Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 8 страница. 700. Розрізняють наступні шари перикарда:


A. Хрящу лівого I ребра

B. Яремній вирізці грудини

C. П'ятому міжребер’ю ліворуч

D. Хрящам II ребер

E. *Хрящам III ребер

 

700. Розрізняють наступні шари перикарда:

A. Усі вищезгадані

B. Медіальний і латеральний

C. Серозний і м'язовий

D. Зовнішній і внутрішній

E. *Фіброзний і серозний

 

701. До провідної системи серця відносять:

A. Усі вищезгадані

B. Жодне з вищезгаданих груп

C. Заднє і ліве шлункові сплетення

D. Передні праве і ліве шлункові, передні і задні передсерді сплетення

E. *Синусопередсердний і передсердношлуночковий вузли, пучок Гіса з його ніжками і волокнами

 

702. У передній міжшлуночковій борозні проходять судини:

A. Ліва вінцева артерія і середня вена серця

B. Права вінцева артерія і середня вена серця

C. Права вінцева артерія і мала вена серця

D. Ліва вінцева артерія і мала вена серця

E. *Ліва вінцева артерія і велика вена серця

 

703. Перелічити артерії і вени серця:

A. Задня вена лівого шлуночка

B. Задні вени лівого шлуночка і коса вена лівого передсердя

C. Велика, середня і мала серцеві вени

D. Права і ліва вінцеві артерії

E. *Усі вищезгадані судини

 

704. У стінці серця розрізняють наступні шари:

A. Жоден з вищезгаданих

B. Ендокард, епікард і перикард

C. Міокард, ендокард і середостінна плевра

D. Перикард, міокард і ендокард

E. *Епікард, міокард і ендокард

 

705. В праве передсердя впадають:

A. Верхня і нижня порожні вени

B. Аорта

C. Легеневі вени

D. Легеневий стовбур

E. *Вінцевий синус, верхня і нижня порожнисті вени

 

706. Які стулкові клапани розрізняють у серці:

A. Правий, лівий і задній артеріальні півмісяцеві

B. Передній, правий і лівий аортальні півмісяцеві

C. Трикуспідальний

D. Бікуспідальний

E. *Двокуспідальний і трикуспідальний

 

707. Як називається судина, куди впадає ліва яєчникова вена:

A. селезінкова вена

B. нижня брижова вена

C. верхня брижова вена

D. нижня порожниста вена

E. *ліва ниркова вена

 

708. Як називаються судини, які збирають венозну кров від легенів:A. верхні діафрагмові вени

B. внутрішні грудні вени

C. середостінні вени

D. легеневі вени

E. *бронхіальні вени

 

709. Як називається судина, яка безпосередньо збирає венозну кров із стінок та органів малого таза:

A. ворітна вена

B. внутрішня клубова вена

C. нижня порожниста вена

D. зовнішня клубова вена

E. *спільна клубова вена

 

710. Збудження що проводяться по симпатичних нервах людини:

A. Розслаблення стискачів

B. Посилення перистальтики органів травного тракту

C. Сповільнення роботи серця

D. Збудження гладкої мускулатури бронхів

E. *Послаблення перистальтики органів травного тракту

 

711. Збудження що проводяться по симпатичних нервах людини:

A. Розслаблення стискачів

B. Посилення перистальтики органів травного тракту

C. Сповільнення роботи серця

D. Розширення судин

E. *Посилення серцебиття

 

712. Збудження що проводяться по парасимпатичних нервах людини:

A. Послаблення перистальтики кишківника

B. Напруження стискачів

C. Звуження судин

D. Посилення серцебиття

E. *Сповільнення роботи серця

 

713. Найтовстішу стінку має такий відділ серця людини:

A. Праве вушко

B. Праве передсердя

C. Правий шлуночок

D. Ліве передсердя

E. *Лівий шлуночок

 

714. В якому відділі серця людини - закінчується велике коло кровообігу?

A. Лівий шлуночок

B. Ліве передсердя

C. Правий шлуночок

D. Все вищеперераховане

E. *Праве передсердя

 

715. Вени людини з венозною кров’ю?

