Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 9 страница. 808. Якими клітинами вкрита інтима підключичної артерії з середини?


 

808. Якими клітинами вкрита інтима підключичної артерії з середини?

A. мезотеліальними;

B. плазматичними;

C. епітеліальними;

D. фібробластами.

E. *ендотеліальними;

 

809. На які судини ділиться a.brachialis?

A. a. profunda brachii, a. ulnaris.

B. a. profunda brachii, a. radialis.

C. a. collateralis radialis, a. collateralis media.

D. a. collateralis radialis, a. collateralis ulnaris.

E. *a. ulnaris, a. radialis.

 

810. На які судини ділиться a. profunda brachii?

A. a. collateralis ulnaris, a. collateralis media.

B. a. collateralis ulnaris superior et inferior.

C. a. ulnaris, a. radialis.

D. a. collateralis radialis, a. collateralis ulnaris.

E. *a. collateralis radialis, a. collateralis media.

 

811. Яка судина безпосередньо кровопостачає великий палець кисті?

A. a. digitalis communis

B. a. profunda brachii

C. a. ulnaris

D. a. interossea сommunis

E. *a. princeps pollicis

 

812. В якій топографо-анатомічній ділянці розміщена підключична вена?

A. В лопатково-трахеальному трикутнику

B. В міжапоневротичному надгрудинному просторі

C. В міждрабинчастому просторі

D. В сонному трикутнику

E. *В переддрабинчастому просторі

 

813. В яку судину переміститься з током крові тромб, що утворився в v. axillaris?

A. v. brachialis

B. v. subscapularis

C. v. profunda brachii

D. tr. brachiocephalicus

E. *v. subclavius

 

814. Які найбільш послідовні шляхи, що проводять лімфу?

A. Лімфатичні капіляри, судини, вузли і протоки

B. Лімфатичні капіляри, судини, протоки

C. Лімфатичні капіляри, лімфатичні вузли, судини, протоки

D. Лімфатичні вузли, лімфатичні стовбури, протоки, капіляри.

E. * Лімфатичні капіляри, судини, лімфатичні вузли, стовбури і протоки.

 

815. Яка топографія грудної протоки?

A. Лежить праворуч від хребетного стовпа, між стравоходом і аортою, проходить попереду дуги аорти і впадає в правий венозний кут.

B. Лежить попереду хребта, між аортою і стравоходом, вливається в праву внутрішню яремну вену.C. Лежить попереду хребта, зліва від грудної аорти, попереду стравоходу і дуги аорти і вливається в лівий венозний кут

D. Лежить ліворуч від хребтового стовпа, і вливається в правий венозний кут

E. *Лежить попереду хребта, праворуч від грудної аорти, позаду стравоходу і дуги аорти, вливається в лівий венозний кут.

 

816. Куди відтікає лімфа в кінцевому етапі від першого пальця правої кисті?

A. У праву плечоголовну вену

B. У грудну протоку

C. У плечоголовний стовбур

D. У лівий венозний кут

E. *У праву підключичну вену.

 

817. Куди відтікає лімфа в кінцевому етапі від першого пальця лівої кисті?

A. У ліву плечоголовну вену

B. У плечоголовний стовбур

C. У лівий бронхосередостінний стовбур

D. У праву підключичну вену.

E. *У лівий венозний кут

 

818. Скільки частин виділяють в підключичній артерії?

A. Одну

B. Дві

C. Чотири

D. П’ять

E. *Три

 

819. Яка з перерахованих судин відходить від підключичній артерії в першому відділі?

A. Реберно-шийний стовбур

B. Латеральна грудна артерія

C. Поперечна артерія шиї

D. Базілярна артерія

E. *Хребтова артерія

 

820. Яка з перерахованих судин відходить від підключичній артерії в першому відділі?

A. Реберно-шийний стовбур

B. Латеральна грудна артерія

C. Поперечна артерія шиї

D. Базілярна артерія

E. *Щитошийний стовбур

 

821. Яка з перерахованих судин відходить від підключичній артерії в першому відділі?

