Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 12 страница. 1131. Які утвори мозку кровопостачає передня мозкова артерія?


 

1131. Які утвори мозку кровопостачає передня мозкова артерія?

A. Верхній-латеральну поверхню півкуль мозку

B. Передню поверхню мозочка, ніжки мозку

C. Медіальну поверхню потиличної частки,

D. стовбур мозку.

E. *Медіальну поверхню лобової і тім'яної часток, мозолисте тіло

 

1132. Яка гілка внутрішньої сонної артерії утворює анастомоз з гілками хребетної артерії?

A. Передня мозкова артерія.

B. Передня сполучна артерія

C. Артерія судинного сплетення

D. Очна артерія

E. *Задня сполучна артерія

 

1133. Які структури нервової системи відносяться до периферійного відділу симпатичної нервової системи?

A. Шийне і плечове нервове сплетення

B. Поперекове і крижове нервові сплетення, спинномозкові нерви, спинномозкові вузли

C. Блукаючий нерв, корінці спинного мозку, шийні симпатичні вузли

D. Ядра бічних рогів спинного мозку С8 - L2.

E. *Правий і лівий симпатичні стовбури, проміжні ганглії, білі і сірі сполучні гілки

 

1134. Чим утворено шийне сплетення

A. Вісьма парами шийних спинномозкових нервів

B. 4 верхніми шийними спинномозковими нервами, потиличним, блукаючим нервами.

C. Верхніми шийними спинномозковими нервами, додатковим нервом.

D. Передніми гілками верхніх шийних спинномозкових нервів, під'язиковим нервом.

E. *Передніми гілками 4 верхніх шийних спинномозкових нервів

 

1135. Де розташовується шийне сплетення?

A. між переднім і середнім драбинчастими м’язами

B. На рівні 4 нижніх шийних хребців перед передхребетними м'язами.

C. Під шкірою в латеральному трикутнику шиї.

D. в лопатково-ключичному трикутнику

E. *На рівні 4 верхніх шийних хребців на передньолатеральній поверхні глибоких м’язів шиї

 

1136. Чим спереду прикрито шийне сплетення?

A. Підшкірним м'язом.

B. Шкірою.

C. Лопатково-під'язиковим м'язом.

D. Судинно-нервовим пучком шиї

E. *Груднинно-ключично-соскоподібним м'язом

 

1137. Які волокна містять нерви шийного сплетення?

A. Тільки чутливі.

B. Тільки м’язові.

C. Шкіряні і м’язові, парасимпатичніD. Тільки змішані.

E. *Чутливі,рухові і змішані

 

1138. Назвіть шкірні нерви шийного сплетення?

A. Великий потиличний, диафрагмальний, надключичні

B. Діафрагмальний, малий потиличний, великий вушний

C. великий вушний, надключичні, великий потиличний

D. підпотиличний, малий вушний, додатковий

E. *Малий потиличний, великий вушний, поперечний нерв шиї, надключичні

 

1139. Де на шиї з'являються шкірні гілки шийного сплетення?

A. В ділянці проміжного сухожилка лопатково-під'язикового м'яза

B. У нижній третині переднього краю груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

C. У надключичній ямці, біля нижнього черевця лопатково-під'язикового м'яза

D. По середині довжини загальної сонної артерії.

E. *По середині заднього краю груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

 

1140. Що іннервує малий потиличний нерв?

A. Поверхневі м'язи потиличної ділянки

B. Шкіру медіальної частини потиличної ділянки.

C. Шкіру і м'язи вушної раковини

D. Зовнішній слуховий прохід і слухову трубу

E. *Шкіру латеральної частини потиличної ділянки

 

1141. Що іннервує великий вушний нерв?

A. Привушну залозу.

B. Шкіру і м'язи потиличної ділянки

C. Прямі м'язи шиї, м'язи вушної раковини.

D. Груднинно-ключично-соскоподібний м'яз і шкіру над ним

E. *Вушну раковину і зовнішній слуховий прохід

 

1142. Що іннервує поперечний нерв шиї?

A. Підшкірний м'яз шиї.

B. М'язи надпід'язикової групи шиї

C. М'язи підпід'язикової групи шиї.

D. Шкіру підключичної ділянки і підшкірний м'яз шиї.

E. *Шкіру передньої і бічної поверхонь шиї

 

1143. Що іннервує надключичний нерв?

