Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. ТЕМА: «Артерії стопи, хід, топографія


ТЕМА: «Артерії стопи, хід, топографія. Артеріальні дуги стопи. Артеріальні присередня і бічна кісточкові та пяткова сітки. Поверхневі і глибокі вени, лімфатичні вузли і судини нижньої кінцівки».

ЗАНЯТТЯ № 19.

Актуальність теми: В клінічній медицині велике значення має розуміння походження варіантів судин у світлі розвитку кровоносної системи та утворення артеріальних та венозних анастомозів між гілками цих судин.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) тильну артерію стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

б) присередню підошвову артерію стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

в) бічну підошвову артерію стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

г) п’яткову артеріальну сітку, формування, значення;

д) горизонтальну і вертикальну підошвові дуги, формування, значення;

е) класифікацію і особливості розподілу вен нижньої кінцівки;

є) глибокі вени нижньої кінцівки, формування, хід, топографію, притоки;

ж) поверхневі вени нижньої кінцівки, особливості формування, хід, топографію;

з) велику підшкірну вену нижньої кінцівки, формування, хід, топографію, притоки;

и) малу підшкірну вену нижньої кінцівки, формування, хід, топографію;

і) лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки, класифікацію;

ї) формування і поділ поверхневих лімфатичних судин нижньої кінцівки.

 

Вміти:

а) показати тильну артерію стопи;

б) показати присереню та бічну підошвові артерії стопи;

в) показати артеріальні підошвові дуги;

г) показати велику та малу підшкірні вени нижньої кінцівки.

 

 

1. Тильна артерія стопи, початок, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

2. Медіальна підошвова артерія, початок, хід, топографія.

3. Бічна підошвова артерія, початок, хід, топографія.

4. Які є підошвові дуги, чим вони утворюються?

5. Артеріальні дуги стопи, значення, відмінності від артеріальних дуг кисті.

6. П’яткова сітка, утворення, значення.

7. Вени нижньої кінцівки, класифікація.

8. Поверхневі вени нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.9. Велика підшкірна (скрита) вена, початок, хід, топографія.

10. Мала підшкірна (скрита) вена, початок, хід, топографія.

11. Глтбокі вени нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

12. Вени підошвової і тильної поверхні стопи.

13. Лімфатичні судини нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

14. Лімфатичні вузли нижньої кінцівки, класифікація.

 

Повторити:

а) будову кісток, суглобів і м’язів стопи.

 

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Тильна артерія стопи, початок, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

2. Медіальна підошвова артерія, початок, хід, топографія.

3. Бічна підошвова артерія, початок, хід, топографія.

4. Які є підошвові дуги, чим вони утворюються?

5. Артеріальні дуги стопи, значення, відмінності від артеріальних дуг кисті.

6. П’яткова сітка, утворення, значення.

7. Вени нижньої кінцівки, класифікація.

8. Поверхневі вени нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

9. Велика підшкірна (скрита) вена, початок, хід, топографія.

10. Мала підшкірна (скрита) вена, початок, хід, топографія.

11. Глтбокі вени нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

12. Вени підошвової і тильної поверхні стопи.

13. Лімфатичні судини нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

14. Лімфатичні вузли нижньої кінцівки, класифікація.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.