A. Реберно-шийний стовбур

B. Латеральна грудна артерія

C. Поперечна артерія шиї

D. Базілярна артерія

E. *Внутрішня грудна артерія

 

822. Яка з перерахованих судин відходить від підключичній артерії в другому відділі?

A. Внутрішня грудна артерія

B. Хребтова артерія

C. Поперечна артерія шиї

D. Щитошийний стовбур

E. *Реберно-шийний стовбур

 

823. Яка з перерахованих судин відходить від підключичній артерії в третьому відділі?

A. Внутрішня грудна артерія

B. Хребтова артерія

C. Реберно-шийний стовбур

D. Щитошийний стовбур

E. *Поперечна артерія шиї

 

824. Яка з перерахованих судин кровопостачає гортань?

A. Внутрішня грудна артерія

B. Хребтова артерія

C. Поперечна артерія шиї

D. Реберно-шийний стовбур

E. *Щитошийний стовбур

 

825. Яка з перерахованих судин кровопостачає глибокі м'язи шиї?

A. Нижня щитовидна артерія

B. Хребтова артерія

C. Поперечна артерія шиї

D. Верхня щитовидна артерія

E. *Висхідна шийна артерія

 

826. На які гілки розпадається щитошийний стовбур?

A. Нижня щитовидна артерія, висхідна шийна артерія, підлопаткова артерія

B. Нижня щитовидна артерія, низхідна шийна артерія, підлопаткова артерія

C. Нижня щитовидна артерія, висхідна шийна артерія, надлопаткова артерія

D. Верхня щитовидна артерія, висхідна шийна артерія, надлопаткова артерія

E. *Верхня щитовидна артерія, висхідна шийна артерія, підлопаткова артерія

 

827. Які кінцеві гілки відходять від внутрішньої грудної артерії?

A. Нижня надчеревна, м’язово-діафрагмальна.

B. М’язово-діафрагмальна, передня міжреберна,

C. Нижня надчеревна, м’язово-діафрагмальна.

D. Передня міжреберна, верхня надчеревна.

E. *Верхня надчеревна, м’язово-діафрагмальна

 

828. Яка з перерахованих судин відходить від пахвової артерії в ключично-грудному трикутнику?

A. Латеральна грудна артерія

B. Підлопаткова

C. Грудоспинна

D. Огинаюча плечову кістку передня

E. *Грудонадплечова

 

829. Яка з перерахованих судин відходять від пахвової артерії в грудному трикутнику?

A. Грудонадплечова

B. Підлопаткова

C. Грудоспинна

D. Огинаюча плечову кістку передня

E. *Латеральна грудна артерія

 

830. Яка з перерахованих судин відходить від пахвової артерії в підгрудному трикутнику?

A. Грудонадплечова

B. Латеральна грудна артерія

C. Грудоспинна

D. Огинаюча лопатку

E. *Підлопаткова

 

831. Яка з перерахованих судин проходить через чотиристоронній отвір??

A. Артерія, огинаюча плечову кістку, передня

B. Підлопаткова артеріяC. Грудоспинна артерия

D. Артерія, огинаюча лопатку

E. *Артерія, огинаюча плечову кістку, задня

 

832. Яка з перерахованих судин проходить через тристоронній отвір??

A. Артерія, огинаюча плечову кістку, передня

B. Артерія, огинаюча плечову кістку, задня

C. Підлопаткова артерія

D. Грудоспинна артерия

E. *Артерія, огинаюча лопатку

 

833. Які з перерахованих судин кровопостачають ліктьовий суглоб??

A. Середня і променева колатеральні артерії

B. Передня і задня гілки поворотної ліктьової артерії

C. Поворотна променева артерія

D. Артерія, огинаюча лопатку

E. *Верхня і нижня ліктьові колатеральні артерії

 

834. Які ознаки є відмінними між артеріями та супроводжуючими венами?

A. Мають іншу загальну будову.

B. Мають іншу кількість крові яка відтікає.

C. Мають інший середній шар.

D. Мають інший напрямок току крові.

E. *Мають інший калібр.

 

835. Яка вена розміщена під шкірою на латеральній поверхні передпліччя?

