Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом


Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. Самостійно досліджують хід, топографію, формування нижньої порожнистої та ворітної вен. Пригадують будову черевної аорти. Дають загальну характеристику ворітної вени, відзначають її особливоті в порівнянні з іншими венами. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено V. cava inferior ?

 

2. Яким номером позначено V. iliaca communis dextra?

 

3. Яким номером позначено V. hepaticae sinistrae?

 

 

4. Яким номером позначено Vv. prenicae inferiores ?

 

5. Яким номером позначено V. testicularis dextra?

 

 

6. Яким номером позначено V. sacralis mediana?

 

 

7. Яким номером позначено V. Iliaca interna sinistra?

 

8. Яким номером позначено Vv. suprarenales dextrae?

 

9. Яким номером позначено Vv. jejunales et ileales?

 

10. Яким номером позначено V. colica sinistra?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого спостерігається одностороннє варикозне розширення вен яєчка зліва. Через яку вену порушений відтік крові ?

A. Vena testicularis sinistra;

B. Vens testicularis dextra;

C. Vena renalis sinistra;

D. Vena renalis dextra;

E. Vena ovarica.

 

2. При ревізії проникаючого поранення черевної порожнини виявлено венозну кровотечу з печінково-дванадцятипалої зв'язки. Яку з вен пошкоджено?

A. Ворітну;

B. Нижню порожнисту;

C. Селезінкову;

D. Верхню брижову;

E. Нижню брижову.

 

3. В хірургічне відділення поступив хворий у важкому стані з колотою раною в ділянці правого підребер'я і ознаками внутрішньої кровотечі. Після лапаратомії хірург виявив пошкодження паренхіми печінки і кров у черевній порожнині. З метою тимчасової зупинки кровотечі лікар наклав м'який затискач на печінково-дванадцятипалу зв'язку. Які судини перетиснено у товщі цієї зв'язки?

A. Власну печінкову артерію і ворітну вену;

B. Печінкові вени і артерії;

C. Праву і ліву печінкові артерії;

D. Черевний стовбур і брижову артерію;

E. Загальну печінкову артерію і ворітну вену.

 

4. З чого розвивається нижня порожниста вена?

A. Нижніх серцевих вен.

B. Загальних клубових вен.

C. Верхньої брижової вени.

D. Ворітної вени.

E. Нижньої брижової вени.

 

5. Нижня порожниста вена починається на рівні:

A. IV- Vпоперекового хребця;B. XI грудного – I поперекового хребця;

C. II – III поперекового хребця;

D. III - IV поперекового хребця;

E. IX грудного хребця.

 

6. Ниркова вена формується на рівні:
A. II–III поперекового хребця;

B. XI грудного – I поперекового хребця;

C. IX грудного хребця;

D. III-IV поперекового хребця;

E. IV-V поперекового хребця.

 

7. Ворітна вена розміщена в:

A. печінково–дванадцятипалій зв’язці;

B. серповидній зв’язці печінки;

C. шлунково–дванадцятипалій зв’язці;

D. круглій зв’язці печінки;

E. шлунково–діафрагмовій зв’язці.

 

8. До нутрощевих приток нижньої порожнистої вени належать тільки:

A. ниркові, надниркові, яєчникові, печінкові вени;

B. нижні діафрагмові, ниркові, надниркові вени;

C. поперекові, нижні діафрагмові вени;

D. ниркові, надниркові, яєчникові вени;

E. яєчникові вени, нижні діафрагмові вени.

 

9. Права надниркова вена впадє в:

A. в нижню порожнисту вену;

B. в праву надниркову вену;

C. в яєчникову вену;

D. в ниркову вену;

E. в нижню діафрагмову вену.

 

10. Притоками ворітної вени є:

A. верхня і нижня брижові, селезінкові вени;

B. верхня брижова, селезінкова вени;

C. верхня і нижня брижові вени;

D. верхня і нижня брижові, печінкові вени;

E. верхня і нижня брижові вени, ниркові вени.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

36. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

37. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

38. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

39. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

40. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: Розуміння формування нижньої порожнистої та ворітної вени в світлі філо- і онтогенезу | Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА:«кава-кавальні і порто-кавальні анастомози

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 211; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.