Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: Розуміння формування нижньої порожнистої та ворітної вени в світлі філо- і онтогенезу


ТЕМА: «СИСТЕМА НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ. СИСТЕМА ВОРІТНОЇ ВЕНИ. ФОРМУВАННЯ , ТОПОГРАФІЯ, ПРИТОКИ ВКАЗАНИХ ВЕН. ВНУТРІШНЬО ОРГАННЕ КРОВОНОСНЕ РУСЛО ПЕЧІНКИ».

ЗАНЯТТЯ № 11.

Актуальність теми: Розуміння формування нижньої порожнистої та ворітної вени в світлі філо- і онтогенезу, а також знання їх топографії має велике значення у клінічній медицині.

 

Знати:

а) формування, хід, топографію та місце впадіння нижньої порожнистої вени;

б) парієтальні притоки нижньої порожнистої вени;

в) вісцеральні притоки нижньої порожнистої вени;

г) формування, хід, топографію та розгалуження ворітної вени;

д) чудесну венозну сітку печінки;

е) характеристику основних приток ворітної вени;

є) анатомічну та внутрішню будову печінки, функцію;

ж) особливості кровоносного русла печінки .

Вміти:

а) показати нижню порожнисту вену та її основні притоки;

б) показати ворітну вену та її основні притоки;

в) показати печінки .

1. Нижня порожниста вена, формування, хід, топографія, місце впадіння.

2. Парієтальні притоки нижньої порожнистої вени.

3. Поперекові вени, формування, хід, топографія, притоки.

4. Вісцеральні притоки нижньої порожнистої вени.

5. Ниркова вена, формування, хід, топографія.

6. Наднирникова вена, формування, хід, топографія.

7. Яєчкова вена, формування, хід, топографія, лозоподібне венозне сплетення яєчка.

8. Яєчникова вена, формування, хід, топографія, лозоподібне венозне сплетення яєчника.

9. Печінкові вени, формування, хід, місце впадіння.

10. Ворітна вена, формування, хід, топографія, розгалуження.

11. Корені та основні притоки ворітної вени, загальна характеристика.

12. Чудесна венозна сітка печінки

13. Анатомічна будова, топографія печінки.

14. Внутрішня будова печінки, функція.

15. Особливості кровоносного русла печінки.

Повторити:

а ) будову стінок черевної порожнини;

б) вміст черевної порожнини;

в) будову та функцію органів малого тазу;

г) хребетні венозні сплетення;

д) органи імунної системи.Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Нижня порожниста вена, формування, хід, топографія, місце впадіння.

2. Парієтальні притоки нижньої порожнистої вени.

3. Поперекові вени, формування, хід, топографія, притоки.

4. Вісцеральні притоки нижньої порожнистої вени.

5. Ниркова вена, формування, хід, топографія.

6. Наднирникова вена, формування, хід, топографія.

7. Яєчкова вена, формування, хід, топографія, лозоподібне венозне сплетення яєчка.

8. Яєчникова вена, формування, хід, топографія, лозоподібне венозне сплетення яєчника.

9. Печінкові вени, формування, хід, місце впадіння.

10. Ворітна вена, формування, хід, топографія, розгалуження.

11. Корені та основні притоки ворітної вени, загальна характеристика.

12. Чудесна венозна сітка печінки

13. Анатомічна будова, топографія печінки .

14. Внутрішня будова печінки, функція.

15. Особливості кровоносного русла печінки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 230; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.