Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Текстові тестові завдання 2 страница. D. відходять від надключичної частини плечового сплетення


D. відходять від надключичної частини плечового сплетення

E. *відносяться до довгих гілок плечового сплетення

 

100. Грудоспинний нерв не . . .

A. відноситься до довгих гілок плечового сплетення

B. відходить від підключичної частини плечового сплетення

C. іннервує щонайширший м'яз спини

D. відноситься до коротких гілок плечового сплетення

E. *відходить від надключичної частини плечового сплетення

 

101. Надлопатковий нерв не . . .

A. відноситься до довгих гілок плечового сплетення

B. іннервує надостний і підостний м'язи

C. відноситься до коротких гілок плечового сплетення

D. відходить від надключичної частини плечового сплетення

E. *відходить від підключичної частини плечового сплетення

 

102. Підключичний нерв . . .

A. відноситься до довгих гілок плечового сплетення

B. відходить від заднього пучка плечового сплетення

C. іннервує надлопатковий м'яз

D. відходить від надключичної частини плечового сплетення

E. *відноситься до коротких гілок плечового сплетення

 

103. Для довгого грудного нерва характерно наступне, крім:

A. починаються від стовбурів плечового сплетення

B. іннервує передній зубчатий м'яз

C. відноситься до коротких гілок плечового сплетення

D. відходить від надключичної частини плечового сплетення

E. *відходить від підключичної частини плечового сплетення

 

104. Дорсальний нерв лопатки не . . .

A. починається від стовбурів плечового сплетення

B. іннервує м'яз, що піднімає лопатку і ромбоподібний м'яз

C. починається від надключичної частини плечового сплетення

D. відноситься до коротких гілок плечового сплетення

E. *відноситься до довгих гілок плечового сплетення

 

105. Від надключичної частини плечового сплетення не відходять наступні гілки. . .

A. надлопатковий нерв

B. підключичний нерв

C. довгий грудний нерв

D. дорсальний нерв лопатки

E. *ліктьовий нерв

 

106. До коротких гілок плечового сплетення не відносяться. . .

A. грудоспинний нерв

B. надлопатковий і підлопатковий нервиC. підключичний нерв

D. дорсальний нерв лопатки

E. *ліктьовий нерв

 

107. Довгі гілки плечового сплетення. . .

A. розташовані у великій надключичній ямці

B. іннервують м'язи і шкіру плечового поясу

C. відходять від надключичної частини плечового сплетіння

D. іннервують шкіру над м’язами плечового поясу

E. *відходять від підключичної частини плечового сплетіння

 

108. Короткі гілки плечового сплетення. . .

A. оточують пахвову вену

B. іннервують вільну верхню кінцівку

C. відходять від підключичної частини плечового сплетіння

D. іннервують кістки і м'які тканини плечового поясу

E. *відходять від надключичної частини плечового сплетіння

 

109. Пучки плечового сплетення. . .

A. розташовані у великій надключичній ямці

B. оточують пахвову вену

C. діляться на латеральний, передній пучки

D. розташовані в між драбинчастому просторі

E. *оточують пахвову артерію

 

110. Підключична частина плечового сплетення. . .

A. розташована в малій надключичній ямці

B. розташована у великій надключичній ямці

C. дає початок плечовому сплетенню

D. утворена стовбурами плечового сплетення

E. *розташована нижче ключиці

 

111. Надключична частина плечового сплетення. . .

A. розташована в малій надключичній ямці

B. утворена пучками плечового сплетення

C. розташована під ключицею

D. розташована у пахвовій ямці

E. *утворена стовбурами плечового сплетення

 

112. У міждрабинчастому проміжку не залягають наступні утворення плечового сплетення. . .

A. верхній і нижній стовбур

B. нижній стовбур

C. середній стовбур

D. верхній стовбур

E. *медіальний пучок

 

113. Гілки правого діафрагмального нерва підходять. . .

A. до товстої кишки

B. до тонкої кишки

C. до шлунка

D. до селезінки

E. *до печінки

 

114. Чутливі волокна діафрагмального нерва не іннервують. . .

A. очеревину, що покриває печінки

B. очеревину, що покриває діафрагму

C. перикард

D. плевру

E. *шкіру грудей

 

115. Середні гілки сідниць. . .

