Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кремінське обласне медичне училище

Кремінське обласне медичне училище

Кремінське обласне медичне училище

Екзаменаційний білет №38

Екзаменаційний білет №37

1. Розкажіть м’язи грудної та черевної стінок.

2. Яка будова яєчника та яйцепроводів.

3.Розкажіть процеси травлення в тонкому відділі кишечника.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії ветеринарних дисциплін

Протокол №_____ від «___»__________ 2013року

Голова циклової комісії ______________ Кузь О.Г.

Екзаменатор ______________ Пазюк І.С.

Вишнянський коледж ЛНАУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 511010101

Спеціальність ветеринарна медицина семестр ІІ

 

1. М’язи тулуба і голови, їх значення для системи руху у тварин.

2. Розкажіть будову матки. Які є типи маток у тварин.

3.Як відбуваються процеси травлення у товстому відділі кишечника.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії ветеринарних дисциплін

Протокол №_____ від «___»__________ 2013року

Голова циклової комісії ______________ Кузь О.Г.

Екзаменатор ______________ Пазюк І.С.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІ

Навчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. Епітеліальна тканина, особливості її будови, види, розміщення в організмі, значення. Здатність до регенерації.

2. Довгастий мозок, його топографія, будова, функції. Біологічне значення довгастого мозку. Задній мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції.

3. Аорта, її відділи. Артерії дуги та висхідної частини аорти.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки

Протокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

_____________________________________________________________________________

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІ

Навчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. Сполучна тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення. Здатність до регенерації.

2. Спинний мозок, його розміщення,зовнішня будова. Внутрішня будова спинного мозку. Сегмент, корінці, біла та сіра речовина. Функції спинного мозку.

3. Ворітна печінкова вена, її значення.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовкиПротокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІ

Навчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. М’язова тканина, особливості будови, види, розміщення в організмі, значення. Здатність до регенерації різних видів м’язової тканини.

2. Середній мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції. Проміжний мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчасте утворення (ретикулярну формацію), особливості будови, функції.

3. Грудна та черевна частини аорти, їхні гілки та ділянки кровопостачання.

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки

Протокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 243; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.