Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 11 страница. 1024. Як називається верхня витягнута частина правого шлуночка?
 

1024. Як називається верхня витягнута частина правого шлуночка?

A. синуси найменших вен

B. синуса аорти

C. артеріальний конус.

D. синус півмісяцевої заслонки

E. *вінцевий синус

 

1025. Скільки стулок має правий перадсерлно-шунковий клапан?

A. два

B. чотири

C. три або чотири

D. два або три

E. *три

 

1026. Які стулки має тристулковий клапан?

A. передню

B. задню

C. перегородкову

D. задню і перегородкову

E. *передню, задню і перегородкову

 

1027. Що утримує стулки трьохстулкового клапана від вивороту в передсердя при скороченні правого шлуночка?

A. прикордонний гребінь

B. м’ясисті перекладини

C. гребінчасті м’язи

D. сосочкові м’язи

E. *сухожилкові хорди

 

1028. Що знаходиться на внутрішній поверхні шлуночків?

A. сосочкові м’язи

B. прикордонний гребінь

C. грибінчасті м’язи

D. міжвенозний горбик

E. *м’язисті трабекули

 

1029. Від чого починаються сухожильні хорди?

A. перегородкових сосочкових м’язів

B. передніх сосочкових м’язів

C. задніх сосочкових м’язів

D. передніх і задніх сосочкових м’язів

E. *від сосочкових м’язів

 

1030. Що закриває вхід в легеневий стовбур?

A. клапан аорти

B. лівий передсердно-шлуночковий клапан

C. правий передсердно-шлуночковий клапан

D. артеріальний конус

E. *клапан легеневого стовбуру

 

1031. Які є півмісяцеві заслонки в клапані легеневого стовбуру?

A. ліва

B. передня

C. правим передсердно-шлуночковим клапаном.

D. ліва і права

E. *передня, ліва і права

 

1032. Що знаходиться між стінкою легеневого стовбуру і кожною півмісяцевою заслонкою?

A. синуса аорти

B. синуси найменших вен

C. вінцевий синус

D. синус півмісяцевої заслонки

E. *синуси легеневого стовбуру

 

1033. Що відбувається з півмісяцевими заслінками, при скороченні м’язів шлуночка?

A. притуляються током крові до м’язів передсердь

B. притуляються током крові до м’язів шлуночків

C. розкриваються заслінки

D. закриваються заслінки

E. *притуляються притоком крові до стінки легеневого стовбура чи аорти

 

1034. Що відбувається з півмісяцевими заслінками, при розслабленні м’язів шлуночка?

A. притуляються током крові до м’язів передсердь

B. закриваються заслінки

C. притуляються током крові до м’язів шлуночків

D. притуляються током крові до легеневого стовбура

E. *ток крові заповнює синуси і розкриває заслінки

 

1035. Яку форму має ліве передсердя?

A. ромба

B. овалу

C. конуса

D. квадрата

E. *неправильну кубовидну

 

1036. Скільки отворів має ліве передсердя?

A. чотири

B. два

C. три

D. два або три

E. *п’ять

 

1037. Які отвори має ліве передсердя?

A. правий передсердно-шлуночковий

B. правий і лівий передсердно-шлуночковий

C. отвори легеневих вен

D. отвір аорти

E. *лівий передсердно-шлуночковий і отвори легеневих вен

 

1038. Де знаходяться в лівому передсерді гребінчасті м’язи?

A. в вушках правого передсердя

B. в вушках правого і лівого передсердь

C. біля отворів легеневих вен

D. біля заслінки овального отвору

E. *в вушку лівого передсердя

 

1039. Яку форму має лівий шлуночок?

A. кубоподібну

B. овальну

C. ромбоподібну

D. квадрата

E. *конусовидну

 

1040. Які отвори має лівий шлуночок?

A. отвір легеневого стовбура

B. лівий передсердно-шлуночковий

C. отвір аорти

D. отвори легеневих вен

E. *лівий передсердно-шлуночковий і отвір аорти

 

1041. Скільки стулок має лівий передсердно-шлуночковий клапан?

A. три або дві

B. три

C. чотири

D. п’ять

E. *дві

 

1042. Які стулки має мітральний клапан?