A. Підшкірний м'яз шиї.

B. Підключичний м'яз.

C. Шкіру надключичної ділянки, підключичний м'яз

D. Великий грудний м'яз і шкіру над ним.

E. *Шкіру над великим грудним і дельтоподібним м'язами

 

1144. Які гілки утворюють шийну петлю?

A. Малий потиличний і діафрагмальний нерви.

B. Поперечний нерв шиї і верхній корінець під'язикового нерва

C. Підключичні нерви і нижній корінець шийного сплетення.

D. Поворотний нерв і нижній горловий нерв

E. *Низхідний корінець під'язикового нерва і нижній корінець шийного сплетення

 

1145. Де розташовується шийна петля.

A. Між загальною сонною артерією і внутрішньою яремною веною

B. Між зовнішньою сонною артерією і внутрішньою яремною веною

C. На внутрішній яремній вені.

D. На зовнішній яремній вені.

E. *На передній поверхні загальної сонної артерії

 

1146. Що іннервують гілки шийної петлі?

A. Груднинно-ключично-соскоподібний і трапецієподібний м'язи.

B. Драбинчасті м'язи.

C. Надпід'язикові м'язи шиї і лопатково-під'язиковий м'яз

D. Шкіру і підшкірний м'яз шиї

E. *Підпід'язикові м'язи шиї і підборідно-під'язиковий м'яз

 

1147. Яким за функцією є діафрагмальний нерв?

A. Симпатичний.

B. Парасимпатичний.

C. Руховий.

D. Чутливий.

E. *Змішаний

 

1148. На якому м'язі шиї розташований діафрагмальний нерв?

A. Груднинно-ключично-соскоподібному.

B. Груднинно-під'язиковому

C. М'язі, що піднімає лопатку

D. Середньому драбинчастому

E. *Передньому драбинчастому

 

1149. Назвіть утворн, між якими проходить діафрагмальний нерв в грудну порожнину.

A. Між драбинчастими м'язами

B. Попереду підключичної вени

C. Позаду підключичної артерії

D. Позаду I ребра.

E. *Між підключичною артерією і веною

 

1150. Що іннервує діафрагмальний нерв в грудній порожнині.

A. Внутрішні і зовнішні міжреберні м'язи

B. Серце, легені, плевру, стравохід

C. Бронхи, вилочкову залозу, лімфатичні вузли середостіння

D. Стравохід, діафрагму, вилочкову залозу, м'язи грудної стінки

E. *Перикард, плевру, діафрагму, вилочкову залозу

 

1151. Від якого отвору черепа бере початок внутрішня яремна вена?

A. Круглого.

B. Овального

C. Соскоподібного.

D. Рваного.

E. *Яремного

 

1152. Яке положення на шиї займає внутрішня яремна вена по відношенню до загальної сонної артерії?

A. Спереду.

B. МедіальноC. Позаду.

D. Зверху

E. *Латерально

 

1153. Перед злиттям із якою веною формується нижнє потовщення внутрішньої яремної вени?

A. Верхньою порожнистою

B. Плечоголовною.

C. Зовнішньою яремною

D. Передньою яремною

E. *Підключичною

 

1154. З якими венозними сплетеннями анастомозує лицева вена?

A. Глотковим і щитоподібним.

B. Хребетним і щитоподібним

C. Язиковим і глотковим

D. Язиковим і щитоподібним

E. *Крилоподібним і глотковим

 

1155. З якими венами анастомозує лицева вена?

A. Язиковими.

B. Верхніми щитоподібними

C. Глотковими

D. Нижніми щитоподібними

E. *Очноямковими

 

1156. Продовженням яких синусів є внутрішня яремна вена?

A. Потиличного і прямого

B. Поперечного і потиличного.

C. Верхнього кам'янистого і печеристих

D. Прямого і верхнього сагітального.

E. *Сигмоподібного і нижнього кам'янистого

 

1157. У який синус впадає верхня очна вена?

A. Верхній кам'янистий.

B. Нижній сагітальний.

C. Верхній сагітальний

D. Клино-тім’яний

E. *Печеристий

 

1158. Які вени формують яремну венозну дугу?

A. Анастомоз між внутрішньою і передньою яремними венами

B. Анастомоз між внутрішньою і зовнішньою яремними венами

C. Анастомоз між зовнішньою і передньою яремними венами

D. Анастомоз між внутрішньою яремною і середньою щитоподібною венами

E. *Анастомоз між передніми яремними венами

 

1159. Злиттям яких синусів утворюється синусний стік?