A. Коронарні вени

B. Легенева артерія

C. Аорта

D. Легенева вена

E. *Порожниста вена

 

716. Артерія людини, по якій тече венозна кров?

A. Артеріола

B. Капіляр

C. Легенева вена

D. Аорта

E. *Легенева артерія

 

717. В якому відділі серця людини - закінчується мале коло кровообігу?

A. Правий шлуночок

B. Лівий шлуночок

C. Праве передсердя

D. коронарний синус

E. *Ліве передсердя

 

718. Які кровоносні судини людини відносяться до малого кола кровообігу?

A. Судини тулуба

B. Судини ніг

C. Судини шлунку

D. Судини голови

E. *Судини легень

 

719. Які м'язи іннервує великогомілковий нерв?

A. Довгий малогомілковий м'яз

B. Довгий розгинач великого пальця стопи

C. Довгий розгинач пальців стопи

D. Передній великогомілковий.

E. *Задній великогомілковий

 

720. Які нерви виходять з плечового сплетення?

A. Підлопатковий

B. Грудоспинний

C. Променевий

D. Пахвовий

E. * Всі вищеназвані

 

721. Які з нижченазваних нервів іннервують м'язи, які лежать нижче під'язикової кістки

A. Язикогорловий нерв

B. Лицевий нерв

C. Підключична петля

D. Блукаючий нерв

E. *Шийна петля під'язикового нерва

 

722. Дельтовидний м'яз іннервується:

A. Надлопатковим нервом

B. Підлопатковим нервом

C. Довгим грудним нервом

D. Медіальним грудним нервом

E. *Пахвовим нервом

 

723. Всі нижченазвані нерви іннервують шкіру і виходять з-під заднього краю грудино-ключично-соскового м'яза за винятком

A. Надключичних

B. Поперечного нерва шиї.

C. Великого вушного

D. Малого потиличного

E. *Вискового

 

724. При ураженні якого нерва спостерігається "когтеподібна" кисть?

A. М’язово-шкірного

B. Пахвового

C. Серединного

D. Променевого

E. *Ліктьового

 

725. При ураженні якого нерва спостерігається "кисть мавпи"?

A. М’язово-шкірного

B. Пахвового

C. Променевого

D. Ліктьового

E. *Серединного

 

726. При уражені якого нерва спостерігається "звисаюча" кисть?

 

A. М’язово-шкірного

B. Пахвового

C. Серединного

D. Ліктьового

E. *Променевого

 

727. Який анатомічний утвір виходить а тазу черев великий сідничний отвір і знову повертається через малий сідничний отвір?

A. Середня прямокишкова артерія

B. Затульний нерв

C. Верхня міхурова артерія

D. Сечівник

E. *Внутрішня соромітня артерія

 

728. Якщо в результаті глибокого розрізу в нижній 1/3 передпліччя порушена згинання ІV і V пальців кисті, знижені всі види чутливості на внутрішній тильній і долонній поверхні кисті і шкіри ІV пальця, який нерв травмований.A. Пахвовий

B. М’язово-шкірний

C. Серединний

D. Променевий

E. *Ліктьовий

 

729. Підошовні м'язи, як відвертають стопу іннервуються

A. Стегновим нервом

B. Глибоким малогомілковим нервом

C. Поверхневим малогомілковим нервом

D. Підшкірним нервом

E. *Великогомілковим нервом

 

730. Перелом хірургічної шийки плечової кістки викликає утруднення при відведенні верхньої кінцівки. Пошкоджуються:

A. Підлопатковий нерв

B. Надлопатковий нерв

C. М’язово-шкірний нерв

D. Довгий грудний нерв

E. *Пахвовий нерв

 

731. Розріз на долонній поверхні кисті став причиною відсутності згинання в дистальному міжфаланговому суглобі вказівного пальця і утруднення згинання в проксимальному міжфаланговому суглобі вказівного пальця. Інших патологічних ознак нема. Пошкодженою структурою є:

A. Сухожилки м'язу поверхневого згинача пальців

B. Ліктьовий нерв

C. Променевий нерв

D. Пахвовий

E. *Сухожилки м'язу глибокого згинача пальців

 