A. змішані

B. іннервують м’язи сідниць

C. чутливі

D. утворені латеральними гілками задніх гілок спинномозкових нервів SI-SIII

E. *утворені медіальними гілками задніх гілок спинномозкових нервів SI-SIII

 

116. Верхні гілки сідниць. . .

A. змішані

B. утворені медіальними гілками задніх гілок спинномозкових нервів LI-LV

C. іннервують середню частину області сідниці

D. чутливі

E. *утворені латеральними гілками задніх гілок трьох поперекових спинномозкових нервів

 

117. У хворого з порушенням серцевої діяльності при обстеженні виявлена аневризма (мішковидне розтягування стінки) верхньої порожнистої вени у місця її впадіння в праве передсердя. Здавлення якого анатомічного утворення провідної системи серця може викликати аневризма?

A. Crus sinistrum fasciculus atrioventricularis

B. Crus dextrum fasciculus atrioventricularis

C. Fasciculus atrioventricularis

D. Nodus atrioventricularis

E. *Nodus sinuatrialis

 

118. У хворого порушено кровопостачання сосочкових м'язів правого шлуночка і заднього сосочкового м'яза лівого шлуночка. Порушення кровотоку в якій артерії привело до даної ситуації?

A. R. interventricularis anterior

B. coronaria sinistra

C. R. auriculars а. coronaria sinistra

D. R. circumflexus

E. *A. coronaria dextra

 

119. Назвіть по порядку етапи розвитку серця в ембріогенезі людини.

A. Трикамерне, чотирикамерне

B. Двокамерне, однокамерне, чотирикамерне

C. Трикамерне, однокамерне, двокамерне

D. Чотирикамерне, однокамерне, двокамерне, трикамерне

E. *Однокамерне, двокамерне, трикамерне, чотирикамерне

 

120. Вкажіть топографію серця.

A. У передньому відділі нижнього середостіння

B. У нижньому відділі заднього середостіння

C. У верхньому відділі заднього середостіння

D. У верхньому відділі переднього середостіння

E. *У нижньому відділі середнього середостіння

 

121. Якою судиною починається велике коло кровообігу?

A. Легеневою веноюB. Нижньою порожнистою веною

C. Верхньою порожнистою веною

D. Легеневим стовбуром

E. *Аортою

 

122. Якою судиною закінчується велике коло кровообігу?

A. Легеневою артерією.

B. Легеневою артерією.

C. Аортою.

D. Легеневими венами.

E. *Верхньою і нижньою порожнистими венами

 

123. У якій камері серця починається велике коло кровообігу?

A. У лівому передсерді і шлуночку

B. У лівому передсерді.

C. У правому шлуночку.

D. У правому передсерді.

E. *У лівому шлуночку

 

124. У якій камері серця закінчується велике коло кровообігу?

A. У правому передсерді і шлуночку

B. У лівому шлуночку.

C. У лівому передсерді.

D. У правому шлуночку.

E. *У правому передсерді

 

125. Якою судиною починається мале коло кровообігу?

A. Легеневими венами.

B. Нижньою порожнистою веною.

C. Верхньою порожнистою веною.

D. Аортою.

E. *Легеневим стовбуром

 

126. Які відділи блукаючою нерва виділяють по його ходу?

A. Шийний, грудний, черевний, поперековийB. Головний, грудний, черевний, поперековий, крижовий.

B. Шийний, грудний, діафрагмальний, черевний.

C. Шийний, грудний, черевний, тазовий.

D. *Головний, шийний, грудний, черевний

 

127. Визначте грудний відділ блукаючого нерва.

A. Від рівня відходження верхніх шийних серцевих нервів до проникнення в порожнину очеревини.

B. Від рівня відходження верхнього горлового нерва до рівня стравохідного розтвору діафрагми.

C. Від рівня відходження грудних серцевих гілок до проникнення в порожнину очеревини.

D. Від рівня відходження верхніх шийних серцевих нервів до рівня стравохідного отвору діафрагми.

E. *Від рівня відходження поворотного горлового нерва до рівня стравохідного розтвору діафрагми

 

128. Як проходить лівий блукаючий нерв в черевній порожнині?