A. Потиличного і поперечного, клино-тім’яного

B. Прямого, поперечного, верхнього кам'янистого, нижнього сагітального

C. Сигмоподібного, верхнього і нижнього кам'янистих, печеристих

D. Верхнього і нижнього сагітальних, прямого, потиличного

E. *Верхнього сагітального, прямого, потиличного і поперечного

 

1160. У які синуси впадає середня поверхнева вена мозку?

A. Верхній сагітальний, поперечний.

B. Прямий, потиличний

C. Поперечний, верхній кам'янистий

D. Сигмоподібний, прямий

E. *Печеристий, клино-тім’яний

 

1161. У який з перерахованих синусів впадає велика вена мозку?

A. Нижній сагітальний

B. Поперечний.

C. Сигмоподібний

D. Потиличний

E. *Прямий

 

1162. Як називається ХІІІ пара ЧМН?

A. Додатковий нерв

B. Окоруховий нерв

C. Блоковий нерв

D. Блукаючий нерв

E. *Проміжний нерв

 

1163. Де знаходиться тіло другого нейрона зорового шляху?

A. У верхніх горбках пластинки покрівлі

B. У нижніх горбках пластинки покрівлі.

C. У медіальному колінчастому тілі

D. У латеральному колінчастому тілі.

E. *У сітківці

 

1164. Де знаходиться тіло третього нейрона зорового шляху?

A. У верхніх горбках пластинки покрівлі.

B. У нижніх горбках пластинки покрівлі.

C. У медіальному колінчастому тілі.

D. У латеральному колінчастому тілі.

E. *У сітківці

 

1165. Назвіть зону іннервації гілками під'язикового нерва.

A. Скелетні м'язи язика

B. Власні м'язи язика

C. Шилопід'язиковий м'яз і м'язи, що розташовані вище під'язикової кістки.

D. М'язи язика і м'язи, що розташовані вище під'язикової кістки

E. *М'язи язика, м'язи, що розташовані нижче під'язикової кістки, підборідно-під'язиковий м'яз

 

1166. У якому топографічному утворі шиї проходить під'язиковий нерв?

A. У трикутнику Пирогова

B. У сонному трикутнику

C. У лопатково-трапецієподібному трикутнику.

D. У підборідному трикутнику

E. *У піднижньощелепному трикутнику

 

1167. Через який канал покидає порожнину черепа під'язиковий нерв?

A. Виростковий канал.

B. М’язовотрубний канал

C. Крилоподібний канал

D. Каналець барабанної струни

E. *Під'язиковий канал

 

1168. Де розміщене тіло V нейрона зіничного рефлексу?

A. У медіальному колінчастому тілі

B. У латеральному колінчастому тілі

C. У верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

D. У нижніх горбиках покрівлі середнього мозку

E. *У ядрі Якубовича

 

1169. Яким по функції є додатковий нерв?

A. Чутливим і парасимпатичним

B. Чутливим

C. Симпатичним.

D. Руховим і чутливим

E. *Руховим

 

1170. Через який отвір залишає порожнину черепа додатковий нерв?

A. Під'язиковий канал

B. Рваний отвір

C. Остистий отвір

D. Круглий отвір

E. *Яремний отвір

 

1171. Що іннервують аксони VI нейрона зіничного рефлексу?

A. Apparatus lacrimalis

B. Tunica conjunctiva

C. M. dilatator pupillae

D. M. rectus superior

E. *M. sphincter pupillae

 

1172. Назвіть ядра додаткового нерва і їх локалізацію.

A. Рухове ядро в спинному мозку і парасимпатичне ядро в довгастому мозку

B. Рухове ядро в мості і чутливе ядро в довгастому мозку

C. Рухове ядро в довгастому мозку, рухове ядро в мості, чутливе ядро в моста.

D. Рухове, чутливе та парасимпатичне ядра в довгастому мозку

E. *Рухове ядро в довгастому мозку, рухове ядро в спинному мозку

 

1173. Перерахуєте гілки поворотного гортанного нерва.

