Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом


Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. На таблиці показують крижове сплетення пояснюють його склад і топографію. На трупі демонструють усі нерви крижового сплетення їх хід ділянки інервації. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після ін’єкції в зовнішній верхній квадрант сідничної ділянки у хворого з’явилась болючість при відведенні стегна. Який нерв пошкоджується при введенні голки в сідничну ділянку?

A. верхній сідничний нерв

B. внутрішній затульний нерв

C. нижній сідничний нерв

D. статевий нерв

E. сідничний нерв

2. У формуванні крижового сплетення приймають участь:

A. передні гілки LIV-LV та SI-SIII

B. задні гілки SI-SV

C. передні гілки SI-SV

D. передні гілки LIV-LV та SI-SV

E. задні гілки LIV-LV та SI-SV

 

3. N. gluteus superior іннервує всі зазначені м’язи, за винятком:

A. m. gluteus maximus

B. m. gluteus minimus

C. m. gluteus medius

D. m. tensor fasciae latae

 

4. N. gluteus inferior іннервує все, крім:

A. m. obturatorius externus

B. m. obturatorius internus

C. m. gluteus maximus та m. quadratus femoris

D. m. gemelli

E. суглобову капсулу кульшового суглобу

 

5. Для соромітного нерва характерно:

A. виходить з тазу через підгрушовидний отвір і заходить в таз через малий сідничний отвір

B. заходить в таз через малий сідничний отвір

C. виходить з тазу через підгрушовидний отвір

D. заходить в таз через підгрушовидний отвір

E. виходить з тазу через малий сідничний отвір

 

6. Скільки є пар крижових нервів?

A. 5

B. 4

C. 4-5

D. 3-4

E. 5-6

 

7. Вкажіть гілки крижових спинномозкових нервів:

A. всі перераховані

B.rr. communicantes

C.rr. dorsales

D.rr. ventrales

E. rr. meningei

 

8. Гілки крижового сплетення поділяються на:A. короткі та довгі

B. довгі

C. короткі

D. м’язові

E. чутливі

 

9. До коротких гілок крижового сплетення відносяться:

A. все перераховане

B. нижній сідничний нерв

C. соромітний нерв

D. м’язові гілки

E. верхній сідничний нерв

 

10. На медіальну та латеральну гілки поділяються:

A. задні гілки крижових спинномозкових нервів

B. передні гілки крижових спинномозкових нервів

C. з’єднувальні гілки крижових спинномозкових нервів

D. менінгеальні гілки крижових спинномозкових нервів

E. всі перераховані

 

11.У травматологічний пункт доставлений потерпілий, у якого порушена функція розгинання в кульшовому суглобі. Який нерв найвірогідніше уражений у постраждалого?

A. Верхній сідничний

B. Сідничий нерв

C. Затульний

D. Соромітний

E.Стегновий

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

56. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

57. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

58. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

59. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

60. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Крижові нерви, розподіл дорзальних(задніх) гілок | Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Крижово- куприковий відділ симпатичного стовбура

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 192; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.