732. При пошкодженні нерва, який проходить над шийкою малогомілкової кістки, можна чекати загублення нижченазваних ознак, за винятком

A. Чутливості по медіальному краю гомілки

B. Чутливості між І і ІІ пальцями стопи

C. Здатності привертання стопи

D. Здатності проводити згинання стопи

E. *Чутливості по латеральному краю гомілки і тильній поверхні стопи

 

733. Пахвовий нерв проходить через чотирьохсторонній отвір разом з

A. Артерією огинаючою лопатку

B. Передньою огинаючою артерією плеча

C. Пахвовою артерією

D. Променевим нервом

E. *Задньою огинаючою артерією плеча

 

734. Вінцевий синус серця відкривається в

A. Нижню порожнисту вену

B. Правий шлуночок

C. Лівий шлуночок

D. Ліве передсердя

E. *Праве передсердя

 

735. Верхівка серця знаходиться в якому з наступних міжреберній проміжків?

A. Сьомому

B. Шостому

C. Четвертому

D. Третьому

E. *П'ятому

 

736. Що покладене в основу загальноприйнятої класифікації вроджених вад серця?

A. все вище перераховане

B. відсутність ціанозу

C. Час появи ціанозу

D. Наявність чи відсутність ціанозу

E. *Стан легеневого кровообігу

 

737. В якому місці міжшлуночкової перегородки частіше всього знаходиться дефект при порушенні гемодинаміки?

A. В жодній

B. В 2-х частинах

C. В м'язовій частині.

D. В нижній частині

E. *В перетинчастій частині

 

738. Татрада Фало характеризується всім нижченазванним, за винятком

A. Декстропозиції аорти

B. Гіпертрофії правого шлуночка

C. Стеноза легеневої артерії

D. Дефекту міжшлуночкової перегородки

E. *Дефекту міжпередсердної перегородки

 

739. Внаслідок стимуляції блукаючого нерва збільшується

A. Скоротливість передсердь

B. Частота серцевих скорочень

C. Скоротливість серцевого м'язу

D. Скоротливість шлуночків

E. *Перистальтика кишкового тракту

 

740. Кожна з нижченазваних вен впадає в вінцевий синус, за виключенням

A. Задньої вени лівого шлуночка

B. Середньої вени серця

C. Малої вени серця

D. Великої вени серця

E. *Передньої вени серця

 

741. Все нижченазване характеризує вінцеві артерії серця, за винятком

A. Кровопостачання передсердношлуночкового вузла здійснюється з правої вінцевої артерії.

B. Передня міжшлуночкова гілка живить лівий і правий шлуночки, а також міжшлуночкову перегородку.

C. Артерія, яка живить синусовий вузол відходить від початку правої вінцевої артерії.

D. Максимальне кровопостачання міокарда відбувається а фазу діастоли.

E. *Права віцева артерія проходить по передній міжшлуночковій борозні.

 

742. Нижня брижова артерія кровопостачає всі нижченазвані органи, за винятком

A. Сигмовидної ободової кишки

B. Поперечної ободової кишки

C. Весь відділ товстої кишки

D. Прямої кишки

E. *Висхідної ободової кишки

 

743. Притоками ворітної вени є всі нижченазвані, за винятком

A. Правої шлункової

B. Нижньої брижової

C. Верхньої брижової

D. Селезінкової

E. *Печінкової

 

744. Виникла перфорація виразки на задній стінці верхньої частини дванадцятипалої кишки, яка викликала пошкодження артерії позаду неї. Яка з нижченазванних артерій пошкоджується найбільш ймовірно?

A. Права шлунково-сальникова

B. Права шлункова

C. Печінкова

D. Шлунково-дванадцятипала

E. *Селезінкова

 

745. Порівняно з супроводжуючими артеріями вени мають всі нижченазвані ознаки, за винятком

A. Наявність слизової оболонки

B. М'язову оболонку

C. Таку ж кількість крові яка відтікає

D. Таку ж загальну будову

E. *Менший калібр

 

746. Ліва яєчкова артерія є гілкою якої з нижченазваних артерій?

