Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бреттон-Вудська валютна система


Система золотого стандарту.

Паризька валютна система (1867р) – система золотомонетного стандарту.

Структурні принципи:

– основа – золотомонетний стандарт;

– курс національних валют був прив'язаний до золота і через золотий вміст валюти співвідносились одна до одної за твердим валютним курсом;

– кожна валюта мала золотий вміст;

– вільна конвертованість валют в золото (як світові гроші).

Із самого початку свого існування система золотомонетного стандарту забезпечувала надзвичайну валютну стабільність.

Переваги системи золотого стандарту:

§ сприяла розвитку міжнародних торгівельних відносин та інтернаціоналізації виробництва;

§ забезпечувала загальність світових грошей, їх повну конвертованість.

Однак ця система мала не тільки переваги, а й суттєві недоліки:

o вона була занадто жорсткою, не досить еластичною, дорогою;

o залежала від видобутку монетарного золота.

o за цих умов практично повністю виключалася можливість проведення окремими державами власної грошово-валютної політики, спрямованої на вирішення внутрішніх проблем країни.

 

Генуезька валютна система (1922р) – конференція запровадила перехід до золото-девізного стандарту.

Структурні принципи:

– основа – золото та девізи (іноземні валюти призначені для міжнародних розрахунків);

– збережені золоті паритети;

– відновлений режим вільно плаваючих валютних курсів;

– валютне регулювання здійснювалося у формі активної валютної політики, міжнародних конференцій і нарад.

 

У 1943 році були розроблені та опубліковані два плани щодо вдосконалення валютної системи: британський, підготовлений лордом Кейнсом, та американський, складений Генрі Вайтом, який і було взято за основу на Бреттон-Вудській конференції.

Бреттон-Вудська валютна система (1944р) – базувалася на золото-девізному стандарті. На конференції було створено Міжнародний валютний фонд (МВФ), який мав допомагати стабілізації курсів валют країн-учасниць шляхом надання коштів для вирівнювання їхніх платіжних балансів. Передбачалося, що це сприятиме розширенню міжнародної торгівлі. Було засновано Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) з метою надання допомоги країнам-членам у реконструкції та розвитку їхнього господарства шляхом полегшення інвестування капіталу.Принципи Бреттон-Вудської валютної системи:

– функції світових грошей зберігалися за золотом, але масштаби його використання суттєво зменшувалися;

– нарівні із золотом у ролі міжнародних платіжних засобів і резервних валют використовувалися - долар США та фунт стерлінгів Великобр.

– оборотні національні валюти вільно обмінювалися на долари та одна на одну за курсами, що могли коливатися у межах ± 0,75%;

– ринкові курси валют не повинні були відхилятися від фіксованих доларових паритетів цих валют більш як на ± 0,75%;

– міждержавне регулювання валютних відносин здійснювалось через МВФ;

– з метою пом'якшення кризи окремих валют держави — члени МВФ вдавалися до взаємодопомоги - наданням кредитів в іноземній валюті для фінансування дефіцитів платіжних балансів.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вантажні та пасажирські термінали | Ямайська валютна система

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1394; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.