Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Анатомо-фізіологічна характеристика статевої системи: статевий член, яєчко, передміхурова залова


Анатомо-фізіологічна характеристика периферичної нервової системи. Симпатична та парасимпатична нервова система.

До периферичної нервової системи (systema nervosum periphe-ricum) відносять нерви, які походять від стовбурової частини головного мозку (черепні нерви) та спинного мозку (спинномозкові нерви) описані в розділі. Симпатичний стовбур, автономні вузли та автономні сплетення, розміщені біля судин та внутрішніх органів.

Центри симпатичної частини розміщуються в грудному та поперековому відділах спинного мозку (Рис. 14). її периферичний відділ складається з двох симетричних симпатичних стовбурів (truncus sympathicus), що лежать поряд з хребтовим стовпом на всьому його протязі. Кожен із стовбурів складається з вузлів (ganglia trunсі sympathici), які, залежно від відношення їх до відділів хребтового стовпа, поділяють на шийні, грудні, поперекові та крижові. Шийний відділ має 3 вузли; грудний — 10—12; поперековий та крижовий — по 3—4 вузли. Від симпатичних вузлів відходять нерви, що утворюють різні нервові сплетення (Рис. 15).

Центри парасимпатичної частини лежать у середньому і довгастому мозку, а також у крижовій частині спинного мозку, її периферична частина складається з волокон, що йдуть у складі різних нервів до органів та сплетень (Рис. 16).

 

Чоловічі статеві органи поділяються на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх належать яєчки з над'яєчниками, сім'явиносні протоки, сім'яні міхурці, передміхурова залоза і цибулинно-сечівни­кові залози. До зовнішніх статевих органів нале­жить калитка і прутень. Чоловічий сечівник служить не тільки для виведення сечі, а і для виведення сперми, тому відноситься і до сечової, і до стате­вої систем. Яєчко - парний паренхіматозний орган, де вироб­ляється сім'я і чоловічі статеві гормони; знахо­диться в калитці. Кожне яєчко має верхній і нижній кінці, медіальну і латеральну поверхні, передній і задній краї. До заднього краю ягчка прилежить над'яєчок, який має головку, тіло і хвіст. Між тілом яєчка і тілом над'яєчка знаходиться пазуха над'яєчка. Яєчко вкрите білковою оболонкою, яка на радньо­му краю вдається в паренхіму яєчка і утворює се­редостіння яєчка. Від останнього відходять до про­тилежного краю перетинки яєчка, які поділяють яєч­ко на 100-200 дольок. У кожній дольці знаходиться 1-2 покручених сім'яних канальця, де виробляються чоловічі статеві клітини - сперматозоїди. Покру­чені сім'яні канальці переходять у прямі сім'яні кананьці, а останні впадають в середостіння яєчка, утворюючи сітку яєчка. Від сітки яєчка ідуть 15-20 виносних протоків, які, пронизуючи білкову оболон­ку, переходять в головку над'яєчка, утворюючи там дольки над'яєчка конічної форми. З дольок яєчка сперматозоїд переходить в дуже покручену протоку над'яєчка, яка досягає 4-6 см довжини. Протока над'яєчка опускається до хвоста над'яєчка, де, згинаючись, переходить в СІМ'явиносну протоку.ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА, яка за формою нагадує каштан, має основу /прилягає до сечового міхура/ і верхівку, обернуту до сечостатевої діафрагми. Пе­редміхурова залоза - це м'язово-секреторний орган, що має, передню і задню поверхні, праву і ліву частки і перешийок, який охоплює сечівник.

Передміхурова залоза складається з 36 альвео­лярна- трубчастих простатичних залозок, які вироб­ляють простатичний сік, що відкривається численни­ми простатичними протоками в простатичну частину сечівника в основі сім'яного холмика. М'язовий апарат під час еякуляції сприяє виштовхуванню сек­рету з простатичних залоз і є НІ сфінктером /ми­мовільним/ сечівника, не даючи сечі змішуватись із спермою. Залоза в похилому віці атрофується, її маса зменшується.

КАЛИТКА - це зовнішній статевий орган, що має вигляд звисаючого донизу шкірно-фасціального мішка, в якому знаходяться яєчка і над'яєчка. Пе­ретинкою калитка поділяється на праву і ліву поло­вини. Калитка - це фізіологічний термостат, який підтримує температуру яєчок на більш низькому рівні, ніж температура тіла, що є необхідною умовою нормального сперматогенезу. У складі калитки виділяють ? оболонок, які вкривають яєчка і є похідними від відповідних шарів передньої черевної стінки. Шкіра калитки має. численні складки, пігментована, вкрита волоссям і мав сальні і потові залози. Під ящірок знаходиться м'ясиста оболонка, яка є похідною від підшкірної жирової клітковини. Зовнішня сім'яна фасція 5 тт-к:Іною від поверх­невої фасції передньої черевне І отінхи. Наступна оболонка яєчка -- це фасція м'яза, вкриваючого яєч­ка, е похідною від міжніжкової фасції в області поверхневого пахового кільця. М'яз, піднімаючий яєчко, в похідним від внутрішнього косого і поперечного м'язів живота. Внутрішня сім’яна фасція в похідною від попе­речної фасції черевної стінки, Піхвова оболонка яєчка, серозна, відповідає очеревині і складається з вісцеральної і парієтальної пластинок. Остання зростається з білковою оболонкою І переходить на над'яєчок. Між обома пластинками знаходиться щедевидний простір -піхвова порожнина, заповнена невеликою- кількістю

серозної рідини.

СТАТЕВИЙ ЧЛЕН -прутень, служить для виведення сечі, сперми, а також для статевого акту. Прутень має корінь, тіло і головку. Шкіра, що вкриває статевий член, в основі головки утворює вільну складку - крайню плоть, яка за допомогою вуздечки з'єднується Із шкірою головки. Статевий член сформований двома печеристими І одним губчастим тілами. Печеристі тіла своїми задніми кінцями зростаються під лобковим симфізом і утворюють жолоб, де залягає губчасте тіло. Всі тіла статевого члена вкриті білковою оболонкою. Всередині губчастого тіла проходить чоловічий сечівник.

ЯЄЧКО - має в паренхімі інтерстиціальні клітини Лейдіга, що виділяють тестостерон і андростерон. Яєчник в своій паренхімі має інтерстиціальні клітини, що виділяють тестостерон І андростерон. Яєчник в своій паренхімі має інтерстиціальні клітини, що виділяють естроген, прогестерон, фолікулін.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Анатомо- фізіологічна характеристика органів дихання. Гортань, трахея, бронки | Анатомо-фізіологічна характеристика органів дихання. Легені. Мехнізм вдиху та видиху

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 608; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.