Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Під нахилом(канатні і монорельсові дороги).

Засоби безперервної дії.

Класифікація видів транспортних засобів

Коди відповідей

г б в б в г б в а а б а в а а
                   
а в б г а                    

Література:

Основна:

1.Петрович Й.М., Захарчин Г.М. "Організація виробництва" : Підручник.- Львів: "Магнолія плюс", 2005.-400с. Стор.345-354; 368-372.

Додаткова:

1.Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства"- К: КНЕУ, 2001.

2.Туровец О.Т. "Организация производства и управление предприятием"- М: ИНФРА, 2002.

3.Шепеленко Г.И."Экономика, организация и планирование производства на предприятии" Ростов/Дон: "Март", 2002.


Тема 9. Організація обслуговуючих господарств.

1. Транспортне обслуговування.

2. Матеріальне обслуговування.

3. Інформаційне обслуговування.

 

Міні-лексикон

Зовнішній, міжцеховий, внутрішнь цеховий транспорт ;ватажооборот, вантажопотік, маятниковий, кільцевий маршрут; склади постачальницькі, збутові;

1. Здійснення операцій, пов'язаних із переміщенням предметів праці, покладено на транспортне господарство підприємства, яке може складатися з одного чи декількох транспортних цехів, майстерень із ремонту, шляхового господарства.

Роль транспортного господарства полягає не тільки в переміщенні вантажів, але, насамперед, у своєчасному доставленні предметів праці на робочі місця, оскільки від цього залежить ритмічність виробництва та виконання виробничих завдань основними цехами.

Види транспорту підприємства:

- зовнішній,

- міжцеховий,

- внутрішньоцеховий.

На підприємствах одиничного і дрібносерійного типу, які виробляють великі і важкі вироби, основним видом зовнішнього і міжцехового транспорту є залізничний, а внутрішньоцеховим - мостові крани великої вантажопідйомності.На підприємствах серійного типу використовують безрейковий транспорт, зокрема автомобілі та трактори з прицепами, авто- і електрокари.

У масовому виробництві найпрогресивнішим видом транспорту є різні типи конвеєрів.

За способом дії:

-зовнішній;

-міжцеховий;

-внутрішньоцеховий (загально цеховий, між операційний);

-засоби перервної дії(циклічної дії);

За напрямом переміщення вантажів:

-горизонтальний(транспортери, рольганги);

-вертикальний(підйомники, ліфти);

-горизонтально-вертикальний(автонавантажувачі, кран-балки, мостові крани);

Стан транспортного господарства на підприємстві характеризують такі показники:

●вантажооборот, ●вантажопотік, ●небхідна кількість транспортних засобів.

Вантажооборотце сума вантажів, які перевозяться на підприємстві за відповідний проміжок часу(зміну, добу,годину, місяць, квартал, рік).

Ватажопотік- це кількість вантажів, яка перевозиться за одиницю часу між двома пунктами.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 126; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.