Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Текстові тестові завдання 10 страница. 912. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. N. subcostalis.

B. Nn. supraclavicularis.

C. N. suboccipitalis.

D. N. musculocutaneus

E. *N. subscapularis.

 

912. Який нерв із нижче перерахованих відноситься до коротких гілок плечового сплетення?

A. Nn. clunium medii.

B. N. subcostalis.

C. N. suboccipitalis.

D. N. occipitalis major.

E. *N. suprascapularis.

 

913. Де проходить задній нерв лопатки?

A. Уздовж латерального краю лопатки.

B. По реберній поверхні лопатки.

C. Уздовж верхнього краю лопатки.

D. По нижньому куту лопатки.

E. *Уздовж медіального краю лопатки.

 

914. Що іннервують рухові волокна заднього нерва лопатки?

A. Надостний і підостний.

B. Великий і малий круглі.

C. Трапецієвидний, надостний.

D. Підлопатковий, великий круглий.

E. *М'яз, що піднімає лопатку, ромбоподібні м'язи.

 

915. Що іннервують рухові волокна надлопаткового нерва?

A. Великий і малий круглий м’язи.

B. Піднімаючий лопатку, ромбоподібні м'язи.

C. Трапецієвидний, надостний м’язи.

D. Підостний, малий круглий м’язи.

E. *Надостний, підостний м’язи.

 

916. Яким нервом іннервується передній зубчатий м'яз?

A. Груднім медіальним.

B. Грудним латеральним.

C. Передніми гілками грудних спинномозкових нервів.

D. Пахвовим.

E. *Довгим грудним.

 

917. Що іннервують рухові волокна підлопаткового нерва?

A. Надостний і підостний м’язи.

B. Великий і малий круглі м’язи.

C. Надостний і малий круглий м’язи.

D. Підлопатковий, передній зубчастий м’яз.

E. *Підлопатковий, великий круглий м’язи.

 

918. Яким нервом іннервується дельтоподібний м'яз і шкіра над ним?

A. М’язово-шкірним.

B. Ліктьовим.

C. Променевим.

D. Серединним.

E. *Пахвовим

 

919. Які нерви із перерахованих нижче відносяться до довгих гілок плечового сплетення?

A. Довгий грудний, ліктьовий, променевий.

B. Грудоспинний, м’язово-шкірний, серединний.

C. Підлопатковий, довгий грудний нерв, ліктьовий.

D. Задній лопатковий, довгий грудний, м’язово-шкірний.

E. *М’язово-шкірний, шкірні медіальні нерви плеча і передпліччя 

920. Яким нервом іннервується передня група м'язів плеча?

A. Ліктьовим.

B. Пахвовим.

C. Променевим.

D. Серединним.

E. *М’язово-шкірним.

 

921. Який нерв іннервує задню групу м'язів плеча?

A. Ліктьовий.

B. Серединний.

C. М’язово-шкірний.

D. Пахвовий.

E. *Променевий

 

922. Який нерв іннервує шкіру долонної поверхні обох сторін I, II, III і променеву сторону IV пальців?

A. Ліктьовий.

B. Променевий.

C. М’язово-шкірний.

D. Пахвовий.

E. *Серединний

 

923. Який нерв іннервує шкіру долонної поверхні V і половини IV пальців і тильної поверхні V, IV і половини III пальців?

A. Променевий.

B. Серединний.

C. М’язово-шкірний.

D. Шкірний медіальний нерв передпліччя.

E. *Ліктьовий

 

924. Який нерв іннервує шкіру тильної поверхні I, II, половини III пальців?

A. Ліктьовий.

B. Серединний.

C. М’язово-шкірний.

D. Шкірний медіальний нерв передпліччя.

E. *Променевий

 

925. Який нерв іннервує шкіру латеральної поверхні передпліччя?

A. Ліктьовий.

B. Променевий.

C. Серединний.

D. Шкірний медіальний нерв передпліччя.

E. *М’язово-шкірний

 

926. Який нерв іннервує шкіру підвищення мізинця?