A. Із Задньої поверхні стравоходу на задню стінку шлунку

B. Із Задньої поверхні стравоходу на передню поверхню шлунку.

C. З передньої поверхні стравоходу на задню стінку шлунку.

D. З передньої поверхні стравоходу на велику кривизну шлунку.

E. *З передньої поверхні стравоходу на передню поверхню шлунку

 

129. Як проходить правий блукаючий нерв в черевній порожнині?

A. Із задньої поверхні стравоходу на передню стінку шлунку уздовж великої кривизни

B. З бічної поверхні стравоходу па передню стінку шлунку уздовж малої кривизни.

C. Із задньої поверхні стравоходу на передню стінку шлунку уздовж дна шлунку.

D. Із задньої поверхні стравоходу на задню стінку шлунку уздовж великої кривизни.

E. *Із задньої поверхні стравоходу па задню стінку шлунку уздовж малої кривизни

 

130. Де розташовані блукаючі нерви в грудній порожнині?

A. Попереду коренів легень, потім нерви розташовуються з боків стравоходу

B. Позаду коренів легень, потім нерви розташовуються з боків стравоходу.

C. Позаду коренів легень, потім правий нерв переходить на передню поверхню стравоходу, а лівий на задню.

D. Попереду коренів легень, потім правий нерв переходить на передню поверхню стравоходу, а лівий на задню.

E. *Позаду коренів легень, потім правий нерв переходить на задню поверхню стравоходу, а лівий на передню

 

131. Якою судиною закінчується мале коло кровообігу?

A. Нижньою порожнистою веною.

B. . Верхньою порожнистою веною.

C. Аортою.

D. Легеневим стовбуром.

E. *Легеневими венами

 

132. У якій камері серця починається мале коло кровообігу?

A. У правому передсерді і шлуночку

B. У лівому шлуночку

C. У лівому передсерді

D. У правому передсерді

E. *У правому шлуночку

 

133. У якій камері серця закінчується мале коло кровообігу?

A. В лівому вушку

B. У лівому шлуночку.

C. У правому шлуночку.

D. У правому передсерді.

E. *У лівому передсерді

 

134. Назвіть частини серця?

A. Вушка серця, правий і лівий краї.

B. Бічні частини.

C. Верхівка, передньо-верхня і нижня поверхні.

D. Основа, вушка серця.

E. *Основа і верхівка

 

135. Які борозни серця розділяють поверхні правого і лівого шлуночків?

A. Серцева вирізка, вінцева борозна.

B. Міжшлуночкова ліва і вінцева.

C. Права і ліва міжшлуночкові.

D. Вінцева, права міжшлуночкова.

E. *Передня і задня міжшлуночкові.

 

136. Яка борозна серця відокремлює передсердя від шлуночків?

A. Права і ліва міжшлуночкові.

B. Серцева вирізка.

C. Задня міжшлуночкова.

D. Передня міжшлуночкова.

E. *Вінцева

 

137. Які поверхні розрізняють на серці?

A. Медіальну і латеральну.

B. Легеневі.

C. Верхню і нижню.

D. Праву і ліву.

E. *Грудино-реберну, діафрагмальну, легеневі

 

138. До яких камер належать вушка серця?

A. Лівому передсердю і правому шлуночку

B. Правому і лівому шлуночкам.

C. Лівому передсердю і лівому шлуночку.

D. Правому передсердю і правому шлуночку.

E. *Правому і лівому передсердю

 

139. Які краї розрізняють на серці?

A. Верхній і задній.

B. Медіальний і латеральний.

C. Верхній і нижній.

D. Передній і задній.

E. *Правий і лівий

 

140. Які частини розрізняють в міжшлуночковій перегородці серця?

A. Медіальну і латеральну.

B. Праву і ліву.

C. Передню і задню.

D. Верхню і нижню.

E. *М’язову і перетинчасту

 

141. Назвіть послідовно шари стінки серця (починаючи ззвні всередину).

A. Міокард, епікард, ендокард

B. Ендокард, міокард, епікард.

C. Ендокард, епікард, міокард.

D. Міокард, ендокард, епікард.

E. *Епікард, міокард, ендокард

 

142. Якою оболонкою серця утворюється товщина його стінок?

