Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом


Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. На таблицях і трупах показують та поперекову частину частину симпатичного стовбура( вузли та гілки). Зупиняються на будові вегетативного сплетення черевної порожнини, його формуванні, топографії і ділянках інервації. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після операції на шлунку у хворого виявлені ускладнення: уповільнилася Перестальтика, зменшилася секреція залоз і послабився сфінктер воротара. Який нерв був пошкоджений при операції?

A. Блукаючий

B. Діафрагмальний

C. Шлункове вегетативне сплетення

D. Малий нутряний нерв

E. Великий нутряний нерв

 

2. При пальпації передньої стінки черевної порожнини у хворого виявлено підвищену перистальтику товстої кишки. Підвищенням функції якого сплетення зумовлений цей симптом?

A. Plexus myentericus (Auerbachii).

B. Plexus subserosus.

C. Plexus sacralis.

D. Plexus coccygeus.

E. Plexus submucosus (Meissneri).

 

3. Попрековий відділ симпатичного стовбура налічує:

A.3-5 вузлів;

B. 5-6 вузлів;

C. 6-7 вузлів;

D. 8-9 вузлів;

E. 10-11 вузлів.

 

4. Вузли поперекового відділу симпатичного стовбура розміщуються на:

A. передньобоковій поверхні тіл поперекових хребців;

B. задньобоковій поверхні тіл поперекових хребців;

C. передньобоковій поверхні тіл грудних хребців;

D. передній поверхні крижового відділу.

E. передній поверхні тіл поперекових хребців.

 

5. До поперекових вузлів правого симпатичного стовбура спереду прилягає:

A. нижня порожниста вена;

B. черевна аорта;

C. клубові артерії;

D. грудна аорта.

E. грудна протока.

 

6. До поперекових вузлів лівого симпатичного стовбура спереду прилягає:

A. черевна аорта;

B. нижня порожниста вена;

C. клубові артерії;D. грудна протока.

E. грудна аорта.

 

7. Від кожного поперекового симпатичного вузла відходять:

A. великий нутряний нерв;

B. перекові нутряні нерви;

C. малий нутряний нерв;

D. білі сполучні гілки;

E. крижові нутряні гілки.

 

8. Черевний відділ блукаючого нерва представлений:

A. переднім і заднім стовбурами.

B. тільки правим стовбуром;

C. медіальним і латеральним стовбурами;

D. верхнім та нижнім стовбурами;

E. тільки лівим стовбуром;

 

9. Печінкові гілки блукаючого стовбура беруть початок від:

A. переднього блукаючого стовбура;

B. заднього блукаючого стовбура;

C. грудного відділу блукаючого нерва;

D. стравохідного сплетення.

E. печінкового стовбура.

 

10. Черевні гілки блукаючого стовбура беруть початок від:

A. заднього блукаючого стовбура;

B. грудного відділу блукаючого нерва;

C. переднього блукаючого стовбура;

D. стравохідного сплетення.

E. печінкового стовбура.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

51. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

52. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

53. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

54. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

55. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Поперековий відділ симпатичного стовбура і черевний відділ блукаючого нерва | Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Крижові нерви, розподіл дорзальних(задніх) гілок

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 222; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.