A. Променева

B. Основна

C. Мала захована

D. Велика захована

E. *Головна

 

836. Яка вена розміщена під шкірою на медіальній поверхні передпліччя?

A. Променева

B. Головна

C. Мала захована

D. Велика захована

E. *Основна

 

837. По якій з нижче наведених вен здійснюється відтік крові від шкіри та підшкірної клітковини верхньої кінцівки?

A. По променевій

B. По ліктьовій

C. По плечовій

D. По міжкістковій

E. *По проміжній ліктя

 

838. По якій з нижче наведених вен здійснюється відтік крові від м’язів та кісток верхньої кінцівки?

A. По латеральній захованій (головній)

B. По медіальній захованій (основній)

C. По проміжній ліктя

D. По великій захованій

E. *По променевій

 

839. По яких вена здійснюється відтік крові від верхньої кінцівки?

A. Латеральна захована (головна)

B. Медіальна захована (основна)

C. Проміжна ліктя

D. Ліктьова, променева, міжкісткова, плечова

E. *Усі вищезгадані

 

840. Які вени утворюють венозній кут?

A. Зовнішня яремна і підключична

B. Передня яремна і підключична.

C. Передня і зовнішня яремні.

D. Права і ліва плечоголовні

E. *Внутрішня яремна і підключична

 

841. Злиттям яких вен утворюються плечоголовні вени?

A. Передня яремна і підключична.

B. Зовнішня яремна і підключична

C. Передня і зовнішня яремні.

D. Права і ліва підключичні

E. *Внутрішня яремна і підключична

 

842. Продовженням якої вени є підключична вена?

A. Внутрішньої яремної

B. Плечової..

C. Внутрішньої яремної

D. Непарної.

E. * Пахвової

 

843. На які групи поділяються лімфатичні вузли верхньої кінцівки?

A. Нутрищеві і пристінкові

B. Парієтальні і вісцеральні

C. Зовнішні і внутрішні

D. Парні і непарні.

E. * Поверхневі і глибокі

 

844. Де розміщені поверхневі лімфатичні судини верхньої кінцівки?

A. Біля променевої вени

B. Біля ліктьової вени

C. Біля міжкісткової вени

D. Біля плечової артерії.

E. *Біля головної вени

 

845. Де розміщені поверхневі лімфатичні судини верхньої кінцівки?

A. Навколо глибоких вен

B. Навколо м’язів

C. Навколо суглобових капсул

D. Навколо зв’язок.

E. *Навколо підшкірних вен

 

846. Де розміщені поверхневі лімфатичні вузли верхньої кінцівки?

A. Навколо глибоких вен

B. Навколо м’язів

C. Навколо суглобових капсул

D. Під фасцією.

E. * Над фасцією

 

847. Де розміщені глибокі лімфатичні вузли верхньої кінцівки?

A. Навколо головної вени

B. Над фасцією

C. Навколо основної вени

D. Навколо проміжної вени передпліччя

E. *Під фасцією.

 

848. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m. triceps brachii ?

A. Vv.interossea

B. Vv. brachialis

C. V. cephalica

D. V. basilica

E. *Vv. profunda brachii

 

849. По яких з нижче перерахованих артеріях здійснюється кровопостачання m.triceps brachii?

A. A. interossea

B. A. brachialis

C. A. interossea recurens

D. A.circumflexa humeri anterior.

E. *A. profunda brachii

 

850. По яких з нижче перерахованих артеріях здійснюється кровопостачання m.triceps brachii?

A. A. interossea

B. A. brachialis

C. A. interossea recurens

D. A.circumflexa humeri anterior.

E. *A. profunda brachii

 

851. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m. triceps brachii ?

A. Vv.interossea

B. Vv. brachialis

C. V. cephalica

D. V. basilica

E. *Vv. profunda brachii

 

852. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m. biceps brachii ?

