Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 3 страница. A. Із задніх та передніх гілок I-IV крижових нервів


A. Із задніх та передніх гілок I-IV крижових нервів

B. З тазових парасимпатичних нервів.

C. З передніх гілок I-IV крижових нервів.

D. Із задніх гілок I-IV крижових нервів.

E. *З передніх гілок V крижового і куприкового нервів

 

195. Які нерви крижового сплетення покидають порожнину тазу через підгрушовидний отвір?

A. Статевий нерв і м'язові гілки.

B. Верхній і нижній сідничні нерви

C. М'язові гілки.

D. Верхній сідничий нерв і сідничий нерв

E. *Нижній сідничий нерв і статевий нерв

 

196. Який нерв іннервує задню групу м'язів стегна?

A. Великогомілковий нерв.

B. Стегновий нерв.

C. Затульний нерв.

D. Верхній сідничний нерв

E. *Сідничий нерв

 

197. Які нерви іннервують підошовову групу м'язів стопи?

A. Великогомілковий нерв

B. Міжкістковий нерв гомілки.

C. Поверхневий малогомілковий нерв.

D. Глибокий малогомілковий нерв.

E. *Медіальний і латеральний підошовові нерви

 

198. Який нерв іннервує тильну групу м'язів стопи?

A. Латеральний шкірний нерв гомілки

B. Поверхневий малогомілковий нерв.

C. Міжкістковий нерв гомілки.

D. Великогомілковий нерв

E. *Глибокий малогомілковий нерв

 

199. Які нерви іннервують шкіру гомілки?

A. Глибокий і поверхневий малогомілкові, підшкірний нерв

B. Латеральний і задній шкірні нерви стегна, великогомілковий нерв.

C. Задній шкірний нерв стегна, підшкірний нерв, міжкістковий нерв гомілки.

D. Глибокий і поверхневий малогомілкові, затульний нерви.

E. *Медіальний і латеральний шкірні нерви гомілки

 

200. Який нерв іннервує латеральну групу м'язів гомілки?

A. Затульний нерв

B. Міжкісткові нерви гомілки

C. Глибокий малогомілковий нерв.

D. Великогомілковий нерв.

E. *Поверхневий малогомілковий нерв

 

201. Який нерв іннервує передню групу м'язів гомілки?

A. Задній шкірний нерв стегна

B. Затульний нерв.

C. Поверхневий малогомілковий нерв.

D. Великогомілковий нерв.

E. *Глибокий малогомілковий нерв.

 

202. Який нерв іннервує задню групу м'язів гомілки?

A. Задній шкірний нерв стегна

B. Затульний нерв

C. М'язові гілки сідничого нерва

D. Загальний малогомілковий нерв

E. *Великогомілковий нерв

 

203. Назвіть гілки сідничого нерва.

A. Задній шкірний нерв стегна, статевий нерв, загальний малогомілковий нерви

B. Затульний, загальний малогомілковий і великогомілковий нерви

C. Статевий нерв, задній шкірний нерв стегна, великогомілковий нерв

D. Задній шкірний нерв стегна, великогомілковий і загальний малогомілковий нерви

E. *Загальний малогомілковий і великогомілковий нерви, м'язові гілки

 

204. Який нерв іннервує середній і малий м'язи сідниць, а також м'яз, що натягує широку фасцію стегна?A. Задній шкірний нерв стегна

B. Нижній сідничний нерв

C. Статевий нерв

D. М'язові гілки крижового сплетення

E. *Верхній сідничний нерв

 

205. Який нерв іннервує м'язи промежини?

A. Затульний

B. Нижній сідничний

C. Верхній сідничний

D. Задній шкірний нерв стегна

E. *Статевий

 

206. Які короткі гілки крижового сплетення іннервують грушовидний,внутрішній затульний м'язи, квадратний м'яз стегна і м'яз що піднімає задній прохід?

A. Затульний нерв

B. М'язові гілки крижового сплетення

C. Нижній сідничний нерв

D. Верхній сідничний нерв

E. *Статевий нерв

 

207. Яка коротка гілка крижового сплетення іннервує великий м'яз сідниці і капсулу кульшового суглоба?

