Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Крижові нерви, розподіл дорзальних(задніх) гілок


ТЕМА: «Крижові нерви, розподіл дорзальних(задніх) гілок. Крижове сплетення, формування, топографія, розподіл коротких гілок. Куприковий нерв. Куприкове сплетення, формування, топографія, гілки».

ЗАНЯТТЯ № 16.

 

Актуальність теми: Часті захворювання нервів крижового сплетення, які ведуть до нестерпного болю, деформації тіла та стійкої інвалідності дають необхідність глибоких знань топографії формування та гілок всіх сплетень організму в тому числі й крижового.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) формування куприкових і крижового спинно-мозкових нервів;

б) гілки куприкових і крижового спинно-мозкових нервів;

в) задні гілки крижових спинно-мозкових нервів, хід, топографію, поділ, ділянки їх іннервації;

г) передні гілки крижових і куприкового нервів, хід,топографія;

д) крижове сплетення, формування, топографію, класифікацію гілок.

е) верхній і нижній сідничні нерви, хід, топографію, ділянки іннервації;

є) статевий нерв, хід, топографію, ділянки іннервації;

ж) куприкове сплетення, формування, топографію;

з) гілки куприкового сплетення, ділянки іннервації

 

Вміти:

 

а) показати крижове сплетення;

б) показати куприкове сплетення;

в) показати верхній і нижній сідничні нерви;

г) показати статевий нерв;

 

1. Формування крижових і куприкового спинно-мозкових нервів.

2. Гілки крижових і куприкового спинно-мозкових нервів.

3. Задні гілик крижових спинно-мозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

4. Передні гілки крижових і куприкового спинно-мозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Формування, топографія крижового сплетення.

6. Верхній і нижній сідничні нерви, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

7. Статевий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Куприкове сплетення, формування, топографія.

9. Гілки куприкового сплетення, ділянки їх іннервації.

10. Зовнішні м’язи таза, іннервація.

11. Внутрішні м’язи таза, іннервація.

Повторити:

а) м’язи таза;б) фасції та м’язи промежини;

в) будову зовнішніх чоловічих і жіночих статевих органів

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Формування крижових і куприкового спинно-мозкових нервів.

2. Гілки крижових і куприкового спинно-мозкових нервів.

3. Задні гілик крижових спинно-мозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

4. Передні гілки крижових і куприкового спинно-мозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Формування, топографія крижового сплетення.

6. Верхній і нижній сідничні нерви, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

7. Статевий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Куприкове сплетення, формування, топографія.

9. Гілки куприкового сплетення, ділянки їх іннервації.

10. Зовнішні м’язи таза, іннервація.

11. Внутрішні м’язи таза, іннервація.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 207; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.