A. задню і перегородкову

B. передню

C. задню

D. перегородкову

E. *передній і задній

 

1043. Що знаходиться на внутрішній поверхні лівого шлуночка?

A. сосочкові м’язи

B. в.мясисті перекладини

C. грибінчасти м’язи

D. прикордонний гребінь

E. *Мясисті перекладки і сосочкові м’язи

 

1044. Які сосочкові м’язи знаходяться на стінці лівого шлуночка?

A. передній

B. задній

C. перегородковий

D. спайковий

E. *передній і задній

 

1045. Які є заслонки в клапані аорти?

A. задня

B. права

C. ліва

D. ліва і задня

E. *задня, права і ліва

 

1046. Скільки є синусів аорти?

A. чотири

B. два

C. два або три

D. п’ять

E. *три

 

1047. Що знаходиться в правому лівому синусах аорти?

A. початок лівої коронарної артерії

B. початок правої коронарної артерії

C. початок легеневого стовбура

D. задня міжшлуночкова артерія

E. *початок правої і лівої коронарної артерії

 

1048. Які шари має стінка серця?

A. ендокард

B. міокард

C. епікард

D. міокард і ендокард

E. *ендокард, міокард, епікард

 

1049. Що являє собою епікард?

A. пристінкова та нутрощева пластинки осердя

B. пристінкова пластинка перикарду

C. волокнисте осердя

D. волокнисте і серозне осердя

E. *вісцеральний листок перикарду

 

1050. Що покриває ендокард ?

A. порожнину лівого шлуночка

B. порожнину правого шлуночка

C. порожнину правого передсердя

D. порожнину лівого передсердя

E. *в середині порожнину серця

 

1051. Що утворюють дуплікатори ендокарду ?

A. заслінки вінцевого синусу

B. клапани

C. заслінки нижньої порожнистої вени

D. заслінки верхньої порожнистої вени

E. *клапани, заслінки нижньої і порожнистої вени і вінцевого синусу

 

1052. Які є частини міокарду ?

A. міокард передсердь

B. міокард шлуночків

C. поверхневий міокард

D. глибокий міокард

E. *міокард передсердь і шлуночків

 

1053. Що відноситься до скелету серця ?

A. правий фіброзний трикутник

B. праве і ліве фіброзні кільця

C. перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки

D. лівий фіброзний трикутник

E. *праве і ліве фіброзні кільця, правий і лівий фіброзні трикутники і перетинчаста частина міжшлункової перегородки

 

1054. Чим відокремлюється міокард передсердь від міокарду шлуночків ?

A. правим фіброзним трикутником

B. Лівим фіброзним трикутником

C. перетинчастою частиною міжшлуночкової перегородки

D. сполучнотканинними утвореннями

E. *фіброзним кільцем

 

1055. Які шари має міокард передсердь ?

A. глибокий.

B. поверхневий

C. поперечний

D. поздовжній

E. *поверхневий і глибокий

 

1056. Який шар міокарду передсердь загальний для обох передсердь ?

A. глибокий

B. поверхневий і глибокий

C. поперечний

D. поздовжній

E. *поверхневий

 

1057. Які шари має міокард шлуночків ?

A. внутрішній

B. зовнішній

C. середній

D. внутрішній і зовнішній

E. *зовнішній, середній і внутрішній

 

1058. Які шари в міокарді є загальними для обох шлуночків ?

A. зовнішній

B. внутрішній

C. середній

D. косий повздовжній

E. *зовнішній і внутрішній

 

1059. Який напрям мають м’язові волокна зовнішнього і внутрішнього шарів міокарду шлуночків ?

A. поперечний

B. косий

C. коловий

D. поздовжній

E. *косий поздовжній

 

1060. Що покриває епікард ?

A. аорту

B. легеневий стовбур

C. верхню і нижню порожнисті вени

D. легеневі вени

E. *серце ззовні, початкові відділи аорти і легеневого стовбура, кінцеві відділи порожнистих і легеневих вен

 

1061. Яка функція провідної системи серця ?