A. Vv.interossea

B. Vv. profunda brachii

C. V. cephalica

D. V. basilica

E. *Vv. brachialis

 

853. По яких з нижче перерахованих артеріях здійснюється кровопостачання m.biceps brachii?

A. A. interossea

B. A profunda brachii

C. A. interossea recurens

D. A.circumflexa humeri posterior.

E. *A. recurens radialis

 

854. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m. biceps brachii ?

A. Vv.interossea interior

B. Vv. profunda brachii

C. V. cephalica

D. V. basilica

E. *Vv. collaterales ulnares superior et inferior

 

855. По яких з нижче перерахованих артеріях здійснюється кровопостачання m.brachioradialis?

A. A. interossea, a. radialis, a. ulnares

B. A.brachialis, a. recurrens radialis, a.profunda brachii

C. A. interossea recurens, a. ulnares, a.circumflexa humeri posterior

D. A. profunda brachii, a. interossea posterior, a.collaterales radialis

E. * A. recurrens radialis, a.radialis, a.collaterales radialis

 

856. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m.brachioradialis?

A. Vv.interossea anterior, radialis, ulnares

B. Vv. basilica, recurrens radialis, a.profunda brachii

C. Vv. collaterales ulnares superior et inferior

D. Vv. cephalica, circumflexa humeri posterior, radialis

E. *Vv. recurrens radialis, radialis, collaterales radialis

 

857. На які гілки ділиться плечова артерія

A. A. recurrens radialis, a. interossea recurrens, , a. radialis

B. A. interossea anterior, a. ulnares, a. radialis

C. A profunda brachii, a. circumflexa humeri posterior, a. ulnares,

D. A.circumflexa humeri posterior, aa. collaterales ulnares superior et inferior

E. *а. ulnarіs, a. radialis

 

858. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m. pronator teres?

A. V. cephalica, vv. interossea recurrens, , vv. radialis

B. Vv. interossea anterior, vv. ulnares, vv. radialis

C. V. basilica, vv. circumflexa humeri posterior, vv. ulnares,

D. Vv.circumflexa humeri posterior, vv. collaterales ulnares superior et inferior

E. *Vv.brachialis, vv. ulnares, vv. radialis

 

859. По яких з нижче перерахованих артеріях здійснюється кровопостачання m.flexor digitorum superficialis?

A. A. recurrens radialis, a.collaterales radialis

B. A.recurrens radialis, a.profunda brachii

C. A. interossea recurens, a. ulnares,

D. A. profunda brachii, a. interossea posterior

E. *A. radialis, a. ulnares

 

860. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m. flexor digitorum superficialis?

A. V. cephalica, vv.recurrens radialis

B. Vv.recurrens radialis, vv.profunda brachii

C. V. basilica, vv. ulnares,

D. Vv.profunda brachii, vv. interossea posterior

E. *Vv. radialis, vv ulnares

 

861. По яких з нижче перерахованих артеріях здійснюється кровопостачання m.flexor digitorum profundus?

A. A. recurrens radialis, a.collaterales radialis

B. A.recurrens radialis, a.profunda brachii

C. A. interossea recurens, a. ulnares,

D. A. profunda brachii, a. interossea posterior

E. * A. radialis, a. interossea anterior

 

862. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m.flexor digitorum profundus?

A. V. cephalica, vv.collaterales radialis

B. Vv.recurrens radialis, vv.profunda brachii

C. V. basilica, vv. ulnares,

D. Vv.profunda brachii, vv. interossea posterior

E. *Vv. radialis, vv interossea anterior

 

863. В які нижче перераховані вени впадають долонні пальцеві вени?

A. Arcus venosus palmaris profundus

B. Vv. metacarpeae palmares

C. Vv. metacarpeae dorsales

D. Rete venosum carpeae palmares

E. *Arcus venosus palmaris superficialis

 

864. По яких з нижче перерахованих венах здійснюється венозний відтік від m.flexor digitorum profundus?

A. Arcus venosus palmaris profundus

B. Vv. metacarpeae palmares

C. Vv. metacarpeae dorsales

D. Rete venosum carpeae palmares

E. *v.radialis, v.ulnaris

 

865. Що проходить через чотиристоронній отвір разом з пахвовим нервом?

