Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Доплати і надбавки


 

Крім розроблення тарифних умов оплати праці, велике значення має правильне планування різного роду доплат, надбавок, премій, оскільки їх частка в заробітній платі працівників складає до 50 – 60 %.

Доплати – це грошова винагорода, що відображає особливості умов праці, в яких відбувається реалізація посадових функцій працівника. Тривалість застосування доплат визначається тривалістю збереження певних умов праці.

Надбавки – виплати, що характеризують ставлення людини до праці та кваліфікаційно-професійні здобутки. Їх виплата може мати як стійкий, так і нестійкий характер (тобто надбавки можуть бути постійними та дискретними), оскільки відображає конкретний внесок працівника у виробничу діяльність підприємства.

Величина доплат і надбавок визначається в колективних договорах підприємств відповідно до Кодексу законів про працю, нормативних документів уряду, тарифних угод.

Розміри доплат і надбавок не можуть бути нижче передбачених законодавством.

В умовах переходу до ринку держава дає працівнику певні гарантії і компенсації і встановлює їх обов'язковість як мінімально необхідних.

Підприємства в колективних договорах можуть встановлювати більш високі гарантії з урахуванням своїх можливостей, тобто ефективності виробничо-господарської діяльності. Це стосується, перш за все, компенсуючих доплат, надбавок і стимулюючих виплат.

Доплати компенсаційного характеру діляться на дві групи. Перша група – це доплати, які не мають обмежень за сферами трудової діяльності і є обов'язковими для підприємств усіх форм власності. Сюди входять доплати за роботу у вихідні і святкові дні, в понаднормовий час; неповнолітнім працівникам у зв'язку з скороченням їх робочого дня; робочим, які виконують роботи нижче за присвоєний їм тарифний розряд; при виконанні норм вироблення і виготовленні бракованої продукції не з вини працівника; до середнього заробітку в передбачених законодавством умовах відхилення від нормальних умов виконання роботи.

Друга група – це доплати, викликані специфічним характером роботи, що регулюються галузевими угодами і відповідно в колективних договорах підприємства.Доплати за поєднання професій і посад виплачуються, коли працівник, разом з своєю основною роботою, виконує додаткову роботу за іншою професією або посадою чи професією (посадою) тимчасово відсутнього працівника протягом робочого дня нормальної тривалості або робочої зміни.

Поєднання доцільне, якщо при цьому досягається максимальна ефективність виробництва, якщо робота виконується кваліфікованими працівниками, що мають необхідні знання і досвід у роботі для успішного виконання обов'язків з основної роботи і сумісної.

При виконанні робіт з меншою чисельністю персоналу, поєднанні, розширенні зон обслуговування передбачені доплати, розмір яких диференційований залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, ступеня використання робочого часу.

Доплати за умови праці частіше за все встановлюються у відсотках до тарифної ставки і коректуються із зміною тарифних ставок і окладів з урахуванням інфляції.

Керівникам підприємств залізничного транспорту надане право за узгодженням з відповідними профспілковими організаціями в період особливо складних метеорологічних умов (морози, заметілі, замети й т.п.) на роботах, виконуваних на відкритому повітрі, знижувати на 10% установлені норми виробітку робітникам-відрядникам і підвищувати на 10% тарифні ставки (оклади)почасовим працівникам.

У підвищеному розмірі оплачується робота в нічний час. Нічним, який підлягає оплаті, вважається час з 22 до 6 год.

Доплати за роботу в нічний та вечірній час встановлюються в колективному договорі підприємства, але вони повинні бути не нижче, ніж передбачено законодавством.

Доплати і надбавки передбачені Галузевою угодою для працівників залізничної галузі подані у табл. 13.1.

 

Таблиця 13.1

Доплати і надбавки, передбачені Галузевою угодою для робітників залізничної галузі

Вид Порядок виплат
1. Доплата за роботу у нічний та вечерній час 1.1 За роботу в нічний час 1.2 За роботу у вечірній час     40% годинної тарифної ставки 20% годинної тарифної ставки
2. За роботу у святкові дні і вихідні Подвійна годинна (денна ставка)
3. За роботу в понаднормовий час У подвійному розмірі
4. За роз'їзний характер роботи 1,5 % тарифної ставки
5. За умови роботи 5.1 За роботу у важких і шкідливих умовах праці 5.2 Особливо важкі й особливо шкідливі умови праці   4, 8, 12 % тарифної ставки (окладу)   16, 20, 24 % тарифної ставки (окладу)
6.За звання 6.1 За звання “Майстер” 6.2 За почесні звання   II клас – 10 %, I клас – 15 % 15 % тарифної ставки
7. За вчений ступінь Кандидат наук – 15 % Доктор наук – 20 %
8. За клас кваліфікації Машиністам, помічникам машиністів 5-25 % тарифної ставки
9. За сполучення посад і професій Виплачується до 100% тарифної ставки або посадового окладу працівника, що заміщається
10. За вислугу років Відсоток до місячної тарифної ставки (окладу) min – 5% , max – 30% (понад 20 років)
   
Продовження табл.. 13.1
11. За професійну майстерність Відсоток до тарифних ставок III розряд – 12 % IV розряд – 16 % V розряд – 20 % VI і більше – 24 %
12. За високі досягнення в праці До 50 % посадового окладу
13. За особистий внесок у підвищення ефективності виробництва Відсоток від економії трудових і матеріальних ресурсів від застосування нововведень
14. За керівництво бригадою Бригада чисельністю: -від 5 до 10 людей – 20 % -більше 10 людей – 20-25 %
15. За знання іноземної мови До 10% посадового окладу

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Форми та системи оплати праці | З ремонту і екіпірування локомотивів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2152; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.