A. регуляція скорочень серця

B. координація скорочень серця

C. зв’язує між собою пучок Гіса

D. зв’язує між собою передсердя

E. *регуляція і координація скорочень серця

 

1062. Які ви знаєте центри провідної системи серця ?

A. передсердно-шлунучковий

B. пазухо-передсердний вузол

C. передсердно-шлунучковий пучок

D. волокна Пуркіньє

E. *пазушно-передсердний вузол (Кіса-Фляка) і передсердно-шлуночковий вузол (Ашоффа-Тавара)

 

1063. Де закінчуються кінцеві розгалуження провідної системи ніжок пучка

A. в міокарді передсердь

B. в міокарді правого шлуночка

C. в міокарді лівого шлуночка

D. м’язовій частині міжшлуночкової перегородки

E. *в міокарді шлуночків

 

1064. З чим анастомозує права вінцева артерія ?

A. з лівою вінцевою артерією

B. з задньою міжшлуночковою гілкою

C. з передньою міжшлуночковою гілкою

D. з лівою вінцевою артерією та передньою міжшлуночковою артерією

E. *з огинаючою гілкою лівої вінцевої артерії

 

1065. Що кровопостачають гілки правої вінцевої артерії ?

A. стінку правого шлуночка і передсердя

B. міжшлуночкову перегородку

C. сосочкові м’язи правого шлуночка

D. вузли провідної системи серця

E. *стінку правого шлуночка і передсердя, задню частину міжшлункової перегородки, сосочкові м’язи правого шлуночка, задній сосочковий м’яз лівого шлуночка, пазушнопередсердний вузол і передсердно-шлунковий вузол провідної системи серця.

 

1066. Де знаходиться ліва вінцева артерія ?

A. правим вушком

B. між початком легеневого стовбура

C. лівим вушком

D. між лівим і правим вушком

E. *між початком легеневого стовбура і лівим вушком

 

1067. На які гілки поділяється ліва вінцева артерія ?

A. на задню огинаючу

B. на передню міжшлуночкову

C. на задню міжшлуночкову

D. на передню огинаючу

E. *на передню міжшлункову і огинаючу

 

1068. Топографія огинаючої артерії ?

A. знаходитья на задній поверхні серця

B. огинає серце на ліво

C. знаходиться у вінцевій борозні

D. анастомозує з правою вінцевою артерією

E. *огинає серце зліва, знаходячись в вінцевій борозні і на задній поверхні анастомозує з правою вінцевою артерією

 

1069. Що кровопостачають гілки лівої вінцевої артерії ?

A. передню стінку правого шлуночка

B. стінку лівого шлуночка

C. сосчкові м’язи лівого шлуночка

D. міжшлуночкову перегородку

E. *стінку лівого шлуночка, його сосочкові м’язи, більшу частину міжшлункової перегородки, передню стінку правого шлуночка і стінку лівого передсердя

 

1070. Які артеріальні кільця є в серці ?

A. поздовжне

B. поперечне

C. порехневе

D. глибоке

E. *поперечне і поздовжне

 

1071. Де знаходиться поздовжнє артеріальне кільце серця ?

A. на вирізці верхівки серця

B. у вінцевій борозні

C. у задній міжшлуночковій борозні

D. у передній міжшлуночковій борозні

E. *міжшлункових борознах

 

1072. Які є варіанти розпреділення вінцевих артерій (типи кровопостачання серця) ?

A. середній

B. правовінцевий

C. лівовінцевий

D. передньолівий

E. *правовінцевий, лівовінцевий, середній, середньоправий, середньолівий

 

1073. Які ви знаєте притоки вінцевого синусу ?

A. велика і мала вени серця

B. задня вена лівого шлуночка

C. коса вена лівого передсердя

D. середня вена серця

E. *велика серцева, мала вена серця, задня вена лівого шлуночка і коса вена лівого передсердя

 

1074. Топографія великої вени серця ?

A. розміщується в передній міжшлуночковій борозні синусу.

B. починається на верхівці серця

C. розміщується у вінцевій борозні

D. направляється до вінцевого синусу

E. *починається на верхівці, іде в передній міжшлунковій борозні, повертає в вінцевій борозні вліво до вінцевого

 

1075. Топографія середньої вени серця ?