A. Променевий нерв.

B. Пахвова артерія.

C. Передня огинаюча артерія плеча.

D. Артерія огинаючою лопатку.

E. *Задня огинаюча артерія плеча.

 

866. Внаслідок перелому хірургічної шийки плечової кістки пацієнт не може відвести верхню кінцівку. Який нерв пошкоджено через травму?

A. Довгий грудний нерв.

B. М’язово-шкірний нерв.

C. Надлопатковий нерв.

D. Підлопатковий нерв.

E. * Пахвовий нерв.

 

867. Через травму у пацієнта порушена функція згинання ІV і V пальців кисті, знижені всі види чутливості на присередній і тильній і долонній поверхні кисті. Який нерв пошкоджено?

A. Променевий.

B. Серединний.

C. М’язово-шкірний.

D. Пахвовий.

E. * Ліктьовий .

 

868. Який нерв супроводжує глибоку артерію плеча в плечом’язовому каналі?

A. М’язово-шкірний.

B. Ліктьовий.

C. Серединний.

D. Пахвовий.

E. *Променевий

 

869. Внаслідок травми у пацієнта порушена функція розгинання кисті, тобто спостерігається симптом "звисаючої" кисті. При ураженні якого нерва спостерігається така клініка?

A. Ліктьового.

B. Серединного.

C. Пахвового.

D. М'язевошкірного.

E. *Променевого.

 

870. Внаслідок травми у пацієнта порушена функція протиставлення І пальця, згинання І, ІІ, ІІІ пальців при стисканні кисті в кулак, долоня сплощена, тобто спостерігається симптом " кисть мавпи" кисті. При ураженні якого нерва спостерігається така клініка?

A. Ліктьового.

B. Променевого.

C. Пахвового.

D. М'язевошкірного.

E. *Серединного.

 

871. Внаслідок травми у пацієнта розвивається так звана "когтеподібна" кисть: при екстензії основних фаланг – зігнуте положення в середніх та дистальних фалангах. Під час стискання кисті в кулак ІV – IV пальці не згинаються. Про ураження якого нерва йдеться?

A. Променевого.

B. Серединного.

C. Пахвового

D. М'язевошкірного.

E. *Ліктьового.

 

872. Який нерв з нижче перерахованих є руховим?

A. Малого потиличного.

B. Великого вушного.

C. Поперечного нерва шиї.

D. Надключичних.

E. *Вискового.

 

873. Який нерв іннервує дельтоподібний м'яз?

A. Медіальний грудний нерв.

B. Довгий грудний нерв.

C. Підлопатковий нерв.

D. Надлопатковий нерв.

E. *Пахвовий нерв.

 

874. Який нерв з нижче перерахованих є нервом плечового сплетення?

A. Підлопатковий.

B. Пахвовий.

C. Променевий.

D. Грудоспинний.

E. *Всі вищеназвані.

 

875. Який нерв з нижче перерахованих є нервом плечового сплетення?

A. Діафрагмальний

B. Клубово-пахвинний.

C. Надключичний.

D. Затульний.

E. *Пахвовий.

 

876. Який нерв іннервує передню групу м'язів плеча?

A. Ліктьовий

B. Серединний

C. Променевий

D. Пахвовий.

E. *М'язово-шкірний

 

877. Який нерв іннервує задню групу м'язів плеча?

A. Ліктьовий

B. Серединний

C. М’язово-шкірний

D. М'язово-шкірний.

E. *Променевий

 

878. Шкірні гілки яких нервів плечового сплетення іннервують шкіру передпліччя?

A. Ліктьового, променевого

B. Променевого, серединного

C. Серединний і ліктьовий

D. М'язово-шкірного, серединний

E. *М'язово-шкірного, променевого

 

879. Шкірні гілки яких нервів плечового сплетення іннервують шкіру плеча?

