Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Кремінське обласне медичне училище

Кремінське обласне медичне училище

Кремінське обласне медичне училище

Кремінське обласне медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІ

Навчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. Нервова тканина, особливості будови, види, розміщення в організмі, значення. Поняття про нервове волокно, види нервових волокон. Поняття про нерв.

2. Шлунок, топографія, форма, будова, частини. Функції шлунка. Шлункові залози.

3. Нижня порожниста вена, основні гілки та ділянки відтоку крові.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки

Протокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІ

Навчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. Хребтовий стовп, його відділи. Особливості будови хребців, їх з’єднання. Хребтовий стовп у цілому, фізіологічні вигини хребта, формування їх та значення.

2. Кінцевий мозок, його розміщення, будова, порожнини. Біла речовина.

Проекційні зони кори. Асоціативні зони та їх значення. Локалізація функцій в корі головного мозку.

3. Артерії головного мозку. Артеріальне коло мозку.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки

Протокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІНавчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. Кістки та з’єднання грудного пояса. Кістки та з’єднання вільної верхньої кінцівки.

2. Симпатична частина автономного відділу периферичної нервової системи: центри, вузли, гілки, медіатор. Особливості впливу на функції організму.

3. Підшлункова залоза: топографія, будова, функції.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки

Протокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 1201 « Медицина»

Спеціальність – 5.12010101 « Лікувальна справа» Семестр – ІІ

Навчальна дисципліна – « Анатомія людини»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _______

1. Кістки та з’єднання тазового пояса. Кістки та з’єднання вільної нижньої кінцівки.

2. Черепні нерви, кількість, функціональні види (рухові, чутливі), ділянки іннервації.

3. Глотка, її розміщення, частини, будова стінки. Кільце Пирогова –Вальдеєра. Стравохід, його розміщення, частини, звуження.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки

Протокол № 3 від « 13» березня 2013 року

Голова ЦМК ________________ Бендасова С.Ф.

Екзаменатор __________________ Середа Л.М.

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 318; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.