A. Міокардом і ендокардом

B. Перикардом.

C. Епікардом.

D. Ендокардом.

E. *Міокардом

 

143. Яка камера серця має найбільш товсту стінку?

A. Правий і лівий шлуночок

B. Правий шлуночок.

C. Праве передсердя.

D. Ліве передсердя.

E. *Лівий шлуночок

 

144. Скільки м'язових шарів розрізняють в міокарді передсердя?

A. П’ять

B. Чотири.

C. Три.

D. Один.

E. *Два

 

145. Скільки м'язових шарів розрізняють в міокарді шлуночків серця?

A. П’ять

B. Чотири.

C. Два.

D. Один.

E. *Три

 

146. Де прикріпляються волокна міокарду?

A. На гребінчастих м'язах.

B. На сосочкових м'язах.

C. На перегородках серця.

D. На клапанах серця.

E. *На фіброзних кільцях передсердно-шлуночкових отворів

 

147. Де знаходиться вихор серця?

A. На клапанах серця

B. На задній поверхні.

C. На передній поверхні.

D. На основі.

E. *На верхівці

 

148. У яких камерах серця є сосочкові м'язи?

A. У правому передсерді.

B. У лівому передсерді.

C. У правому шлуночку і передсерді.

D. У лівому шлуночку і передсерді.

E. *У правому і лівому шлуночках

 

149. Скільки (найчастіше) є сосочкових м'язів в правому шлуночку?

A. 5

B. 4

C. 1

D. 2

E. *3

 

150. Скільки (найчастіше) є сосочкових м'язів в лівому шлуночку?

A. 5

B. 5

C. 3

D. 1

E. *2

 

151. У яких камерах серця є гребінчасті м'язи?

A. У правому передсерді

B. У правому шлуночку і передсердях

C. У правому і лівому шлуночках.

D. У лівому шлуночку і передсерді.

E. *У правому і лівому передсердях

 

152. У якій камері серця є овальна ямка, отвір вінцевого синуса і заслінка нижньої порожнистої вени?

A. У дузі аорти.

B. У правому шлуночку.

C. У лівому шлуночку.

D. У лівому передсерді.

E. *У правому передсерді.

 

153. Який отвір серця забезпечений трьохстулковим клапаном?

A. Гирло аорти

B. Лівий передсердно-шлуночковий отвір.

C. Отвір легеневого стовбура.

D. Отвір нижньої порожнистої вени.

E. *Правий передсердно-шлуночковий отвір

 

154. Який отвір серця забезпечений двостулковим клапаном?

A. Гирло аорти

B. Отвір легеневого стовбура.

C. Правий передсердно-шлуночковий отвір.

D. Отвір верхньої порожнистої вени.

E. *Лівий передсердно-шлуночковий отвір

 

155. Які стулки містить правий передсердно-шлуночковий (трьохстулковий) клапан серця?

A. Передню, перегородкову, верхню

B. Задню, перегородкову, верхню

C. Передню і нижню

D. Верхню, нижню

E. *Передню, задню, перегородкову

 

156. Які стулки містить лівий передсердно-шлуночковий (двостулковий,) клапан серця?

A. Перегородкову, передню.

B. Задню, верхню.

C. Верхню, передню.

D. Передню, нижню.

E. *Передню, задню

 

157. Вкажіть знаходження півмісяцевих клапанів серця.

A. У отворах легеневих вен.

B. У отворах порожнистих вен.

C. У правому передсердно-шлуночковому отворі.

D. У лівому передсердно-шлуночковому отворі.

E. *У отворах аорти і легеневого стовбура

 

158. Із стулками яких клапанів з'єднуються сосочкові м'язи шлуночків серця?

A. З клапаном аорти і клапаном легеневого стовбура

B. З клапаном легеневого стовбура.

C. З клапаном аорти.

D. клапанами легеневого стовбура

E. *З правим і лівим передсердно-шлуночковими клапанами

 

159. Де локалізується гирло правої вінцевої артерії серця?

