Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом


Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. На таблицях і трупах демонструють топографію стегнової артерії в судинні затоці і нижче на стегнію Звертають увагу на глибоку артерію стегна потім показують глибокі і поверхневі вени стегна. На трупі знаходять передню великогомілкову артерію, демонструють її гілки. Разом з артеріями демонструють і вени.Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Яка артерія виходить з привідного каналу разом з підшкірним нервом?

A. Низхідна колінна артерія.

B. Стегнова артерія.

C. Задня великогомілкова артерія.

D. Передня великогомілкова артерія.

E. Проксимальна частина стегнової артерії.

 

2. У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується «переміжною кульгавістю». Про оклюзію якої артерії можна думати?

A. Підколінна артерія.

B. Малогомілкова артерія.

C. Задня великогомілкова артерія.

D. Передня великогомілкова артерія.

E. Проксимальна частина стегнової артерії.

 

3. Чоловік 35 років звернувся до хірурга зі скаргами на болі при ходьбі, оніміння і “повзання мурашок” в ділянці пяткової ділянки та бічної поверхні нижньої третини гомілки. Яка судина уражена?

A. Малогомілкова артерія.

B. Задня великогомілкова артерія.

C. Передня великогомілкова артерія.

D. Присередня підошовна артерія.

E. Бічна підошовна артерія.

 

4. Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду медіальної кісточки. Пульсацію якої артерії досліджує хірург?

A. Задньої великогомілкової артерії

B. Малогомілкової артерії

C. Передньої великогомілкової артерії

D. Задньої поворотної великогомілкової артерії

E. Передньої поворотної великогомілкової артерії

 

5. У потерпілого виявлено перелом тіла та верхньої гілки лобкової кістки, уламки пошкодили судини, що проходять в судинній лакуні. Які судини пошкоджені?A. А. et v. femoralis

B. А. et v. iliaca interna

C. А. et v. iliaca externa

D. А. et v. pudenda interna

E. А. et v. epigastrica superficialis

 

6. Хворому чоловіку 20-и років, з вродженою аномалією кульшового суглобу потрібна операція протезування його. Лікар повинен пам’ятати, що кровопостачання цього регіону здійснюється гілками кількох крупних артерій. Яких саме?

A. A. iliaca interna et a. femoralis

B. A. iliaca interna et a. iliaca externa

C. A. iliaca externa et a. femoralis

D. A. femoralis et a. poplitea

E. A. iliaca interna et pars abdominalis aortae

 

7. При обстеженні кровопостачання стопи, лікар визначає пульсацію крупної артерії, яка проходить позаду malleolus medialis в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. A. tibialis posterior

B. A. dorsalis pedis

C. A. tibialis anterior

D. A. fibularis

E. A. malleolaris medialis

 

8. Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку.

A. Глибока стегнова артерія

B. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

C. Низхідна колінна артерія

D. Поверхнева надчеревна артерія

E. Глибока зовнішня соромітня артерія

 

9. Через яке анатомічне утворення проходить на ділянку стегна a. femoralis?

A. судинну лакуну

B. м’язову лакуну

C. пахвинний канал

D. привідний канал

E. затульний канал

 

10. 3. До якої кістки перетискають стегнову артерію у місці її виходу на стегно?

A. лобкової

B. клубової

C. стегнової

D. сідничної

E. крижової

 

11. Через який канал проходить стегнова артерія у підколінну ямку?

A. привідний

B. відвідний

C. підколінний

D. стегновий

E. затульний

 

12. Яка гілка відходить від стегнової артерії у привідному каналі?

A. низхідна колінна артерія

B. присередня огинаюча артерія стегна

C. підколінна артерія

D. поверхнева надчеревна артерія

E. глибока артерія стегна

 

13. Яка артерія є безпосереднім продовженням стегнової артерії?

A. підколінна артерія

B. присередня верхня артерія коліна

C. бічна нижня артерія коліна

D. середня артерія коліна

E бічна верхня артерія коліна

 

14. Яка артерія є безпосереднім продовженням підколінної артерії?

A. задня великогомілкова

B. передня великогомілкова

C. малогомілкова

D. великогомілкова живильна

E. бічна підошвова

 

15. Яка з цих артерій є гілкою глибокої артерії стегна?

A. присередня огинаюча артерія стегна

B. підколінна артерія

C. поверхнева надчеревна артерія

D. глибока артерія стегна

E. поверхнева та глибока зовнішні соромітні артерії

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

1. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

2. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

3. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

4. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.5. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Топографія, розподіл гілок на стегні та гомілці | Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Артерії стопи, хід, топографія

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 215; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.