що знаходяться вище голосових.

До фіброеластичних структур гортані відносяться:

- еластичний конус, який є продовженням щитопід 'язикової зв'язки і в своєму верхньому кінці містить голосову зв'язку;

- квадратна мембрана, яка знаходиться вище еластичного конуса і в своєму нижньому кінці містить присінкову зв'язку.

Фіброеластичні структури разом із хрящами утворюють скелет гортані. М'язи гортані поділяються на звужувачі голосо-воі щілини, розширювачі голосової щілини і змінюючі напругу голосових зв'язок.

До звужувачів голосової щілини відносяться:

- бічний перснечерпакуватий м'яз;

- щиточерпакуватий м'яз;

- поперечний черпакуватий м'яз;

- косі черпакуваті м'язи.

До м'язів розширювачів голосової щілини відноситься задній щиточерпакуватий м'яз. М'яз, який натягує голосову зв'язку, називаєть­ся перснещитоподібним м'язом, а м'яз, що розслаб­лює голосову зв'язку, називається голосовим м'язом '''знаходиться в товщі голосової складки/. Порожнина гортані має форму пісочного годинника І складається з присінка гортані, голосової щілини і підголосової ділянки. Присінок гортані починається входом в гортань, який обмежений спереду надгортанним хрящем, ззаду - черпакуватими хрящами, а з боків - черпаконадгортанною складкою, в якій знаходиться клиноподібний і ріжкоподібний горбики /місця знаходження одноіменних парних хрящів/. М'язи гортані розвиваються із загального м'язового сфінктера первинної кишки. Первинні брунькоподібні випинання дають початок розвитку бронхіального та альвеолярного де­рев легень. Із спланхноплеври /вісцеральний листок вентральноі мезодерми/ утворюється вісцеральна плевра. Соматоплевра /парієтальний листок вент­ральної мезодерми/ дає початок парівтальній плеврі. Між цими листками утворюється порожнина плеври. М'язи гортані розвивають­ся із загального м'язового сфінктера первинної кишки. Первинні брунькоподібні випинання дають по­чаток розвитку бронхіального та альвеолярного дерев легень. Із спланхноплеври /вісцеральний листок вентральноі мезодерми/ утворюється вісцеральна плевра. Соматоплевра /парієтальний листок вентральної мезодерми/ дає початок парівтальній плеврі. Між цими листками утворюється порожнина плеври. Голосова щілина - найбільш вузьке місце порожнини гортані і знаходиться між правою і лівою голосовою зв'язкою. Між голосовою зв'язкою і присінковою зв'язкою на кожній половині гортані міститься щілина, яка називається шлуночками гортані. Підголосова ділянка - нижня розширена частина гортані, яка переходить в трахею. Трахея - це трубка, яка складається з 16-20 хрящових напівкілець, скріплених між собою колови­ми зв'язками, що складаються із сполучної тканини з гладкими м'язовими волокнами. Ззаду напівкільця з'єднуються між собою перетинчастою частиною тра­хеї. Трахея, чи дихальне горло, простягається від VI шийного до V грудного хребця, де вона розгалу­жується на два головних бронха. Трахея має шийний і грудний відділи. Шийний відділ спереду покритий м'язами, які лежать нижче під'язикової кістки, а також перешийком щитовидної \ залози, який відповідає II - III кільцям трахеї. Ззаду трахеї проходить стравохід. Грудна частина трахеї знаходиться в передньому середостінні груд­ної порожнини.

БРОНХИ – правий(bronchus principalis dexster) і лівий(bronchus principalis sinister) - утворюються внаслідок біфуркації трахеї І побудовані таким же чином, як і трахея. Правий головний бронх ширший і коротший від лівого і за напрямом являє собою май­же продовження трахеї. Він складається з 6-8 хря­щових напівкілець. Лівий головний бронх довший і вужчий і відходить під більшим кутом від трахеї, ніж правий. Він складається з 9-12 хрящових напівкілець. Головні бронхи є бронхами першого по­рядку і від них починається бронхіальне дерево. від кожного головного бронха відходить відповідно поділу легень на частки часткові бронхи(bronchi lobares), екі дають початок сегментним бронхам(bronchi segmentales). З кожним поділом просвіт бронхів зменшується. Бронхи з просвітом близько 1 мм, що йдуть до легеневих часточок, називаються частковими бронхіолами(bronchioli lobares), вони діляться на 12-18 кінцевих бронхіол. Кожна кінцева бронхіола поділяється на дві дихальні бронхіоли(bronchioli respiratorii), які підходять до легеневих aцинусів(asinus pulmonalis). Дихальна альвеола утворює 1-3 порядки альвеольних протоків(ductuli alveolares), які закінчуються альвеолярними мішечками(sacculi alveolares), що складаються з числених легеневих альвеол(alveoli pulmonares), у яких відбувається газообмін.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Анатомо-фізіологічна характеристика травної системи. Стравохід,шлунок | Анатомо-фізіологічна характеристика статевої системи: статевий член, яєчко, передміхурова залова

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 844; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.