Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 7 страница. E. *Плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна, ліва підключична


E. *Плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна, ліва підключична

 

598. Вкажіть оптимальний операційний доступ до грижі стравохідного отвору діафрагми:

A. Дана патологія є терапевтичною проблемою

B. Резекція ребер в області їх кута

C. Через за очеревинний простір

D. При великій грижі трансабдомінальний, при малій -трансплевральний.

E. *Дана патологія є хірургічною проблемою

 

599. Місце впадіння правої лімфатичної протоки (d. limphaticus dexter):

A. Інші венозні судини

B. Поверхнева венозна система шиї.

C. Кут злиття підключичних вен.

D. Ліва підключична вена

E. *Права підключична вена

 

600. Через який отвір діафрагми проходить грудна лімфатична протока:

A. Немає сталого місця переходу

B. Ні через один із перелічених отворів

C. Нижньої порожнистої вени

D. Стравохідний

E. *Аортальний

 

601. Яка з нижче перерахованих артерій в області верхньої частини передньої поверхні передпліччя може бути ушкоджена найлегше?

A. Поворотна ліктьова

B. Нижня ліктьова колатеральна

C. Загальна міжкісткова

D. Променева

E. *Ліктьова

 

602. Якщо в результаті глибокого порізу нижньої ділянки передпліччя порушене згинання IV і І пальців, знижені усі види чутливості медіальної тильної і долонної поверхонь кисті і шкіри IV пальця, який нерв травмований?

A. Пахвовий

B. М'язово-шкірний

C. Серединний

D. Променевий

E. *Ліктьовий

 

603. Які з перерахованих клітин виробляються дефінітивним лімфатичним вузлом?

A. Базофіли

B. Нейтрофіли

C. Моноцити

D. Макрофаги

E. *Лімфоцити

 

604. Пупкова вена найчастіше впадає у:

A. Ліву гілку ворітної вени

B. Середню печінкову вену

C. Праву печінкову вену

D. Ліву печінкову вену

E. *Ворітну вену

 

605. Місце виконання пункції перикарду.

A. У II міжребер’ї справа від груднини

B. У II міжребер’ї зліва від груднини

C. III міжребер’я по парастеральній лінії справа

D. III міжребер’я по парастеральній лінії зліва

E. *Під основою мечоподібного відростка

 

606. Характерним місцем локалізації аневризми аорти є:A. Черевний відділ аорти

B. Грудний відділ аорти

C. Дуга аорти

D. Висхідний відділ аорти

E. *Аневризма може виникнути у будь-якому відділі аорти

 

607. Коарктація аорти найчастіше локалізується:

A. У будь-якому відділі аорти

B. У місці переходу грудної аорти в черевну

C. На рівні дуги аорти

D. У висхідному відділі аорти перед брахіоцефальним стовбуром

E. *У місці переходу дуги аорти в низхідну аорту дистальніше лівої підключичної артерії

 

608. Коарктація аорти, як правило - це

A. Аневризматичне сегментарне розширення аорти

B. Звуження сегменту аорти

C. Вроджене сегментарне звуження черевної аорти

D. Вроджене сегментарне звуження аорти

E. *Вроджене сегментарне звуження грудної аорти

 

609. Оклюзія судини - це

A. Емболія судини

B. Звуження просвіту судини в результаті ураження судинної стінки

C. Тромбоз судини

D. Звуження просвіту незалежно від етіологічного чинника

E. *Облітерація судинного просвіту

 

610. Стеноз судини - це

A. Непрохідність судини

B. Облітерація судинного просвіту

C. Звуження просвіту судини в результаті ураження судинної стінки

D. Звуження просвіту судини в результаті впливу на судину ззовні (компресія)

E. *Звуження просвіту незалежно від етіологічного чинника

 

611. Найбільш гемодинамічно важливі венозні судини гомілки:

A. Інша судина

B. Стовбур малої підшкірної вени

C. Перфорантні вени

D. Стовбур великої підшкірної вени

E. *Велика малогомілкова вена

 

612. Зовнішній шар судинної стінки - це:

A. Строма.

B. Мезенхіма.

C. Інтима.

D. Медіа.

E. *Адвентиція.

 