A. розміщується в передній міжшлуночковій борозні

B. розміщується на задній поверхні серця

C. направляється до вінцевого синусу

D. розміщується в задній міжшлуночковій борозні

E. *задня поверхня верхівки і піднімається вгору до вінцевого синусу по задній міжшлунковій борозні

 

1076. Які вени впадають прямо в праве передсердя ?

A. середня вена серця

B. велика вена серця

C. мала вена серця

D. найменці вени серця

E. *передні вени серця

 

1077. Які вени впадають через отвори найменших вен ?

A. велика вена серця

B. передні вени серця

C. мала вена серця

D. середня вена серця

E. *найменші (табедіаві) вени

 

1078. Які види інервації одержує серце ?

A. чутливу і парасимпатичну

B. чутливу

C. симпатичну

D. парасимпаичну

E. *чутливу, симпатичну і парасимпатичну

 

1079. Яка роль симпатичної інервації ?

A. прискорює серцевий ритм

B. розширює вінцеві судини

C. звужує вінцеві судини

D. сповільнює серцевий ритм

E. *прискорюють серцевий ритм і розширюють вінцеві судини

 

1080. Яка роль парасимпатичної інервації ?

A. прискорютьє серцевий ритм

B. сповільнюють серцевий ритм

C. звужують вінцеві судини

D. розширюють вінцеві судини

E. *сповільнюють серцевий ритм і звужують вінцеві судини.

 

1081. Чим інервується серце ?

A. переднім блукаючим стовбур

B. блукаючим нервом

C. симпатичним стовбуром

D. заднім блукаючим стовбуром

E. *блукаючим нервом і симпатичним стовбуром

 

1082. Схема інервації серця по В.П.Воробйову?

A. серцеві нерви і серцеві сплетення

B. серцеві нерви і зовнішньоорганні сплетення

C. серцеві нерви і внутрішньоорганні сплетення

D. серцеві нервові сплетення

E. *серцеві нерви, зовнішньоорганні внутрішньоорганні серцеві сплетення

 

1083. Які є зовнішньоорганні серцеві сплетення

A. поверхневі

B. глибокі

C. передні

D. задні

E. *поверхневе і глибоке

 

1084. Які є внутрішньоорганні серцеві сплетення ?

A. підендокардіальне

B. підепікардіальне

C. внутрім’язове

D. поверхнве і глибоке

E. *підепікардіальне, внутрім’язове і підендокардіальне

 

1085. Скільки є по В.П.Воробйову підепікардіальних сплетень?

A. пять або шість

B. пять

C. три

D. чотири

E. *шість

 

1086. В якому середостінні знаходиться серце?

A. ліву

B. верхню

C. право

D. нижню

E. *нижньо-середньому

 

1087. На якому рівні розміщується грудна частина аорти?

A. VI грудний хребець – аортальний розтвір діафрагми

B. V грудний хребець – аортальний розтвір діафрагми

C. VI шийний хребець – аортальний розтвір діафрагми

D. VII шийний хребець – аортальний розтвір діафрагми

E. *IV грудний хребець - аортальний розтвір діафрагми

 

1088. З яким органом відбувається перехрест аорти у грудній порожнині?

A. бронхом

B. трахеєю

C. непарна вена

D. напівнеперна вена

E. *стравоходом

 

1089. Які гілки відходять від грудної частини аорти?

A. нутрощеві

B. пристінкові

C. стравохідні

D. бронхові

E. *нутрощеві і пристінкові

 

1090. Які нутрощеві гілки відходять від грудної частини аорти?

A. бронхові

B. стравохідні

C. осердні

D. середостінні

E. *всі вище названі

 

1091. Які пристінкові гілки відходять від грудної частини аорти?

A. задні міжреброві

B. верхні діафрагмальні

C. нижні діафрагмальні

D. передні міжреброві

E. *задні міжреброві і верхні діафрагмальні

 

1092. Між яким м`зами розміщуються задні міжреброві артерії?