A. Променевий.

B. Серединний.

C. М’язово-шкірний.

D. Шкірний медіальний нерв передпліччя.

E. *Ліктьовий

 

927. Яким нервом іннервується шкіра підвищення великого пальця і променевої сторони долоні?

A. Ліктьовим.

B. Променевим.

C. М’язово-шкірний.

D. Шкірним медіальним нервом передпліччя.

E. *Серединним

 

928. Ураження якого нерва може призвести до порушення функції I і II червоподібних м'язів?

A. Ліктьового.

B. Променевого.

C. М’язово-шкірного.

D. Шкірного медіального нерва передпліччя

E. *Серединного

 

929. Ураження якого нерва може призвести до порушення функції III-IV червоподібних і всіх міжкісткових м'язів?

A. Променевого.

B. Серединного

C. М’язово-шкірного.

D. Шкірного медіального нерва передпліччя

E. *Ліктьового.

 

930. Що іннервують рухові волокна серединного нерва на передпліччі?

A. Всі м'язи передньої групи передліччя.

B. Всі згиначі, окрім променевого згинача кисті і бічної головки поверхневого згинача пальців.

C. Всі згиначі, окрім поверхневого згинача пальців.

D. Всі згиначі, окрім глибокого згинача пальців.

E. *Всі згиначі, окрім ліктьового згинача кисті і присередньої частини глибокого згинача пальців

 

931. Що іннервують рухові волокна ліктьового нерва на передпліччі?

A. Всі м'язи долонної поверхні.

B. Променевий згинач кисті і бічну частину поверхневого згинача пальців.

C. Довгий долонний м'яз.

D. Круглий і квадратний пронатор.

E. *Ліктьовий згинач кисті і присередню частину глибокого згинача пальців

 

932. Яким нервом іннервуються м'язи підвищення мізинця?

A. Променевим.

B. Серединним.

C. М’язово-шкірним.

D. Пахвовим

E. *Ліктьовим

 

933. Які м'язи підвищення великого пальця іннервуються ліктьовим нервом?

A. Короткий відвідний м’яз великого пальця і поверхнева головка короткого згинача великого пальця.

B. Протиставляючий м'яз великого пальця і короткий відвідний м’яз великого пальця.

C. Привідний м’яз великого пальця і м’яз, що протиставляє великий палець .

D. Поверхнева головка короткого згинача великого пальця і м’яз, що протиставляє великий палець

E. *Привідний м’яз великого пальця і глибока головка короткого згинача великого пальця

 

934. Який з нижче перерахованих нервів відходить від латерального пучка підключичної частини плечового сплетення?

A. ліктьовий нерв

B. медіальний корінець серединного нерва

C. медіальний грудний нерв

D. променевий нерв

E. *м’язово-шкірний нерв

 

935. Який з нижче перерахованих нервів відходить від заднього пучка плечового сплетення?

A. довгий грудний нерв

B. м’язово-шкірний нерв

C. серединний нерв

D. ліктьовий нерв

E. *променевий нерв

 

936. Назвіть довгі гілки плечового сплетення, що відходять від латерального його пучка.

A. Променевий, пахвовий.B. Серединний, ліктьовий, променевий.

C. Ліктьовий, шкірний медіальний нерв плеча.

D. Шкірні медіальні нерви плеча і передпліччя, променевий.

E. *Серединний, м’язово-шкірний

 

937. Які довгі гілки плечового сплетення відходять від медіального його пучка?

A. Променевий, пахвовий.

B. Шкірний медіальний нерв плеча і передпліччя, променевий

C. Серединний, м’язово-шкірний

D. Ліктьовий, променевий, серединний

E. *Шкірний медіальний нерв плеча і передпліччя, ліктьовий, серединний

 

938. Які гілки плечового сплетення відходять від заднього його пучка?

A. Серединний, променевий.

B. Серединний, ліктьовий.

C. Променевий, ліктьовий.

D. Променевий, м’язово-шкірний

E. *Променевий, пахвовий

 

939. Внаслідок травмування якого нерва порушується функція розгинання великого пальця?

