Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Журнали документів

Читайте также:
 1. Аналіз документів і спостереження в соціології
 2. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 3. Английская журналистика в первой половине XIX века. Пресса чартизма.
 4. Английская журналистика во второй половине XIX века.
 5. В якості документів розглядаються і матеріали засобів масової комунікації (газети, радіо, телебачення).
 6. Взаимосвязь и взаимозависимость журналистики и экономики
 7. Види програм і програмних документів.
 8. Види програмних документів. Записка пояснення.
 9. Вимоги до тексту документів
 10. Додатки до документів
 11. Єдиний реєстр захисних знаків та спеціальних бланків нотаріальних документів

Контрольні питання

 

1. Форма списку констант та робота з нею.

2. Періодичні константи, форма історії періодичних констант та робота з нею.

3. Помічник заповнення констант та робота з ним.

4. Одно та багаторівневі довідники, довідники-власники та підпорядковані довідники, їхнє призначення.

5. Відображення форми довідника та робота з нею.

6. Періодичні реквізити довідників, форма історії періодичних реквізитів та робота з нею.

7. Дії над елементами та групами довідників.

8. Склад та призначення констант програми «1С:Бухгалтерія», значення яких використовуються за замовчуванням.

9. Склад та призначення констант програми «1С:Бухгалтерія», що визначають правила облікової політики.

10. Склад та призначення констант програми «1С:Бухгалтерія», що визначають службові параметри.

11. Склад та призначення констант програми «1С:Бухгалтерія», що визначають інтерфейс користувача.

12. Склад та призначення довідників програми «1С:Бухгалтерія».


ТЕМА 4. ДОКУМЕНТИ ТА ЖУРНАЛИ ДОКУМЕНТІВ ПРОГРАМИ
«1С: БУХГАЛТЕРІЯ»

 

Журнали документів поділяють на спеціалізовані, котрі містять документи певного виду, та загальні. До складу загальних журналів документів належать журнали «Полный» та «Прочие». Перший містить документи всіх видів, другий містить документи, які не містяться в жодному зі спеціалізованих журналів.

Склад, структура та алгоритми функціонування журналів документів визначаються в режимі роботи «Конфігуратор». В режимі роботи «1С:Підприємство» здійснюється робота зі змістом журналів.

Для відображення форми деякого журналу документів в режимі роботи «1С:Підприємство» використовується команда «Операции - Журналы документов…» або відповідна команда пункту «Журналы». В першому випадку спочатку необхідно вибрати журнал у формі вибору журналу (рис. 4.1). У другому випадку одразу з’являється форма журналу, що відповідає виконаній команді.

 

Рис. 4.1. Форма вибору журналу

 

Журнал документів (рис. 4.2) – це хронологічний список, в кожному рядку якого відображається інформація про окремий документ: назва, номер, дата, сума, автор тощо. Додаткова інформація про документ відображається на піктограмі: якщо документ проведений, то піктограма містить галочку; якщо документ помічений на видалення, то піктограма містить хрестик. Піктограми документів «Операция» відрізняються від піктограм всіх інших документів та не містять галочки, хоча документи «Операция» завжди є проведеними.

В заголовку форми журналу документів відображається його назва та часовий інтервал видимості документів у журналі. Відбір змісту журналу для деякого часового інтервалу та за певним критерієм відбору виконується так само, як для журналів операцій і проводок (див. розділ 2.2).Рис. 4.2. Форма журналу документів «Полный»

 

За допомогою кнопок» «Печать движений», «Дерево», «Путеводитель» та «Реестр» форми журналу документів можна відповідно сформувати друковані форми проводок, дерева взаємопов’язаних документів, довідникового розділу путівника по конфігурації для виділеного документа та списку документів журналу.

При роботі з журналами документів можна виконувати такі дії над документами за допомогою команд пункту «Действия»:

- вводити нові документи в ручному режимі, шляхом копіювання існуючих документів та на підставі існуючих документів (команди «Новый», «Копировать» та «Ввести на основании» відповідно). Крім того, для введення документів в ручному режимі можна використовувати команди пункту «Документы»;

- редагувати та переглядати документи (команди «Открыть» та «Просмотр» відповідно);

- позначати та відміняти позначку на видалення документів (команди «Пометить на удаление» та «Отменить пометку на удаление» відповідно);

- відміняти проведення документів (команда « Сделать документ непроведенным»);

- змінювати час введення непроведених документів (команда «Изменить время документа…»).

При роботі з окремими журналами можна виконувати додаткові дії над документами за допомогою команд пункту «Действия»:

- переглядати операції та проводки, сформовані документами, у вікні операцій та проводок (команди «Открыть операцию» та «Проводки операции» відповідно);

- відображати операцію та проводки документів у журналах операцій та проводок (команди «Перейти в журнал операций» та «Перейти в журнал проводок» відповідно).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Довідники | Документи

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1682; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.