A. Трахейні, бронхіальні, легеневі

B. Верхні та нижні гортанні.

C. Бронхіальні, нижні шийні серцеві

D. Глоткові, Верхні шийні серцеві, трахейні

E. *Стравохідні, трахейні, глоткові

 

1174. Вкажіть хід лівого поворотного гортанного нерва

A. Огинає знизу і ззаду підключичну артерію.

B. Проходить попереду дуги аорти

C. Проходить попереду підключичної артерії.

D. Проходить попереду висхідної частини аорти

E. *Огинає знизу і ззаду дугу аорти

 

1175. Вкажіть місце відходження лівого поворотного гортанного нерва від блукаючого нерва.

A. На рівні висхідної частини аорти

B. На рівні лівої підключичної артерії

C. На рівні верхнього краю щитоподібної залози.

D. На рівні верхньої апертури грудної клітки.

E. *На рівні дуги аорти

 

1176. Вкажіть хід правого поворотного гортанного нерва

A. Проходить між підключичною артерією і веною

B. Проходить спереду підключичній артерії

C. Проходить спереду внутрішньої яремної вени

D. Огинає знизу і ззаду дугу аорти

E. *Огинає знизу і ззаду підключичну артерію

 

1177. Вкажіть місце відходження правого поворотного гортанного нерва від блукаючого нерва

A. На рівні нижнього краю руків’я груднини.

B. На рівні плечоголовного стовбура

C. На рівні верхнього краю щитоподібної залози

D. На рівні дуги аорти.

E. *На рівні правої підключичної артерії

 

1178. Що іннервують аксони VI нейрона зіничного рефлексу?

A. Apparatus lacrimalis

B. Tunica conjunctiva

C. M. dilatator pupillae

D. M. rectus superior

E. *M. ciliaris

 

1179. Назвіть, чим утворено глоткове сплетення?

A. Гілками блукаючого нерва, під'язикового нерва, язикоглоткового нерва

B. Гілками блукаючого нерва, язикоглоткового нерва, симпатичними і парасимпатичними гілками, під'язиковим нервом.

C. Гілками блукаючого, язикоглоткового і під'язикового нервів, парасимпатичними гілками

D. Гілками трійчастого нерва, язикоглоткового нерва, гілками шийного відділу симпатичного стовбура

E. *Гілками блукаючою нерва, язикоглоткового нерва, гілками шийного відділу симпатичного стовбура

 

1180. Через які структури проходять аксони останнього нейрона слухового шляху?

A. Через білу речовину найзовнішньої капсули

B. Через білу речовину зовнішньої капсули

C. Через білу речовину передньої ніжки внутрішньої капсули

D. Через білу речовину коліна внутрішньої капсули

E. *Через білу речовину задньої ніжки внутрішньої капсули

 

1181. Назвіть гілки шийного відділу блукаючого нерва.

A. верхній і нижній гортанний нерви, верхні шийні серцеві гілки.

B. Глоткові гілки, верхні шийні серцеві гілки

C. Глоткові гілки, верхній гортанний нерв,

D. нижній гортанний нерв, верхні шийні серцеві гілки

E. *Глоткові гілки, верхній гортанний нерв, верхні і нижні шийні серцеві гілки

 

1182. Назвіть зону іннервації менінгеальної гілки блукаючого нерва.

A. стінки верхнього кам'янистого синуса.

B. Тверда оболонка середньої черепних ямок

C. стінки печеристого синуса

D. Діафрагму турецького сідла

E. *Тверда оболонка задньої черепної ями

 

1183. Назвіть гілки головного відділу блукаючого нерва.

A. Менінгеальна гілка, глоткові гілки.

B. Вушна гілка, глоткові гілки

C. Вушна гілка, язикова гілка.

D. Очна гілка, язикова гілка

E. *Менінгеальна гілка, вушна гілка

 

1184. Де розташований блукаючий нерв в середньому відділі шиї?

A. Між загальною сонною артерією і шийною петлею

B. Між внутрішньою яремною веною і внутрішньою сонною артерією

C. Між плечоголовним стовбуром і внутрішньою яремною веною.

D. Між зовнішньою яремною веною і зовнішньою сонною артерією

E. *Між загальною сонною артерією і внутрішньою яремною веною

 

1185. Які відділи блукаючою нерва виділяють по його ходу?

A. Шийний, грудний, черевний

B. Шийний, грудний, черевний, тазовий.

C. Головний, шийний, грудний, поперековий, крижовий.

D. Головний, шийний, грудний

E. *Головний, шийний, грудний, черевний

 

1186. Якими нейронами представлені вузли блукаючого нерва?

