Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Обсяг самостійної роботи на занятті. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

ТЕМА: «Розподіл довгих гілок поперекового сплетення».

ЗАНЯТТЯ № 20.

Актуальність теми: Часті захворювання нервів поперекового сплетення, які ведуть до нестерпного болю, деформації тіла та стійкої інвалідності дають необхідність глибоких знань топографії формування та гілок всіх сплетень організму в тому числі й поперекового.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) латеральний шкірний нерв стегна, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

б) стегновий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

в) підшкірний нерв, початок, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

г) затульний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

Вміти:

а) показати поперекове сплетення;

б) показати латеральний шкірний нерв стегна;

в) показати стегновий нерв;

г) показати затульний нерв;

д) показати підшкірний нерв.

 

1. Поперекове сплетення, формування, топографія, розподіл гілок.

2. Латеральний шкірний нерв стегна, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

3. Затульний нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

4. Стегновий нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

5. Підшкірний нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

6. Передня група м’язів стегна, іннервація.

7. Медіальна група м’язів стегна, іннервація.

8. Топографія передньо-медіальної поверхні стегна.

9. Шкіра бічної поверхні стегна, іннервація.

10. Шкіра передньо-медіальної поверхні стегна, іннервація.

11. Шкіра передньої поверхні гомілки, іннервація.

 

 

Повторити:

а) поперекове сплетення, формування, класифікацію, розподіл гілок;

б) м’язи та фасції нижньої кінцівки;

в) топографію стегна, гомілки, стопи.

 

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Поперекове сплетення, формування, топографія, розподіл гілок.

2. Латеральний шкірний нерв стегна, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

3. Затульний нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.4. Стегновий нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

5. Підшкірний нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

6. Передня група м’язів стегна, іннервація.

7. Медіальна група м’язів стегна, іннервація.

8. Топографія передньо-медіальної поверхні стегна.

9. Шкіра бічної поверхні стегна, іннервація.

10. Шкіра передньо-медіальної поверхні стегна, іннервація.

11. Шкіра передньої поверхні гомілки, іннервація.

 

 

Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом. На таблицях і трупі демонструють хід довгих гілок поперекового сплетення показують хід їх гілок до мязів нижньої кінцівки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого?

A. Стегнового

B. Затульного

C. Сідничного

D. Верхнього сідничного

E. Статево-стегнового

 

2. В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового м’яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв ушкоджений в даному випадку?

A. Стегновий нерв

B. Клубово-підчеревний

C. Клубово-пахвинний

D. Статево-стегновий

E. Затульнний нерв

 

3. У хворого спостерігається характерні зміни ходи, так звана “качина” хода: під час ходьби хворий хитається в боки. Крім того, неможливе приведення стегна. Ураження якого нерва має місце?

A. Затульного

B. Нижнього сідничного

C. Стегнового

D. Великогомілкого

E. Верхнього сідничного

 

4. Внаслідок поранення пахвинної ділянки хворий втратив чутливість шкіри в нижньому відділі присередньої сторони стегна і можливість приведення стегна. Який з нервів при цьому

A. N. obturatorius

B. N. femoralis

C. N. genitofemoralis

D. N. ilio-inguinalis

E. Ramus femoralis n.genitofemoralis

 

5. Порушення тактильної і температурної чутливості в ділянці нижніх двох третин бокової поверхні стегна [хворба Рота] пояснюється пошкодженням:

A. Бічного шкірного нерва стегна.

B. Затульного нерва.

C. Стегнового нерва.

D. Сідничого нерва.

E. Статево-стегнового нерва.

6. Хвора 40 років звернулась до дільничого лікаря зі скаргою на те, що шкіра на медіальній поверхні правої гомілки мало чутлива і мерзне більш, ніж на лівій нозі. При обстеженні встановлено пошкодження нерва. Якого?

A. Підшкірного нерва.

B. Великогомілкового нерва.

C. Малогомілкового загального нерва.

D. Литкового нерва.

E. Поверхневої гілки малогомілкового нерва.

 

7.При травмі тазу (перелом кісток тазу справа, після автонаїзду) відсутня шкірна чутливість нижньої частини медіального боку стегна, неможливість приведення правої нижньої кінцівки до середньої лінії. Який нерв травмовано?

A.N. obturatorius

B.N. ischiadicus

C.N. femoralis

D.N. genito femoralis

E.N. ilioinguinalis

 

8. У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений?

A. N. femoralis

B. Великий малогомілковий

C. Нижній сідничний

D. N. obturatorius

E. Верхній сідничний

 

9. Яку групу м’язів стегна іннервують рухові волокна затульного нерва?

A. присередню

B. задню

C. бічну

D. передню

E. задньобічну

 

10. У який нерв продовжується n. femoralis?

A. захований нерв

B. стегнову гілку

C. задній шкірний нерв стегна

D. стегновий нерв

E. соромітний нерв

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

71. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

72. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

73. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

74. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

75. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 179; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.