613. Вкажіть правильне твердження стосовно верхньої брижової артерії:

A. Непарною гілкою черевного відділу аорти

B. Відходить на рівні І поперекового хребця

C. Кровопостачає голодну кишку

D. Кровопостачає сліпу кишку

E. *Все зазначене.

 

614. Назвіть джерело кровопостачання головки стегнової кістки:

A. Артерія, що огинає стегно.

B. Затульна артерія.

C. Глибока артерія стегна.

D. Стегнова артерія.

E. *Артерія зв'язки головки стегна.

 

615. Через гомілково-підколінний канал проходять:

A. Великогомілковий нерв.

B. Підколінна вена.

C. Підколінна артерія.

D. Підколінна артерія і вена.

E. *Підколінна артерія і вена, великогомілковий нерв.

 

616. Показаннями до хірургічного лікування варикозно розширених підшкірних вен є:

A. Трофічні зміни шкіри.

B. Характер порушень гемодинаміки.

C. Недостатність комунікаційних вен.

D. Недостатність клапанів підшкірних вен.

E. *Усе вищевказане. .

 

617. Підколінний простір містить:

A. Прихований нерв та велику підшкірну вену

B. Сідничний нерв.

C. Підколінну артерію і вену.

D. Сідничний нерв і підколінну артерію.

E. *Підколінну артерію і вену, гілки сідничного нерва.

 

618. Проекція стегнової артерії визначає:

A. Лінія, що з'єднує середину tuberculum pubicum і epicondylus lateralis.

B. Лінія, що з'єднує середину tuberculum pubicum і epicondylus medialis.

C. Лінія, що з'єднує tuberculum pubicum і epicondylus medialis.

D. Лінія, що з'єднує spina iliaca anterior superior та epicondylus medialis стегна.

E. *Лінія поміж серединою пупартової зв'язки і epicondylus medialis.

 

619. Назвіть елементи судинно-нервового пучка у підколінній ямці:

A. Підколінна артерія, підколінна вена, великогомілковий нерв.

B. Підколінна артерія і великогомілковий нерв.

C. Підколінна артерія і підколінна вена.

D. Підколінна артерія і підколінний нерв.

E. *Підколінна артерія, підколінна вена, великогомілковий нерв і загальний малогомілковий нерв.

 

620. Скільки відділів розрізняють у підколінній артерії:

A. П'ять.

B. Три.

C. Два.

D. Один.

E. *Чотири. .

 

621. Найбільше перфорантних вен знаходиться:

A. У гомілці немає перфорантних вен

B. Рівномірно по усій гомілці

C. В верхній третині гомілки.

D. В середній третині гомілки.

E. *В нижній третині гомілки.

 

622. Як розміщена підколінна вена відносно підколінної артерії (a. poplitea) і гомілкового нерва (n. tibialis):A. Немає сталості у її розміщенні

B. Поверхнево від нерва і артерії.

C. Медіально від нерва і артерії.

D. Латерально від нерва і артерії.

E. *Між ними.

 

623. Найбільше венозних клапанів нижньої кінцівки знаходиться у:

A. У цих венах клапанів немає

B. Характерність у цьому не спостерігається

C. Однаково у глибоких і поверхневих

D. Поверхневих венах

E. *Глибоких венах

 

624. Найбільше крові з нижніх кінцівок відпливає по:

A. Через малу підшкірну вену

B. Через велику підшкірну вену

C. Однаково по глибоких і поверхневих

D. Поверхневих венах

E. *По глибоких венах

 

625. При пораненні підключичної артерії небезпечною є перев'язка:

A. Небезпеки при перев’язці немає

B. Будь-якої частини

C. Третьої

D. Другої

E. *Першої її частини

 

626. Невірним є твердження, що:

A. Стегнова артерія починається у судинній лакуні

B. Стегнова артерія продовжується у підколінну

C. Поверхнева надчеревна артерія стегна відходить від стегнової

D. Глибока артерія стегна відходить від стегнової

E. *Стегнова артерія відходить від глибокої артерії стегна

 

627. При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного відростка грудини. Патологію якого клапана вислухав лікар?