A. Біля основи передньої півмісяцевої заслінки аорти.

B. Біля основи лівої півмісяцевої заслінки аорти.

C. Біля вінцевого синуса.

D. Біля основи задньої півмісяцевої заслінки аорти.

E. *Біля основи правої півмісяцевої заслінки аорти

 

160. Де локалізується гирло лівої вінцевої артерії серця?

A. Біля основи задньої півмісяцевої заслінки аорти.

B. Біля основи передньої півмісяцевої заслінки аорти.

C. Біля основи правої півмісяцевої заслінки аорти.

D. Біля вінцевого синуса.

E. *Біля основи лівої півмісяцевої заслінки аорти

 

161. Що кровопостачає ліва вінцева артерія серця?

A. Ліве передсердя, лівий шлуночок, задню поверхню правого шлуночка

B. Задню третину міжшлуночкової перегородки, передню і задню поверхні правого шлуночка ліве передсердя

C. Задню частину міжшлуночкової перегородки, переднюю поверхню серця.

D. Верхівку серця, задню частину міжшлуночкової перегородки, міжпередсердну перегородку.

E. *Ліве передсердя, лівий шлуночок, передню поверхню правого шлуночка передні дві частини міжшлуночкової перегородки

 

162. У яку гілку продовжується права вінцева артерія серця?

A. Праву і ліву огинаючі.

B. Праву і ліву міжшлуночкові.

C. Передню міжшлуночкову і огинаючу.

D. Передню і задню міжшлуночкові.

E. *Задню міжшлуночкову

 

163. Що кровопостачає права вінцева артерія серця?

 

A. Верхівку серця, міжпередсердну перегородку, задню третину міжшлуночкової перегородки

B. Праве і ліве вушко, верхівку серця, задню стінку правого і лівого шлуночків, задню третину міжшлуночкової перегородки

C. Лівий шлуночок, верхівку серця, передні дві третини міжшлуночкової перегородки, праве передсердя

D. Верхівку серця, передню частину міжшлуночкової перегородки, лівий шлуночок.

E. *Праве передсердя, правий шлуночок (окрім передньої поверхні), задню частину лівого шлуночка, міжпередсердну перегородку, задню третину міжшлуночкової перегородки

 

164. Які з перерахованих вен серця впадають зразу ж в порожнину правого передсердя?

A. Коса вена лівого передсердя, задня вена лівого шлуночку.

B. Велика, середня і мала вени серця.

C. Мала і середня вени серця.

D. Велика і середня вени серця.

E. *Передні і найменші вени серця

 

165. Перерахуєте всі вени серця, що впадають у вінцевий синус?

A. Коса вена лівого передсердя, задня вена лівого шлуночку, передні вени серця, найменші вени серця.

B. Мала і середня вени серця, найменші вени серця.

C. Передня і найменші вени серця, коса вена лівого передсердя.

D. Велика, середня і мала вени серця, найменші вени серця.

E. *Велика, мала, середня вени серця, коса вена лівого передсердя, задня вена лівого шлуночка

 

166. У складі яких нервів йдуть нервові волокна до серця?

A. Гілок шийних спинномозкових нервів.

B. Гілок додаткового і язикоглоткового нервів.

C. Міжреберних нервів.

D. Гілок блукаючого і додаткового нервів.

E. *Гілок букаючого нерва і нервів симпатичного стовбура

 

167. Де розташований синусно-передсердний вузол провідної системи серця?

A. У нижньому відділі міжпередсердної перегородки.

B. У вінцевій борозні серця.

C. В основі лівого вушка.

D. У стінці лівого передсердя.

E. *У стінці правого передсердя між верхньою порожнистою веною і правим вушком

 

168. Де розташований передсердно-шлуночковий вузол провідної системи серця ?

A. У нижньому відділі міжпередсердної перегородки

B. У стінці лівого передсердя.

C. У вінцевій борозні серця.

D. У стінці правого передсердя між верхньою порожнистою веною і правим вушком.

E. *У верхній частині міжшлуночкової перегородки серця.

 

169. Де розташований передсердно-шлуночковий пучок провідної системи серця?

A. У нижній міжпередсердній перегородці.

B. У прикордонній борозні стінки правого передсердя.

C. У стінці правого передсердя між верхньою порожнистою веною і правим вушком.

D. У нижньому відділі міжпередсердної перегородки.

E. *У верхній частині міжшлуночкової перегородки

 

170. Які гілки має ліва вінцева артерія серця?