A. М’язово-шкірного

B. Ліктьового.

C. Серединного

D. Пахвового

E. *Променевого

 

940. М’язові волокна якого нерва іннервують задню групу м'язів передпліччя?

A. Ліктьового.

B. М’язово-шкірного

C. Серединного

D. Пахвового

E. *Променевого

 

941. Чутливі волокна яких нервів іннервують капсулу плечового суглоба?

A. Пахвовий, підлопатковий.

B. Задня лопатковий, підлопатковий.

C. М’язово-шкірний, пахвовий.

D. Підлопатковий, надлопатковий.

E. *Пахвовий, надлопатковий

 

942. Чутливі волокна яких нервів іннервують капсулу ліктьовою суглоба?

A. Ліктьовий, променевий, пахвовий.

B. Променевий, серединний, м’язово-шкірний

C. М’язово-шкірний, променевий.

D. Пахвовий, ліктьовий.

E. *Променевий, ліктьовий, серединний

 

943. Чутливі волокна яких нервів іннервують капсулу променево-зап’ясткового суглоба?

A. Променевий, серединний, м’язово-шкірний.

B. Ліктьовий, променевий, м’язово-шкірний.

C. м’язово-шкірний, променевий.

D. Пахвовий, ліктьовий.

E. *Ліктьовий, променевий, серединний.

 

944. Що із перерахованого нижче стосується пучків плечового сплетення?

A. розташовані в між драбинчастому просторі

B. діляться на латеральний, передній і задній пучки

C. оточують пахвову вену

D. розташовані у великій надключичній ямці

E. *оточують пахвову артерію

 

945. Що із перерахованого нижче стосується пахвового нерва?

A. відноситься до довгих гілок плечового сплетення

B. містить тільки рухові волокна і іннервує лише дельтоподібний м’яз

C. проходить через тристоронній отвір

D. відходить від латерального пучка підключичної частини плечового сплетення

E. * відходить від заднього пучка підключичної частини плечового сплетення

 

946. Яка топографія пахвового нерва?

A. Проходить в плечом’язовому каналі

B. Проходить через тристоронній отвір

C. Проходить в спіральному каналі

D. Залягає в присередній передні ліктьовій борозні

E. * Проходить через чотиристоронній отвір

 

947. Які артерії відходять від стегнової артерії?

A. Глибока стегна, медіальна і латеральна огинаючі стегно, 3 пронизних

B. Зовнішні статеві, підколінна, 2 латеральні і 2 медіальні колінні артерії, глибока стегна, поверхнева надчеревна

C. Підколінну, низхідну коліна і середню колінну, зовнішні соромітні, глибока стегна, глибока надчеревна

D. Глибока огинаюча клубову кістку, внутрішні соромітні, низхідна коліна, глибока стегна, поверхнева надчеревна

E. *Поверхнева огинаюча клубову кістку, зовнішні соромітні, низхідна коліна, глибока стегна, поверхнева надчеревна

 

948. Продовженням якої артерії є стегнова артерія?

A. аорти;

B. загальної клубової;

C. внутрішньої клубової;

D. соромітної.

E. *зовнішньої клубової;

 

949. Від якої судини відходить глибока артерія стегна?

A. Від клубової зовнішньої;

B. Від клубової внутрішньої;

C. Від підколінної;

D. Від клубової загальної;

E. * Від стегнової.

 

950. Продовженням якої артерії є задня великогомілкова артерія?

A. стегнової;

B. малогомілкової;

C. передньої великогомілкової;

D. глибокої артерії стегна.

E. * підколінної;

 

951. Яка артерія кровопостачає схрещені зв’язки коліна?

A. латеральна верхня;

B. латеральна нижня;

C. медіальна нижня;

D. медіальна верхня;

E. * середня колінна.

 

952. Де стегнова артерія доступна пальпації?

A. У нижній третині стегна;

B. У середній третині стегна;

C. Під латеральною частиною пахвинної зв'язки;

D. Між зовнішньою і середньою третиною пахвинної зв'язки.

E. *Між середньою і внутрішньою третиною пахвинної зв'язки;

 

953. В якому місці стегнова артерія виходить з-під пахвинної зв'язки?