A. Великими пірамідними клітинами

B. Малими пірамідними клітинами.

C. Середніми пірамідними клітинами

D. Ганліозними клітинами

E. *Псевдоуніполярними клітинами

 

1187. Назвіть вузли по ходу блукаючого нерва.

A. Верхній і нижній (парасимпатичні ).

B. Верхній (чутливий), нижній (парасимпатичний).

C. Верхній (чутливий ), нижній (симпатичний).

D. Верхній і нижній (симпатичні).

E. *Верхній і нижній (чутливі)

 

1188. Назвіть ядра блукаючого нерва.

A. Нижнє слиновидільне ядро, подвійне ядро

B. верхнє слиновидільне ядро, ядро одинокого шляху

C. Ядро спинномозкового шляху дорсальне ядро блукаючого нерва.

D. Середньомозкове ядро, власне ядро,

E. *Ядро одинокого шляху, подвійне ядро, дорсальне ядро блукаючого нерва

 

1189. Які волокна містить блукаючий нерв?

A. Парасимпатичні, симпатичні, чутливі.

B. Симпатичні, парасимпатичні, рухові.

C. Чутливі, симпатичні

D. Тільки чутливі.

E. *Парасимпатичні, чутливі, рухові

 

1190. Через який отвір залишає порожнину черепа блукаючий нерв?

A. Рваний.

B. Під'язиковий канал

C. Овальний.

D. Шилососкоподібний.

E. *Яремний

 

1191. Назвіть місце виходу блукаючого нерва на основі головного мозку.

A. Між заднім краєм моста та оливами

B. Між пірамідою і оливою

C. Із задньої латеральної борозни, позаду виходу присінково-завиткового нерва

D. В мосто-мозочковому куті

E. *Із задньої латеральної борозни, позаду виходу язикоглоткового нерва

 

1192. Назвіть зону іннервації язикових гілок язикоглоткового нерва.

A. Чутлива іннервація слизової передньої третини язика,

B. смакова іннервація конічних сосочків.

C. Чутлива іннервація кінчика язика, смакова іннервація листоподібних

D. Рухова іннервація язика.

E. *Чутлива іннервація слизової задньої третини язика, смакова іннервація валкуватих сосочків

 

1193. Назвіть зону рухової іннервації язикоглоткового нерва.

A. Констріктори глотки

B. Піднебінноглотковий м'яз

C. Піднебінноглотковий і шилоглотковий м'язи

D. М’язи язика

E. *Шилоглотковий м’яз

 

1194. Назвіть гілки язикоглоткового нерва

A. гілка до піднебінно-язикового і шилоглоткового м'язам, глоткові гілки,

B. Сполучна гілка з блукаючим нервом, гілка до констрікторів глотки,

C. глоткові і язикові гілки,

D. Барабанний нерв,

E. *Барабанний нерв, синусна гілка, глоткові гілки, гілка до шилоглоткового м'яза, мигдаликові гілки, сполучна гілка з блукаючим нервом, язикові гілки

 

1195. Назвіть вузли язикоглоткового нерва.

A. Верхній вузол (чутливий

B. нижній і під’язиковий вузли (парасимпатичні).

C. Верхній вузол (парасимпатичний)

D. Нижній та верхній вузли (чутливі)

E. *Верхній і нижній вузли (чутливі), вушний вузол (парасимпатичний)

 

1196. Яка зона іннервації парасимпатичних волокон язикоглоткового нерва?

A. До сльозової залози

B. До підщелепної і під'язикової залоз

C. До залоз слизових оболонок піднебіннінних дужок, м'якого піднебіння

D. До залоз слизових оболонок ротової та носової порожнин

E. *До привушної слинної залози

 

1197. Яка зона іннервації рухових волокон язикоглоткового нерва?

A. До стискачів глотки.

B. До власних м'язів язика.

C. До під'язиково-язикового.

D. До скелетних м’язів язика

E. *До шилоглоткового м'яза

 

1198. Яка зона іннервації чутливих волокон язикоглоткового нерва?

A. Слизової оболонки глотки, піднебіннінних дужок.

B. Слизової оболонки передньої третини язика

C. Слизової оболонки , носоглотки і задньої третини язика.

D. Слизової оболонки порожнин рота,

E. *Слизової оболонки глотки, барабанної порожнини, слизової оболонки задньої третини язика, мигдаликів і піднебіннінних дужок

 

1199. Назвіть види волокон язикоглоткового нерва.