A. між внутрішніми та зовнішніми міжребровими м`язами

B. між внутрішніми та підребровими м`язами

C. у задньому середостінні

D. між внутрішніми та м`язами піднімачами ребер

E. *між внутрішніми та найглибшими міжребровими м`язами

 

1093. Які гілки віддає кожна задня міжреброва артерія?

A. спини

B. обхідну

C. бічну шкірну

D. присередню шкірну

E. *спинну, обхідну та бічну шкірну

 

1094. Від яких артерій відходять бічні гілки молочної залози?

A. від бічних міжребрових

B. від присередніх міжребрових

C. від переньої корінцевої

D. від задньої корінцевої

E. *від задніх міжребрових

 

1095. Які гілки відходять від спиних гілок задніх міжребрових артерій?

A. зацентральна

B. передня корінцева

C. задня корінцева

D. сегментна мозкова

E. *всі вище названі

 

1096. Що кровопостачають верхні діафрагмальні артерії?

A. поперекову частину діафрагми

B. плевру

C. грудну частину діафрагми

D. реброву частину діафрагми

E. *поперекову частину діафрагми та плевру

 

1097. Злиттям яких вен утворюється верхня порожниста вена?

A. правої плечеголовної і внутрішньої яремної

B. лівої плечеголовної і внутрішньої яремної

C. лівої плечеголовної і підключичної

D. внутрішньої яремної і підключичної

E. *правої і лівої плечеголовних

 

1098. Які вени впадають у верхню порожнисту вену?

A. середостіні

B. непарна

C. напівнепарна

D. осердні

E. *средостінні, осердні, непарна вени

 

1099. Які вени вливаються у непарну вену?

A. додаткова півнепарна

B. передні міжреброві

C. підреброва

D. вени спинного моску

E. *задні міжреброві, напівнепарна вени

 

1100. Продовженням якої вени є непарна вена?

A. задньої міжребрової

B. лівої висхідної поперекової

C. верхньої діафрагмальної

D. нижньої діафрагмальної

E. *правої висхідної поперекової

 

1101. Продовженням якої вени є напівнепарна вена?

A. правої висхідної поперекової

B. верхньої діафрагмальної

C. нижньої діафрагмальної

D. задньої міжребрової

E. *лівої висхідної поперекової

 

1102. Злиттям яких вен утворюються плечоголові вени?

A. внутрішньої яремної і пахової

B. внутрішньої яремної і зовнішньої яремної

C. внутрішньої яремної і передньої яремної

D. підключичної і зовнішньої яремної

E. *внутрішньої яремної і підключичної

 

1103. Де формується верхня порожниста вена?

A. попереду з’єднання хряща І ребра з грудиною

B. позаду з’єднання хряща ІІ ребра з грудиною

C. позаду з’єднання хряща І ребра з ключицею

D. позаду з’єднання ключиці з грудиною

E. *позаду з’єднання хряща І ребра з грудиною

 

1104. На рівні якого хряща верхня порожниста вена впадає в праве передсердя?

A. на рівні ІІІ лівого хряща

B. на рівні ІІ правого хряща

C. на рівні І правого хряща

D. на рівні ІІ лівого хряща

E. *на рівні ІІІ правого хряща

 

1105. Які органи прилягають до верхньої порожнистої вени спереду у верхньому середостінні?

A. ліва легеня

B. вилочкова залоза

C. права легеня

D. висхідна частина аорти

E. *вилочкова залоза і права легеня

 

1106. Звідки отримує секреторну іннервацію піднижньощелепна слинна залоза?

A. Від рухового ядра лицевого нерва

B. Від чутливого ядра лицевого нерва,

C. Від нижньощелепного ядра слинної залози

D. Від нижнього шийного вузла симпатичного стовбура

E. *Від верхнього слиновидільного ядра лицевого

 

1107. Який нерв здійснює чутливу іннервацію піднижньощелепної слинної залози?