A. Затульний нерв

B. М'язові гілки крижового сплетення

C. Верхній сідничний нерв

D. Статевий нерв

E. *Нижній сідничний нерв

 

208. З яких гілок складається крижове сплетення?

A. Із задніх гілок I-IV поперекових нервів і з передніх гілок I-IV крижових

B. Із задніх гілок I-IV поперекових нервів

C. Із задніх гілок I-V крижових нервів

D. З передніх гілок I-III, верхньої частини IV поперекових і гілочки від XII міжреберного нервів

E. *З передніх гілок I-IV крижових, нижній частині IV і V поперекового нервів

 

209. Які глибокі вени є притоками стегнової вени?

A. Велика підшкірна вена

B. Малогомілкові вени

C. Задні і передні великогомілкові вени

D. Верхні і нижні вени сідниць

E. *Глибока вена стегна і вени-супутниці стегнової артерії

 

210. Назвіть канал, в якому проходить стегнова артерія

A. Стегновий канал

B. Гомілково-підколінний канал

C. Затульний канал

D. Паховий канал

E. *Привідний канал

 

211. Із злиття яких глибоких вен-супутниць утворюється підколінна вена?

A. Тильні плеснові вени стопи.

B. Передплеснові тильні вени стопи.

C. Малогомілкові вени.

D. Латеральні і медіальні підошвові вени.

E. *Задні і передні великогомілкові вени

 

212. Яка поверхнева вена збирає кров від латеральної сторони дорсальної поверхні стопи і задньої поверхні гомілки?

A. Підколінна вена

B. Клубова вена

C. Затульна вена.

D. Велика підшкірна вена.

E. *Мала підшкірна вена

 

213. У яку поверхневу вену відтікає кров від дорсальної поверхні стопи і шкіри медіальної сторони гомілки?

A. Підколінну вену

B. Клубову вену

C. Затульну вену.

D. Малу підшкірну вену.

E. *Велику підшкірну вену

 

214. Притокою якої судини є стегнова вена?

A. Затульної вени.

B. Підколінної вени.

C. Нижньої порожнистої вени.

D. Внутрішньої клубової вени.

E. *Зовнішньої клубової вени

 

215. Яка поверхнева вена вливається в стегнову вену?

A. Підколінної вени

B. Клубова вена

C. Затульна вена.

D. Мала підшкірна вена.

E. *Велика підшкірна вена

 

216. Яка поверхнева вена вливається в підколінну вену?

A. Великогомілкова вена

B. Стегнова вена

C. Затульна вена

D. Велика підшкірна вена.

E. *Мала підшкірна вена

 

217. Через яке анатомічне утворення проходить стегнова вена?

A. Підгрушовидний отвір.

B. Затульний канал.

C. Стегновий канал.

D. М'язова лакуна.

E. *Судинна лакуна

 

218. Назвіть одиночні глибокі вени нижньої кінцівки.

A. Медіальна і латеральна передні кисточкові.

B. Медіальна і латеральна підошвові.

C. Малогомілкова, нижня сіднична.

D. Задня і передня великогомілкові.

E. *Стегнова, підколінна

 

219. Яка артерія кровопостачає латеральну групу м'язів гомілки?

A. Передня поворотна великогомілкова

B. Великогомілкова

C. Стегнова

D. Підколінна

E. *Малогомілкова

 

220. Яка артерія кровопостачає задню групу м'язів гомілки і шкіру над ними?

A. Тильна артерія стопи.

B. Пронизуючі артерії.

C. Малогомілкова.

D. Підколінна.

E. *Задня великогомілкова.

 

221. Яка артерія кровопостачає медіальний край стопи?

A. Дугоподібна артерія.

B. Перша тильна плеснова артерія.

C. Передні кисточкові артерії.

D. Задні кисточкові артерії.

E. *Медіальна передплеснова артерія

 

222. Які судини утворюють підошвову артеріальну дугу?

A. Дугоподібна, медіальна і латеральна кисточкові артерії.

B. Латеральні і медіальні передплеснові артерії.

C. Задні кисточкові артерії, медіальна і латеральна.

D. Латеральна і медіальна передні кисточкові артерії.

E. *Глибока підошвова, тильна артерії стопи, латеральна підошвова артерія

 

223. Назвіть кінцеві гілки задньої великогомілкової артерії.

