Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Методи стимулювання творчої активності персоналу


Оцінка інноваційного потенціалу

Структура та рівень інноваційного потенціалу організації

Структура ресурсної складової інноваційного потенціалу

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ

Рис. 4.2. Внутрішні фактори сприяння інноваціям

 

Рис. 4.3. Послідовність проведення оцінки і аналізу техніко-організаційного рівня виробництва.

 


Таблиця 4.1

Назва ресурсів Зміст ресурсів
Наукові Наукові розробки лабораторій, дослідно-винахідницькі лабораторії, ноу-хау
Технічні Особливості виробничого обладнання, основних та допоміжних матеріалів, технічного оснащення для виробництва нової продукції
Технологічні Наявність прогресивних технологій та методів організації виробництва
Просторові Виробничі площі характер будівель, комунікацій та їх розміщення
Кадрові Класифікаційний, демографічний склад, стан плинності, характер виконуваних робіт, здатність адаптуватися до змін
Організаційні Організаційна структура, характер управління, інформаційні зв'язки, оперативність збору, обробки та характер розподілу інформації
Фінансові Наявність власних фінансових ресурсів, інших джерел фінансування, умови кредитування
Інформаційні Система забезпечення пошуку інформації з інновацій та обміну знаннями й досвідом між підрозділами фірми

Таблиця 4.2.

Елементи організаційного механізму Інноваційний потенціал
Низький Високий
Організаційна структура Лінійна, лінійно-функціональна Лінійно-функціональна з елементами програмно-цільових організаційних утворень, матричні структури
Технологія Спеціалізоване виробниче обладнання, жорстко пов’язане в єдиний потік для масового випуску продукції Гнучкі автоматизовані виробничі модулі, пов’язані безрейковою гнучкою транспортною системою
Виробничі та офісні приміщення Спеціально спроектовані під певний виробничий процес, повне використання простору приміщень Універсального типу, наявність резервних площ та можливість змінити компонування цехів і відділів
Організація праці Індивідуальна, поопераційна Бригадна з високим рівнем поєднання операцій і процесій
Оплата праці Індивідуальна, відрядна Погодинно-преміальна, бригадна з використанням КТУ
Мобільність персоналу Мінімальна, здебільшого за ієрархічною градацією Можливість горизонтальних і вертикальних переміщень згідно з вирішуваними завданнями
Стиль управління Авторитарний, мінімум делегування повноважень, жорсткий контроль за виконанням Делегування повноважень, що забезпечує високий ступінь залучення персоналу до розроблення рішень; робота у команді
Система інформування персоналу Оперативна інформація про виконання планових завдань певним підрозділом Докладне інформування про діяльність організації в цілому, її життя, проблеми та завдання

 


Таблиця 4.3

Складові Параметри Коефіцієнт вагомості Оцінка  
бали зважена оцінка  
 
1.Виробничі можливості 1.1 Ступень використання виробничої потужності      
1.2. Рівень прогресивності застосовуваних технологій  
1.3. Ступень гнучкості виробництва  
Підсумкова оцінка 0,16 00,96  
2.Кадрові можливості 2.1. Рівень кваліфікації персоналу      
2.2. Ступень готовності персоналу до змін на підприємстві  
2.3. Розвиненість системи мотивації персоналу  
2.4. Ступень творчої ініціативності персоналу  
Підсумкова оцінка 00,18 10,08  
3. Науково-технічні можливості 3.1. Рівень витрат на наукові розробки в собівартості товарної продукції      
3.2. Рівень витрат на використання науково-технічних досягнень в собівартості товарної продукції  
3.3. Рівень використання розробок  
3.4. Частка персоналу, яка займається науковими розробками у загальній чисельності персоналу  
Підсумкова оцінка 00,17 00,51  
4.Маркетингові можливості 4.1. Раціональність використання каналів розподілу товарів      
4.2. Гнучкість цінової політики  
4.3. Рівень використання реклами  
4.4. Ефективність системи збуту  
Підсумкова оцінка 00,16 00,96  
5.Організаційні можливості 5.1.Ступеньінноваційної спрямованості організаційної структури      
5.2Рівень відповідності організаційної культури інноваційному розвитку підприємства  
5.3 Рівень компетенції керівників  
5.4. Розвиненість системи інформаційного забезпечення  
Підсумкова оцінка 00,16 00,80  
6.Фінансові можливості 6.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
6.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності  
6.3. Коефіцієнт загальної ліквідності  
6.4.Фінансова стійкість підприємства  
Підсумкова оцінка 00,17 10,53  

 


Таблиця 4.4

Методи прямого стимулювання Опосередковані (непрямі) методи стимулювання Методи негативного стимулювання
- розмір заробітної плати; - надбавки; - премії; - винагороди; - пільги; - страхування   - придбання акцій компаній; - оплата членства у наукових товариствах та участі у наукових конференціях, семінарах тощо; - надання права самостійного вибору наукової тематики досліджень; - вільне спілкування між співробітниками у робочий час; - зміна статусу підрозділу і керівництва; заохочення до роботи в команді - право керівництва на звільнення або переведення спеціаліста на нижчу посаду; - зміна заробітної плати в бік зменшення; - позбавлення пільг  

 

Таблиця 4.5.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності | Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 673; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 5. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 6. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 7. Аналіз рентабельності та ділової активності
 8. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 9. Атестування персоналу організації
 10. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 11. В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?
 12. Види планів з питань персоналу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.