A. Вушноскроневі гілки нижньощелепного нерва

B. Щічні гілки нижньощелепного нерва

C. Підбородочно-під'язикові гілки нижньощелепного нерва

D. Барабанна струна

E. *Язикові гілки нижньощелепного нерва

 

1108. Вкажіть локалізацію нейронів симпатичної іннервації очного яблука

A. Клітини передніх рогів двох верхніх шийних сегментів

B. Клітини передніх рогів верхнього шийного сегменту

C. Ядро ІІІ пари ЧМН

D. Клітини задніх рогів

E. *Клітини бічних рогів нижнього шийного і двох верхніх грудних сегментів спинного мозку,

 

1109. Вкажіть локалізацію нейронів еферентної парасимпатичної іннервації очного яблука (рефлекси акомодації і зіничного).

A. Рухове ядро ІІІ пари ЧМН.

B. Средньомозковий тракт трійчастого нерва,

C. Рухові ядра IV і VI пар черепно-мозкових нервів.

D. Вегетативне ядро VІІ пари ЧМН.

E. *Додаткове ядро ІІІ пари ЧМН,

 

1110. Чим представлена периферійна частина парасимпатичної нервової системи в краніальному відділі?

A. Чутливими черепними нервами,

B. Спинномозковими вузлами

C. сполучними гілками спинномозкових нервів

D. Прегангліонарними волокнами деяких черепних нервів,

E. *Прегангліонарними волокнами деяких черепних нервів, термінальними вузлами поблизу органів і постгангліонарними волокнами

 

1111. Яку кількість вузлів має шийний відділ симпатичного стовбура і як вони називаються?

A. Чотири - верхній, проміжний, середній, нижній.

B. Три - верхній, передньовехній, передньозадній

C. Два - верхній, нижній

D. Чотири - 2 верхніх, 2 нижніх

E. *Три - верхній, середній, нижній

 

1112. Вкажіть судини, від яких починаються загальні сонні артерії

A. Від висхідної аорти

B. Від низхідної аорти

C. Ліва від плечоголовного стовбура, права - від дуги аорти

D. Права і ліва - від плечоголовного стовбура.

E. *Права - від плечоголовного стовбура, ліва - від дуги аорти

 

1113. На якому рівні відбувається поділ загальної сонної артерії на внутрішню і зовнішню сонні артерії?

A. На рівні нижнього краю щитоподібного хряща

B. На рівні перстнеподібного хряща.

C. На рівні кута нижньої щелепи

D. На рівні сонного горбка VI шийного хребця

E. *На рівні верхнього краю щитоподібного хряща

 

1114. На які кінцеві гілки ділиться зовнішня сонна артерія?

A. Поверхнева скронева, лицева артерії.

B. Лицева , верхньощелепна артерії

C. Лицева , язикова артерії

D. Язикова, потилична артерії

E. *Поверхнева скронева, верхньощелепна артерії

 

1115. Перерахуйте гілки передньої групи зовнішньої сонної артерії.

A. Верхня щитоподібна, язикова, висхідна глоткова артерії.

B. Лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна артерії.

C. Язикова, лицева, верхньощелепна артерії

D. Лицева, язикова, поверхнева скронева артерії

E. *Верхня щитоподібна, язикова, лицева артерії

 

1116. Назвіть місце відходження язикової артерії від зовнішньої сонної артерії.

A. Від початку зовнішньої сонної артерії.

B. У верхнього полюса щитоподібної залози.

C. На рівні кута нижньої щелепи.

D. Над верхнім краєм заднього черевця двочеревцевого м'яза

E. *На рівні великого рогу під'язикової кістки

 

1117. Назвіть місце відходження лицевої артерії від зовнішньої сонної артерії.

A. На рівні верхнього краю щитоподібного хряща

B. У верхнього полюса щитоподібної залози

C. На рівні великого рогу під'язикової кістки

D. Над верхнім краєм заднього черевця двочеревцевого м'яза

E. *На рівні кута нижньої щелепи

 

1118. Що кровопостачає потилична артерія?

