Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. Самостійно досліджують хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози плечової артерії; на живому вчаться визначати місця проекції судин на передню поверхню плеча. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером позначено A.profunda brachii ?

 

 

2. Яким номером позначено A.collateralis ulnaris superior ?

 

3. Яким номером позначено A.brachialis ?

 

 

4. Яким номером позначено A. collateralis ulnaris inferior ?

 

 

5. Яким номером позначено A. Recurrens radialis ?

 

 

6. Яким номером позначено A. Recurrens ulnaris ?

 

7. Яким номером позначено A. Interossea communis ?

 

8. Яким номером позначено A. Interossea anterior ?

 

9. Яким номером позначено A. Collateralis radialis ?

 

10. Яким номером позначено A. Collateralis media ?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?

A. Глибокої артерії плеча, ліктьових колатеральних артерій

B. М’язових гілок плечової артерії

C. Передньої і задньої огинаючих артерій плеча

D. Підлопаткової, передньої міжкісткової артерій

Е. Грудонадплечової, задньої огинаючої артерій плеча

 

 

2. В приймальній покій поступив хворий з переломом кісток кисті та сильною кровотечею в ділянці анатомічної табакерки. Яка судина пошкоджена?

A. Променева артерія.

B. Ліктьова артерія.

C. Передня міжостиста артерія.

D. Задня міжостиста артерія.

E. Поверхнева долонна дуга.

 

3. У чоловіка 35 років під час травми задньої поверхні плеча був пошкоджений променевий нерв і артеріальна судина, яка проходить поруч з ним в canalis humeromuscularis .Яка артерія була пошкоджена?A. A. profunda brachii

B. A. axillaris

C. A. radialis

D. A. ulnaris

E. A. brachialis

 

4. Після автомобільної катастрофи юнак 23 років звернувся у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з артеріальною кровотечею. Яка артерія кровопостачає цю ділянку?

A. A. brachialis

B. A. radialis

C. A. axillaris

D. A. subscapularis

E. A. profunda brachii

 

5. Після травматичногo ушкодження м’яких тканин передпліччя виникла артеріальна кровотеча. Для її тимчасової зупинки фельдшер бригади швидкої допомоги застосував пальцеве перетискання в ділянці sulcus bicipitalis medialis. Яку судину було перетиснуто?

A. A. brachyalis.

B. A. profunda brahii.

C. A. axillaris.

D. A. collateralis ulnaris superior.

E. A. radialis.

 

6. У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?

A. Глибокої артерії плеча, ліктьових обхідних артерій

B. Підлопаткової, передньої міжкісткової артерії

C. Грудно-надплечової, задньої огинальної артерії плеча

D. Передньої і задньої огинальної артерій плеча

E. М’язових гілок плечової артерії

 

7. В якому топографічному утворенні залягає плечова артерія ?

A. В медіальній двоголовій борозді

B. В латеральній двоголовій борозді

C. В плечем’язовому каналі

D. В ліктьовій ямці

E. Під плечовим м’язом

 

 

8. 53-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря зі скаргою на біль нижньої третини внутрішньої поверхні плеча та в області ліктьового суглоба. При огляді лікар констатував зниження пульсації та температури, а також блідість шкіри цього відділу руки. Яка з артерій найімовірніше ушкоджена?

A. A. collateralis ulnaris inferior

B. Brachialis

C. Recurrens ulnaris

D. Collateralis radialis

E. Profunda brachii

 

9. Які гілки не відходять від променевої артерії?

A. Загальна міжкісткова, променева поворотна

B. Долонна та тильна зап’ясткові

C. Променева поворотна, поверхнева долонна

D. Головна артерія великого пальця кисті

E. Перша тильна п’ясткова

 

10. Які артерії анастамозують в ділянці задньої латеральної ліктьової борозни?

A. Середня бокова і поворотна міжкісткова

B. Нижня ліктьова бокова і поворотна міжкісткова

C. Променева бокова і поворотна міжкісткова

D. Нижня ліктьова бокова і передня поворотна ліктьова артерія

E. Верхня ліктьова бокова артерія і задня поворотна ліктьова артерія

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

1. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

2. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

3. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

4. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

5. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедривід ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 202; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.