Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. Самостійно показують продовження черевної аорти- серединну крижову артерію і кінцеві гілки- загальні клубові артерії. Далі демонстують зовнішню та внутрішню клубову артерію та їх гілки. Після того знаходять відповідні вени: зовнішні, внутрішні та загальні. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено A. glutea superior?

2. Яким номером позначено A. glutea inferior?

 

3. Яким номером позначено A. obturatoria?

 

4. Яким номером позначено A. umbilicalis ?

 

5. Яким номером позначено A. vesicalis superior?

 

6. Яким номером позначено A. vesicalis inferior ?

 

7. Яким номером позначено A. uterina?

 

8. Яким номером позначено A. vaginalis?

 

9. Яким номером позначено A. pudenda interna?

 

10. Яким номером позначено A. circumflexa iliaca profunda?

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворому виставлений діагноз остеохондропатії голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?

A. Ramus acetabularum а.obturatoriae

B. Arteria femoralis

C. Arteria illiaca externa

D. Arteria profunda femoris

E. Arteria umbilicalis

 

2. Під час операції на перетинчастій частині чоловічого сечівника виникла кровотеча. Які артерії потрібно перев'язати для її припинення?

A. Нижню прямокишкову та промежинну

B. Нижню міхурову та верхню прямокишкову

C. Середню прямокишкову та нижню міхурову

D. Глибоку артерію статевого члена та нижню міхурову

E. Верхню прямокишкову та промежинну

 

3. Операція на стегновій грижі ускладнилася внутрішньочеревною кровотечею. Який анастомоз був ушкоджений?

A. Лобкова гілка затульної артерії від внутрішньої клубової артерії і затульна гілка нижньої надчеревної артерії від зовнішньої клубової артерії

B. Верхня сіднича артерія від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна

C. Вертлюжна гілка затульної артерії від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна

D. Нижня сіднича артерія від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна

E. Поверхнева надчеревна артерія від стегнової артерії і верхня надчеревна артерія від внутрішньої грудної артерії

 

4. При позаматковій вагітності у жінки відбувся розрив маткової труби, що призвело до кровотечі. Пошкодження якої судини викликало кровотечу?

A. Ramus tubaria a. uterina

B. Ramus ovaricus a. uterina

C. A. ovarica

D. A. pudenda interna

E. A. iliaca interna

 

5. При видаленні злоякісної пухлини нижньої третини прямої кишки перев’язана a. rectalis inferior. Від якого артеріального стовбура відходить ця гілка?

A. A. pudenda interna

B. A. iliaca interna

C. A. iliaca externa

D. A. mesenterica inferior

E. A. femoralis

 

6. Хвора жінка 48-и років, потребує оперативного втручання з приводу новоутворення матки. Лікар – хірург повинен пам’ятати, що кровопостачання матки здійснюється анастомозуючими гілками крупних артеріальних судин. Яких саме?

A. Pars abdominalis aortae et a. iliaca interna

B. Pars abdominalis aortae et a. iliaca externa

C. A. iliaca interna et a. iliaca externa

D. A. mesenterica inferior et a. iliaca interna

E. A. mesenterica inferior et a. iliaca externa

 

7. На прийом до лікаря – проктолога звернувся чоловік 62 років, з скаргами на кров’янисті виділення з прямої кишки. Обстеження показало наявність пухлини та потребу в негайній операції. Гілками яких артеріальних судин пряма кишка кровопостачається в нормі?

A. A. mesenterica inferior et a. iliaca interna

B. A. mesenterica inferior et a. iliaca externa

C. A. mesenterica superior et a. mesenterica inferior

D. A. iliaca externa et a. iliaca interna

E. Pars abdominalis aortae et a. iliaca interna

 

8. При хірургічному лікуванні стегнової кили, лікар повинен пам’ятати про існування досить крупного анастомозу в ділянці anulus femoralis медіальної частини судинної лакуни. Гілками яких крупних артерій він утворюється?

A. A. iliaca externa et a. iliaca interna

B. A. iliaca externa et a. femoralis

C. A. iliaca interna et a. femoralis

D. A. pudenda interna et a. femoralis

E. A. iliaca externa et a. profunda femoris

 

9. Назвіть артерію, яка має основне значення у розвитку коллатерального кровообігу нижньої кінцівки після перев’язки зовнішньої клубової артерії

A. Внутрішня клубова

B. Присередня огинаюча стегно

C. Бічна огинаюча стегно

D. Поверхнева надчеревна

E. Поверхнева огинаюча стегно

 

10. Про сполуку гілок яких судин у медіальній частині стегнового отвору (annulus femoralis) повинен пам’ятати хірург для запобігання масивної кровотечі?

A. A. obturatoria et a. epigastrica inferior

B. A.femoralis et a. epigastrica inferior

C. A.obturatoria et a. epigastrica superior

D. A.femoralis et a. obturatoria

E. A.umbilicalis et a. femoralis

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

1. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

2. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

3. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

4. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

5. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: В клінічній медицині велике значення має розуміння походження варіантів судин у світлі розвитку кровоносної системи та утворення венозних | Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Поперекові нерви, розподіл дорзальних ( задніх) гілок

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1081; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.