A. Ззовні м'язової лакуни;

B. Під латеральною частиною пахвинної зв'язки;

C. Під медіальною частиною пахвинної зв'язки;

D. У внутрішній частині судинної лакуни.

E. *У зовнішній частині судинної лакуни;

 

954. Які артерії кровопостачають передню групу м'язів стегна?

A. Медіальна огинаюча стегно і зовнішні соромітні

B. Пронизні артерії і підколінна

C. Нисхідна коліна і затульна

D. Колінна і медіальна огинаюча стегно

E. *Латеральна огинаюча стегно і стегнова

 

955. Які артерії кровопостачають задню групу м'язів стегна?

A. Стегнова і низхідна коліна

B. Затульна і медіальна огинаюча стегно

C. Латеральна огинаюча стегно і стегнова

D. Медіальна огинаюча стегно і зовнішні соромітні

E. *Пронизні і верхні (латеральна і медіальна) коліна

 

956. Які артерії кровопостачають передню групу м'язів гомілки?

A. Підколінна

B. Задня великогомілкова

C. Пронизні і нижні (латеральна і медіальна) коліна

D. Стегнова і низхідна коліна

E. * Передня великогомілкова

 

957. Яка артерія проходить у нижньому м’язево-малогомілковому каналі?

A. Задня великогомілкова

B. Передня великогомілкова

C. Низхідна коліна

D. Підколінна

E. *Малогомілкова

 

958. Які артерії утворюють сітку колінного суглоба?

A. 5 колінних, малогомілкова, поворотні великогомілкові (передня і задня)

B. Малогомілкова, затульна і поворотні великогомілкові

C. Стегнова, глибока стегна, запирательная

D. Жодна з перерахованих вище груп

E. *Низхідна коліна, передня і задня поворотні великогомілкові і 5 колінних

 

959. Яке твердження щодо стегнової артерії є неправильним?

A. Глибока артерія стегна відходить від стегнової.

B. Поверхнева надчеревна артерія стегна відходить від стегнової.

C. Стегнова артерія продовжується у підколінну.

D. Стегнова артерія починається у судинній лакуні

E. *Стегнова артерія відходить від глибокої артерії стегна.

 

960. Скільки артерій переважно відходить від підколінної артерії?

A. Одна.

B. Дві.

C. Три.

D. Чотири.

E. *П'ять.

 

961. Які елементи судинно-нервового пучка містяться у підколінній ямці?

A. Стегнова артерія, стегнова вена, стегновий нерв.

B. Підколінна артерія, підколінна вена, підколінний нерв

C. Підколінна артерія, прихована вена, прихований нерв.

D. Підколінна артерія, підколінна вена, стегновий нерв.

E. *Підколінна артерія, підколінна вена, сідничий нерв.

 

962. По якій лінії проектується стегнова артерія?

A. Лінія, що з'єднує tuberculum pubicum і epicondylus medialis.

B. Лінія, що з'єднує середину tuberculum pubicum і epicondylus medialis.

C. Лінія, що з'єднує середину tuberculum pubicum і epicondylus lateralis.

D. Лінія, що з'єднує spina iliaca anterior superior та epicondylus medialis стегна.

E. *Лінія поміж серединою пупартової зв'язки і epicondylus medialis.

 

963. Які структури містяться в підколінному просторі?

A. Нижній сідничний нерв і підколінна артерія.

B. Підколінна артерія, вена, нижній сідничний нерв.

C. Верхній сідничний нерв, підколінна артерія і вена.

D. Прихований нерв, велика підшкірна вена, стегнова артерія.

E. *Підколінна артерія і вена, гілки сідничого нерва.

 

964. Яке джерело кровопостачання передньої групи м'язів гомілки?

