Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: визначення проекції на зовнішні покриви поверхневої та глиболої долонних дуг

ТЕМА : АРТЕРІЇ КИСТІ. ПОВЕРХНЕВА ТА ГЛИБОКА АРТЕРІАЛЬНІ ДОЛОННІ ДУГИ. ПОВЕРХНЕВІ ТА ГЛИБОКІ ВЕНИ, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ТА СУДИНИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ.

ЗАНЯТТЯ № 94

Актуальність теми: визначення проекції на зовнішні покриви поверхневої та глиболої долонних дуг. Практичне значення розподілу судин і нервів у межах пальця. Проекція на зовнішні покриви великих судин і нервів передпліччя. Місця промацування пульсу променевої і ліктьової артерій. Значення підшкірних вен ліктьової ділянки в медичній практиці.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози променевої артерії на кисті;

б) хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози ліктьової артерії на кисті;

в) формування, топографію, долонної артеріальної сітки зап’ястя;

г) формування, топографію, гілки тильної артеріальної сітки зап’ястя;

д) формування, топографію, гілки, значення поверхневої артеріальної дуги кисті;

г) формування, топографію, гілки, значення глибокої артеріальної дуги кисті;

д) формування, хід, топографію, притоки поверхневих вен верхньої кінцівки;

е) формування тильної зап’ясткової сітки;

є) формування, хід, топографію, притоки глибоких вен верхньої кінцівки;

ж) формування, хід, топографію поверхневих лімфатичних судин верхньої кінцівки;

з) формування, хід, топографію глибоких лімфатичних судин верхньої кінцівки;

и) лімфатичні вузли верхньої кінцівки, топографію;

і) пахвові лімфатичні вузли, принципи класифікації.

 

Вміти:

а) показати гілки ліктьової та променевої артерій на кисті;

б) показати поверхневу та глибоку артеріальні дуги кисті;

в) показати поверхневі вени верхньої кінцівки;

г) показати глибокі вени верхньої кінцівки;

д) намалювати схему поверхневої та глибокої долонних артеріальних дуг..

 

5. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

6. Вивчіть :

а) розподіл гілок ліктьової та променевої артерій на кисті;

б) поверхневу та глибоку артеріальні дуги кисті, формування, значення;в) формування, хід, топографію поверхневих і глибоких вен кисті, передпліччя і плеча;

г) лімфатичні судини та вузли верхньої кінцівки;

д) пахвові лімфатичні вузли, принципи класифікації..

7. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

 

Повторити:

а) скелет кисті;

б) м’язи кисті;

в) топографію кисті.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Ліктьова артерія, хід, топографія, гілки на кисті, ділянки кровопостачання, анастомози.

2. Променева артерія, хід, топографія, гілки на кисті, ділянки кровопостачання, анастомози.

3. Долонна артеріальна сітка зап’ястя, формування, топографія, значення.

4. Тильна артеріальна сітка зап’ястя, формування, топографія, гілки, значення.

5. Поверхнева долонна артеріальна дуга, формування, значення, гілки, ділянки кровопостачання.

6. Глибока долонна артеріальна дуга, формування, значення, гілки, ділянки кровопостачання.

7. Кровопостачання тильної поверхні пальців кисті.

8. Кровопостачання долонної поверхні пальців кисті.

9. Поверхневі вени і венозні сітки кисті.

10. Поверхневі вени верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, притоки.

11. Глибокі вени верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, притоки.

12. Поверхневі лімфатичні судини верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, місце впадіння.

13. Глибокі лімфатичні судини верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, місце впадіння.

14. Лімфатичні вузли верхньої кінцівки, топографічний розподіл.

15. Пахвові лімфатичні вузли, топографія, ділянки збору лімфи, відтік лімфи.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 242; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.