Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: знання будови та формування плечового сплет


ТЕМА : «ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, НАД- І ПІДКЛЮЧИЧНА ЧАСТИНИ, СТОВБУРИ ТА ПУЧКИ. РОЗПОДІЛ КОРОТКИХ ГІЛОК. ДОВГІ ГІЛКИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ НА ПЛЕЧІ. СУДИННО-НЕРВОВИЙ ПУЧОК ПАХВОВОЇ ЯМКИ ТА ВЕЛИКИЙ СУДИННО-НЕРВОВИЙ ПУЧОК ПЛЕЧА.».

ЗАНЯТТЯ № 95

Актуальність теми: знання будови та формування плечового сплетення має велике значення. Анатомічні ознаки невриту плечового сплетення (ділянки больових відчуттів, обмеженість рухів у плечовому поясі) приводить до значної втрати працездатності і навіть інвалідності.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) шийні спинномозкові нерви, формування, поділ на гілки;

б) формування, топографію плечового сплетення;

в) топографію надключичної частини плечового сплетення;

г) короткі гілки плечового сплетення, формування, хід, топографію, ділянки іннервації;

д) особливості анатомічної будови, топографію підключичної частини плечового сплетення;

е) склад, топографію судинно-нервового пучка пахвової порожнини;

є) склад, топографію судинно-нервового пучка плеча;

ж) ділянки іннервації довгих гілок плечового сплетення на плечі.

 

Вміти:

а) показати надключичну частину плечового сплетення;

б) показати підключичну частину плечового сплетення;

в) показати короткі гілки плечового сплетення;

г) показати довгі гілки плечового сплетення;

д) намалювати схему формування та поділу на гілки спинномозкових нервів;

е) промацати надключичну частину плечового сплетення на живому.

 

8. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

9. Вивчіть :

а) шийні спинномозкові нерви, формування, гілки;

б) плечове сплетення, формування, топографічні частини;

в) походження, хід, топографію, ділянки іннервації коротких гілок плечового сплетення; г) особливості анатомічної будови підключичної частини плечового сплетенн

д) склад, топографію, судинно-нервого пучка пахвової порожнини;

е) склад, топографію, судинно-нервого пучка плеча;

є) формування, хід, топографію довгих гілок плечового сплетення на плечі;ж) ділянки іннервації довгих гілок плечового сплетення на плечі.

10. Дайте відповідь на контрольні питання.

Повторити:

а) формування та поділ на гілки спинномозкових нервів;

б) скелет, м’язи, топографію плечового поясу та плеча.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 194; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.