A. Низхідна артерія колінного суглоба.

B. Задня поворотна великогомілкова артерія.

C. Передня поворотна великогомілкова артерія.

D. Малогомілкова артерія.

E. * Передня великогомілкова артерія

 

965. Через гомілково-підколінний канал проходять:

A. Підколінна артерія і вена , загальний малогомілковий нерв.

B. Задні великогомілкові артерія і вени, загальний малогомілковий нерв.

C. Передні великогомілкові артерія і вени, поверхневий малогомілковий нерв.

D. Підколінна артерія і вена, великогомілковий нерв.

E. * Задні великогомілкові артерія і вени, великогомілковий нерв.

 

966. Як проходить поздовжня вісь серця?

A. справа наліво

B. зверху вниз

C. ззаду на перед

D. наліво вниз

E. *справа, наліво,зверху вниз І ззаду наперед

 

967. Яка частина серця виступає вниз,вліво І вперед?

A. бічна поверхня

B. основа

C. основа і верхівка

D. задня поверхня

E. *верхівка

 

968. Яка частина серця виступає догори і назад?

A. задня поверхня

B. верхівка

C. основа і верхівка

D. бічна поверхня

E. *основа серця

 

969. Границею чого є вінцева борозна? .

A. між передсердями і верхівкою серця

B. між передсердями і основою серця

C. між передсердями і боковою поверхнею серця

D. між передсердями і діафрагмальною поверхнею серця

E. *між передсердями і шлуночками

 

970. Яка борозна проходить по передній поверхні серця?

A. задня міжшлуночкова

B. бокова міжшлуночкова

C. присередня міжшлуночкова

D. передня міжпередсердна

E. *передня міжшлуночкова.

 

971. Яка борозна проходить по нижній, поверхні серця?

A. передня міжшлуночкова

B. бокова міжшлуночкова

C. присередня міжшлуночкова

D. передня міжпередсердна

E. *задня міжшлуночкова

 

972. Границею чого на поверхні серця є передня І задня міжшлуночкові борозни?

A. правого і лівого передсердя

B. правого передсердя і правого шлуночка

C. правого передсердя і лівого шлуночка

D. лівого передсердя і правого шлуночка

E. *правого і лівого шлуночків

 

973. Яка частина серця займає більшу частину передньої поверхні?

A. ліве передсердя

B. лівий шлуночок

C. праве передсердя

D. ліве і праве передсердя

E. *правий шлуночок

 

974. Яка частина серця займає більшу частину задньої поверхні?

A. ліве і праве передсердя

B. правий шлуночок

C. ліве пердсердя

D. праве передсердя

E. *лівий шлуночок

 

975. Чим з'єднуються між собою передня і задня міжшлуночкові борозни?

A. верхівкою серця

B. основою серця

C. бічною поверхнею

D. присередньою поверхнею

E. *вирізкою верхівки серця

 

976. Скільки камер має серце?

A. два

B. три

C. п’ять

D. шість

E. *чотири

 

977. Які ви знаєте камери серця?

A. один шлуночок і одне передсердя

B. одне передсердя і один шлуночок

C. одне передсердя і два шлуночки

D. один шлуночок і два передсердя

E. *два передсердя і два шлуночки

 

978. Яка функція паредсердь?

A. проштовхуваня крові в артерії

B. приймання крові з вен

C. виштовхування крові в передсердя

D. виштовхування крові в шлуночки

E. *приймання крові з вен і виштовхування її в шлуночок

 

979. Яка функція шлуночків?

A. проштовхування крові у вени

B. проштовхування крові у шлуночки

C. проштовхування крові у передсердя

D. проштовхування крові у артеріоли

E. *проштовхування крові в артерії

 

980. Яку кров має ліва половина серця?

A. венозну.

B. артеріальну і венозну

C. змішану

D. насичену вуглекислим газом

E. *артеріальну

 

981. Яку кров має права половина серця?

A. артеріальна

B. артеріальна і венозна

C. змішана

D. насичену киснем

E. *венозну

 

982. Чи сполучається між собою ліва і права половина серця?

A. частково.

B. так

C. так і ні

D. періодично

E. *ні

 

983. Яку форму має праве передсердя?

A. піраміди

B. квадрата

C. ромба

D. конуса

E. *форму куба

 

984. Яку додаткову порожнину має праве передсердя?