A. Рухові, чутливі, симпатичні.

B. Рухові та парасимпатичні

C. Чутливі, симпатичні, парасимпатичні

D. Чутливі та рухові

E. *Рухові, чутливі, парасимпатичні

 

1200. Гілкою якого нерва є барабанний нерв?

A. III пари ЧМН

B. V пари ЧМН

C. VII пари ЧМН

D. XI пари ЧМН

E. *IX пари ЧМН

 

1201. Які гілки відходять від лицевого нерва зразу по виході із шилососкоподібного отвору?

A. Стремінцевий нерв, скроневі гілки,

B. виличні і шийна гілки

C. крилоподібна і шийна гілка

D. шило-язиковий нерв, крайова гілка нижньої щелепи

E. *Задній вушний нерв, гілка до заднього черевця двочеревцевого м'яза, шилопід’язикова гілка

 

1202. Ураження якого вузла призводить до порушення функції сльозової залози?

A. Піднижньощелепного

B. Вушного

C. Війчастого

D. Верхнього шийного

E. *Крилопіднебінного

 

1203. Назвіть іннервацію барабанною струною

A. Передні дві третини слизової оболонки язика,війчастий вузол

B. Передні дві третини слизової оболонки язика,

C. Задня третина слизової оболонки язика

D. Слизова оболонка кореня язика, піднижньощелепний і під'язиковий вузли

E. *Передні дві третини слизової оболонки язика, піднижньощелепний і під'язиковий вузли

 

1204. Назвіть, до якого парасимпатичного вузла волокна великого кам'янистого нерва є прегангліонарними.

A. Війковий вузол

B. Піднижньощелепний вузол.

C. Під'язиковий вузол

D. Вушний вузол.

E. *Крилопіднебінний вузол

 

1205. Вкажіть, які ядра стовбуру головного мозку відносяться до проміжного нерва.

A. Нижнє слиновидільне ядро, ядро одинокого шляху

B. Верхнє слиновидільне ядро, подвійне ядро

C. Нижнє слиновидільне ядро, подвійне ядро

D. Ядро одинокого шляху, подвійне ядро

E. *Верхнє слиновидільне ядро, ядро одинокого шляху

 

1206. Назвіть, до якого парасимпатичного вузла волокна барабанної струни є прегангліонарними

A. Війкового вузла

B. Крилопіднебіного вузла

C. Трійчастого вузла

D. Вушног вузла

E. *Піднижньощелепний вузол

 

1207. Які нерви відходять від лицевого нерва в лицевому каналі.

A. Глибокий кам'янистий, малий кам'янистий, стремінцевий нерв

B. Малий кам'янистий нерв, стремінцевий нерв, барабанний нерви

C. Стремінцевий нерв, барабанний, сонно-барабанні нерви

D. Малий кам'янистий нерв, барабанна струна, стремінцевий нерв

E. *Великий кам'янистий нерв, барабанна струна, стремінцевий нерв

 

1208. Які волокна містить проміжний нерв?

A. Рухові, чутливі.

B. Парасимпатичні, рухові

C. Рухові, симпатичні

D. Чутливі смакові, симпатичні

E. *Чутливі смакові, вегетативні

 

1209. Який за функцією проміжний нерв?

A. Руховий

B. Чутливий

C. Симпатичний.

D. Парасимпатичний

E. *Змішаний

 

1210. Який за функцією лицевий нерв (без проміжного)?

A. Змішаний.

B. Чутливий

C. Парасимпатичний.

D. Симпатичний.

E. *Руховий

 

1211. Які нерви проходять через внутрішній слуховий прохід?

A. Додатковий, проміжний нерви

B. Великий кам'янистий, язикоглотковий.

C. Малий кам'янистий, лицевий нерви

D. Язикоглотковий, присінково-завитковий

E. *Присінково-завитковий, лицевий нерви

 

1212. З якого відділу мозку розвивається нюховий нерв?

A. З проміжного

B. З перешийка ромбоподібного

C. З заднього

D. З довгастого

E. *З кінцевого

 

1213. Яким за функцією є нюховий нерв?