A. Медіальна і латеральна передплеснові артерії.

B. Малогомілкова артерія.

C. Тильна артерія стопи.

D. Передні кисточкові артерії, медіальна і латеральна.

E. *Медіальна і латеральна підошвові артерії

 

224. Яка артерія розташовується в гомілково-підколінному каналі?

A. Малогомілкова.

B. Передня великогомілкова.

C. Підколінна.

D. Стегнова.

E. *Задня великогомілкова

 

225. Назвіть кінцеву гілку передньої великогомілкової артерії.

A. Медіальна передня кісточкова артерія.

B. Латеральна передня кісточкова артерія

C. Передня поворотна великогомілкова артерія.

D. Задня поворотна великогомілкова артерія.

E. *Тильна артерія стопи

 

226. Які судини є кінцевими гілками підколінної артерії?

A. Середня колінна артерія, низхідна артерія колінного суглоба.

B. Нижні колінні артерії, латеральна і медіальна.

C. Верхні колінні артерії, латеральна і медіальна.

D. Низхідна артерія колінного суглоба, перфорантні артерії.

E. *Передня і задня великогомілкові артерії

 

227. Гілкою якої судини є середня колінна артерія?

A. Задньої великогомілкової

B. Передньої великогомілкової.

C. Глибокої артерії стегна.

D. Стегнової артерії.

E. *Підколінної артерії

 

228. Гілки яких артерій кровопостачають капсулу колінного суглоба, утворюючи мережу колінного суглоба?

A. Підколінна артерія

B. Малогомілковою, великогомілкова.

C. Верхня і нижня сідничні.

D. Зовнішня клубова, великогомілкова.

E. *Стегнова і підколінна

 

229. Яка судина є продовженням стегнової артерії?

A. Передня великогомілкова артерія

B. Глибока артерія стегна

C. Нижня сіднична артерія

D. Зовнішня клубова артерія

E. *Підколінна артерія

 

230. Які артерії кровопостачають м'язи задньої групи стегна і шкіру над ними?

A. Підколінна артерія

B. Низхідна артерія коліна (гілка стегнової артерії).

C. Нижня сіднична (гілка внутрішньої клубової артерії).

D. Верхня сіднична (гілка внутрішньої клубової артерії).

E. *Перфоруючі артерії (гілки стегнової артерії)

 

231. Назвіть артерію, яка кровопостачає м'яз, що натягує широку фасцію стегна.

A. Пахові гілки стегнової артерії

B. Нижня сіднична

C. Верхня сіднична

D. Низхідна гілка латеральної артерії, що огинає стегнову кістку

E. *Висхідна гілка латеральної артерії, що огинає стегнову кістку

 

232. Назвіть судину, яка кровопостачає передню групу м'язів стегна.

A. Підколінна артерія

B. Затульна артерія

C. Верхня сіднична артерія

D. Медіальна артерія, що огинає стегнову кістку

E. *Латеральна артерія, що огинає стегнову кістку

 

233. Яка артерія кровопостачає привідні м'язи стегна, і кульшовий суглоб?

A. Низхідна артерія колінного суглоба

B. Латеральна артерія, що огинає стегнову кістку

C. Медіальна артерія, що огинає стегнову кістку

D. Зовнішня статева

E. *Верхня сіднична артерія, медіальна артерія, що огинає стегнову кістку

 

234. Назвіть судину, яка є продовженням зовнішньої клубової артерії.

A. Нижня сіднична артерія

B. Поверхнева надчеревна артерія

C. Глибока артерія, що огинає клубову кістку

D. Нижня надчеревна артерія

E. *Стегнова артерія

 

235. Притокою якої вени є нижня надчеревна вена?

A. Стегнової

B. Внутрішньої вени, що огинає клубову кістку

C. Зовнішньої вени, що огинає клубову кістку

D. Внутрішньої клубової

E. *Зовнішньої клубової

 

236. Які вени утворюють кава-кавальний анастомоз на задній черевній стінці?

 

A. Селезінкова і півнепарна додаткова

B. Верхня, нижня брижові і непарна

C. Верхня брижова і півнепарна

D. Верхня брижова і непарна

E. *Поперекові і висхідні поперекові

 

237. Які вени утворюють порто-кавальний анастомоз в поперековій області?

