Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Диференційне рівняння осадження частинок під дією сили тяжіння


ГАЗООЧИЩЕННЯ

 

В процесах осадження зависла частинка переміщується в рідині (газі) під дією різних сил. Розглянемо частинку довільної форми (рис.І.5.1). На частинку діють: сила тяжіння G, сила виштовхування (Архімедова сила) A,сила тертя S.

 
 

Об'єм частинки пропорційний лінійному розміру в третій степені

де - лінійний розмір частики;

(2.1.1)

с1 - коефіцієнт, залежить від форми частинки.

Якщо позначити густини частинки і рідини (газу) відповідно ρт і ρг , то сили, що діють на частинку, будуть визначатися рівняннями:

Рис.І.5.1 До виводу диференційного рівняння осадження частинки під дією сили тяжіння

 

Під дією цих сил частинка переміщується в газі (рідині), при цьому на одиницю поверхні частинки зі сторони оточуючого середовища діють сили тертя, що визначаються законом Ньютона-Петрова:

 

 

де m - коефіцієнт в'язкості;

- зміна швидкості руху середовища в напрямку, нормальному до поверхні частинки

 

Сума сил тертя S ,діюча на всю частинку, залежить від поверхні частинки с2 l2 (де с2-коефіцієнт, що враховує форму частинки). Відповідно, сума сил :

(2.1.2)

(2.1.3)


На основі другого закону механіки, рівнодіюча сил тяжіння, Архімедові сили і сили тертя рівна масі частинки, помножений на прискорення, і, відповідно: (2.1.4)

 

Отримане рівняння (2.1.4) є диференційним рівнянням осадження частинки під дією сили тяжіння.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Матеріальний баланс гідромеханічних процесів | Розв'язок диференційного рівняння з метою визначення швидкості осадження

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 484; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.