A. Праву і ліву міжшлуночкові.

B. Праву і ліву огинаючі.

C. Середню і задню міжшлуночкові.

D. Середню міжшлуночкову і огинаючу гілки

E. *Передню міжшлуночкову і огинаючу гілки

 

171. Назвіть послідовно (зверху вниз), чим утворені дуги лівого контура серцево-судинної тіні на рентгенограмі серця в прямій проекції?

A. Легеневим стовбуром, лівим передсердям, дугою аорти, правим передсердям.

B. Нижньою порожнистою веною, низхідною аортою, легеневим стовбуром, лівим шлуночком.

C. Верхньою порожнистою веною і аортою, лівим передсердям.

D. Лівим передсердям, лівим шлуночком, дугою аорти, нижньою порожнистою веною.

E. *Дугою аорти, легеневим стовбуром, лівим вушком, лівим шлуночком

 

172. Назвіть послідовно (зверху вниз), чим утворені дуги правого контура серцево-судинної тіні на рентгенограмі серця в прямій проекції?

A. Дугою аорти, нижньою порожнистою веною, легеневими венами.

B. Низхідною аортою, правим шлуночком, верхньою порожнистою веною.

C. Висхідною аортою, нижньою порожнистою веною, правим передсердям.

D. Правим передсердям, правим шлуночком.

E. *Верхньою порожнистою веною, висхідною аортою, правим передсердям

 

173. У які судини впадає пупкова вена у плода?

A. У аорту і легеневі вени.

B. У легеневі вени.

C. У верхню і нижню порожнисті вени.

D. У аорту і легеневий стовбур.

E. *У ворітну вену і нижню порожнисту вену

 

174. Що сполучає артеріальна (Боталова) протока у плода?

A. Праве і ліве передсердя.

B. Легеневі артерії і вени.

C. Легеневі вени і аорту.

D. Верхню і нижню порожнисті вени.

E. *Легеневий стовбур і аорту

 

175. Які органи отримують у плода артеріальну кров?

A. Нирки, сечовий міхур.

B. Шлунок, підшлункова залоза.

C. Тонка і товста кишка.

D. Легені і нирки.

E. *Печінка

 

176. У яких людей серце має горизонтальне положення?

A. У людей мезоморфного і брахіморфного типу

B. У людей доліхоморфного і мезоморфного типу

C. У людей мезоморфного типу.

D. У людей доліхоморфного типу.

E. *У людей брахіморфного типу

 

177. Вкажіть проекцію двостулкового клапана на передню грудну стінку.

A. На рівні хряща ІІ ребра.

B. По II міжреберному проміжку справа.

C. На рівні хряща правого третього ребра.

D. На рівні лівого хряща III ребра.

E. *На верхівці серця.

 

178. Назвіть три основні положення серця в середостінні, характерні для різного типу конституції грудної клітки людини.

A. Вертикальне, косе, кулясте

B. Поперечне, подовжнє, косе.

C. Подовжнє, косе, кулясте.

D. Вертикальне, поперечне, кулясте.

E. *Горизонтальне, вертикальне, косе

 

179. Вкажіть проекцію аортального клапана і клапана легеневого стовбура на передню грудну стінку.

A. На рівні І ребра зліва.

B. На рівні V ребра зліва.

C. На рівні IV ребра справа.

D. На рівні VI ребра зліва.

E. *У лівого краю грудини на рівні хряща III ребра

 

180. У якому місці грудної клітки вислуховуються тони клапана легеневого стовбура?

A. Біля основи мечовидного відростка.

B. На верхівці серця.

C. Біля правого краю грудини в V міжребер’ї.

D. Біля правого краю грудини в II міжребер’ї.

E. *Біля лівого краю грудини в II міжребер’ї

 

181. У якому місці грудної клітки вислуховуються тони аортального клапана?

A. Біля правого краю грудини в III. міжребер’ї

B. На верхівці серця.

C. Біля правого краю грудини в IV міжребер’ї.

D. Біля лівого краю грудини в II міжребер’ї

E. *Біля правого краю грудини в II міжребер’ї.

 

182. У якому місці грудної клітки вислуховуються тони правого передсердно-шлуночкового (трьохстулкового) клапана?

