Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форма виконання SWOT-аналізу

Читайте также:
 1. HRM и компании, широко использующие информационные технологии
 2. I. Предпосылки перехода к радикальным реформам
 3. II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
 4. II. Средство, активное при всех формах эпилепсии
 5. III Сущность заработной платы, форма и системы (повременная, сдельная, бестарифная)
 6. III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці
 7. IV. Матричная форма организации
 8. IX Маркетинговая информационная система
 9. V Информационное обеспечение маркетинга
 10. V. Стратегические информационные и суперкомпьютерные технологии
 11. VIІ. Сфери інформації.
 12. World Wide Web — главный информационный сервис.
Можливості: 1. 2. … Сильні сторони: 1. 2. …
Загрози: 1. 2. … Слабкі сторони: 1. 2. …

З погляду формування стратегії сильні сторони мають велике значення, оскільки вони можуть бути використані як основа стратегії і конкурентної переваги. В той же час успішна стратегія повинна бути спрямована на усунення слабких сторін, які роблять підприємство уразливим, заважають його діяльності або не дають йому використовувати привабливі можливості. Можливості і загрози не тільки впливають на стан підприємства, але й вказують на необхідність стратегічних змін. У зв'язку з цим стратегія повинна бути спрямована на використання перспектив, що відповідають можливостям підприємства, і забезпечувати захист від зовнішніх загроз.

Для оцінки впливу розглянутих у табл. 5.2 чинників доцільно використовувати інший варіант аналізу (рис. 5.3). За допомогою даної матриці встановлюються зв'язки між найвпливовішими чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища.

У верхній частині матриці записують проранжирувані можливості і загрози, а зліва - сильні та слабкі сторони підприємства. На кожному з чотирьох полів слід розглянути всі можливі парні комбінації між загрозами, можливостями, сильними і слабкими сторонами. Встановлені взаємозв’язки будуть основою при виборі стратегій.

Поле СиМ вимагає розробки стратегій підтримки і розвитку сильних сторін підприємства у напрямі реалізації шансів зовнішнього оточення.

Поле СиЗ потребує формування стратегій використання сильних сторін з метою усунення загроз.

Поле СлМ потребує розробки стратегій подолання слабких сторін підприємства завдяки можливостям зовнішнього середовища.

Поле СлЗ називають «кризовим полем», оскільки тут об'єднуються загрози оточення і слабкі сторони підприємства. У зв'язку з цим існує необхідність розробки стратегій, спрямованих як на подолання загроз, так і на усунення слабких сторін підприємства, що завжди є складною задачею.

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище Можливості: 1. 2. … Загрози: 1. 2. …
Сильні сторони: 1. 2. … Поле СиМ Поле СиЗ
Слабкі сторони: 1. 2. … Поле СлМ Поле СлЗ

Рис. 5.3. Матриця SWOT-аналізу

Слід мати на увазі, що чинники, які формують окремі складові SWOT-аналізу, можуть мати різні часові характеристики впливу, тому доцільно виконувати певне їх ранжирування на чинники коротко- і довгострокової дії (табл. 5.3).

Після складання таблиці SWOT доцільно відповісти на такі запитання щодо майбутньої стратегії підприємства:

■ чи має підприємство які-небудь сторони або головні переваги, на яких могла б ґрунтуватися стратегія?■ чи роблять слабкі сторони підприємства уразливим його в конкурентній боротьбі та(або) позбавляють можливості використовувати певні перспективи галузі?

■ які можливості галузі може використовувати підприємство зі своїми ресурсами і досвідом, щоб реально розраховувати на успіх? які можливості галузі є якнайкращими з погляду підприємства?

■ яких загроз найбільше має побоюватися керівництво? які стратегічні зміни необхідно здійснити, щоб забезпечити надійний захист?

Таблиця 5.3

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз внутрішніх чинників по функціональних підсистемах | Форма для проведення SWOT-аналізу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.