A. ліве вушко

B. ліве і праве вушко

C. правий синус

D. лівий синус

E. *праве вушко

 

985. Чим відокремлюються між собою передсердя?

A. лівим вушком

B. міжшлуночковою перегородкою

C. правим вушком

D. лівим і правим вушком

E. *міжпередсердною перегородкою

 

986. Який анатомічний утвір знаходиться на міжпередсердній перегородці?

A. Овальний канал

B. Овальний отвір

C. Праве вушко

D. Ліве вушко

E. *Овальна ямка

 

987. Внаслідок чого утворилась овальна ямка?

A. отвір венозного синуса

B. отвір верхньої порожнистої вени

C. отвір нижньої порожнистої вени

D. отвори нижньої порожнистої вени і венозного синуса

E. *це залишок овального отвору

 

988. Які отвори має праве передсердя?

A. синус нижньої порожнистої вени.

B. заслінка верхньої порожнистої вени

C. прикордонний гребінь

D. синус верхньої порожнистої вени

E. *отвори верхньої і нижньої. порожнистих вен, венозний синус

 

989. Як проходить поздовжня вісь серця?

A. справа наліво

B. зверху вниз

C. ззаду на перед

D. наліво вниз

E. *справа, наліво,зверху вниз І ззаду наперед

 

990. Яка частина серця виступає вниз,вліво І вперед?

A. бічна поверхня

B. основа

C. основа і верхівка

D. задня поверхня

E. *верхівка

 

991. Яка частина серця виступає догори і назад?

A. задня поверхня

B. верхівка

C. основа і верхівка

D. бічна поверхня

E. *основа серця

 

992. Які поверхні має серце?

A. передню

B. нижню

C. бокові

D. задню

E. *передню, нижню і бокові

 

993. Як називається передня поверхня серця?

A. грудинна

B. легенева

C. реберна

D. задня

E. *грудинно-реберна

 

994. Як називається нижня поверхня серця?

A. задня

B. грудина

C. легенева

D. реберна

E. *діафрагмальна

 

995. Як називається бокова поверхня серця?

A. грудинна

B. діафрагмальна

C. реберна

D. задня

E. *легенева

 

996. Яка середня маса серця?

A. 200-300

B. 200-250

C. 300-350

D. 350-400

E. *250-300

 

997. Як називається поперечна борозна на поверхні серця?

A. бокова

B. передня

C. задня

D. задня

E. *вінцева

 

998. Границею чого є вінцева борозна? .

A. між передсердями і верхівкою серця

B. між передсердями і основою серця

C. між передсердями і боковою поверхнею серця

D. між передсердями і діафрагмальною поверхнею серця

E. *між передсердями і шлуночками

 

999. Яка борозна проходить по нижній, поверхні серця?

A. передня міжшлуночкова

B. бокова міжшлуночкова

C. присередня міжшлуночкова

D. передня міжпередсердна

E. *задня міжшлуночкова

 

1000. Границею чого на поверхні серця є передня І задня міжшлуночкові борозни?

A. правого і лівоо передсердя

B. правого передсердя і правого шлуночка

C. правого передсердя і лівого шлуночка

D. лівого передсердя і правого шлуночка

E. *правого і лівого шлуночків

 

1001. Яка частина серця займає більшу частину передньої поверхні?

A. ліве передсердя

B. лівий шлуночок

C. праве передсердя

D. ліве і праве передсердя

E. *правий шлуночок

 

1002. Яка частина серця займає більшу частину задньої поверхні?

A. ліве і праве передсердя

B. правий шлуночок

C. ліве передсердя

D. праве передсердя

E. *лівий шлуночок

 

1003. Чим з'єднуються між собою передня і задня міжшлуночкові борозни?

A. верхівкою серця

B. основою серця

C. бічною поверхнею

D. присередньою поверхнею

E. *вирізкою верхівки серця

 

1004. Скільки камер має серце?

A. два

B. три

C. п’ять

D. шість

E. *чотири

 

1005. Які ви знаєте камери серця?

