Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модель аналізу вигід і витрат

Читайте также:
 1. CRM-модель на тактическом и операционном уровнях
 2. II. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
 3. VII. Модель связи человека с Богом
 4. Автомодельный режим.
 5. Аддитивная цветовая модель RGB
 6. Американская модель
 7. Американская модель социальной работы
 8. Аналізуючи оголошення, спробуйте з`ясувати наступні питання.
 9. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
 10. Багатоаспектність культури породила розмаїття підходів до її теоретичного аналізу.
 11. Бази розподілу загальновиробничих витрат.
 12. Базовая модель определения бизнеса.

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВИГІД І ВИТРАТ.

План викладу і засвоєння матеріалу:

7.1. Модель аналізу вигід і витрат.

7.2. Визначення коректних варіантів вибору.

7.3. Вимірювання та оцінювання вигід і витрат.

7.4. Порядок коригування на інформацію та дисконтування.

7.5. Зміни у відносних цінах.

7.6. Аналіз чутливості.

7.7. Аналіз невизначеності і ризику.

 

Ключові слова та терміни: витрати, вигода, модель прирісних ефектів, інвестиційний горизонт, діапазон впливу, коефіцієнт переключення.

Предметом аналізу вигід і витрат є різноманітні види витрат підприємств і їх підрозділів та можливості їх регулювання. За допомогою такого аналізу встановлюються витрати, обумовлені конкретним рішенням або проектом, і визначається напрям їх регулювання.

Аналіз вигід і витрат проводиться:

- представниками влади, які займаються підготовкою, обґрунтуванням будь-яких проектів державного (неприватного) сектора на всіх рівнях управління;

- експертами, аналітиками недержавних неприбуткових структур, зокрема, політичних партій для розробки політичних програм;

- фахівцями фінансового аналізу приватного сектора, які виконують проекти для державного сектора.

Етапи аналізу вигід і витрат. Аналіз вигід і витрат є раціональним методом прийняття рішень. Люди користуються ним щодня. Проте природне розуміння витрат і вигід іноді неадекватно, коли альтернативи складні або дані невизначені. Тоді відчувається потреба у формальних способах чіткого, системного й раціонального мислення. Ці способи і утворюють модель для проведення аналізу вигід і витрат. Вони охоплюють різноманітні методи:

- виявлення альтернатив;

- виявлення альтернатив у такий спосіб, який дає можливість для коректного порівняння;

- коригування у ситуації, коли витрати і вигоди припадають на різні проміжки часу;

- підрахунки вартості речей в грошовій одиниці, які зазвичай не мають такої оцінки вартості;

- з’ясування невизначеності у даних;

- представлення витрат і вигід у комплексному форматі, яким можна керуватись при ухваленні рішень.

Аналіз вигід і витрат, наскільки це можливо, зводить і витрати, і вигоди до стандартних одиниць (як правило, доларів) з тим, щоб їх можна було безпосередньо порівнювати.

Не існує єдиної методики для проведення аналізу вигід і витрат. Кожен аналіз відрізняється від іншого і потребує ретельного та інноваційного підходу. Проте корисно мати стандартну послідовність етапів аналізу. Це забезпечує логічну послідовність проведення аналізу, що корисно як для аналітиків, які проводять дослідження, так і для менеджерів, які отримують їх звіти.

Стандартними етапами аналізу вигід і витрат є:1. Вивчення потреби, врахування обмежень і формулювання завдань та цілей. Зазначення точки зору, з якої будуть оцінюватись витрати і вигоди.

2. Визначення варіантів у такий спосіб, який дасть змогу аналітику порівняти їх коректно. Якщо один варіант оцінюється проти базисної ситуації, треба упевнитись, що базисну ситуацію оптимізовано.

3. Аналіз прирісних ефектів і збір даних щодо витрат і вигід. Введення величини витрат і вигід у різні проміжки часу в таблицю базових даних.

4. Зведення величини витрат і вигід до прийнятих стандартних одиниць вимірювання (наприклад конвертування номінальних доларів у незмінні долари і користування точними, не викривленими цінами).

5. Використання детермінованої моделі із введенням щоразу одних величин витрат і вигід так, ніби ці величини є визначеними.

6. Аналіз чутливості.

7 Аналіз ризику з урахуванням відомості про діапазони і ймовірності еличин витрат і вигід, та шляхом моделювання очікуваних результатів інвестиційного проекту.

8. Визначення варіанту вибору, який дасть бажаний результат розподілу доходів.

9. Розробка оптимальних рекомендацій.

Такої послідовності переважно дотримуються при складанні звіту про проведений аналіз вигід і витрат.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Напрями застосування аналізу беззбитковості | Компоненти аналізу вигід і витрат

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 208; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.226.36.60
Генерация страницы за: 0.001 сек.