A. Верхньої брижової

B. Внутрішньої клубової.

C. Черевного стовбура

D. Лівої ниркової.

E. *Черевної аорти

 

747. Яка вена утворюється при злитті плечових вен?

A. Підключична.

B. Підшкірна латеральна.

C. Підшкірна медіальна.

D. Проміжна вена ліктя.

E. *Пахвова

 

748. Яка вена утворюється при злитті плечоголовних вен?

A. Пахвова

B. Підключична.

C. Яремна.

D. Нижня порожниста.

E. *Верхня порожниста

 

749. В які лімфатичні вузли відбувається відтік лімфи від молочної залои?

A. N. limphatici cubitales.

B. N. limphatici brachialis.

C. N. limphatici profunda brachii

D. N. limphatici ulnaris.

E. *N. limphatici axillares

 

750. На які групи поділяються поверхневі лімфатичні вузли верхньої кінцівки?

A. Латеральну, медіальну, верхню

B. Медіальну, середню, нижню

C. Латеральну, середню, верхню

D. Медіальну, середню, верхню

E. *Латеральну, медіальну, середню

 

751. Виносні лімфатичні судини якої групи пахвових вузлів утворюють truncus subclavius?

A. Нижньої

B. Медіальної

C. Латеральної

D. Задньої

E. *Верхівкової

 

752. Виносні лімфатичні судини якої групи вузлів утворюють truncus subclavius?

A. Nn. limphatici brachialis

B. Nn. limphatici cubitales.

C. Nn. limphatici profunda brachii

D. Nn. limphatici interpectoralis

E. *Nn. limphatici axillares

 

753. До якої групи пахвових вузлів поступає лімфа по виносних лімфатичних судинах від nn. limphatici interpectoralis?

A. Латеральних

B. Задніх

C. Медіальних

D. Нижніх

E. *Верхівкових

 

754. До якої групи пахвових вузлів поступає лімфа по виносних лімфатичних судинах від nn. limphatici interpectoralis?

A. Латеральних

B. Задніх

C. Медіальних

D. Нижніх

E. *Верхівкових

 

755. В якому місці відбувається злиття двох плечових вен.

A. На рівні нижнього краю малого грудного м'яза.

B. На рівні верхнього краю великого грудного м'яза.

C. На рівні верхнього краю малого грудного м'яза.

D. У ліктьовій ямці.

E. *На рівні нижнього краю великого грудного м'яза

 

756. Назвіть продовження пахвової вени.

A. Підшкірна латеральна.

B. Підшкірна медіальна.

C. Плечова.

D. Проміжна вена ліктя.

E. *Підключична

 

757. Як формується права лімфатична протока?

A. Із злиття правих яремного, бронхосередостінного стовбурів і грудної протоки.

B. Із злиття правих поперекового, яремного і бронхосередостінного стовбурів.

C. Із злиття правих яремного, поперекового і підключичного стовбурів.

D. Із злиття правих яремного, підключичного стовбурів і грудної протоки.

E. *Із злиття правих яремного, підключичного і бронхосередостінного стовбурів.

 

758. З яких ділянок тіла людини переважно збирають лімфу лімфатичні вузли пахвової ямки?

A. Вільна верхня кінцівка, пояс верхньої кінцівки, грудна клітка, молочна залоза, бічна поверхня голови

B. Плечовий пояс, вільна верхня кінцівка, органи голови та шиї.

C. Грудна клітка, молочна залоза, глотка, гортань, трахея.

D. Вільна верхня кінцівка, грудна клітка, органи голови та шиї.

E. *Плечовий пояс, вільна верхня кінцівка, передня і латеральна стінки грудної клітки, молочна залоза.

 

759. Скільки шарів утворюють стінку підключичної вени?

A. 2

B. 5

C. 4

D. 1

E. *3

 

760. Де розміщена плечова артерія відносно серединного нерва на рівні середньої третини плеча?

A. Медіальніше нерва.

B. Латеральніше нерва.

C. Попереду нерва.

D. Поряд не розташовані.

E. *Позаду нерва.

 

761. Де розміщена плечова артерія відносно серединного нерва на рівні нижньої третини плеча?