A. один шлуночок і одне передсердя

B. одне передсердя і один шлуночок

C. одне передсердя і два шлуночки

D. один шлуночок і два передсердя

E. *два передсердя і два шлуночки

 

1006. Яка функція передсердь?

A. проштовхування крові в артерії

B. приймання крові з вен

C. виштовхування крові в передсердя

D. виштовхування крові в шлуночки

E. *приймання крові з вен і виштовхування її в шлуночок

 

1007. Яка функція шлуночків?

A. проштовхування крові у вени

B. проштовхування крові у шлуночки

C. проштовхування крові у передсердя

D. проштовхування крові у артеріоли

E. *проштовхування крові в артерії

 

1008. Яку кров має ліва половина серця?

A. венозну.

B. артеріальну і венозну

C. змішану

D. насичену вуглекислим газом

E. *артеріальну

 

1009. Яку кров має права половина серця?

A. артеріальна

B. артеріальна і венозна

C. змішана

D. насичену киснем

E. *венозну

 

1010. Чи сполучається між собою ліва і права половина серця?

A. частково.

B. так

C. так і ні

D. періодично

E. *ні

 

1011. Яку форму має праве передсердя?

A. піраміди

B. квадрата

C. ромба

D. конуса

E. *форму куба

 

1012. Яку додаткову порожнину має праве передсердя?

A. ліве вушко

B. ліве і праве вушко

C. правий синус

D. лівий синус

E. *праве вушко

 

1013. Чим відокремлюються між собою передсердя?

A. лівим вушком

B. міжшлуночковою перегородкою

C. правим вушком

D. лівим і правим вушком

E. *міжпередсердною перегородкою

 

1014. Який анатомічний утвір знаходиться на міжпередсердній перегородці?

A. Овальний канал

B. Овальний отвір

C. Праве вушко

D. Ліве вушко

E. *Овальна ямка

 

1015. Внаслідок чого утворилась овальна ямка?

A. отвір венозного синуса

B. отвір верхньої порожнистої вени

C. отвір нижньої порожнистої вени

D. отвори нижньої порожнистої вени і венозного синуса

E. *це залишок овального отвору

 

1016. Які отвори має праве передсердя?

A. синус нижньої порожнистої вени.

B. заслінка верхньої порожнистої вени

C. прикордонний гребінь

D. синус верхньої порожнистої вени

E. *отвори верхньої і нижньої. порожнистих вен, венозний стулок

 

1017. Що проходить вздовж нижнього краю отвору нижньої порожнистої вени?

A. на зовнішній поверхні вушка

B. на зовнішній поверхні лівого вушка

C. на внутрішній поверхні лівого вушка

D. біля синуса порожнистих вен

E. *заслінка нижньої порожнистої вени

 

1018. Де знаходяться гребінчасті м’язи на стінці правого передсердя?

A. на нижній стінці

B. на передній стінці

C. на задній стінці

D. на міжпередсердній перегородці

E. *на внутрішній поверхні вушка і прилягаючих до нього ділянки

 

1019. Як називається складка ендокарда біля вінцевого отвору?

A. тристулковий клапан

B. півмісяцевий клапан

C. двостулковий клапан

D. міжшлуночкова перегородка

E. *заслонка вінцевого синуса

 

1020. Які отвори знаходяться біля отвору вінцевого синуса?

A. задні

B. передні і задні

C. перегородкові

D. передні

E. *отвори найменших вен

 

1021. Яку форму має правий шлуночок?

A. куба

B. овалу

C. трикутника

D. Квадрата

E. *тригранну піраміду

 

1022. Як називається нижня більша частина міжшлункової перегородки?

A. передніх сосочкових м’язів

B. задніх сосочкових м’язів

C. перегородкових сосочкових м’язів

D. передніх і задніх сосочкових м’язів

E. *м’язова

 

1023. Як називається меньша верхня частина міжшлункової перегородки?

A. клапан аорти

B. лівий передсердно-шлуночковий клапан

C. правий передсердно-шлуночковий клапан

D. артеріальний конус

E. *перетинчаста

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 309; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.129 сек.