A. Біля лівого краю грудини в другому міжребер’ї

B. На верхівці серця.

C. Біля лівого краю грудини в IV міжребер’ї

D. Біля правого краю грудини в IV міжреберному проміжку.

E. *Біля правого краю грудини проти V ребрового хряща

 

183. У якому місці грудної клітки вислуховуються тони лівого передсердно-шлуночкового (двостулкового) клапана?

A. Біля лівого краю грудини в другому міжребер’ї

B. Біля лівого краю грудини в IV міжребер’ї.

C. Біля правого краю грудини в II міжребер’ї

D. Біля правого краю грудини в IV міжреберному проміжку.

E. *На верхівці серця

 

184. Вкажіть проекцію верхівки серця.

A. У краю грудини в другому міжребер’ї справа.

B. Справа проти IV ребрового хряща по середньоключичній лінії.

C. На рівні хряща III ребра по лівій середньоключичній лінії.

D. На 2-3 см вправо від правого краю грудини.

E. *У п'ятому лівому міжреберному проміжку на 1-1,5 см всередину від середньоключичної лінії

 

185. Вкажіть проекцію нижньої межі серця на передню грудну стінку.

A. На рівні лінії, що сполучає III ребро справа і V ребро зліва.

B. У підстави мечовидного відростка.

C. По нижньому краю мечовидного відростка.

D. На лінії, що сполучає хрящі ІІІ-іх ребер.

E. *На рівні лінії, що сполучає хрящ V ребра справа з верхівкою серця

 

186. Вкажіть проекцію верхньої межі серця на передню грудну стінку

A. На рівні четвертого міжребер’я.

B. Рівні хрящів четвертих ребер.

C. На рівні хрящів других ребер.

D. На рівні хрящів перших ребер.

E. *На рівні хрящів третіх ребер

 

187. Вкажіть проекцію правої межі серця на передню грудну стінку.

A. На 2-3 см вправо від правого краю грудини від II до ІV ребра

B. На 2-3 см ліворуч від правого краю грудини від III до VI ребра.

C. На 2-3 см вправо від правого краю грудини від III до V ребра.

D. На 1 см вправо від правого краю грудини від II до V ребра.

E. *В області V правого ребрового хряща на 1,5-2 см ліворуч від правого краю грудини

 

188. Вкажіть проекцію лівої межі серця на передню грудну стінку.

A. По лівому краю грудини від хряща III ребра до V міжреберного проміжку.

B. По передній пахвовій лінії зліва в V міжреберному проміжку.

C. На 2-3 см вправо від правого краю грудини від III до V ребра.

D. По лівій середньоключичної лінії на 1-1,5 см всередину від III ребра до V міжреберного проміжку.

E. *Від хряща III ребра зліва до V лівого міжреберного проміжку на 1,5 см всередину від середньоключичної лінії

 

189. Яка в середньому маса серця жінки в нормі?

A. 210 г.

B. 220 г.

C. 200 г.

D. 150 г.

E. *250 г

 

190. Яка в середньому маса серця чоловіка в нормі?

A. 400 г

B. 220 г

C. 200 г.

D. 150 г.

E. *300 г

 

191. Які пазухи є в порожнині перикарду?

A. Права і ліва.

B. Права і коса.

C. Ліва і поперечна.

D. Горизонтальна і вертикальна.

E. *Поперечна і коса

 

192. Якими пластинками утворюється порожнина осердя?

A. Волокнистою і серозною.

B. Пристінковою і серозною.

C. Нутрищевою і фіброзною.

D. Пристінковою і фіброзною.

E. *Пристінковою і вісцеральною.

 

193. З яких шарів складається осердя?

A. Із слизового і фіброзного.

B. З м’язового і слизового.

C. З серозного і слизового.

D. З м’язового і фіброзного.

E. *З фіброзного і серозного

 

194. З яких гілок формується куприкове нервове сплетення?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 1 страница. Серце. Судини і нерви голови, шиї, тулуба та кінцівок | Текстові тестові завдання 3 страница. A. Із задніх та передніх гілок I-IV крижових нервів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 811; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.105 сек.