A. Нижня брижова і нижня надчеревна

B. Нижня ректальна і півнепарна

C. Непарна і нижня надчеревна

D. Верхня і нижня брижові

E. *Вени мезоперитонеальних відділів товстої кишки і поперекові

 

238. Між якими венами утворюється порто- і кава-кавальний анастомоз в області пупка ?

A. Припупковими і наднирнвовими

B. Припупковими, нижньою надчеревною

C. Припупковими, нижньою і верхньою брижовою

D. Припупковими, лівою і правою шлунковою

E. *Припупковими, верхньою і нижньою надчеревними

 

239. Які вени утворюють порто-кавальний анастомоз в нижній частині прямої кишки?

A. Верхня і середня ректальні, нижні міхурові

B. Нижня ректальна і внутрішня статева

C. Середня ректальна і зовнішня клубова

D. Верхня ректальна і верхня брижова

E. *Нижня, середня і верхня ректальні

 

240. Між якими венами утворюється порто-кавальний анастомоз в черевній частині стравоходу?

A. Селезінковою і нижньою шлунково-дванадцятипалою

B. Лівою шлунковою і селезінковою

C. Правою шлунковою і верхньою брижовою

D. Лівою шлунковою і верхньою брижовою

E. *Лівою шлунковою і непарною

 

241. Назвіть притоки зовнішніх клубових вен.

A. Поверхневі надчеревні, зовнішні статеві вени

B. Зовнішні і внутрішні вени, що огинають клубову кістку

C. Нижні надчеревні і зовнішні вени, що огинають клубову кістку

D. Нижні надчеревні, зовнішні статеві вени

E. *Глибокі вени, що огинають клубову кістку, нижні надчеревні вени

 

242. Куди відтікає кров від маткового і вагінального венозного сплетення?

A. У нижні ректальні і маткові вени

B. У маткові і нижні сечоміхуреві вени

C. У яєчникові і нижні сечоміхуреві вени

D. У яєчникові, маткові і нижню брижову вени

E. *У маткові вени

 

243. Загальний малогомілковий нерв іннервує м'язовими гілками.

A. довгий розгинач пальців стопи

B. задній великогомілковий м'яз

C. передній великогомілковий м'яз

D. литковий м'яз

E. *довгий і короткий малогомілкові м'язи

 

244. Поверхневий малогомілковий нерв. . .

A. це гілка глибокого малогомілкового нерва

B. це гілка великогомілкового нерва

C. прямує до колінного суглобу

D. входить у затульний канал

E. *це гілка загального малогомілкового нерва

 

245. Загальний малогомілковий нерв віддає наступні гілки. . .

A. латеральний підошовний нерв

B. медіальний шкірний нерв ікри

C. проміжний тильний шкірний нерв

D. медіальний підошовний нерв

E. *латеральний шкірний нерв ікри

 

246. М'язові гілки латерального підошовного нерва не іннервують. . .

A. міжкісткові м’язи стопи

B. короткий згинач мізинця

C. короткий згинач мізинця

D. квадратний м'яз підошви

E. *короткий згинач пальців стопи

 

247. Поверхнева гілка латерального підошовного нерва іннервує. . .

A. медіальний край великого пальця

B. медіальний край стопи

C. шкіру звернених один до одного сторін I-IV пальців стопи

D. шкіру підошовної поверхні латеральної сторони V пальця

E. *шкіру звернених один до одного сторін IV і V пальців стопи

 

248. Латеральний підошовний нерв віддає наступні гілки. . .

A. поверхневу і латеральну гілку

B. медіальну і нижню гілку

C. верхню і нижню гілку

D. медіальну і латеральну гілку

E. *поверхневу і глибоку гілку

 

249. Медіальний підошовний нерв іннервує. . .

A. шкіру літеральної поверхні мізинця

B. шкіру відвернених один до одного сторін I-IV пальців

C. латеральний край великого пальця

D. медіальний край стопи і дорзальну поверхню стопи

E. *короткий згинач великого пальця стопи

 

250. Медіальний підошвовий нерв. . .

A. залягає в латеральній підошовній борозні

B. це гілка ліктьового нерва

C. це гілка загального малогомілкового нерва

D. це гілка статевого нерва

E. *залягає а медіальній підошовній борозні

 

251. Литковий нерв продовжується на стопі. . .