A. Руховий

B. Змішаний

C. Симпатичний

D. Парасимпатичний

E. *Чутливий

 

1214. Через які отвори волокна нюхового нерва входять в порожнину черепа?

A. Верхню та нижню очноямкові щілини

B. Круглий і остистий отвори

C. Овальний і яремний отвори

D. Рваний отвір, носовий отвір

E. *Через отвори решітчастої пластинки

 

1215. Де розташовані нюхові рецептори?

A. У слизовій оболонці середнього носового ходу

B. У слизовій оболонці нижнього носового ходу

C. У слизовій носової частини глотки.

D. У слизовій язика та м'якого піднебіння

E. *У слизовій оболонці верхнього носового ходу

 

1216. Де розташований перший нейрон провідного шляху нюхового аналізатора?

A. У нюховій цибулині

B. У нюховому тракті

C. У нюховому трикутнику

D. У передньому продірявленому речовина

E. *У слизовій оболонці верхнього носового ходу

 

1217. Що відноситься до периферійної частини нюхового мозку?

A. Нюхова ділянка, нюхові нитки, нюховий тракт

B. Нюхові цибулини, нюховий тракт, задня продірявлена речовина

C. Нюхова ділянка, нюхові нитки, нюхові цибулини, гачок

D. Нюхові нитки, нюхові цибулини, нюховий тракт, гіпокамп

E. *Нюхові цибулини, нюховий тракт, нюховий трикутник

 

1218. Що відноситься до центральної частини нюхового мозку?

A. Нюхова цибулина, нюховий тракт, нюховий трикутник, гачок

B. Нюховий трикутник, передня продірявлена речовина, гіпокамп, гачок

C. Прозора перегородка, склепіння, задня продірявлена речовина

D. Нюховий тракт, парагіпокампальна звивина, зубчата звивина

E. *Поясна звивина, гачок, гіпокамп

 

1219. Яким за функцією є зоровий нерв?

A. Руховий.

B. Змішаний.

C. Симпатичний

D. Парасимпатичний.

E. *Чутливий

 

1220. З якого мозкового міхура виникає зоровий нерв?

A. З кінцевого.

B. З середнього.

C. Із заднього

D. З довгастого.

E. *З проміжного

 

1221. Де розміщене тіло IV нейрона зорового шляху?

A. В медіальному колінчастому тілі

B. В верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

C. В нижніх горбиках покрівлі середнього мозку

D. В зоровому перехресті

E. *В латеральному колінчастому тілі

 

1222. Де в ЦНС знаходяться ядра зорового нерва?

A. У мості

B. У покришці середнього мозку

C. У ромбоподібній ямці

D. У довгастому мозку

E. *Ядра в ЦНС відсутні

 

1223. Через який отвір зоровий нерв входить в череп?

A. Верхню очноямкову щілину

B. Круглий отвір

C. Остистий отвір

D. Нижню очноямкову щілину

E. *Зоровий канал

 

1224. Де розміщене тіло IV нейрона зіничного рефлексу?

A. В медіальному колінчастому тілі

B. В латеральному колінчастому тілі

C. В нижніх горбиках покрівлі середнього мозку

D. В зоровому перехресті

E. *В верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

 

1225. Якими волокнами представлений правий зоровий тракт?

A. Волокнами правого зорового нерва

B. Волокнами лівого зорового нерва

C. Латеральним пучком волокон лівого і медіальним пучком волокон правого зорових нервів

D. Латеральним пучком волокон правого і латеральним пучком волокон лівого зорових нервів

E. *Латеральним пучком волокон правого і медіальним пучком волокон лівого зорових нервів

 

1226. Де розміщене тіло VI нейрона зіничного рефлексу?

A. У медіальному колінчастому тілі

B. У латеральному колінчастому тілі

C. У верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

D. У нижніх горбиках покрівлі середнього мозку

E. *У війчастому вузлі

 

1227. Яким по функції є окоруховий нерв?

A. Чутливий

B. Руховий

C. Симпатичний

D. Парасимпатичний

E. *Змішаний

 

1228. Через який отвір виходить з порожнини черепа окоруховий нерв?

A. Зоровий канал

B. Нижня очноямкова щілина

C. Круглий отвір

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 11 страница. 1024. Як називається верхня витягнута частина правого шлуночка? | Текстові тестові завдання 13 страница. 1229. Вкажіть місце виходу окорухового нерва з мозку

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 833; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.105 сек.