A. Позаду нерва.

B. Попереду нерва.

C. Медіальніше нерва.

D. Поряд не розташовані.

E. *Латеральніше нерва.

 

762. Скільки шарів утворюють стінку підключичної артерії?

A. 1;

B. 2;

C. 4.

D. 5.

E. *3;

 

763. Як називається зовнішній шар стінки пахвової артерії?

A. серозний;

B. фіброзний;

C. м'язовий;

D. інтима;

E. *адвентиція.

 

764. Як називається внутрішній шар стінки пахвової артерії?

A. серозний;

B. фіброзний;

C. м'язовий;

D. адвентиція;

E. *інтима.

 

765. Як називається середній шар стінки пахвової артерії?

A. серозний;

B. фіброзним;

C. інтима;

D. адвентиція.

E. *м'язовий;

 

766. Яка артерія кровопостачає передню поверхню плеча?

A. radialis

B. axillaris

C. subscapularis

D. profunda brachii

E. *a. brachialis

 

767. Яка артерія топографічно розміщена в ділянці sulcus bicipitalis medialis?

A. radialis

B. axillaris

C. subscapularis

D. profunda brachii

E. *a. brachialis

 

768. Від якої артерії відходить a.thoracica interna?

A. a.radialis

B. a.axillaris

C. a.subscapularis

D. a.brachialis

E. *a.subclavia

 

769. В яку вену впадають vv.thoracicae internae?

A. підключичну

B. верхню порожнисту

C. нижню порожнисту

D. непарну

E. *плечоголовну

 

770. Яка артерія кровопостачає передню групу м’язів плеча?

A. radialis

B. axillaris

C. subscapularis

D. profunda brachii

E. *a. brachialis

 

771. Яка артерія кровопостачає задню групу м’язів плеча?

A. radialis

B. axillaris

C. subscapularis

D. a. brachialis

E. *profunda brachii

 

772. Яка артерія безпосередньо кровопостачає м’язи, що згинають плече та передпліччя?

A. Променева артерія

B. Глибока артерія плеча

C. Пахвова артерія

D. Загальна міжкісткова артерія

E. *Плечова артерія

 

773. Які артерії утворюють ліктьову сітку?

A. Обхідна ліктьова верхня – міжкісткова поворотна, обхідна ліктьова нижня - передня гілка поворотної ліктьової, обхідна променева – поворотна променева, обхідна середня – задня гілка поворотної ліктьової

B. Обхідна ліктьова верхня – задня гілка поворотної ліктьової, обхідна ліктьова нижня - передня гілка поворотної ліктьової, обхідна променева – міжкісткова поворотна, обхідна середня – поворотна променева

C. Обхідна ліктьова верхня – передня гілка поворотної ліктьової, обхідна ліктьова нижня - задня гілка поворотної ліктьової, обхідна променева – поворотна променева, глибока плеча – міжкісткова поворотна

D. Обхідна ліктьова верхня – задня гілка поворотної ліктьової, обхідна ліктьова нижня - передня гілка поворотної ліктьової, глибока плеча – поворотна променева, плечова – міжкісткова поворотна

E. *Обхідна ліктьова верхня - задня гілка поворотної ліктьової, обхідна ліктьова нижня - передня гілка поворотної ліктьової, обхідна променева - поворотна променева, обхідна середня - міжкісткова поворотна

 

774. Які артерії утворюють поверхневу долонну дугу?

A. Долонні зап'ясткові гілки ліктьової і променевої

B. Кінець променевої і поверхнева гілка ліктьової

C. Кінець ліктьової і кінець променевої

D. Пальцеві долонні спільні і п’ясткові долонні

E. *Кінець ліктьової і поверхнева гілка променевої

 

775. Які артерії утворюють глибоку долонну дугу?

A. Кінець ліктьової і глибока гілка променевої

B. Долонні зап'ясткові гілки ліктьової і променевої

C. Кінець ліктьової і кінець променевої

D. Пальцеві долонні спільні і п’ясткові долонні

E. *Кінець променевої і глибока гілка ліктьової

 

776. Яка з перерахованих груп лімфатичних вузлів відноситься до пахвових?