A. у стегновий нерв

B. у латеральні гілки п'яти

C. у медіальний тильний шкірний нерв

D. у медіальні гілки п'яти

E. *у латеральний тильний шкірний нерв

 

252. Медіальний шкірний нерв литки. . .

A. іннервує сідничний м’яз

B. це гілка загального малогомілкового нерва

C. іннервує шкіру заднелатеральної поверхні гомілки

D. проходить в привідному каналі

E. *з'єднується з латеральним шкірним нервом литки

 

253. Які вени вливаються в передміхурове венозне сплетення?

A. Нижня вена статевого члена

B. Нижні сечоміхуреві

C. Нижні ректальні

D. Внутрішня статева

E. *Дорсальна вена статевого члена

 

254. Куди відтікає кров від міхурового венозного сплетення?

A. У середні ректальні

B. У внутрішню статеву вену

C. У загальну клубову вену

D. У зовнішню клубову вену

E. *У внутрішню клубову вену

 

255. Які вени прямої кишки вливаються у внутрішню статеву вену?

A. Середні і нижні ректальні

B. Верхні і середні ректальні

C. Середні ректальні

D. Верхні ректальні

E. *Нижні ректальні

 

256. Які вени утворюють крижове венозне сплетення?

A. Серединна крижова, нижні ректальні

B. Глибокі вени, що огинають клубову кістку, латеральні крижові

C. Серединна крижова, глибокі вени, що огинають клубову кістку

D. Латеральні крижові, нижні ректальні

E. *Латеральні і серединна крижові

 

257. З яких вен утворюється загальна клубова вена?

A. Зовнішніх клубових і латеральних крижових

B. Внутрішніх клубових і латеральних крижових

C. Внутрішніх клубових

D. Зовнішніх клубових

E. *Зовнішньої і внутрішньої клубових

 

258. На рівні якого хребця зливаються права і ліва загальні клубові вени?

A. І поперекового

B. II поперекового

C. Х грудного

D. III поперекового

E. *IV поперекового

 

259. Які артерії покидають порожнину тазу через підгрушовидний отвір?

A. Затульна

B. Зовнішня статева, нижня сіднична

C. Верхня сіднична, зовнішня статева

D. Поверхнева артерія, що огинає клубову кістку, нижня сіднична

E. *Нижня сіднична, внутрішня статева

 

260. Яка з перерахованих артерій переважно кровопостачає внутрішні жіночі статеві органи?

A. Затульна

B. Яєчкова

C. Внутрішня статева

D. Зовнішня статева

E. *Маткова

 

261. Яка з перерахованих артерій дає гілки до кульшового суглоба?

A. Нижня сіднична

B. Глибока артерія, що огинає клубову кістку

C. Верхня сіднична

D. Латеральна крижова

E. *Затульна

 

262. Яка артерія анастомозує з верхньою надчеревною артерією?

A. Верхня сіднична

B. Латеральна крижова

C. Затульна

D. Клубово-поперекова

E. *Нижня надчеревна

 

263. Перерахуєте пристінкові гілки внутрішньої клубової артерії?

A. Пупкова, внутрішня статева, середня ректальна, верхня і нижня сідничні

B. Верхня ректальна, пупкова, нижня міхурова, затульна, латеральна крижова

C. Клубово-поперекова, латеральна крижова, затульна, верхня і нижня сідничні

D. Нижня ректальна, затульна, латеральна крижова, внутрішня статева

E. * Нижня надчеревна, глибока артерія, що огинає клубову кістку

 

264. Які з перерахованих артерій є гілками зовнішньої клубової артерії?

A. Затульна, верхня і нижня сідничні

B. Нижня сіднична, пупкова

C. Верхня сіднична, затульна

D. Клубово-поперекова, латеральна крижова

E. *Нижня надчеревна, глибока артерія, що огинає клубову кістку

 

265. Який нерв іннервує: зовнішній Затульний м'яз, привідні м'язи, тонкий і гребінцевий м'язи, а також шкіру над ними?

A. М'язові гілки поперекового сплетення

B. Клубово-підчеревний

C. Сідничний

D. Стегновий

E. *Затульний

 

266. Через який канал проходить затульний нерв?

