Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз використання матеріальних ресурсів

Читайте также:
 1. II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
 2. III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці
 3. SWOT - аналіз.
 4. VІ. Платежі за використання радіочастотного ресурсу Укра­їни.
 5. Аналіз вартості капіталу
 6. Аналіз використання робочого часу
 7. Аналіз використання фонду заробітної плати.
 8. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 9. Аналіз внутрішніх чинників по функціональних підсистемах
 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Аналіз документів і спостереження в соціології

Ефективність використання матеріальних ресурсів визначається за допомогою системи техніко-економічних показників, наведених нижче.

Загальні витрати на виробництво охоплюють всю кількість матеріальних ресурсів, витрачених підприємством.

Питомі витрати матеріальних ресурсів конкретного виду (т) — це їхні середні витрати на одиницю виготовленої придатної продукції або на одиницю виконаної роботи.

,

де Q- загальні витрати матеріальних ресурсів;

q — кількість придатних одиниць продукції або виконаний обсяг роботи.

Питомі витрати матеріальних ресурсів на одиницю основної споживчої властивості однотипної продукції С.В.) — одиницю продуктивності, потужності і т.д.

,

де h — загальний обсяг споживчої властивості продукції.

Витрати палива на одиницю продукції. На підприємствах, які виготовляють однотипні вироби, цей показник встановлюється в розрахунку на одиницю продукції, що випускається, у натуральному вираженні (на 1 т чавуну, вапна, на 1000 штук цегли і т.д.). Там, де випускається широка номенклатура виробів, він встановлюється не за всією номенклатурою продукції, а за виробами-представниками.

Вихід придатного продукту (ВП) показує, наскільки ефективно витра­чається сировина:

,

де qП — обсяг придатного продукту;

—обсяг вихідної сировини.

Коефіцієнт видобування продукту з вихідної сировини характеризує ступінь використання корисної речовини, яка міститься у відповідному виді вихідної сировини. З цією метою можуть використовуватися коефіцієнти розкрою, видаткові коефіцієнти й інші аналогічні показники.

Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів на виробництво конкретної продукції В), який обчислюють за формулою:

,

де qччиста маса матеріалу (корисні витрати).

Видатковий коефіцієнт є відношенням норми витрат н) до чистої маси виробу (qч):

Видатковий коефіцієнт є оберненою величиною коефіцієнта використання:

При кількісному вимірюванні ефективності використання матеріальних ресурсів оцінюється: співвідношення фактичних витрат матеріальних ресурсів і виконаного обсягу робіт (виготов­леної продукції); обернене співвідношення матеріальних витрат і виготовленого продукту (виконаних робіт).

Матеріалоємність продукції (робіт) Є):

,

де Q — обсяг матеріальних витрат;

Z — собівартість продукції.

Показник матеріаловіддачі B):

Для оцінки фактичної економії матеріальних ресурсів на підприємстві доцільно скористатися абсолютними і відносними показниками економії.

Абсолютне значення фактичної економії ф) матеріальних ресурсів може бути обчислене за формулою:

де q1обсяг виробництва звітного періоду;т0, т1 — питомі витрати матеріальних ресурсів у базовому і звітному році;

р1ціна матеріальних ресурсів у звітному році;

т0q1р1матеріальні витрати звітного періоду фактичні.

Оцінку відносного значення економії матеріальних ресурсів можна виконати, обчисливши рівень (ступінь) економії Е):

Ступінь (коефіцієнт) використання вторинних ресурсів (kВР) може бути обчислений за такою формулою, %:

,

де qвикобсяг використаної вторинної сировини, т;

qспож — можливий обсяг споживання вторинних матеріальних ресурсів в економічному районі, т (забезпечений наявністю виробничих потужностей).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика встановлення техніко-економічних норм витрати матеріалів | План матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 228; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 52.55.177.115
Генерация страницы за: 0.002 сек.