A. Ні одна з згаданих

B. Верхні, нижні

C. Поверхневі

D. Усі згадані

E. *Латеральні, медіальні, центральні, задні

 

777. Яка з перерахованих артерій відходить від підключичної артерії перед входженням у між-драбинчастий простір?

A. плечоголовний стовбур

B. яремний стовбур

C. бронхосередостінний стовбур

D. підключичний стовбур

E. *щитошийний стовбур

 

778. Яка з перерахованих артерій відходить від підключичної артерії в між драбинчастому просторі?

A. плечоголовний стовбур

B. яремний стовбур

C. бронхосередостінний стовбур

D. підключичний стовбур

E. *реберно-шийний стовбур

 

779. Які артерії відходять від дуги аорти?

A. Права загальна сонна, права підключична, ліва підключична.

B. Права підключична, права загальна сонна, ліва підключична.

C. Права підключична, права загальна сонна, ліва загальна сонна

D. Плечоголовний стовбур, права підключична, ліва загальна сонна.

E. *Плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна, ліва підключична.

 

780. В яку судину впадає права лімфатична протока?

A. В грудну протоку.

B. В плечоголовний стовбур

C. В правий яремний стовбур

D. В правий бронхосередостінний стовбур

E. *В правий венозний кут

 

781. Від якої судини відходить права загальна сонна артерія ?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. a. thoracodorsalis

D. arcus aortae

E. *tr. brachiocephalicus

 

782. Від якої судини відходить ліва загальна сонна артерія ?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. tr. brachiocephalicus

D. a. thoracodorsalis

E. *arcus aortae

 

783. Від якої судини відходить грудонадплечова артерія ?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. a. brachialis

D. a. thoracodorsalis

E. * a. axillaris

 

784. Від якої судини відходить латеральна грудна грудонадплечова артерія ?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. a. brachialis

D. a. thoracodorsalis

E. *a. axillaris

 

785. Від якої судини відходить підлопаткова артерія ?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. a. brachialis

D. a. thoracodorsalis

E. *a. axillaris

 

786. Від якої судини відходить передня артерія, що огинає плечову кістку?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. a. brachialicus

D. a. thoracodorsalis

E. * a. axillaris

 

787. Від якої судини відходить задня артерія, що огинає плечову кістку?

A. a. subclavia

B. a. vertebralis

C. a. brachialicus

D. a. thoracodorsalis

E. *a. axillaris

 

788. Які судини і нерви залягають в sulcus bicipitalis medialis?

A. a. profunda brachii, n. ulnaris, v. cephalica

B. a. brachialis, vv. brachiales, n. radialis

C. a. profunda brachii, n. musculocutaneus, vv. brachiales

D. a. brachialis, n. ulnaris, v. cephalica

E. *a. brachialis, vv. brachiales, n. medianus

 

789. Які судини і нерви залягають в плечом’язовому каналі?

A. a. brachialis, vv. brachiales, n. radialis

B. a. brachialis, vv. brachiales, n. medianus

C. a. profunda brachii, n. musculocutaneus, vv. brachiales

D. a. brachialis, n. ulnaris, v. cephalica

E. *a. profunda brachii, n. radialis, vv. profunda brachii

 

790. Як розташована a.brachialis до n. medianus на рівні верхньої третини плеча?

A. Позаду нерва.

B. Розташовані не поряд.

C. Латеральніше від нерва.

D. Спереду нерва.

E. *Медіальніше від нерва.

 

791. Як розташована a.brachialis до n. medianus на рівні середньої третини плеча?

A. Медіальніше від нерва.

B. Розташовані не поряд.

C. Латеральніше від нерва.

D. Спереду нерва.

E. *Позаду нерва.

 

792. Як розташована a.brachialis до n. medianus на рівні нижньої третини плеча?

A. Позаду нерва.

B. Медіальніше від нерва.

C. Розташовані не поряд.

D. Спереду нерва.

E. *Латеральніше від нерва.

 

793. Продовженням якої артерії є a.brachialis ?