A. Гомілково-підколінний

B. Привідний

C. Пахвинний

D. Стегновий

E. *Затульний

 

267. Який нерв іннервує шкіру нижньої частини колінного суглоба і шкіру медіальної поверхні гомілки?

A. Латеральний шкірний нерв гомілки

B. Підшкірний нерв гомілки

C. Стегновий

D. Затульний

E. *Великогомілкового

 

268. Гілкою якого нерва є підшкірний нерв гомілки?

A. Латерального шкірного нерва гомілки

B. Великогомілкового

C. Сідничного

D. Затульного

E. *Стегнового

 

269. Назвіть нерв, що іннервує оболонки яєчка і м'яз, що піднімає яєчко.

A. Статевий

B. Клубово-пахвинний

C. Затульний

D. Стегновий

E. *Стегново-статевий

 

270. Який нерв іннервує м'язи медіальної групи стегна?

A. Клубово-пахвинний

B. Стегновий

C. Клубово-пахвинний

D. М'язові гілки поперекового сплетення

E. *Затульний

 

271. Перерахуєте м'язи, які іннервуються стегновим нервом.

A. М'яз, що натягує широку фасцію стегна, кравецький, тонкий, гребінцевий м'язи

B. Чотириголовий, великий і довгий привідні м'язи

C. Внутрішній і зовнішній затульні, кравецький м'язи

D. Великий, довгий і короткий привідні м'язи

E. *Чотириголовий м'яз стегна, кравецький і гребінцевий м'язи

 

272. Через який отвір виходить стегновий нерв з порожнини тазу?

A. Через пахвинний канал

B. Через судинну лакуну

C. через затульний канал

D. через підгрушевидний отвір

E. *Через м'язову лакуну

 

273. Назвіть нерв, що іннервує м'язи передньої групи стегна.

A. Сідничний

B. Затульний

C. Стегново-статевий

D. М'язові гілки поперекового сплетення

E. *Стегновий

 

274. Що іннервують чутливі волокна клубово-пахвинного нерва.

A. Оболонки сім'яного канатика (круглу зв'язку матки).

B. Внутрішній косий м'яз живота

C. Зовнішній косий м'яз живота

D. Клубово-поперековий м'яз

E. *Шкіру лобка і калитки ( великих статевих губ)

 

275. Назвіть нерв, що іннервує шкіру верхньої частини сідниці.

A. Затульний

B. Латеральний шкірний нерв стегна

C. Статево-стегновий

D. Клубово-пахвинний

E. *Клубово-підчеревний

 

276. Який нерв іннервує поперечний і внутрішній косий м'язи живота?

A. Затульний нерв

B. Підреберний нерв

C. М'язові гілки поперекового сплетення

D. Стегновий

E. *Клубово-підчеревний, клубово-пахвинний

 

277. Де розташовується поперекове сплетення?

A. Спереду поперечних відростків поперекових хребців і малого поперековому м'язу

B. Позаду суглобових відростків поперекових хребців в товщі м’яза-випрямляча хребта

C. Спереду поперечних відростків поперекових хребців на клубово-поперековому м'язі

D. По обох сторонах остистих відростків поперекових хребців

E. *Спереду поперечних відростків поперекових хребців і у великому поперековому м'язі

 

278. Чим утворене поперекове сплетення?

A. Задніми гілками I-V поперекових спинномозкових нервів

B. Передніми гілками I-V поперекових спинномозкових нервів

C. Сполучними гілками I-V поперекових спинномозкових нервів

D. Задніми гілками XII грудного і I-Ш поперекових спинномозкових нервів

E. *Передніми гілками XII грудного і I-III поперекових спинномозкових нервів

 

279. Злиттям яких вен утворюється нижня порожниста вена?

A. Зовнішніх клубових

B. Внутрішніх клубових

C. Загальних клубових, зовнішніх клубових

D. Зовнішніх і внутрішніх клубових

E. *Загальних клубових

 

280. Які вени внутрішніх органів впадають в нижню порожнисту вену?

A. Селезінкова, верхня і нижня брижові, права шлункова

B. Права вена яєчка (яєчника), ниркові, надниркові, селезінкова, ліва шлункова

C. Права вена яєчка (яєчника), ниркові, селезінкові, верхня і нижня брижові

D. Селезінкова, верхня брижова, права вена яєчка (яєчника), печінкові

E. *Права вена яєчка (яєчника), ниркові, надниркові, печінкові

 

281. Назвіть пристінкові притоки нижньої порожнистої вени.