A. Ліктьового, променевого,

B. Променевого, серединного

C. Серединного, ліктьового

D. М'язово-шкірного, серединного

E. *Пахвового, променевого

 

880. Які нерви іннервують м'язи-згиначі передпліччя?

A. Пахвовий і променевий

B. М'язово-шкірний і променевий

C. Променевий і серединний

D. Ліктьовий і променевий

E. *Серединний і ліктьовий

 

881. Які нерви іннервують м'язи-розгиначі передпліччя?

A. Серединний

B. Ліктьовий

C. Пахвовий

D. М'язово-шкірний

E. *Променевий

 

882. Які нерви іннервують м'язи кисті?

A. Пахвовий і променевий

B. М'язово-шкірний і променевий

C. Променевий і серединний

D. Ліктьовий і променевий

E. *Серединний і ліктьовий

 

883. Як утворене плечове сплетення?

A. Задніми гілками IV-VIII шийних спинномозкових нервів і частиною передньої гілки І грудного

B. Передніми гілками I-IV шийних спинномозкових нервів і частиною передньої гілки V шийного

C. Задніми гілками V-VIII шийних спинномозкових нервів і гілками від шийного відділу симпатичного стовбура

D. Передніми гілками I-IV грудних спинномозкових нервів і частиною передньої гілки VІІІ шийного

E. *Передніми гілками V-VIII шийних спинномозкових нервів, частиною передньої гілки IV шийного і І грудного

 

884. Травма якого нерва призводить до зниженя шкірної чутливості медіальної тильної і долонної поверхонь кисті і шкіри IV пальця?

A. Променевий

B. Серединний

C. М'язово-шкірний

D. Пахвовий

E. *Ліктьовий

 

885. Як розташована плечова артерія (a. brachialis) по відношенню до серединного нерва (n. medianus) на рівні середньої третини плеча?

A. Медіальніше.

B. Латеральніше.

C. Розташовані не поряд.

D. Попереду нерва.

E. *Позаду нерва.

 

886. Як розташована плечова артерія (a. brachialis) по відношенню до серединного нерва (n. medianus) на рівні нижньої третини плеча?

A. Медіальніше.

B. За нервом.

C. Перед нервом.

D. Розташовані окремо.

E. *Латеральніше

 

887. При хірургічних маніпуляціях в міждрабинчастому просторі треба пам’ятати про розміщення в цьому місці наступних анатомічних утворів:

A. Діафрагмального нерва.

B. Зірчастого симпатичного вузла.

C. Пучків шийного сплетення

D. Нервових волокон шийного сплетення.

E. *Стовбурів плечового сплетення.

 

888. Чим іннервуються м'язи тенара?

A. променевим нервом, м’язово-шкірним нервом

B. м’язово-шкірним нервом, ліктьовим нервом

C. променевим нервом, ліктьовим нервом

D. пахвовим нервом, м’язово-шкірним нервом

E. *ліктьовим нервом, серединним нервом

 

889. Чим іннервуеться привідний м’яз великого пальця кисті?

A. м’язово-шкірним нервом

B. серединним нервом

C. променевим нервом

D. пахвовим нервом

E. *ліктьовим нервом

 

890. Чим іннервуеться глибока головка короткого згинача великого пальця кисті?

A. м’язово-шкірним нервом

B. серединним нервом

C. променевим нервом

D. пахвовим нервом

E. *ліктьовим нервом

 

891. Чим іннервуються м'язи гіпотенара?

A. м’язово-шкірним нервом

B. серединним нервом

C. променевим нервом

D. пахвовим нервом

E. *ліктьовим нервом

 

892. Чим іннервуються 1 і 2- червоподібні м'язи кисті?

A. м’язово-шкірним нервом

B. ліктьовим нервом

C. променевим нервом

D. пахвовим нервом

E. *серединним нервом

 

893. Чим іннервуються 3 і 4 червоподібні м'язи кисті?

A. пахвовим нервом

B. серединним нервом

C. променевим нервом

D. м’язово-шкірним нервом

E. * ліктьовим нервом

 

894. Чим іннервується шкіра медіальної поверхні плеча?