A. Клапана верхньої порожнистої вени

B. Клапана легеневого стовбура

C. Клапана аорти

D. Двостулкового

E. *Тристулкового

 

628. При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі по середньоключичній лінії. Патологію якого клапана вислухав лікар?

A. Клапана верхньої порожнистої вени

B. Клапана легеневого стовбура

C. Клапана аорти

D. Тристулкового

E. *Двостулкового

 

629. Пупкова вена найчастіше впадає у:

A. Ліву гілку ворітної вени

B. Середню печінкову вену

C. Праву печінкову вену

D. Ліву печінкову вену.

E. *Ворітну вену

 

630. Місце виконання пункції перикарду.

A. II міжребер’я справа від груднини

B. II міжребер’я зліва від груднини

C. III міжребер’я по парастеральній лінії справа

D. III міжребер’я по парастеральній лінії зліва

E. *Під основою мечоподібного відростка та реберною дугою справа

 

631. Характерним місцем локалізації аневризми аорти є:

A. Черевний відділ аорти

B. Грудний відділ аорти

C. Дуга аорти

D. Висхідний відділ аорти

E. *Аневризма може виникнути у будь-якому відділі аорти

 

632. Коарктація аорти найчастіше локалізується:

A. У будь-якому відділі аорти

B. У місці переходу грудної аорти в черевну

C. На рівні дуги аорти

D. У висхідному відділі аорти перед брахіоцефальним стовбуром.

E. *У місці переходу дуги аорти в низхідну аорту дистальніше лівої підключичної артерії

 

633. Коарктація аорти, як правило - це

A. Аневризматичне сегментарне розширення аорти.

B. Звуження сегменту аорти.

C. Вроджене сегментарне звуження черевної аорти.

D. Вроджене сегментарне звуження аорти.

E. *Вроджене сегментарне звуження грудної аорти.

 

634. Оклюзія судини - це

A. Емболія судини.

B. Звуження просвіту судини в результаті ураження судинної стінки.

C. Тромбоз судини.

D. Звуження просвіту незалежно від етіологічного чинника.

E. *Облітерація судинного просвіту.

 

635. Стеноз судини - це

A. Усі твердження є неправильними.

B. Облітерація судинного просвіту.

C. Звуження просвіту судини в результаті ураження судинної стінки.

D. Звуження просвіту судини в результаті впливу на судину ззовні (компресія).

E. *Звуження просвіту незалежно від етіологічного чинника.

 

636. Найбільш гемодинамічно важливою венозною судиною гомілки є:

A. Інша судина.

B. Мала захована вена.

C. Перфорантні вени.

D. Велика захована вена.

E. *Підколінна вена.

 

637. Кровопостачання печінки на 80% забезпечується:

A. Нижньою порожнистою веною

B. Аортою

C. Печінковими венами.

D. нижньою порожнистою веною

E. *Ворітною веною

 

638. Вкажіть правильне твердження стосовно синдрому верхньої брижової артерії:

A. Характерними симптомами є біль і блювання після їжі.

B. Збільшення маси тіла сприяє вилікуванню.

C. Частіше виникає у молодих худих жінок

D. Дванадцятипала кишка стискається верхньою брижовою артерією.

E. *Все вищезазначене.

 

639. М'язи стопи іннервують наступні нерви:

A. Сідничний і затульний

B. Підошовні (медіальний і латеральний)

C. Малогомілковий (глибокий і поверхневий)

D. Великогомілковий і підшкірний

E. *Підошовні (медіальний і латеральний) і глибокий малогомілковий

 

640. Шкіру підошви іннервують наступні нерви:

A. Жоден з вищезгаданих

B. Стегновий, шкірний гомілки, підшкірний

C. Великогомілковий і підшкірний

D. Поверхневий і глибокий малогомілковий, підошовні медіальний і латеральний

E. *Підшкірний, підошовний медіальний і латеральний, великогомілковий

 

641. Шкіру гомілки іннервують наступні нерви:

A. Жоден з вищезгаданих

B. Усі вищезгадані

C. Затульний і стегновий

D. Латеральний і задній шкірні стегна

E. *Підшкірний і шкірні медіальний і латеральний литкові

 

642. Крижове сплетення утворять наступні нерви:

A. Жодна з вищезгаданих груп

B. Передні гілки всіх поперекових і крижових спинномозкових нервів

C. Передні гілки всіх поперекових спинномозкових і гілки тазового відділу симпатичного стовбура

D. Усі крижові спинномозкові нерви

E. *Передні гілки спинномозкових I-V крижових, частини IV поперекового V поперекового і куприкового нервів

 

643. Передню групу м'язів гомілки іннервують наступні нерви:

A. Затульний

B. Поверхневий малогомілковий

C. Великогомілковий

D. Стегновий

E. *Глибокий малогомілковий

 

644. Медіальну групу м'язів стегна іннервують наступні нерви:

A. Сідничний

B. Стегновий

C. Статево-стегновий

D. Клубово-пахвинний

E. *Затульний

 

645. Задню групу м'язів стегна іннервують наступні нерви:

A. Поверхневий малогомілковий

B. Глибокий малогомілковий

C. Затульний

D. Стегновий

E. *Сідничний

 

646. Передню групу м'язів стегна іннервують наступні нерви:

A. Усі вищезгадані

B. Затульний

C. Сідничний

D. Клубово-стегновий і статево-стегновий

E. *Стегновий

 

647. Поперекове сплетення утворюють:

A. Жодна з перерахованих вище груп

B. Усі поперекові спинномозкові нерви

C. Передні гілки всіх поперекових спинномозкових нервів і крижового відділу симпатичного стовбура

D. Передні гілки всіх поперекових спинномозкових нервів

E. *Передні гілки трьох верхніх поперекових, частини передніх гілок XII грудного і IV поперекового

 

648. Венозний відтік від нижньої кінцівки здійснюють вени:

A. Малогомілкові

B. Великогомілкові (передня і задня)

C. Стегнова і підколінна

D. Мала і велика підшкірні

E. *Усі вищезгадані

 

649. Сітку колінного суглоба утворюють наступні артерії:

A. Жодна з перерахованих вище груп

B. Малогомілкова, затульна і поворотні великогомілкові

C. 5 колінних, малогомілкова, поворотні великогомілкові (передня і задня)

D. Стегнова, глибока стегна, запирательная

E. *Низхідна коліна, передня і задня поворотні великогомілкові і 5 колінних

 

650. У нижньому м’язево-малогомілковому каналі проходять наступні артерії:

A. Низхідна коліна

B. Підколінна

C. Передня великогомілкова

D. Задня великогомілкова

E. *малогомілкова

 

651. Передні м'язи гомілки кровопостачають артерії:

A. Усі вищезгадані

B. Жодна з вищезгаданих

C. Підколінна

D. Задня великогомілкова

E. *Передня великогомілкова

 

652. Наступні артерії кровопостачають задні м'язи стегна:

A. Усі вищезгадані

B. Жодна з вищезгаданих

C. Затульна і медіальна огинаюча стегно

D. Стегнова і низхідна коліна

E. *3 пронизні і верхня (латеральна і медіальна) колінні

 

653. Передні м'язи стегна кровопостачають наступні артерії:

A. Усі вищезгадані

B. Спадна колінна і запирательная

C. 3 пронизні артерії і підколінна

D. Медіальна огинаюча стегно і зовнішні статеві

E. *Латеральна огинаюча стегно і стегнова

 

654. Плечове сплетення утворене:

A. Блукаючим нервом і симпатичним стовбуром

B. V-VIII шийними спинномозковими нервами і гілками від шийного відділу симпатичного стовбура

C. Передніми гілками I-IV шийних спинномозкових нервів

D. Шийними IV-VIII спинномозковими нервами

E. *Передніми гілками V-VIII шийних спинномозкових нервів, частиною передньої гілки IV шийного і І грудного

 

655. Розрізняють наступні гілки стегнової артерії:

A. Затульну, нижню надчеревну

B. Підколінну, низхідну коліна і середню колінну

C. Підколінну, 2 латеральні і 2 медіальні колінні артерії

D. Медіальну і латеральну огинаючі стегно, 3 пронизних

E. *Поверхневу огинаючу клубову кістку, зовнішні статеві, низхідну коліна, глибоку стегна, поверхневу надчеревну

 

656. До лімфатичних пахвових вузлів відносять наступні групи:

A. Ні одна з вищезгаданих

B. Поверхневі

C. Усі вищезгадані

D. Верхні, нижні

E. *Латеральні, медіальні, центральні, задні

 

657. “Корону смерті” замикають наступні артерії:

A. Нижня надчеревна і медіальна згинаюча стегно

B. Закриваюча і медіальна згинаюча стегно

C. Гілки верхньої сідничної і поверхневої огинаючої клубову кістку

D. Гілки стегнової і зовнішньої клубової

E. *Лонні гілки затульної і нижньої надчеревної

 

658. Венозний відтік руки здійснюють вени:

A. Ліктьова, променева, міжкісткова, плечова

B. Проміжна ліктьова

C. Медіальна (основна)

D. Латеральна (головна)

E. *Усі вищезгадані

 

659. М'язи кисті іннервують наступні нерви:

A. Променевий

B. Серединний, ліктьовий і променевий

C. Ліктьовий

D. Серединний

E. *Серединний і ліктьовий

 

660. М’зи-разгиначі передпліччя іннервують нерви:

A. Усі вищезгадані

B. Пахвовий

C. Ліктьовий

D. Серединний

E. *Променевий

 

661. М'язи-згиначі передпліччя іннервують нерви:

A. Жоден з вищезгаданих

B. Променевий і серединний

C. М'язово-шкірний

D. Пахвовий і променевий

E. *Ліктьовий і серединний

 

662. Шкіру передпліччя іннервують наступні нерви:

A. М'язово-шкірний і серединний

B. Серединний і ліктьовий

C. Променевий

D. Ліктьовий

E. *Медіальний, латеральний і задній шкірні передпліччя

 

663. Задню групу м'язів плеча іннервують наступні нерви:

A. М'язово-шкірний і серединний

B. Серединний і ліктьовий

C. Серединний

D. Ліктьовий

E. *Променевий

 

664. Передню групу м'язів плеча іннервують наступні нерви:

A. Жоден з вищезгаданих

B. Шкірний медіальний плеча

C. Серединний і ліктьовий

D. Ліктьовий

E. *М'язово-шкірний

 

665. Поверхневу долонну дугу утворять артерії:

A. Долонні зап'ясткові гілки ліктьової і променевої

B. Кінець променевої і глибока долонна гілка ліктьової

C. Кінці ліктьової і променевої

D. Ліктьова і головна великого пальця

E. *Кінець ліктьової і поверхнева гілка променевої

 

666. Згиначі плеча живляться з:

A. Ні однієї з вищезгаданих

B. Загальної міжкісткової артерії

C. Пахвової артерії

D. Глибокої артерії плеча

E. *Плечової артерії

 

667. Ліктьову сітку утворюють наступні артерії:

A. Обхідні ліктьові і променева

B. Поворотна міжкісткова і середня обхідна, променева і ліктьова

C. Променеві поворотна і обхідна

D. Верхня і нижня ліктьові обхідні

E. *Ліктьові, променева і середня обхідні, променева, міжкісткова і ліктьові поворотні

 

668. Основною артерією, що кровопостачає разгинаючу групу м'язів плеча являється:

A. Середня колатеральна

B. Верхня ліктьова обхідна

C. Пахвова

D. Плечова

E. *Глибока артерія плеча

 

669. Лимафтичні вузли черевної порожнини поділяються на:

A. Передні і задні

B. Поверхневі і глибокі

C. Серединні і бічні

D. Праві і ліві

E. *Пристінкові і нутряні

 

670. Відзначте серед перерахованих нервів симпатичні:

A. Усі вищезгадані

B. Спинномозкові

C. Нутрянний тазовий, великий і малий кам'янисті

D. Поворотна і верхні гортанні, серцеві гілки

E. *Верхні, середні і нижні серцеві шийні, великий і малий нутряні

 

671. До парних вісцеральних гілок черевної аорти відносяться артерії:

A. Поперекові, клубово-крижові і сигмовидні

B. Ліва шлункова, селезінкова і яєчникова (яєчкова)

C. Черевний стовбур, ниркові, середні надниркові

D. Верхня і нижня брижові

E. *Ниркові, середні надниркові і яєчникові (яєчкові)

 