A. a. vertebralis.

B. a. subclavia.

C. a. thoracodorsalis

D. tr. brachiocephalicus

E. *a. axillaris

 

794. На якому рівні починається a.brachialis ?

A. На рівні прикріплення m. subclavius

B. На рівні прикріплення сухожилків m. biceps brachii.

C. На рівні верхнього краю m. latissimus dorsi.

D. На рівні нижнього краю m. pectoralis minor.

E. *На рівні нижнього краю m. pectoralis major.

 

795. Які топографічні межі а. axillaris?

A. Від зовнішнього краю m. scalenus anterior до нижнього краю m. pectoralis minor

B. Від зовнішнього краю m. scalenus anterior до a. subclavia.

C. Від m. subclavius до верхнього краю m. pectoralis minor

D. Від нижнього краю m. pectoralis minor до нижнього краю великого грудного м'язу m. pectoralis major

E. *Від нижнього краю ключиці до нижнього краю m. pectoralis major

 

796. З якою судиною артерій передпліччя утворює анастомоз a. collateralis ulnaris inferior?

A. a. recurrens radialis

B. a. recurrens interossea.

C. ramus posterior a. recurrens ulnaris

D. a. collateralis ulnaris superior

E. *ramus anterior a. recurrens ulnaris

 

797. З якою судиною артерій передпліччя утворює анастомоз a. collateralis media?

A. ramus anterior a. recurrens ulnaris

B. a. recurrens radialis

C. ramus posterior a. recurrens ulnaris

D. a. collateralis ulnaris superior

E. *a. recurrens interossea.

 

798. Гілкою якої судини є a. collateralis media?

A. a. brachialis

B. a. interossea сommunis.

C. a. ulnaris

D. a. radialis

E. *a. profunda brachii

 

799. Гілкою якої судини є a. collateralis radialis?

A. a. brachialis

B. a. interossea сommunis

C. a. ulnaris

D. a. radialis

E. * a. profunda brachii

 

800. Гілкою якої судини є a. collateralis ulnaris inferior?

A. a. interossea сommunis

B. a. profunda brachii

C. a. ulnaris

D. a. radialis

E. *a. brachialis

 

801. Гілкою якої судини є a. collateralis ulnaris superior?

A. a. interossea сommunis

B. a. profunda brachii

C. a. ulnaris

D. a. radialis

E. *a. brachialis

 

802. Гілкою якої судини є a. recurrens interossea?

A. a. interossea сommunis

B. a. profunda brachii

C. a. interossea anterior

D. a. radialis

E. *a. interossea posterior

 

803. Гілкою якої судини є a. recurrens radialis?

A. a. interossea сommunis

B. a. profunda brachii

C. a. interossea posterior

D. a. interossea anterior

E. *a. radialis

 

804. Гілкою якої судини є a. recurrens ulnaris superior?

A. a. brachialis

B. a. interossea сommunis

C. a. profunda brachii

D. a. radialis

E. *a. ulnaris

 

805. Гілкою якої судини є a. recurrens ulnaris inferior?

A. a. brachialis

B. a. interossea сommunis

C. a. profunda brachii

D. a. radialis

E. * a. ulnaris

 

806. Які судини відходять від a.brachialis в нижній третині плеча?

A. a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris superior.

B. a. recurrens radialis.

C. a. collateralis radialis, a. collateralis media.

D. a. subscapularis, a. thoracodorsalis.

E. *a. collateralis ulnaris inferior.

 

807. Які із перерахованих артерій утворюють анастомоз між променевою і ліктьовою артеріями?

A. Кінець ліктьової і І п’ясткова долонна

B. І тильна зап'ясткова і кінець променевої

C. Кінець променевої і глибока гілка променевої

D. Пальцеві долонні власні і п’ясткові тильні

E. *Пальцеві долонні спільні і п’ясткові долонні

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 7 страница. E. *Плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна, ліва підключична | Текстові тестові завдання 9 страница. 808. Якими клітинами вкрита інтима підключичної артерії з середини?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 382; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.115 сек.