A. Щитоподібну і прищитоподібну залози,

B. Лопатково-під’язиковий м’яз, вушну раковину,

C. Тверду мозкову оболонку середньої черепної ями.

D. Вушну раковину, м'язи вушної раковини,

E. *Шкіру потилиці, груднинно-ключично-соскоподіний м'яз, вушну раковину, тверду мозкову оболонку задньої черепної ямки

 

1119. Назвіть анатомічні утвори, які кровопостачає задня вушна артерія

A. Вушну раковину, привушну залозу.

B. Шкіру і м'язи потилиці, привушну залозу.

C. Тверду мозкову оболонку задньої черепної ями,

D. Скроневий м'яз і шкіру над ним

E. *Шкіру вушної раковини і потилиці, барабанну порожнину

 

1120. Назвіть топографічний утвір, в якому проходить язикова артерія

A. Сонний трикутник.

B. Міждрабинчастий простір.

C. Лопатковотрапецієподібний трикутник.

D. Міжапоневротичний простір.

E. *Трикутник Пирогова

 

1121. Назвіть місце, де можна притиснути лицеву артерію і визначити її пульсацію.

A. Сонний трикутник

B. Підщелепний трикутник

C. Основа тіла нижньої щелепи, допереду від жувального м'яза

D. Кут рота

E. *Гілка нижньої щелепи, допереду краю жувального м'яза

 

1122. Назвіть гілки, через які анастомозують зовнішня і внутрішня сонні артерії

A. Глибока артерія язика і артерії спинки язика.

B. Піднебінна артерія і висхідна глоткова артерія.

C. Артерія верхньої губи і щічні

D. Артерія нижньої губи і підборіддя.

E. *Кутова артерія і артерія спинки носа

 

1123. Назвіть гілки першого (нижньощелепного) відділу верхньощелепної артерії.

A. Глибока вушна, передня барабанна,.

B. Глибока вушна, нижня альвеолярна,

C. Верхня альвеолярна, підочноямкова,

D. Задні верхні альвеолярні артерії, підочноямкова.

E. *Передня барабанна, середня менінгеальна, нижня альвеолярна артерії

 

1124. Назвіть гілки другого (крилоподібного) відділу верхньощелепної артерії.

A. Жувальна, нижня альвеолярна

B. Жувальна, нижня альвеолярна, клиновидно-піднебінна, крилоподібні.

C. Жувальна, глибокі скроневі, клиновидно-піднебінна крилоподібні, щічні, задні

D. підочноямкова, щічні артерії

E. *Жувальна, глибокі скроневі, крилоподібні гілки, щічна, задні верхні альвеолярні артерії

 

1125. Назвіть гілки третього (крилопіднебінного) відділу верхньощелепної артерії

A. підочноямкова , крилоподібні артерії

B. низхідна піднебінна, клиновидно-піднебінна.

C. підочноямкова, крилоподібні, задні

D. поверхнева скронева артерія, крилоподібні артерії

E. *підочноямкова, низхідна піднебінна, клиновидно-піднебінна, верхні задні альвеолярні артерії

 

1126. Назвіть гілки поверхневої скроневої артерії

A. Потилична, задня вушна артерії

B. Висхідна і низхідна глоткові артерії

C. Задня передня барабанні артерії

D. Груднинно-ключично-соскоподібна та низхідна глоткова артерії

E. *Лобова, тім'яна артерії

 

1127. Назвіть анатомічні структури, які кровопостачає поверхнева скронева артерія.

A. трапецієподібний м'яз

B. Слухову трубу, барабанну порожнину,

C. Задню поверхню вушної раковини.

D. Шкіру і м'язи скроневої і тім'яної ділянок, підщелепну залозу, зовнішній слуховий прохід, зовнішній кут ока.

E. *Привушну слинну залозу, вушну раковину, зовнішній слуховий прохід

 

1128. Назвіть артерію, що кровопостачає зуби нижньої щелепи

A. Язикова.

B. Лицева.

C. Висхідна глоткова

D. Клиноподібно-піднебінна

E. *Нижня альвеолярна

 

1129. Назвіть гілки внутрішньої сонної артерії, що відходять в сонному каналі скроневої кістки

A. Передня барабанна артерія

B. Глибока вушна артерія

C. Передня коміркова артерія

D. Передні мозкові артерії.

E. *Сонно-барабанні артерії

 

1130. Яка артерія проникає в зоровий нерв і розгалужується в сітківці ока?

A. Війкова артерія

B. Медіальна повікова артерія

C. Латеральна повікова артерія

D. Надочноямкова артерія.

E. *Центральна артерія сітківки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 946; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.