672. Парасимпатичними є наступні з перерахованих сплетень:

A. Паравертебральне

B. Шийне

C. Плечове

D. Крижове

E. *Інтрамуральні

 

673. Симпатичним являються наступні з нижчеперелічених сплетень:

A. Передхребтові та біляхребтові

B. Інтрамуральні і передхребтові

C. Поперекове і крижове

D. Плечове і шийне

E. *Шлункове і селезінкове

 

674. До центрів парасимпатичної нервової системи відносяться:

A. Ядро єдиного пучка, верхнє і нижнє слиновидільні ядра, ядра передніх рогів грудних сегментів спинного мозку

B. Кора потиличної частки головного мозку і ядра мозочка

C. Ядра передніх рогів спинного мозку, базальні вузли

D. Ядра бічних рогів грудного відділу спинного мозку, сіра речовина водопроводу мозку

E. *Верхні і нижні слиновидільні ядра, ядро Якубовича, заднє ядро Х пари і проміжно-латеральні ядра II-IV крижових сегментів спинного мозку

 

675. Центри симпатичної нервової системи розташовані в:

A. Проміжно-латеральних ядрах поперекового і крижового відділу спинного мозку

B. Верхньому і нижньому слиновидільних ядрах

C. Сірій речовині водопроводу мозку

D. Проміжно-медіальних ядрах грудного відділу спинного мозку

E. *Проміжно-латеральних ядрах грудного відділу спинного мозку

 

676. Порто-кавальні анастомози утворять наступні вени:

 

A. Ліва і права кишкові і поперекові

B. Верхня, нижня надчеревні і біляпупкові

C. Ліва шлункова і стравохідні

D. Верхня, середня і нижня прямокишкові

E. *Усі вищезгадані

 

677. Верхня порожниста вена утвоюється від злиття наступних вен:

A. Лівої плечоголовної і напівнепарної

B. Правої плечоголовної і непарної

C. Підключичної і плечоголовної

D. Непарної і напівнепарної

E. *Правої і лівої плечоголовних

 

678. Коренями ворітної вени є такі вени:

A. Селезінкова і нижня брижова

B. Непарна і напівнепарна

C. Висхідна поперекова і нижня брижова

D. Ліва шлункова, загальна печінкова

E. *Селезінкова, верхня і нижня брижові

 

679. На передній черевній стінці в області пупка анастомозують наступні вени:

A. Нижня діафрагмальна, біляпупкові і міжреберні

B. Міжреберні і біляпупкові

C. Верхня і нижня надчеревні, передні міжреберні

D. Внутрішня і латеральна грудні, біляпупкові

E. *Верхня і нижня надчеревні, біляпупкові

 

680. Матку кровопостачають наступні артерії:

A. Маткова, яєчникова і нижня прямокишкова

B. Маткова, нижні сечоміхурові і прямокишкова

C. Маткова і прямокишкові

D. Верхня і нижня сечоміхурові, маткова

E. *Маткова і яєчникова

 

681. До пристінкових гілок внутрішньої клубової артерії відносяться наступні артерії:

A. Верхня і нижня сідничні, пупочна і внутрішня статева

B. Пупкова, латеральна крижова і затульна

C. Маткова, внутрішня статева і сечовідні

D. Латеральна крижова, затульна і верхня сіднична

E. *Клубово-поперекова, латеральна крижова, верхня і нижня сідничні, затульна

 

682. Стінку кишки до входу в малий таз іннервують:

A. Черевне і міжбрижове сплетення

B. Вегетативні інтрамуральні сплетення (підсерозне, міжм’язове, підслизове)

C. Вегетативні інтрамуральні сплетення (підсерозне, міжм’язове)

D. Симпатичний стовбур (грудний і черевний відділи)

E. *Усі вищезгадані утворення

 

683. Анастомоз у брижі поперечної ободової кишки утворять артерії:

A. Ліва ободова і верхня брижова артерія

B. Черевний стовбур і нижня брижова артерія

C. Черевний стовбур і верхня брижова артерія

D. Черевний стовбур і селезінкова артерія

E. *Ліва, середня і права ободові артерії

 

684. Анастомоз на великій кривизні шлунка утворять наступні артерії:

A. Верхня і нижня панкреатодуоденальні

B. Черевний стовбур і селезінкова

C. Ліва шлункова і загальна печінкова

D. Ліва і права шлункові

E. *Ліва і права шлунково-сальникова

 

685. Анастомоз на малій кривизні шлунка утворять наступні артерії:

A. Верхня і нижня панкреатодуоденальні

B. Гастродуоденальна і селезінкова

C. Загальна печінкова і ліва шлункова

D. Черевний стовбур і селезінкова артерія

E. *Ліва і права шлункові

 

686. До непарних вісцеральних гілок черевної аорти відносяться артерії:

A. Верхня і нижня панкреатодуоденальні

B. Верхня, нижня і середня прямокишкові

C. Середня, ліва і права ободові

D. Ліва шлункова, селезінкова, загальна печінкова

E. *Черевний стовбур, верхня і нижня брижові

 

687. З грудної порожнини (стінок і органів) лімфа збирається в:

A. Яремні стовбури

B. Підключичний стовбур

C. Праву лімфатичну протоку

D. Грудну протоку

E. *Бронхосередостінні стовбури

 

688. Кровопостачання легень здійснюється з:

A. З жодного вищезгаданої судини

B. Підключичних артерій

C. Легеневих вен

D. Легеневої артерії

E. *Бронхіальних гілок грудної аорти

 

689. Міжреберні нерви являються:

A. Гілками діафрагмального нерва

B. Гілкамими блукаючого нерва

C. Гілками грудного відділу симпатичного стовбура

D. Задніми гілками грудних спинномозкових нервів

E. *Передніми гілками грудних спинномозкових нервів

 

690. Аутохтонні м'язи грудей іннервуються наступними нервами:

A. Усіма вищезгаданими

B. Діафрагмальним

C. Блукаючим

D. З грудного відділу симпатичного стовбура

E. *Міжреберними

 

691. Кровопостачання печінки на 80% забезпечується:

A. Нижньою порожнистою веною

B. Аортою

C. Печінковими венами

D. Власною артерією печінки

E. *Ворітною веною

 

692. Парієтальна плевра іннервується

A. Жодним з вищезгаданих

B. Війковим нервом

C. Блукаючим і діафрагмальним нервами

D. Блукаючим нервом

E. *Міжреберними і діафрагмальними нервами

 

693. Серце іннервує:

A. Шість інтрамуральних сплетень по В. П. Воробйову

B. Поверхневі і глибокі серцеві сплетення

C. Симпатичний стовбур (шийний і грудний відділи)

D. Блукаючі нерви (шийний і грудний відділи)

E. *Усі вищезгадані утворення

 

694. До власних вен серця відносяться вени:

A. Легенева і вени вінцевого синуса

B. Верхня порожниста і велика вена серця

C. Легеневі, малі і передні вени серця

D. Верхня і нижня порожнисті

E. *Велика, середня і мала, задня лівого шлуночка і коса лівого передсердя

 

695. Діафрагму іннервують нерви:

A. З грудного відділу симпатичного стовбура

B. Із сонячного сплетення

C. Міжреберні і додаткові

D. Блукаючі

E. *Діафрагмальні і міжреберні

 

696. Внутрішня грудна артерія є гілкою:

A. Хребетної артерії

B. Плечоголовного стовбура

C. Дуги аорти

D. Грудної аорти

E. *Підключичної артерії

 

697. Тристулковий клапан вислуховується:

A. В жодній із зазначених точках

B. На верхівці серця

C. В II межребер’ї праворуч у грудини

D. В II міжребер’ї ліворуч у грудини

E. *На основі мечоподібного відростка

 

698. Двостулковий клапан вислуховують:

A. У прикріплення V ребра до грудини праворуч

B. У підстави мечоподібного відростка

C. В II підребер'ї праворуч у грудини

D. В II міжребер’ї ліворуч у грудини

E. *На верхівці серця - у V міжребер’ї на 1-1,5 см вправо від середньоключичної лінії

 

699. Верхня границя серця дорослої людини відповідає:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 6 страница. 490. Венозний відтік з товстої кишки здійснюється у вени: | Текстові тестові завдання 8 страница. 700. Розрізняють наступні шари перикарда:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.117 сек.