Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Знаходження швидкості осадження використовуючи рівняння подібності


В рівнянні подібності:

(2.1.14)

число Рейнольдса введене як визначаю тому що при розгляданні процесів фільтрування звичайно використовують фізичні властивості рідини, її швидкість і лінійні розміри системи.

Для ламінарної області (Re < 35) залежність (2.1.14) має вигляд (2.1.15), а для турбулентної області (70 < Re < 7000) – вид (2.1. 16):

, (2.1.15)

(2.1.16)

В рівняннях (2.1.15) та (2.1.16) в якості визначаючого розміру прийнятий еквівалентний діаметр каналів в слої зернистого матеріалу, а швидкість потоку віднесена до суми перерізів каналів – так званому вільному перерізу.

Рух потоку рідини при фільтруванні буває звичайно ламінарним, що дозволяє використовувати рівняння (2.1.15).

Перепишемо рівняння (2.1.15) у явному вигляді:

(2.1.17)

і виразимо в ньому еквівалентний діаметр слоя зернистого матеріалу dек, через діаметр зерен (частинок) dз. Для цього скористаємось співвідношенням (2.1.18), що визначає еквівалентний діаметр каналу будь-якої форми.

Для cлою зернистого матеріалу рівняння ( 2.1.16) може бути представлене у вигляді (2.1.19):

(2.1.18), (2.1.19)

де - площа вільного поперечного перерізу каналу,

u – повний змачений периметр каналу,

– доля пустот в слої зернистого матеріалу, або коефіцієнт вільного об’єму ,

- питома поверхня зерен, т.б. поверхня зерен, що знаходяться в одиниці об’єму слою.

Коефіцієнт вільного об”єму можна вважати чисельно рівним коефіцієнту вільного перерізу – долі вільних площин в перерізі слоя зернистого матеріалу.

Враховуючи, що (2.1.20), де і - відповідно поверхня і об’єм зерен, для частинок правильної сферичної форми отримаємо співвідношення (2.1.21), а для частинок неправильної форми – (2.1.22):

(2.1.21)

(2.1.22)

де Ф – коефіцієнт, що враховує форму частини.

Введемо замість швидкості в каналах W швидкість Wf, віднесену до загальної площі фільтру:

(2.1.23)

Зробивши заміни в рівнянні (2.1.17), отримаємо:

(2.1.24)

При інших рівних умовах швидкість фільтрування прямопропорційна квадрату діаметра зерен, що складають фільтруючий слой, і обернено пропорційна в’язкості рідини<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Виведення рівнянь Нав’є – Стокса | Отримання основного рівняння фільтрації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 315; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.