Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Яка артерія служить для вимірювання пульсу в ділянці гомілково-ступневого суглобу?

A. Тильна артерія стопи.

B. Дугоподібна артерія.

C. Передня великогомілкова артерія.

D. Задня великогомілкова артерія.

E. Малогомілкова артерія.

 

2. Чоловік 35 років звернувся до хірурга зі скаргами на болі при ходьбі, оніміння і “повзання мурашок” в ділянці пяткової ділянки та бічної поверхні нижньої третини гомілки. Яка судина уражена?

A. Малогомілкова артерія.

B. Задня великогомілкова артерія.

C. Передня великогомілкова артерія.

D. Присередня підошовна артерія.

E. Бічна підошовна артерія.

 

3. При обстеженні кровопостачання стопи, лікар визначає пульсацію крупної артерії, яка проходить попереду articulatio talocruralis проміж сухожилками довгого розгинача великого пальця стопи та довгого розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. A. dorsalis pedis

B. A. tibialis anterior

C. A. tarsea medialis

D. A. tarsea lateralis

E. A. fibularis

 

4. При обстеженні кровопостачання стопи, лікар визначає пульсацію крупної артерії, яка проходить позаду malleolus medialis в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. A. tibialis posterior

B. A. dorsalis pedis

C. A. tibialis anterior

D. A. fibularis

E. A. malleolaris medialis

 

5. Хвора страждає від болю в ногах та набряків. При обстеженні хворої на медіальній поверхні стегна відмічено набряк, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?

A. V saphena magna

B. V. saphena parva

C. V.jugularis interna

D. V.cephalica

E. V.basilica

 

6. Під час операції з приводу стегнової кили була зачеплена латеральна стінка внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?A. Стегнова вена

B. Стегнова артерія

C. Пахвинна зв’язка

D. Лакунарна зв’язка

E. Гребінчаста зв’язка

 

7. Підошвові плеснові артерії сполучаються з тильними плесновими артеріями за допомогою:

A. пронизних гілок

B. бічної передньої кісточкової артерії

C. тильної артерії стопи

D. дугоподібної артерії

E. першої тильної плеснової артерії

 

8. Тильна артерія стопи є безпосереднім продовженням

A. передньої великогомілкової артерії

B. задньої великогомілкової артерії

C. бічної передньої кісточкової артерії

D. дугоподібної артерії

E. підколінної артерії

 

9. Кінцевими гілками задньої великогомілкової артерії є:

A. бічна та присередня підошвові

B. передня та задня малогомілкова

C. великогомілкова живильна

D. дугоподібна артерія

E. присередня підошвова артерія та п’яткова

 

10. В яку групу колекторів лімфатичних вузлів вливаються лімфатичні судини стопи та гомілки?

A. підколінну

B. пахвинну

C. поперекову

D. крижову

E. стегнову

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

66. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

67. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

68. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

69. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

70. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 192; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.