A. медіальним шкірним нервом передпліччя

B. серединним нервом

C. променевим нервом

D. пахвовим нервом

E. *медіальним шкірним нервом плеча

 

895. Чим іннервується шкіра передньо-медіальної поверхні передпліччя?

A. медіальним шкірним нервом плеча

B. серединним нервом

C. променевим нервом

D. ліктьовим нервом

E. *медіальним шкірним нервом передпліччя

 

896. Чим іннервується шкіра задньої поверхні передпліччя?

A. гілками м’язово-шкірного нерва

B. гілками серединного нерва

C. гілками ліктьового нерва

D. медіальним шкірним нервом плеча

E. *гілками променевого нерва

 

897. Чим іннервується шкіра задньої поверхні плеча ?

A. гілками м’язово-шкірного нерва

B. гілками серединного нерва

C. гілками ліктьового нерва

D. медіальним шкірним нервом плеча

E. *гілками променевого нерва

 

898. Чим іннервується шкіра долонної поверхні 5-го і ліктьової сторони 4-го пальців кисті?

A. серединним нервом

B. променевим нервом

C. гілками м’язово-шкірного нерва

D. медіальним шкірним нервом передпліччя

E. *ліктьовим нервом

 

899. Чим іннервується шкіра долонної поверхні 1, 2, 3-го і променевої сторони 4-го пальців кисті?

A. ліктьовим нервом

B. променевим нервом

C. гілками м’язово-шкірного нерва

D. медіальним шкірним нервом передпліччя

E. *серединним нервом

 

900. Чим іннервується шкіра тильної поверхні 5, 4-го і ліктьової сторони 3-го пальців кисті?

A. серединним нервом

B. променевим нервом

C. гілками м’язово-шкірного нерва

D. медіальним шкірним нервом передпліччя

E. *ліктьовим нервом

 

901. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A. N. radialis

B. N. medialis

C. N. musculocutaneus

D. N. cutaneus antebrachii medialis

E. * N. Ulnaris

 

902. Внаслідок травми пацієнт втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі. Який нерв було ушкоджено?

A. N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. * N. musculocutaneus.

 

903. Внаслідок травми пацієнт втратив шкірну чутливість передньо-бічної поверхні передпліччя. Який нерв було ушкоджено?

A. N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. *N. musculocutaneus.

 

904. Між якими м'язами проходять cтовбури плечового сплетіння на шиї?

A. Між середнім і заднім драбинчастими м'язами.

B. Між заднім драбинчастим і довгими м’язами голови та шиї.

C. Між грудино-ключично-соскоподібним і переднім драбинчастим м'язами.

D. Між лопатково-під’язиковим і ереднім драбинчастим м'язами.

E. * Між переднім і середнім драбинчастими м'язами.

 

905. Які нервові пучки плечового сплетення розміщені навколо пахвової артерії?

A. Передній, серединний і задній.

B. Верхній, середній і нижній.

C. Правий, серединний і лівий.

D. Передній, середній і задній.

E. *Присередній, бічний і задній

 

906. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. Nn. clunium medii.

B. N. subcostalis.

C. N. musculocutaneus

D. N. suboccipitalis.

E. *N. dorsalis scapula.

 

907. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. N. musculocutaneus

B. Nn. clunium superior.

C. N. occipitalis minor.

D. N. subcostalis.

E. *N. thoracicus longus.

 

908. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. N. ulnaris.

B. N. subcostalis.

C. N. musculocutaneus

D. N. suboccipitalis.

E. *N. axillaris.

 

909. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. Nn. clunium medii.

B. N. suboccipitalis.

C. N. subcostalis.

D. N. musculocutaneus

E. *Nn. pectorales medialis et lateralis

 

910. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. N. subcostalis.

B. N. musculocutaneus.

C. Nn. supraclavicularis.

D. N. occipitalis major.

E. *N. subclavius.

 

911. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 8 страница. 700. Розрізняють наступні шари перикарда: | Текстові тестові завдання 10 страница. 912. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 325; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.12 сек.