A. Нижні діафрагмальні. міжреберні, поперекові, латеральні крижові вени

B. Поперекові, латеральні крижові, нижні діафрагмальні вени

C. Поперекові, верхні діафрагмальні, латеральні крижові вени

D. Верхні і нижні діафрагмальні, серединна крижова вени.

E. *Поперекові, нижні діафрагмальні вени

 

282. На рівні яких хребців формується нижня порожниста вена?

A. Крижових

B. II поперекового

C. XII грудного

D. I поперекового

E. *IV поперекового

 

283. У яку вену впадають печінкові вени?

A. Півнепарну вену

B. Непарну вену

C. Верхню порожнисту вену

D. Ворітну вену

E. *Нижню порожнисту вену

 

284. Які вени формуються в часточці печінки?

A. Міжчасточкові, міжчасткові

B. Збірні, печінкові

C. Центральні, збірні, міжчасточкові

D. Центральні, збірні

E. *Центральні

 

285. Які вени формують ворітну вену?

A. Печінкові, надниркові, селезінкова, нижня брижова

B. Печінкові, надниркові, селезінкова, верхня брижова

C. Селезінкова, нижня брижова, ліва шлункова

D. Селезінкова, верхня брижова, печінкові

E. *Селезінкова, верхня і нижня брижова

 

286. Від яких органів збирає кров ворітна вена?

A. Надниркових, підшлункової залози, селезінки, печінки, шлунку, товстої і тонкої кишки

B. Нирок, надниркових, печінки, шлунку, селезінки, кишечнику

C. Нирок, печінки, товстої і тонкої кишки, селезінки, підшлункової залози

D. Печінки, товстої і тонкої кишки, селезінки, підшлункової залози

E. *Шлунка, товстої і тонкої кишки, підшлункової залози, селезінки

 

287. Яка артерія в процесі розвитку є продовженням аорти?

A. Пупкова артерія

B. Зовнішня клубова артерія

C. Внутрішня клубова артерія

D. Загальна клубова артерія

E. *Серединна крижова артерія

 

288. Назвіть кінцеві гілки черевної аорти

A. Поперекові артерії

B. Латеральні крижові артерії

C. Внутрішні клубові артерії

D. Зовнішні клубові артерії

E. *Загальні клубові артерії

 

289. Які гілки черевної аорти відповідають сегментарним міжреберним артеріям її грудного відділу?

A. Загальні клубові артерії

B. Латеральні крижові артерії

C. Клубово-поперекові артерії

D. Нижні діафрагмальні артерії

E. *Поперекові артерії

 

290. Назвіть непарну пристінкову гілку черевної аорти

A. Латеральна крижова артерія

B. Клубово-поперекова артерія

C. Пупочна артерія

D. Черевний стовбур

E. *Серединна крижова артерія

 

291. Від якої судини бере початок верхня надниркова артерія?

A. Нижньої підшлунково-дванадцятипалої артерії

B. Ниркової артерії

C. Черевної аорти

D. Верхньої діафрагмальної артерії

E. *Нижньої діафрагмальної артерї

 

292. Гілками яких судин є артерії яєчників (яєчок)?

A. Зовнішніх клубових артерій

B. Нижніх надниркових артерій

C. Ниркових артерій

D. Середніх надниркових артерій

E. *Черевної аорти

 

293. Назвіть, як розташовується в воротах нирки ниркова артерія по відношенню до ниркової вени?

A. Латеральніше

B. Попереду і нижче за ниркову вену

C. Попереду і вище нирковою вени

D. Позаду і вище за ниркову вену

E. *Позаду і нижче за ниркову вену

 

294. На рівні якого хребця відходять від аорти ниркові артерії?

A. III поперекового

B. І поперекового

C. XII грудного

D. XI грудного

E. *II поперекового

 

295. Назвіть парні вісцеральні гілки черевної аорти

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 2 страница. D. відходять від надключичної частини плечового сплетення | Текстові тестові завдання 4 страница. A. Черевний стовбур, верхня і нижня брижові, нижні надниркові

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.073 сек.