Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Поперекові нерви, розподіл дорзальних ( задніх) гілок


ТЕМА: «Поперекові нерви, розподіл дорзальних ( задніх) гілок. Поперекове сплетення: формування, топографія, м’язові гілки. Клубово- підчеревний, клубово- пахвинний, статево- стегновий нерви».

ЗАНЯТТЯ № 14.

 

Актуальність теми: Часті захворювання нервів поперекового сплетення, які ведуть до нестерпного болю, деформації тіла та стійкої інвалідності дають необхідність глибоких знань топографії формування та гілок всіх сплетень організму в тому числі й поперекового.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) поперекові спинномозкові нерви, їх утворення, склад;

б) гілки поперекових спинномозкових нервів: передня, задні, менінгіальні та білі сполучні;

в) задні гілки поперекових спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації;

г) передні гілки поперекових спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації;

д) поперекове сплетення, утворення, топографію, класифікацію гілок;

е) короткі гілки поперекового сплетення;

є) клубово-підчеревний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

ж) клубово-пахвинний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

з) статево-стегновий нерв, поділ, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

и) затульний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

 

Вміти:

а) показати поперекове сплетення;

б) показати клубово-підчеревний нерв;

в) показати клубово-пахвинний нерв;

г) показати статево-стегновий нерв;

д) показати затульний нерв.

 

 

1. Формування та склад поперекових спинномозкових нервів.

2. Гілки поперекових спинномозкових нервів: передні, задні, менінгіальні та білі сполучні.

3. Хід, топографія, поділ задніх гілок поперекових спинномозкових нервів, ділянки їх іннервації.

4. Передні гілки поперекових спинномозкових нервів.

5. Утворення, топографія та класифікація гілок поперекового сплетення.

6. Короткі гілки поперекового сплетення, ділянки іннервації.

7. Клубово-підчеревний нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Клубово-пахвинний нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

9. Статево-стегновий нерв, поділ, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

10. М’язи передньобічної стінки живота, їх іннервація.

11. Кульшовий суглоб, іннервація.

12. Квадратний, великий і малий поперекові м’язи, їх іннервація.

Повторити:

а) будову спинного мозку;

б) м’язи живота;

в) м’язи таза;

г) будову кульшового суглоба.

 

 

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Формування та склад поперекових спинномозкових нервів.

2. Гілки поперекових спинномозкових нервів: передні, задні, менінгіальні та білі сполучні.3. Хід, топографія, поділ задніх гілок поперекових спинномозкових нервів, ділянки їх іннервації.

4. Передні гілки поперекових спинномозкових нервів.

5. Утворення, топографія та класифікація гілок поперекового сплетення.Короткі гілки поперекового сплетення, ділянки іннервації.

6. Клубово-підчеревний нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

7. Клубово-пахвинний нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Статево-стегновий нерв, поділ, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

9. М’язи передньобічної стінки живота, їх іннервація.

10. Кульшовий суглоб, іннервація.

11. Квадратний, великий і малий поперекові м’язи, їх іннервація.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 129; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.